Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-K20 Novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-K20 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem trávicího orgánu (jícnu, žaludku, střeva, konečníku nebo řiti) mimo zhoubný, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o diagnostické hospitalizace, případně symptomatickou léčbu. Tato DRG báze obsahuje 2 DRG skupiny definované s využitím skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 48
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-N06
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné
  • D120Nezhoubný novotvar - caecum
  • D121Nezhoubný novotvar - červovitý přívěsek - appendix
  • D122Nezhoubný novotvar - vzestupný tračník - colon ascendens
  • D123Nezhoubný novotvar - příčný tračník - colon transversum
  • D124Nezhoubný novotvar - sestupný tračník - colon descendens
  • D125Nezhoubný novotvar - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • D126Nezhoubný novotvar - tračník - colon NS
  • D127Nezhoubný novotvar - rektosigmoidální spojení
  • D128Nezhoubný novotvar - konečník - rectum
  • D129Nezhoubný novotvar - řitní kanál a řiť
  • D130Nezhoubný novotvar - jícen
  • D131Nezhoubný novotvar - žaludek
  • D132Nezhoubný novotvar - dvanáctník
  • D133Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
  • D139Nezhoubný novotvar - nepřesně definované místo v trávicí soustavě
  • D175Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
  • D177Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
  • D371Novotvar NNCH - žaludek
  • D372Novotvar NNCH - tenké střevo
  • D373Novotvar NNCH - červovitý přívěsek
  • D374Novotvar NNCH - tlusté střevo
  • D375Novotvar NNCH - konečník
  • D377Novotvar NNCH - jiné trávicí orgány
  • K317Polyp žaludku a dvanáctníku
  • K620Polyp řiti
  • K621Polyp konečníku
  • K635Polyp tlustého střeva
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace