Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-M03 Výkon pro obstrukci trávicí soustavy u dětí

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-M03 zahrnuje hospitalizační případy dětí do 16 let věku s intususcepcí trávicí soustavy, u kterých byla provedena hydrostatická nebo pneumatická desinvaginace a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 23
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-F03
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - intususcepce
  • K561Intususcepce
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - nechirurgické řešení obstrukce trávicí soustavy u dětí
  • 52415HYDROSTATICKÁ NEBO PNEUMATICKÁ DESINVAGINACE
 • a zároveň
 • | Věk při přijetí (v letech)
  • < 16
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace