Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-K19 Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-K19 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem řiti nebo řitního kanálu, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o symptomatickou nebo paliativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 47
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-N05
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
  • C210ZN - řiť NS
  • C211ZN - řitní kanál
  • C212ZN - kloakogenní zóna
  • C218ZN - léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál
  • D013Ca.in situ - řiť a řitní kanál
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace