Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-K27 Jiné onemocnění trávicí soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-K27 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s jiným onemocněním, poruchou, příznakem, znakem nebo abnormálním nálezem trávicí soustavy, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 55
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění trávicí soustavy
  • K228Jiné určené nemoci jícnu
  • K229Nemoc jícnu NS
  • K238Onemocnění jícnu při jiných nemocech ZJ
  • K30Funkční dyspepsie
  • K318Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
  • K319Nemoc žaludku a dvanáctníku NS
  • K589Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
  • K590Zácpa
  • K592Neurogenní střevo, NJ
  • K598Jiné určené funkční poruchy střev
  • K599Funkční střevní poruchy NS
  • K628Jiné určené nemoci řiti a konečníku
  • K629Nemoc řiti a konečníku NS
  • K638Jiné určené nemoci střeva
  • K639Nemoc střeva NS
  • K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
  • K669Onemocnění pobřišnice NS
  • K678Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
  • K910Zvracení po operacích žaludku a střev
  • K911Syndromy po operacích žaludku
  • K918Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, NJ
  • K919Pooperační porucha trávicího ústrojí NS
  • K928Jiné určené nemoci trávicí soustavy
  • K929Nemoci trávicí soustavy NS
  • K938Onemocnění jiných, specifikovaných orgánů trávicího ústrojí ZJ
  • P788Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
  • P789Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
  • R100Akutní břicho
  • R101Bolest umístěná do horní části břicha
  • R102Pánevní a perineální bolest
  • R103Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
  • R104Jiná a neurčená břišní bolest
  • R11Nauzea a zvracení
  • R12Pálení žáhy
  • R13Dysfagie
  • R14Flatulence a příbuzné stavy
  • R190Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
  • R191Abnormální střevní zvuky
  • R192Viditelná peristaltika
  • R193Ztuhlost - rigidita - břicha
  • R194Změny vlastností střev
  • R195Jiné nepravidelnosti stolice
  • R198Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
  • R933Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soutavy
  • R935Abnorm.nálezy při diag. zobrazení j. břišních krajin vč.retroperitonea
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace