Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-M02 Endoskopický výkon pro onemocnění trávicí soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-M02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním trávicí soustavy, u kterých byl proveden vybraný endoskopický výkon a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definováno celkem 7 DRG skupin na základě typu provedeného endoskopického výkonu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 22
Počet DRG skupin 7
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-Z03, 06-Z05, 06-Z06, 06-F01, 06-N01, 06-N02, 06-N04, 06-N06, 06-T01, 06-X01, 06-X02
Pro tuto DRG bázi je definováno 7 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - peptický vřed a zánět žaludku
  • K250Žaludeční vřed akutní s krvácením
  • K251Žaludeční vřed akutní s perforací
  • K252Žaludeční vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K253Žaludeční vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K254Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K255Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K256Žaludeční vředc chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K257Žaludeční vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K259Žaludeční vřed neurč.jako akut. n. chron. bez krvácení n.perforace
  • K260Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením
  • K261Dvanáctníkový vřed akutní s perforací
  • K262Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K263Dvanáctníkový vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K264Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčení s krvácením
  • K265Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K266Dvanáctníkový vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K267Dvanáctníkový vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K269Dvanáctníkový vřed neurč.jako akut.n.chron. bez krvácení n.perforace
  • K270Peptický vřed akutní s krvácením
  • K271Peptický vřed akutní s perforací
  • K272Peptický vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K273Peptický vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K274Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K275Peptický vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K276Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K277Peptický vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K279Peptický vřed neurč. jako akutní n.chronický bez krvácení n.perforace
  • K280Gastrojejunální vřed akutní s krvácením
  • K281Gastrojejunální vřed akutní s perforací
  • K282Gastrojejunální vřed akutní vřed skrvácením i s perforací
  • K283Gastrojejunální vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K284Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K285Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K286Gastrojejunální vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K287Gastrojejunální vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K289Gastrojejunální vřed neurč.jako akut.n.chron.bez krvácení n.perforace
  • K290Akutní hemoragická gastritida
  • K291Jiná akutní gastritida
  • K292Alkoholická gastritida
  • K293Chronická superficiální gastritida
  • K294Chronická atrofická gastritida
  • K295Chronická gastritida NS
  • K296Jiná gastritida
  • K297Gastritida NS
  • K298Zánět dvanáctníku - duodenitida
  • K299Gastroduodenitida NS
 • | Hlavní diagnózy - divertikulární nemoc střeva
  • K570Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
  • K571Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace n.abscesu
  • K572Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
  • K573Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace n.abscesu
  • K574Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací abscesem
  • K575Divertikulární nemoc tlustého i tenkého střeva bez perfor.n.abscesu
  • K578Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
  • K579Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace n.abscesu
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo varixy
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • | Hlavní diagnózy - jícnové a žaludeční varixy
  • I850Varixy jícnu s krvácením
  • I859Varixy jícnu bez krvácení
  • I864Žaludeční varixy
  • I982Jícnové varixy bez krvácení při nemocech ZJ
  • I983Jícnové varixy s krvácením při nemocech ZJ
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jícnu
  • C150ZN - krční část jícnu
  • C151ZN - hrudní část jícnu
  • C152ZN - břišní část jícnu
  • C153ZN - horní třetina jícnu
  • C154ZN - střední třetina jícnu
  • C155ZN - dolní třetina jícnu
  • C158ZN - léze přesahující jícen
  • C159ZN - jícen - oesophagus NS
  • D001Ca.in situ - jícen
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar žaludku
  • C160ZN - kardie
  • C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163ZN - antrum pyloricum
  • C164ZN - vrátník - pylorus
  • C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
  • C169ZN - žaludek - ventriculus NS
  • D002Ca.in situ - žaludek
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
  • C180ZN - slepé střevo - caecum
  • C181ZN - červovitý přívěsek - appendix
  • C182ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
  • C183ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
  • C184ZN - příčný tračník - colon transversum
  • C185ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
  • C186ZN - sestupný tračník - colon descendens
  • C187ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • C188ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189ZN - tlusté střevo NS
  • C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20Zhoubný novotvar konečníku - recta
  • C260ZN - střeva, část NS
  • C268ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C269ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C785Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • C788Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
  • D010Ca.in situ - tlusté střevo
  • D011Ca.in situ - rektosigmoideální spojení
  • D012Ca.in situ - konečník
 • | Hlavní diagnózy - novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné
  • D120Nezhoubný novotvar - caecum
  • D121Nezhoubný novotvar - červovitý přívěsek - appendix
  • D122Nezhoubný novotvar - vzestupný tračník - colon ascendens
  • D123Nezhoubný novotvar - příčný tračník - colon transversum
  • D124Nezhoubný novotvar - sestupný tračník - colon descendens
  • D125Nezhoubný novotvar - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • D126Nezhoubný novotvar - tračník - colon NS
  • D127Nezhoubný novotvar - rektosigmoidální spojení
  • D128Nezhoubný novotvar - konečník - rectum
  • D129Nezhoubný novotvar - řitní kanál a řiť
  • D130Nezhoubný novotvar - jícen
  • D131Nezhoubný novotvar - žaludek
  • D132Nezhoubný novotvar - dvanáctník
  • D133Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
  • D139Nezhoubný novotvar - nepřesně definované místo v trávicí soustavě
  • D175Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
  • D177Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
  • D371Novotvar NNCH - žaludek
  • D372Novotvar NNCH - tenké střevo
  • D373Novotvar NNCH - červovitý přívěsek
  • D374Novotvar NNCH - tlusté střevo
  • D375Novotvar NNCH - konečník
  • D377Novotvar NNCH - jiné trávicí orgány
  • K317Polyp žaludku a dvanáctníku
  • K620Polyp řiti
  • K621Polyp konečníku
  • K635Polyp tlustého střeva
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění trávicí soustavy
  • K226Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom
  • K228Jiné určené nemoci jícnu
  • K229Nemoc jícnu NS
  • K238Onemocnění jícnu při jiných nemocech ZJ
  • K30Funkční dyspepsie
  • K318Jiné určené nemoci žaludku a dvanáctníku
  • K319Nemoc žaludku a dvanáctníku NS
  • K520Gastroenteritida a kolitida způsobená zářením
  • K521Toxická gastroenteritida a kolitida
  • K522Alergická a dietetická gastroenteritida a kolitida
  • K523Neurčitá kolitida
  • K528Jiná určená neinfekční gastroenteritida a kolitida
  • K529Neinfekční gastroenteritida a kolitida NS
  • K552Angiodysplazie tračníku
  • K580Syndrom dráždivého střeva s průjmem
  • K589Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
  • K590Zácpa
  • K591Funkční průjem
  • K592Neurogenní střevo, NJ
  • K593Megakolon, NJ
  • K598Jiné určené funkční poruchy střev
  • K599Funkční střevní poruchy NS
  • K625Krvácení z řiti a konečníku
  • K628Jiné určené nemoci řiti a konečníku
  • K629Nemoc řiti a konečníku NS
  • K630Absces střeva
  • K631Perforace střeva (neúrazová)
  • K632Píštěl střeva
  • K633Vřed střeva
  • K634Enteroptóza
  • K638Jiné určené nemoci střeva
  • K639Nemoc střeva NS
  • K650Akutní peritonitida
  • K658Jiná peritonitida
  • K659Peritonitida NS
  • K661Hemoperitoneum
  • K668Jiná určená onemocnění pobřišnice
  • K669Onemocnění pobřišnice NS
  • K670Chlamydiová peritonitida (A74.8+)
  • K671Gonokoková peritonitida (A54.8+)
  • K672Syfilitická peritonitida (A52.7+)
  • K673Tuberkulózní peritonitida (A18.3+)
  • K678Jiná onemocnění pobřišnice při infekčních nemocech ZJ
  • K910Zvracení po operacích žaludku a střev
  • K911Syndromy po operacích žaludku
  • K918Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, NJ
  • K919Pooperační porucha trávicího ústrojí NS
  • K920Hematemeza
  • K921Meléna
  • K922Krvácení ze žaludku a střev NS
  • K928Jiné určené nemoci trávicí soustavy
  • K929Nemoci trávicí soustavy NS
  • K931Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K938Onemocnění jiných, specifikovaných orgánů trávicího ústrojí ZJ
  • N822Píštěl z pochvy do tenkého střeva
  • N823Píštěl z pochvy do tlustého střeva
  • N824Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány
  • P38Zánět pupečníku s krvácením nebo bez
  • P540Novorozenecká hematemeza
  • P541Novorozenecká meléna
  • P542Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové)
  • P543Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení
  • P77Nekrotizující enterokolitida u plodu a novorozence
  • P780Perinatální perforace střeva
  • P781Jiná novorozenecká peritonitida
  • P782Novorozenecká hematemeza a meléna způsobená polykáním mateřské krve
  • P783Neinfekční novorozenecký průjem
  • P788Jiná určená perinatální onemocnění trávicí soustavy
  • P789Perinatální onemocnění trávicí soustavy NS
  • R100Akutní břicho
  • R101Bolest umístěná do horní části břicha
  • R102Pánevní a perineální bolest
  • R103Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
  • R104Jiná a neurčená břišní bolest
  • R11Nauzea a zvracení
  • R12Pálení žáhy
  • R13Dysfagie
  • R14Flatulence a příbuzné stavy
  • R190Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
  • R191Abnormální střevní zvuky
  • R192Viditelná peristaltika
  • R193Ztuhlost - rigidita - břicha
  • R194Změny vlastností střev
  • R195Jiné nepravidelnosti stolice
  • R198Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
  • R933Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soutavy
  • R935Abnorm.nálezy při diag. zobrazení j. břišních krajin vč.retroperitonea
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - endoskopické stavění krvácení
  • 15920ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ
  • 15930ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU
  • 15935ENDOSKOPICKÁ FOTOKOAGULACE (ARON PLAZMA KOAGULÁTOR) V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo varixy
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jícnu
  • C150ZN - krční část jícnu
  • C151ZN - hrudní část jícnu
  • C152ZN - břišní část jícnu
  • C153ZN - horní třetina jícnu
  • C154ZN - střední třetina jícnu
  • C155ZN - dolní třetina jícnu
  • C158ZN - léze přesahující jícen
  • C159ZN - jícen - oesophagus NS
  • D001Ca.in situ - jícen
 • | Hlavní diagnózy - novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné
  • D120Nezhoubný novotvar - caecum
  • D121Nezhoubný novotvar - červovitý přívěsek - appendix
  • D122Nezhoubný novotvar - vzestupný tračník - colon ascendens
  • D123Nezhoubný novotvar - příčný tračník - colon transversum
  • D124Nezhoubný novotvar - sestupný tračník - colon descendens
  • D125Nezhoubný novotvar - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • D126Nezhoubný novotvar - tračník - colon NS
  • D127Nezhoubný novotvar - rektosigmoidální spojení
  • D128Nezhoubný novotvar - konečník - rectum
  • D129Nezhoubný novotvar - řitní kanál a řiť
  • D130Nezhoubný novotvar - jícen
  • D131Nezhoubný novotvar - žaludek
  • D132Nezhoubný novotvar - dvanáctník
  • D133Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
  • D139Nezhoubný novotvar - nepřesně definované místo v trávicí soustavě
  • D175Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
  • D177Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
  • D371Novotvar NNCH - žaludek
  • D372Novotvar NNCH - tenké střevo
  • D373Novotvar NNCH - červovitý přívěsek
  • D374Novotvar NNCH - tlusté střevo
  • D375Novotvar NNCH - konečník
  • D377Novotvar NNCH - jiné trávicí orgány
  • K317Polyp žaludku a dvanáctníku
  • K620Polyp řiti
  • K621Polyp konečníku
  • K635Polyp tlustého střeva
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - radiofrekvenční ablace jícnu
  • 15028RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU - HALO 360
  • 15030RADIOFREKVENČNÍ ABLACE (RFA) JÍCNU - HALO 90
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo varixy
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jícnu
  • C150ZN - krční část jícnu
  • C151ZN - hrudní část jícnu
  • C152ZN - břišní část jícnu
  • C153ZN - horní třetina jícnu
  • C154ZN - střední třetina jícnu
  • C155ZN - dolní třetina jícnu
  • C158ZN - léze přesahující jícen
  • C159ZN - jícen - oesophagus NS
  • D001Ca.in situ - jícen
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar žaludku
  • C160ZN - kardie
  • C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163ZN - antrum pyloricum
  • C164ZN - vrátník - pylorus
  • C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
  • C169ZN - žaludek - ventriculus NS
  • D002Ca.in situ - žaludek
 • | Hlavní diagnózy - cizí těleso v trávicí soustavě
  • T181Cizí těleso v jícnu
  • T182Cizí těleso v žaludku
  • T188Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
  • T189Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS
  • T855Mechanická kompl. gastrointestinál. protet. pomůc.,impl.a štěpů
 • | Hlavní diagnózy - umělá vyústění trávicí soustavy
  • K914Špatná funkce kolostomie a enterostomie
  • Z431Ošetření gastrostomie
  • Z432Ošetření ileostomie
  • Z433Ošetření kolostomie
  • Z434Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu
  • Z465Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění cizího tělesa
  • 15910ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - peptický vřed a zánět žaludku
  • K250Žaludeční vřed akutní s krvácením
  • K251Žaludeční vřed akutní s perforací
  • K252Žaludeční vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K253Žaludeční vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K254Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K255Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K256Žaludeční vředc chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K257Žaludeční vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K259Žaludeční vřed neurč.jako akut. n. chron. bez krvácení n.perforace
  • K260Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením
  • K261Dvanáctníkový vřed akutní s perforací
  • K262Dvanáctníkový vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K263Dvanáctníkový vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K264Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčení s krvácením
  • K265Dvanáctníkový vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K266Dvanáctníkový vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K267Dvanáctníkový vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K269Dvanáctníkový vřed neurč.jako akut.n.chron. bez krvácení n.perforace
  • K270Peptický vřed akutní s krvácením
  • K271Peptický vřed akutní s perforací
  • K272Peptický vřed akutní s krvácením i s perforací
  • K273Peptický vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K274Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K275Peptický vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K276Peptický vřed chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací
  • K277Peptický vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K279Peptický vřed neurč. jako akutní n.chronický bez krvácení n.perforace
  • K280Gastrojejunální vřed akutní s krvácením
  • K281Gastrojejunální vřed akutní s perforací
  • K282Gastrojejunální vřed akutní vřed skrvácením i s perforací
  • K283Gastrojejunální vřed akutní bez krvácení nebo perforace
  • K284Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s krvácením
  • K285Gastrojejunální vřed chronický nebo neurčený s perforací
  • K286Gastrojejunální vřed chronický n. neurčený s krvácením i s perforací
  • K287Gastrojejunální vřed chronický bez krvácení nebo perforace
  • K289Gastrojejunální vřed neurč.jako akut.n.chron.bez krvácení n.perforace
  • K290Akutní hemoragická gastritida
  • K291Jiná akutní gastritida
  • K292Alkoholická gastritida
  • K293Chronická superficiální gastritida
  • K294Chronická atrofická gastritida
  • K295Chronická gastritida NS
  • K296Jiná gastritida
  • K297Gastritida NS
  • K298Zánět dvanáctníku - duodenitida
  • K299Gastroduodenitida NS
 • | Hlavní diagnózy - Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
  • K500Crohnova nemoc tenkého střeva
  • K501Crohnova nemoc tlustého střeva
  • K508Jiná Crohnova nemoc
  • K509Crohnova nemoc NS
  • K510Ulcerózní (chronická) pankolitida
  • K512Ulcerózní (chronická) proktitida
  • K513Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
  • K514Zanícené polypy
  • K515Levostranná kolitida
  • K518Jiná ulcerózní kolitida
  • K519Ulcerózní kolitida NS
 • | Hlavní diagnózy - divertikulární nemoc střeva
  • K570Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
  • K571Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace n.abscesu
  • K572Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
  • K573Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace n.abscesu
  • K574Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací abscesem
  • K575Divertikulární nemoc tlustého i tenkého střeva bez perfor.n.abscesu
  • K578Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
  • K579Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace n.abscesu
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo varixy
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jícnu
  • C150ZN - krční část jícnu
  • C151ZN - hrudní část jícnu
  • C152ZN - břišní část jícnu
  • C153ZN - horní třetina jícnu
  • C154ZN - střední třetina jícnu
  • C155ZN - dolní třetina jícnu
  • C158ZN - léze přesahující jícen
  • C159ZN - jícen - oesophagus NS
  • D001Ca.in situ - jícen
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar žaludku
  • C160ZN - kardie
  • C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163ZN - antrum pyloricum
  • C164ZN - vrátník - pylorus
  • C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
  • C169ZN - žaludek - ventriculus NS
  • D002Ca.in situ - žaludek
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
  • C180ZN - slepé střevo - caecum
  • C181ZN - červovitý přívěsek - appendix
  • C182ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
  • C183ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
  • C184ZN - příčný tračník - colon transversum
  • C185ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
  • C186ZN - sestupný tračník - colon descendens
  • C187ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • C188ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189ZN - tlusté střevo NS
  • C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20Zhoubný novotvar konečníku - recta
  • C260ZN - střeva, část NS
  • C268ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C269ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C785Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • C788Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
  • D010Ca.in situ - tlusté střevo
  • D011Ca.in situ - rektosigmoideální spojení
  • D012Ca.in situ - konečník
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - dilatace stenóz trávicí trubice
  • 15900ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE
  • 15940LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT - PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLOSKOPII
  • 89337DILATACE STENÓZ JÍCNU, GASTROINTESTINÁLNÍ TRUBICE ŽLUČOVÝCH A MOČOVÝCH CEST BALÓNKOVÝMI KATETRY ZA SKIASKOPICKÉ KONTROLY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
  • K500Crohnova nemoc tenkého střeva
  • K501Crohnova nemoc tlustého střeva
  • K508Jiná Crohnova nemoc
  • K509Crohnova nemoc NS
  • K510Ulcerózní (chronická) pankolitida
  • K512Ulcerózní (chronická) proktitida
  • K513Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
  • K514Zanícené polypy
  • K515Levostranná kolitida
  • K518Jiná ulcerózní kolitida
  • K519Ulcerózní kolitida NS
 • | Hlavní diagnózy - divertikulární nemoc střeva
  • K570Divertikulární nemoc tenkého střeva s perforací a abscesem
  • K571Divertikulární nemoc tenkého střeva bez perforace n.abscesu
  • K572Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací a abscesem
  • K573Divertikulární nemoc tlustého střeva bez perforace n.abscesu
  • K574Divertikulární nemoc tlustého střeva s perforací abscesem
  • K575Divertikulární nemoc tlustého i tenkého střeva bez perfor.n.abscesu
  • K578Divertikulární nemoc neurčené části střeva s perforací a abscesem
  • K579Divertikulární nemoc neurčené části střeva bez perforace n.abscesu
 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo varixy
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jícnu
  • C150ZN - krční část jícnu
  • C151ZN - hrudní část jícnu
  • C152ZN - břišní část jícnu
  • C153ZN - horní třetina jícnu
  • C154ZN - střední třetina jícnu
  • C155ZN - dolní třetina jícnu
  • C158ZN - léze přesahující jícen
  • C159ZN - jícen - oesophagus NS
  • D001Ca.in situ - jícen
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar žaludku
  • C160ZN - kardie
  • C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163ZN - antrum pyloricum
  • C164ZN - vrátník - pylorus
  • C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
  • C169ZN - žaludek - ventriculus NS
  • D002Ca.in situ - žaludek
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
  • C180ZN - slepé střevo - caecum
  • C181ZN - červovitý přívěsek - appendix
  • C182ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
  • C183ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
  • C184ZN - příčný tračník - colon transversum
  • C185ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
  • C186ZN - sestupný tračník - colon descendens
  • C187ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • C188ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189ZN - tlusté střevo NS
  • C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20Zhoubný novotvar konečníku - recta
  • C260ZN - střeva, část NS
  • C268ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C269ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C785Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • C788Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
  • D010Ca.in situ - tlusté střevo
  • D011Ca.in situ - rektosigmoideální spojení
  • D012Ca.in situ - konečník
 • | Hlavní diagnózy - novotvary trávicích orgánů mimo zhoubné
  • D120Nezhoubný novotvar - caecum
  • D121Nezhoubný novotvar - červovitý přívěsek - appendix
  • D122Nezhoubný novotvar - vzestupný tračník - colon ascendens
  • D123Nezhoubný novotvar - příčný tračník - colon transversum
  • D124Nezhoubný novotvar - sestupný tračník - colon descendens
  • D125Nezhoubný novotvar - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • D126Nezhoubný novotvar - tračník - colon NS
  • D127Nezhoubný novotvar - rektosigmoidální spojení
  • D128Nezhoubný novotvar - konečník - rectum
  • D129Nezhoubný novotvar - řitní kanál a řiť
  • D130Nezhoubný novotvar - jícen
  • D131Nezhoubný novotvar - žaludek
  • D132Nezhoubný novotvar - dvanáctník
  • D133Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
  • D139Nezhoubný novotvar - nepřesně definované místo v trávicí soustavě
  • D175Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
  • D177Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
  • D371Novotvar NNCH - žaludek
  • D372Novotvar NNCH - tenké střevo
  • D373Novotvar NNCH - červovitý přívěsek
  • D374Novotvar NNCH - tlusté střevo
  • D375Novotvar NNCH - konečník
  • D377Novotvar NNCH - jiné trávicí orgány
  • K317Polyp žaludku a dvanáctníku
  • K620Polyp řiti
  • K621Polyp konečníku
  • K635Polyp tlustého střeva
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění léze nebo polypu trávicí trubice
  • 15024ENDOSKOPICKÁ SUBMUKÓZNÍ DISEKCE (ESD)
  • 15475ENDOSKOPICKÁ MUKÓZNÍ RESEKCE (EMR) A ODSTRANĚNÍ PŘISEDLÝCH POLYPŮ
  • 15950POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo varixy
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění Zenkerova divertiklu
  • 15480ENDOSKOPICKÁ SEPTOTOMIE ZENKEROVA DIVERTIKLU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo varixy
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jícnu
  • C150ZN - krční část jícnu
  • C151ZN - hrudní část jícnu
  • C152ZN - břišní část jícnu
  • C153ZN - horní třetina jícnu
  • C154ZN - střední třetina jícnu
  • C155ZN - dolní třetina jícnu
  • C158ZN - léze přesahující jícen
  • C159ZN - jícen - oesophagus NS
  • D001Ca.in situ - jícen
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar žaludku
  • C160ZN - kardie
  • C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163ZN - antrum pyloricum
  • C164ZN - vrátník - pylorus
  • C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
  • C169ZN - žaludek - ventriculus NS
  • D002Ca.in situ - žaludek
 • | Hlavní diagnózy - umělá vyústění trávicí soustavy
  • K914Špatná funkce kolostomie a enterostomie
  • Z431Ošetření gastrostomie
  • Z432Ošetření ileostomie
  • Z433Ošetření kolostomie
  • Z434Ošetření jiných umělých vyústění trávicího traktu
  • Z465Zkouška a přizpůsobení ileostomických pomůcek
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - gastrostomie
  • 15960ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE - PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 8:

 • | Hlavní diagnózy - funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo varixy
  • K220Achalazie kardie
  • K222Neprůchodnost - obstrukce - jícnu
  • K223Perforace jícnu
  • K224Dyskineze jícnu
  • K225Divertikl jícnu, získaný
  • K227Barrettův ezofagus
  • K231Megaoezofagus při Chagasově nemoci (B57.3+)
  • K310Akutní dilatace (rozšíření) žaludku
  • K311Hypertrofická stenóza pyloru dospělých
  • K312Sutkovitá striktura a stenóza žaludku
  • K313Pylorospazmus NJ
  • K314Divertikl žaludku
  • K316Píštěl žaludku a dvanáctníku
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jícnu
  • C150ZN - krční část jícnu
  • C151ZN - hrudní část jícnu
  • C152ZN - břišní část jícnu
  • C153ZN - horní třetina jícnu
  • C154ZN - střední třetina jícnu
  • C155ZN - dolní třetina jícnu
  • C158ZN - léze přesahující jícen
  • C159ZN - jícen - oesophagus NS
  • D001Ca.in situ - jícen
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar žaludku
  • C160ZN - kardie
  • C161ZN - klenba žaludku-fundus ventriculi
  • C162ZN - tělo žaludku-corpus ventriculi
  • C163ZN - antrum pyloricum
  • C164ZN - vrátník - pylorus
  • C165ZN - malá kurvatura žaludku NS
  • C166ZN - velká kurvatura žaludku NS
  • C168ZN - léze přesahující žaludek
  • C169ZN - žaludek - ventriculus NS
  • D002Ca.in situ - žaludek
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - zavedení stentu jícnu a kardie
  • 51226ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ STENTU JÍCNU ČI KARDIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 9:

 • | Hlavní diagnózy - jícnové a žaludeční varixy
  • I850Varixy jícnu s krvácením
  • I859Varixy jícnu bez krvácení
  • I864Žaludeční varixy
  • I982Jícnové varixy bez krvácení při nemocech ZJ
  • I983Jícnové varixy s krvácením při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - sklerotizace a ligace varixů
  • 15970ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ - PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII
  • 15972ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 10:

 • | Hlavní diagnózy - Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
  • K500Crohnova nemoc tenkého střeva
  • K501Crohnova nemoc tlustého střeva
  • K508Jiná Crohnova nemoc
  • K509Crohnova nemoc NS
  • K510Ulcerózní (chronická) pankolitida
  • K512Ulcerózní (chronická) proktitida
  • K513Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
  • K514Zanícené polypy
  • K515Levostranná kolitida
  • K518Jiná ulcerózní kolitida
  • K519Ulcerózní kolitida NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - diagnostika a staging
  • 15372BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ
  • 15470KAPSLOVÁ ENTEROSKOPIE
  • 15473BALONKOVÁ VIDEOENTEROSKOPIE
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace