Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I16 Výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I16 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s tříselnou nebo stehenní kýlou, u kterých byl proveden vybraný chirurgický výkon pro její odstranění a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Tato DRG báze obsahuje 5 DRG skupin definovaných s využitím dalšího operačního výkonu v dutině břišní nebo pánevní provedeného v jiný den, operačního přístupu, hlavní diagnózy, věku pacienta a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 17
Počet DRG skupin 5
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-F02
Pro tuto DRG bázi je definováno 5 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - tříselné a stehenní kýly
  • K400Oboustranná tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K401Oboustranná tříselná kýla s gangrénou
  • K402Oboustranná tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K403Jednostranná n.neurč. tříselná kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K404Jednostranná nebo neurčená tříselná kýla s gangrénou
  • K409Jednostranná n.neurč. tříselná kýla bez neprůchodnosti n.gangrény
  • K410Oboustranná stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K411Oboustranná stehenní kýla s gangrénou
  • K412Oboustranná stehenní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K413Jednostraná n.neurč. stehenní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K414Jednostranná nebo neurčená stehenní kýla s gangrénou
  • K419Jednostraná n.neurč. stehenní kýla bez neprůchodnosti n.gangrény
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - výkon pro tříselnou nebo stehenní kýlu
  • 51511OPERACE KÝLY INQUINÁLNÍ A FEMORÁLNÍ - DOSPĚLÍ, VČETNĚ INKARCEROVANÝCH
  • 51513INQUINÁLNÍ, FEMORÁLNÍ KÝLA PRO USKŘINUTÍ VYŽADUJÍCÍ NAVÍC LAPAROTOMII
  • 51517OPERACE KÝLY S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU
  • 51519OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY
  • 52311OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ DO 3 LET
  • 52313OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET
  • 90796(DRG) HERNIOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ PRIMÁRNÍ LAPAROSKOPICKY
  • 90824(DRG) HERNIOPLASTIKA RECIDIVUJÍCÍ KÝLY LAPAROSKOPICKY
  • 90838(DRG) HERNIOPLASTIKA OBOUSTRANNÁ PRIMÁRNÍ LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace