Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I14 Jiný chirurgický výkon pro trauma trávicí soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I14 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poraněním trávicí soustavy, u kterých byl proveden jiný vybraný chirurgický výkon (například chirurgické odstranění cizího tělesa z trávicí soustavy, drenážní výkon nebo exploratorní výkon) a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle dalšího operačního výkonu v dutině břišní nebo pánevní provedeného v jiný den a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 15
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-T01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - traumata trávicí soustavy
  • S3630Poranění žaludku; neotevřená rána
  • S3631Poranění žaludku; otevřená rána
  • S3640Poranění tenkého střeva; neotevřená rána
  • S3641Poranění tenkého střeva; otevřená rána
  • S3650Poranění tračníku; neotevřená rána
  • S3651Poranění tračníku; otevřená rána
  • S3660Poranění konečníku; neotevřená rána
  • S3661Poranění konečníku; otevřená rána
  • S3670Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3671Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3680Poranění jiných nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3681Poranění jiných nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3690Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3691Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S396Poranění orgánu(ů) nitro-břišních s pánevním orgánem(-y)
  • T181Cizí těleso v jícnu
  • T182Cizí těleso v žaludku
  • T183Cizí těleso v tenkém střevě
  • T184Cizí těleso v tračníku
  • T185Cizí těleso v řiti a konečníku
  • T188Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
  • T189Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS
  • T281Popálenina jícnu
  • T282Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
  • T286Poleptání jícnu
  • T287Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
  • T855Mechanická kompl. gastrointestinál. protet. pomůc.,impl.a štěpů
  • T915Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný chirurgický výkon pro trauma trávicí soustavy
  • 51391LAPAROTOMIE A OŠETŘENÍ VÍCEČETNÉHO VISCERÁLNÍHO PORANĚNÍ BŘICHA
  • 51393EXPLORATIVNÍ LAPAROTOMIE
  • 51397OTEVŘENÁ LAVÁŽ PERITONEÁLNÍ DUTINY, SEC. LOOK, LAPAROSTOMIE
  • 51713DIAGNOSTICKÁ VIDEOLAPAROSKOPIE A VIDEOTORAKOSKOPIE
  • 51819OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
  • 51821CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA
  • 90707(DRG) DEKOMPRESNÍ DUODENOSTOMIE
  • 90708(DRG) DOČASNÁ TAMPONÁDA („PACKING“) ORGÁNŮ NEBO ČÁSTI PERITONEÁLNÍ DUTINY
  • 90782(DRG) LAVÁŽ A ODSÁTÍ DUTINY PERITONEÁLNÍ LAPAROSKOPICKY
  • 90813(DRG) EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z DUTINY BŘIŠNÍ LAPAROSKOPICKY
  • 90820(DRG) REVIZE PŘI PERITONILIDĚ NEJASNÉHO PŮVODU NEBO PŘI TRAUMATU LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace