Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-K03 Refluxní onemocnění a zánět jícnu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s refluxním onemocněním nebo zánětem jícnu, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 31
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-Z02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - refluxní onemocnění a zánět jícnu
  • K20Zánět jícnu - ezofagitida
  • K210Gastroezofageální refluxní onemocnění s ezofagitidou
  • K219Gastroezofageální refluxní onemocnění bez ezofagitidy
  • K221Vřed jícnu
  • K230Tuberkulózní ezofagitida (A18.8+)
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace