Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I13 Drenážní výkon pro onemocnění trávicí soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I13 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním trávicí soustavy, u kterých byl proveden drenážní výkon v dutině břišní (otevřeným přístupem, laparoskopicky nebo perkutánně) a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 14
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-Z06, 06-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - divertikulární nemoc střeva
  • K570Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
  • K571Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace n.abscesu
  • K572Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
  • K573Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace n.abscesu
  • K574Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací abscesem
  • K575Divertikulární nemoc tlustého i tenkého střeva bez perfor.n.abscesu
  • K578Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
  • K579Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace n.abscesu
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění trávicí soustavy
  • K226Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
  • K228Jiné určené nemoci jícnu
  • K238Onemocnění jícnu při jiných nemocech ZJ
  • K318Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
  • K552Angiodysplazie tračníku
  • K593Megakolon, NJ
  • K598Jiné určené funkční poruchy střev
  • K625Krvácení z řiti a konečníku
  • K628Jiné určené nemoci řiti a konečníku
  • K630Absces střeva
  • K631Perforace střeva (neúrazová)
  • K632Píštěl střeva
  • K633Vřed střeva
  • K634Enteroptóza
  • K638Jiné určené nemoci střeva
  • K650Akutní peritonitida
  • K658Jiná peritonitida
  • K659Peritonitida NS
  • K661Hemoperitoneum
  • K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
  • K670Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
  • K671Gonokoková peritonitida (A54.8+)
  • K672Syfilitická peritonitida (A52.7+)
  • K673Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
  • K678Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
  • K918Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, NJ
  • K920Hematemeza
  • K921Meléna
  • K922Krvácení ze žaludku a střev NS
  • K928Jiné určené nemoci trávicí soustavy
  • K931Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K938Onemocnění jiných, specifikovaných orgánů trávicího ústrojí ZJ
  • N822Píštěl z pochvy do tenkého střeva
  • N823Píštěl z pochvy do tlustého střeva
  • N824Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
  • P77Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
  • P780Perinatální perforace střeva
  • P781Jiná novorozenecká peritonitida
  • P788Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
  • P789Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - drenážní výkon
  • 51367APENDEKTOMIE NEBO OPERAČNÍ DRENÁŽ PERIAPENDIKULÁRNÍHO A PERIKOLICKÉHO ABCESU
  • 51396PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVAŽÍ
  • 51397OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE
  • 51811INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 89325PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM
  • 90782(DRG) LAVÁŽ A ODSÁTÍ DUTINY PERITONEÁLNÍ LAPAROSKOPICKY
  • 90816(DRG) DRENÁŽ ABSCESU LAPAROSKOPICKY NEBO THORAKOSKOPICKY
  • 90820(DRG) REVIZE PŘI PERITONILIDĚ NEJASNÉHO PŮVODU NEBO PŘI TRAUMATU LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace