Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-K25 Krvácení z trávicí soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-K25 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s krvácením z trávicí soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 53
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - krvácení z trávicí soustavy
  • K226Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
  • K552Angiodysplazie tračníku
  • K625Krvácení z řiti a konečníku
  • K661Hemoperitoneum
  • K920Hematemeza
  • K921Meléna
  • K922Krvácení ze žaludku a střev NS
  • P38Zánět pupečníku s krvácením nebo bez
  • P540Novorozenecká hematemeza
  • P541Novorozenecká meléna
  • P542Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)
  • P543Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
  • P782Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená polykáním mateřské krve
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace