Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 06-M04 Perianální výkon

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 06-M04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním trávicí soustavy, u kterých byl proveden výkon v perianální oblasti mimo resekce a odstranění hemoroidů a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny dle závažnosti hlavní diagnózy a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 24
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 06-Z05, 06-F04, 06-N04, 06-N05, 06-N06
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida
  • K500Crohnova nemoc tenkého střeva
  • K501Crohnova nemoc tlustého střeva
  • K508Jiná Crohnova nemoc
  • K509Crohnova nemoc NS
  • K510Ulcerózní (chronická) pankolitida
  • K512Ulcerózní (chronická) proktitida
  • K513Ulcerózní (chronická) rektosigmoiditida
  • K514Zanícené polypy
  • K515Levostranná kolitida
  • K518Jiná ulcerózní kolitida
  • K519Ulcerózní kolitida NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - perianální výkon 1
  • 51111OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY
  • 51411OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU
  • 51419MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA
  • 51421KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTÁLNÍHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI
  • 51811INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 51813OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ (HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC)
  • 90715(DRG) EXSTIRPACE PERIPROKTÁLNÍ PÍŠTĚLE
  • 90716(DRG) LALOKOVÁ PLASTIKA ANÁLNÍ PÍŠTĚLE- (ADVANCEMENT FLAP)
  • 90717(DRG) OPERACE ANÁLNÍHO EKTROPIA
  • 90718(DRG) ANÁLNÍ MUKOSEKTOMIE
  • 90827(DRG) TRANSREKTÁLNÍ ENDOSKOPICKÁ OPERACE LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - nemoci anorekta mimo hemoroidy
  • K594Řitní spazmus
  • K600Akutní řitní trhlina
  • K601Chronická řitní trhlina
  • K602Řitní trhlina NS
  • K603Řitní píštěl
  • K604Konečníková píštěl
  • K605Anorektální píštěl
  • K610Absces řiti
  • K611Absces konečníku
  • K612Anorektální absces
  • K613Ischiorektální absces
  • K614Intrasfinkterický absces
  • K622Anální - prolaps - výhřez
  • K623Výhřez konečníku - prolapsus recti
  • K624Stenóza řiti a konečníku
  • K626Vřed řiti a konečníku
  • K627Radiační proktitida
  • L050Pilonidální cysta s abscesem
  • L059Pilonidální cysta bez abscesu
  • R15Inkontinence stolice
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - perianální výkon 2
  • 51111OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY
  • 51411OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU
  • 51419MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA
  • 51421KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTÁLNÍHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI
  • 51811INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 51813OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ (HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC)
  • 90713(DRG) ZÁVĚSNÁ OPERACE KONEČNÍKU OTEVŘENOU CESTOU
  • 90714(DRG) ZÁVĚSNÁ OPERACE KONEČNÍKU LAPAROSKOPICKY
  • 90715(DRG) EXSTIRPACE PERIPROKTÁLNÍ PÍŠTĚLE
  • 90716(DRG) LALOKOVÁ PLASTIKA ANÁLNÍ PÍŠTĚLE- (ADVANCEMENT FLAP)
  • 90717(DRG) OPERACE ANÁLNÍHO EKTROPIA
  • 90718(DRG) ANÁLNÍ MUKOSEKTOMIE
  • 90719(DRG) TRANSANÁLNÍ REKTÁLNÍ RESEKCE S POUŽITÍM CIRKULÁRNÍHO STAPLERU (S.T.A.R.R.)
  • 90827(DRG) TRANSREKTÁLNÍ ENDOSKOPICKÁ OPERACE LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
  • C180ZN - slepé střevo - caecum
  • C181ZN - červovitý přívěsek - appendix
  • C182ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
  • C183ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
  • C184ZN - příčný tračník - colon transversum
  • C185ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
  • C186ZN - sestupný tračník - colon descendens
  • C187ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • C188ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189ZN - tlusté střevo NS
  • C19Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20Zhoubný novotvar konečníku - recta
  • C260ZN - střeva, část NS
  • C268ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C269ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C785Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • C788Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
  • D010Ca.in situ - tlusté střevo
  • D011Ca.in situ - rektosigmoideální spojení
  • D012Ca.in situ - konečník
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
  • C210ZN - řiť NS
  • C211ZN - řitní kanál
  • C212ZN - kloakogenní zóna
  • C218ZN - léze přesahující rektum, řiť a řitní kanál
  • D013Ca.in situ - řiť a řitní kanál
 • | Hlavní diagnózy - novotvary střeva, konečníku a řiti mimo zhoubné
  • D120Nezhoubný novotvar - caecum
  • D121Nezhoubný novotvar - červovitý přívěsek - appendix
  • D122Nezhoubný novotvar - vzestupný tračník - colon ascendens
  • D123Nezhoubný novotvar - příčný tračník - colon transversum
  • D124Nezhoubný novotvar - sestupný tračník - colon descendens
  • D125Nezhoubný novotvar - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • D126Nezhoubný novotvar - tračník - colon NS
  • D127Nezhoubný novotvar - rektosigmoidální spojení
  • D128Nezhoubný novotvar - konečník - rectum
  • D129Nezhoubný novotvar - řitní kanál a řiť
  • D132Nezhoubný novotvar - dvanáctník
  • D133Nezhoubný novotvar - jiné a neurčené části tenkého střeva
  • D139Nezhoubný novotvar - nepřesně definované místo v trávicí soustavě
  • D175Nezhoubný lipomatózní novotvar nitrobřišních orgánů
  • D177Nezhoubný lipomatózní novotvar jiných lokalizací
  • D372Novotvar NNCH - tenké střevo
  • D373Novotvar NNCH - červovitý přívěsek
  • D374Novotvar NNCH - tlusté střevo
  • D375Novotvar NNCH - konečník
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - perianální výkon 3
  • 51111OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY
  • 51411OPERACE KONEČNÍKU TRANSANÁLNÍ ENDOSKOPICKOU MIKROCHIRURGICKOU METODOU
  • 51419MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA
  • 51421KOREKCE ANÁLNÍHO SFINKTERU A ANOREKTÁLNÍHO PŘECHODU, OPERACE PRO INKONTINENCI
  • 51811INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 51813OPERACE ROZSÁHLÉHO PILONIDÁLNÍHO SINU, DERMOIDNÍ CYSTY EXCIZE ROZSÁHLÝCH PERIANÁLNÍCH ČI GLUTEÁLNÍCH ZÁNĚTLIVÝ LÉZÍ (HIDROSADENITIS, AKTINOMYKOSIS, TBC)
  • 90827(DRG) TRANSREKTÁLNÍ ENDOSKOPICKÁ OPERACE LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace