Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I12 Stomický výkon pro onemocnění trávicí soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I12 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním trávicí soustavy, u kterých byl proveden stomický výkon na střevu a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 13
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-Z05, 06-Z06, 06-F01, 06-F03, 06-F04, 06-N01, 06-N02, 06-N03, 06-N04, 06-N05, 06-V01, 06-T01, 06-X01, 06-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
  • K500Crohnova nemoc tenkého střeva
  • K501Crohnova nemoc tlustého střeva
  • K508Jiná Crohnova nemoc
  • K509Crohnova nemoc NS
  • K510Ulcerózní (chronická) pankolitida
  • K512Ulcerózní (chronická) proktitida
  • K513Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
  • K514Zanícené polypy
  • K515Levostranná kolitida
  • K518Jiná ulcerózní kolitida
  • K519Ulcerózní kolitida NS
 • | Hlavní diagnózy - divertikulární nemoc střeva
  • K570Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
  • K571Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace n.abscesu
  • K572Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
  • K573Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace n.abscesu
  • K574Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací abscesem
  • K575Divertikulární nemoc tlustého i tenkého střeva bez perfor.n.abscesu
  • K578Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
  • K579Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace n.abscesu
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • | Hlavní diagnózy - vaskulární onemocnění střeva a obstrukce trávicí soustavy
  • K315Neprůchodnost dvanáctníku
  • K550Akutní vaskulární onemocnění střeva
  • K551Chronická vaskulární onemocnění střeva
  • K558Jiná vaskulární onemocnění střeva
  • K559Vaskulární onemocnění střeva NS
  • K560Paralytický ileus
  • K561Intususcepce
  • K562Volvulus
  • K563Ileus způsobený žlučovým kamenem
  • K564Jiné ucpání střeva
  • K565Střevní adheze (pruhy) s neprůchodností
  • K566Jiná a neurčená střevní neprůchodnost
  • K567Ileus NS
  • K913Pooperační neprůchodnost střev
  • P75Mekoniový ileus při cystické fibroze
  • P760Syndrom mekoniové zátky
  • P761Přechodný ileus u novorozence
  • P762Střevní neprůchodnost způsobená zhuštěným mlékem
  • P768Jiná určená střevní neprůchodnost u novorozence
  • P769Střevní neprůchodnost u novorozence NS
 • | Hlavní diagnózy - nemoci anorekta
  • K603Řitní píštěl
  • K604Konečníková píštěl
  • K605Anorektální píštěl
  • K610Absces řiti
  • K611Absces konečníku
  • K612Anorektální absces
  • K613Ischiorektální absces
  • K614Intrasfinkterický absces
  • K622Anální - prolaps - výhřez
  • K623Výhřez konečníku - prolapsus recti
  • K624Stenóza řiti a konečníku
  • K626Vřed řiti a konečníku
  • K627Radiační proktitida
  • R15Inkontinence stolice
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar žaludku
  • C160ZN - kardie
  • C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163ZN - antrum pyloricum
  • C164ZN - vrátník - pylorus
  • C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
  • C169ZN - žaludek - ventriculus NS
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tenkého střeva
  • C170ZN - dvanáctník - duodenum
  • C171ZN - jejunum
  • C172ZN - ileum
  • C173ZN - Meckelův divertikl
  • C178ZN - léze přesahující tenké střevo
  • C179ZN - tenké střevo NS
  • C784Sekundární ZN tenkého střeva
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
  • C180ZN - slepé střevo - caecum
  • C181ZN - červovitý přívěsek - appendix
  • C182ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
  • C183ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
  • C184ZN - příčný tračník - colon transversum
  • C185ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
  • C186ZN - sestupný tračník - colon descendens
  • C187ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • C188ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189ZN - tlusté střevo NS
  • C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20Zhoubný novotvar konečníku - recta
  • C260ZN - střeva, část NS
  • C268ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C269ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C785Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • C788Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
  • C210ZN - řiť NS
  • C211ZN - řitní kanál
  • C212ZN - kloakogenní zóna
  • C218ZN - léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady trávicí soustavy
  • Q390Atrézie jícnu bez píštěle
  • Q391Atrézie jícnu s tracheoezofagickou píštělí
  • Q392Vrozená tracheoezofagická píštěl bez atrézie
  • Q393Vrozená stenóza a striktura jícnu
  • Q394Diafragma jícnu
  • Q395Vrozená dilatace jícnu
  • Q396Divertikl jícnu
  • Q398Jiné vrozené vady jícnu
  • Q399Vrozená vada jícnu NS
  • Q400Vrozená hypertrofická stenóza pyloru
  • Q401Vrozená hiátová kýla
  • Q402Jiné určené vrozené vady žaludku
  • Q403Vrozená vada žaludku NS
  • Q408Jiné určené vrozené vady horní části trávicí soustavy
  • Q409Vrozená vada horní části trávicí soustavy NS
  • Q410Vrozené chybění, atrézie a stenóza dvanáctníku
  • Q411Vrozené chybění, atrézie a stenóza jejuna
  • Q412Vrozené chybění, atrézie a stenóza ilea
  • Q418Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných urč.částí tenkého střeva
  • Q419Vroz.chybění,atrézie a stenóza tenkého střeva bez určení části
  • Q420Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku s píštělí
  • Q421Vrozené chybění, atrézie a stenóza konečníku bez píštěle
  • Q422Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti s píštělí
  • Q423Vrozené chybění, atrézie a stenóza řiti bez píštěle
  • Q428Vrozené chybění, atrézie a stenóza jiných částí tlustého střeva
  • Q429Vrozené chybění, atrézie a stenóza tlustého střeva bez určení části
  • Q430Meckelův divertikl
  • Q431Hirschsprungova nemoc
  • Q432Jiné vrozené funkční poruchy tlustého střeva
  • Q433Vrozené vady fixace střev
  • Q434Zdvojení střeva
  • Q435Ektopická řiť
  • Q436Vrozená píštěl konečníku a řiti
  • Q437Přetrvávající kloaka
  • Q438Jiné určené vrozené vady střev
  • Q439Vrozená vada střeva NS
  • Q458Jiné určené vrozené vady trávicí soustavy
  • Q459Vrozená vada trávicí soustavy NS
  • Q522Vrozená rektovaginální píštěl
  • Q792Exomphalus
  • Q793Gastroschisis
  • Q794Syndrom zmenšeného břicha
  • Q795Jiné vrozené vady břišní stěny
  • Q893Obrácená poloha (útrob) - situs inversus
  • Q894Spojená (srostlá) dvojčata
 • | Hlavní diagnózy - traumata trávicí soustavy
  • S3630Poranění žaludku; neotevřená rána
  • S3631Poranění žaludku; otevřená rána
  • S3640Poranění tenkého střeva; neotevřená rána
  • S3641Poranění tenkého střeva; otevřená rána
  • S3650Poranění tračníku; neotevřená rána
  • S3651Poranění tračníku; otevřená rána
  • S3660Poranění konečníku; neotevřená rána
  • S3661Poranění konečníku; otevřená rána
  • S3670Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3671Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3680Poranění jiných nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3681Poranění jiných nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3690Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3691Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S396Poranění orgánu(ů) nitro-břišních s pánevním orgánem(-y)
  • T181Cizí těleso v jícnu
  • T182Cizí těleso v žaludku
  • T183Cizí těleso v tenkém střevě
  • T184Cizí těleso v tračníku
  • T185Cizí těleso v řiti a konečníku
  • T188Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
  • T189Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS
  • T281Popálenina jícnu
  • T282Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
  • T286Poleptání jícnu
  • T287Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
  • T855Mechanická kompl. gastrointestinál. protet. pomůc.,impl.a štěpů
  • T915Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění trávicí soustavy
  • K226Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
  • K228Jiné určené nemoci jícnu
  • K238Onemocnění jícnu při jiných nemocech ZJ
  • K318Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
  • K552Angiodysplazie tračníku
  • K593Megakolon, NJ
  • K598Jiné určené funkční poruchy střev
  • K625Krvácení z řiti a konečníku
  • K628Jiné určené nemoci řiti a konečníku
  • K630Absces střeva
  • K631Perforace střeva (neúrazová)
  • K632Píštěl střeva
  • K633Vřed střeva
  • K634Enteroptóza
  • K638Jiné určené nemoci střeva
  • K650Akutní peritonitida
  • K658Jiná peritonitida
  • K659Peritonitida NS
  • K661Hemoperitoneum
  • K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
  • K670Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
  • K671Gonokoková peritonitida (A54.8+)
  • K672Syfilitická peritonitida (A52.7+)
  • K673Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
  • K678Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
  • K918Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, NJ
  • K920Hematemeza
  • K921Meléna
  • K922Krvácení ze žaludku a střev NS
  • K928Jiné určené nemoci trávicí soustavy
  • K931Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K938Onemocnění jiných, specifikovaných orgánů trávicího ústrojí ZJ
  • N822Píštěl z pochvy do tenkého střeva
  • N823Píštěl z pochvy do tlustého střeva
  • N824Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
  • P77Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
  • P780Perinatální perforace střeva
  • P781Jiná novorozenecká peritonitida
  • P788Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
  • P789Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - stomický výkon 1
  • 51357JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA
  • 90787(DRG) JEJUNOSTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90822(DRG) KOLOSTOMIE LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jícnu
  • C150ZN - krční část jícnu
  • C151ZN - hrudní část jícnu
  • C152ZN - břišní část jícnu
  • C153ZN - horní třetina jícnu
  • C154ZN - střední třetina jícnu
  • C155ZN - dolní třetina jícnu
  • C158ZN - léze přesahující jícen
  • C159ZN - jícen - oesophagus NS
 • | Hlavní diagnózy - umělá vyústění trávicí soustavy
  • K914Špatná funkce kolostomie a enterostomie
  • Z431Ošetření gastrostomie
  • Z432Ošetření ileostomie
  • Z433Ošetření kolostomie
  • Z434Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu
  • Z465Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - stomický výkon 2
  • 51357JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA
  • 51383GASTROTOMIE, DUODENOTOMIE NEBO JEDNODUCHÁ PYLOROPLASTIKA NEBO GASTROSTOMIE NEBO JEJÍ UZÁVĚR
  • 90787(DRG) JEJUNOSTOMIE LAPAROSKOPICKY
  • 90822(DRG) KOLOSTOMIE LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace