Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I11 Chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I11 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním trávicí soustavy, u kterých byl proveden jiný vybraný chirurgický výkon na žaludku nebo střevu mimo resekce a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu v dutině břišní nebo pánevní provedeného v jiný den, závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 12
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-Z03, 06-F01, 06-F03, 06-N02, 06-N03, 06-N06, 06-T01, 06-X01, 06-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - peptický vřed a zánět žaludku
  • K250Žaludeční vřed akutní s krvácením
  • K251Žaludeční vřed akutní s perforací
  • K252Žaludeční vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K253Žaludeční vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K254Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K255Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K256Žaludeční vředc chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K257Žaludeční vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K259Žaludeční vřed neurč.jako akut. n. chron. bez krvácení n.perforace
  • K260Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením
  • K261Dvanáctníkový vřed akutní s perforací
  • K262Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K263Dvanáctníkový vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K264Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčení s krvácením
  • K265Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K266Dvanáctníkový vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K267Dvanáctníkový vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K269Dvanáctníkový vřed neurč.jako akut.n.chron. bez krvácení n.perforace
  • K270Peptický vřed akutní s krvácením
  • K271Peptický vřed akutní s perforací
  • K272Peptický vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K273Peptický vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K274Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K275Peptický vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K276Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K277Peptický vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K279Peptický vřed neurč. jako akutní n.chronický bez krvácení n.perforace
  • K280Gastrojejunální vřed akutní s krvácením
  • K281Gastrojejunální vřed akutní s perforací
  • K282Gastrojejunální vřed akutní vřed skrvácením i s perforací
  • K283Gastrojejunální vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K284Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K285Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K286Gastrojejunální vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K287Gastrojejunální vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K289Gastrojejunální vřed neurč.jako akut.n.chron.bez krvácení n.perforace
  • K290Akutní hemoragická gastritida
  • K291Jiná akutní gastritida
  • K292Alkoholická gastritida
  • K293Chronická superficiální gastritida
  • K294Chronická atrofická gastritida
  • K295Chronická gastritida NS
  • K296Jiná gastritida
  • K297Gastritida NS
  • K298Zánět dvanáctníku - duodenitida
  • K299Gastroduodenitida NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na žaludku nebo střevu resekce 1
  • 51353PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ
  • 51383GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
  • 51386SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 90821(DRG) SUTURA PERFOROVANÉHO VŘEDU GASTRODUODENA LAPAROSKOPICKY
  • 90839(DRG) SUTURA STŘEVA JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
  • 90852(DRG) ANASTOMOSA NA TRÁVICÍM TRAKTU JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku
  • I850Varixy jícnu s krvácením
  • I859Varixy jícnu bez krvácení
  • I864Žaludeční varixy
  • I982Jícnové varixy bez krvácení při nemocech ZJ
  • I983Jícnové varixy s krvácením při nemocech ZJ
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar žaludku
  • C160ZN - kardie
  • C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163ZN - antrum pyloricum
  • C164ZN - vrátník - pylorus
  • C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
  • C169ZN - žaludek - ventriculus NS
  • D002Ca.in situ - žaludek
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na žaludku nebo střevu resekce 2
  • 51353PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ
  • 51383GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
  • 51386SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 90852(DRG) ANASTOMOSA NA TRÁVICÍM TRAKTU JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - vaskulární onemocnění střeva a obstrukce trávicí soustavy
  • K315Neprůchodnost dvanáctníku
  • K550Akutní vaskulární onemocnění střeva
  • K551Chronická vaskulární onemocnění střeva
  • K558Jiná vaskulární onemocnění střeva
  • K559Vaskulární onemocnění střeva NS
  • K560Paralytický ileus
  • K561Intususcepce
  • K562Volvulus
  • K563Ileus způsobený žlučovým kamenem
  • K564Jiné ucpání střeva
  • K565Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
  • K566Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
  • K567Ileus NS
  • K913Pooperační neprůchodnost střev
  • P75Mekoniový ileus při cystické fibroze
  • P760Syndrom mekoniové zátky
  • P761Přechodný ileus u novorozence
  • P762Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
  • P768Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
  • P769Střevní neprůchodnost u novorozence NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tenkého střeva
  • C170ZN - dvanáctník - duodenum
  • C171ZN - jejunum
  • C172ZN - ileum
  • C173ZN - Meckelův divertikl
  • C178ZN - léze přesahující tenké střevo
  • C179ZN - tenké střevo NS
  • C784Sekundární ZN tenkého střeva
  • D014Ca.in situ - jiné a neurčené části střeva
 • | Hlavní diagnózy - novotvary žaludku a tenkého střeva mimo zhoubné
  • D131Nezhoubný novotvar - žaludek
  • D132Nezhoubný novotvar - dvanáctník
  • D133Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
  • D371Novotvar NNCH - žaludek
  • D372Novotvar NNCH - tenké střevo
 • | Hlavní diagnózy - traumata trávicí soustavy
  • S3630Poranění žaludku; neotevřená rána
  • S3631Poranění žaludku; otevřená rána
  • S3640Poranění tenkého střeva; neotevřená rána
  • S3641Poranění tenkého střeva; otevřená rána
  • S3650Poranění tračníku; neotevřená rána
  • S3651Poranění tračníku; otevřená rána
  • S3660Poranění konečníku; neotevřená rána
  • S3661Poranění konečníku; otevřená rána
  • S3670Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3671Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3680Poranění jiných nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3681Poranění jiných nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3690Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3691Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S396Poranění orgánu(ů) nitro-břišních s pánevním orgánem(-y)
  • T281Popálenina jícnu
  • T282Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
  • T286Poleptání jícnu
  • T287Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
  • T855Mechanická kompl. gastrointestinál. protet. pomůc.,impl.a štěpů
  • T915Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění trávicí soustavy
  • K226Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
  • K228Jiné určené nemoci jícnu
  • K238Onemocnění jícnu při jiných nemocech ZJ
  • K318Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
  • K520Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
  • K521Toxická gastroenteritida a kolitida
  • K522Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
  • K523Neurčitá kolitida
  • K528Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
  • K529Neinfekční gastroenteritida a kolitida NS
  • K552Angiodysplazie tračníku
  • K590Zácpa
  • K591Funkční průjem
  • K592Neurogenní střevo, NJ
  • K593Megakolon, NJ
  • K598Jiné určené funkční poruchy střev
  • K625Krvácení z řiti a konečníku
  • K628Jiné určené nemoci řiti a konečníku
  • K630Absces střeva
  • K631Perforace střeva (neúrazová)
  • K632Píštěl střeva
  • K633Vřed střeva
  • K634Enteroptóza
  • K638Jiné určené nemoci střeva
  • K650Akutní peritonitida
  • K658Jiná peritonitida
  • K659Peritonitida NS
  • K661Hemoperitoneum
  • K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
  • K669Onemocnění pobřišnice NS
  • K670Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
  • K671Gonokoková peritonitida (A54.8+)
  • K672Syfilitická peritonitida (A52.7+)
  • K673Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
  • K678Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
  • K910Zvracení po operacích žaludku a střev
  • K911Syndromy po operacích žaludku
  • K918Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, NJ
  • K920Hematemeza
  • K921Meléna
  • K928Jiné určené nemoci trávicí soustavy
  • K931Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K938Onemocnění jiných, specifikovaných orgánů trávicího ústrojí ZJ
  • N822Píštěl z pochvy do tenkého střeva
  • N823Píštěl z pochvy do tlustého střeva
  • N824Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
  • P38Zánět pupečníku s krvácením nebo bez
  • P540Novorozenecká hematemeza
  • P541Novorozenecká meléna
  • P542Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)
  • P543Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
  • P77Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
  • P780Perinatální perforace střeva
  • P781Jiná novorozenecká peritonitida
  • P782Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená polykáním mateřské krve
  • P783Neinfekční novorozenecký průjem
  • P788Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
  • P789Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
  • R100Akutní břicho
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na žaludku nebo střevu resekce 3
  • 51353PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ
  • 51383GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
  • 51386SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA
  • 90839(DRG) SUTURA STŘEVA JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
  • 90852(DRG) ANASTOMOSA NA TRÁVICÍM TRAKTU JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - umělá vyústění trávicí soustavy
  • K914Špatná funkce kolostomie a enterostomie
  • Z431Ošetření gastrostomie
  • Z432Ošetření ileostomie
  • Z433Ošetření kolostomie
  • Z434Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu
  • Z465Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na žaludku nebo střevu resekce 4
  • 51353PUNKCE, ODSÁTÍ TENKÉHO STŘEVA, MANIPULACE SE STŘEVEM - ENTEROPLIKACE, INTUBACE TENKÉHO STŘEVA, LÝSE ADHESÍ, PŘIČTI K EV. HLAVNÍMU VÝKONU NA STŘEVĚ
  • 51365UZÁVĚR A ÚPRAVA STOMIÍ NA TLUSTÉM STŘEVĚ
  • 51383GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
  • 51386SUTURA EV. EXCIZE A SUTURA LÉZE STĚNY ŽALUDKU NEBO DUODENA NEBO TENKÉHO STŘEVA NEBO TLUSTÉHO STŘEVA
  • 90839(DRG) SUTURA STŘEVA JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace