Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I10 Chirurgický výkon na jícnu mimo resekce

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem nebo funkční nebo strukturální poruchou jícnu, u kterých byl proveden vybraný chirurgický výkon na jícnu mimo resekce a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Tato DRG báze obsahuje 2 DRG skupiny definované dle závažnosti hlavní diagnózy.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 11
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-F01, 06-N01, 06-N06
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku
  • I850Varixy jícnu s krvácením
  • I859Varixy jícnu bez krvácení
  • I864Žaludeční varixy
  • I982Jícnové varixy bez krvácení při nemocech ZJ
  • I983Jícnové varixy s krvácením při nemocech ZJ
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na jícnu mimo resekce 1
  • 51113MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS
  • 51115OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU
  • 51119KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMÓZ
  • 51211MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP
  • 51225INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU (HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY.)
  • 51227OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNĚ
  • 71783KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE
  • 71785KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE S RESEKCÍ DIVERTIKLU
  • 90702(DRG) ANASTOMOSA KRČNÍHO JÍCNU
  • 90703(DRG) STŘEVNÍ BY-PASS JÍCNU
  • 90797(DRG) ESOFAGOKARDIOMYOTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90865(DRG) EZOFAGOKARDIOMYOTOMIE S FUNDOPLIKACÍ LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jícnu
  • C150ZN - krční část jícnu
  • C151ZN - hrudní část jícnu
  • C152ZN - břišní část jícnu
  • C153ZN - horní třetina jícnu
  • C154ZN - střední třetina jícnu
  • C155ZN - dolní třetina jícnu
  • C158ZN - léze přesahující jícen
  • C159ZN - jícen - oesophagus NS
  • D001Ca.in situ - jícen
 • | Hlavní diagnózy - novotvary jícnu mimo zhoubné
  • D130Nezhoubný novotvar - jícen
  • D377Novotvar NNCH - jiné trávicí orgány
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na jícnu mimo resekce 2
  • 51113MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS
  • 51119KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMÓZ
  • 51211MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP
  • 51225INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU (HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY.)
  • 51383GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
  • 71783KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE
  • 90702(DRG) ANASTOMOSA KRČNÍHO JÍCNU
  • 90703(DRG) STŘEVNÍ BY-PASS JÍCNU
  • 90797(DRG) ESOFAGOKARDIOMYOTOMIE LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace