Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-I17 Výkon pro břišní nebo pupeční kýlu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-I17 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s břišní nebo pupeční kýlou, u kterých byl proveden vybraný chirurgický výkon pro její odstranění a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definováno celkem 5 DRG skupin na základě dalšího operačního výkonu v dutině břišní nebo pánevní provedeného v jiný den, typu provedeného výkonu, věku pacienta a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 18
Počet DRG skupin 5
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-F02
Pro tuto DRG bázi je definováno 5 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - břišní a pupeční kýly
  • K420Pupeční kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K421Pupeční kýla s gangrénou
  • K429Pupeční kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K430Kýla v jizvě s neprůchodností bez gangrény
  • K431Kýla v jizvě s gangrénou
  • K432Kýla v jizvě bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K433Parastomická kýla s obstrukcí, bez gangrény
  • K434Parastomická kýla s gangrénou
  • K435Parastomická kýla bez obstrukce nebo gangrény
  • K436Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s obstrukcí, bez gangrény
  • K437Jiná a nespecifikovaná břišní kýla s gangrénou
  • K439Jiná a nespecifikovaná břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K450Jiná určená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K451Jiná určená břišní kýla s gangrénou
  • K458Jiná určená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
  • K460Neurčená břišní kýla s neprůchodností bez gangrény
  • K461Neurčená břišní kýla s gangrénou
  • K469Neurčená břišní kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - výkon pro břišní nebo pupeční kýlu
  • 51515OPERACE KÝLY UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÁ - DOSPĚLÍ VČETNĚ RESEKCE OMENTA
  • 51517OPERACE KÝLY S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU, OPERACE KÝLY NEBO KÝLY V JIZVĚ S POUŽITÍM ŠTĚPU ČI IMPLANTÁTU
  • 51518OPERACE VNITŘNÍ KÝLY
  • 51519OPERACE RECIDIVUJÍCÍ KÝLY
  • 52311OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ DO 3 LET
  • 52313OPERACE TŘÍSELNÉ NEBO FEMORÁLNÍ NEBO PUPEČNÍ KÝLY U DĚTÍ OD 3 LET DO 15 LET
  • 61461VENTER PENDULUS S DIASTÁZOU
  • 90796(DRG) HERNIOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ PRIMÁRNÍ LAPAROSKOPICKY
  • 90824(DRG) HERNIOPLASTIKA RECIDIVUJÍCÍ KÝLY LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace