Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 06-N04 Zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 06-N04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu maligního nádorového onemocnění tlustého střeva nebo konečníku. Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar tlustého střeva a konečníku
  • C180 ZN - slepé střevo - caecum
  • C181 ZN - červovitý přívěsek - appendix
  • C182 ZN - vzestupný tračník - colon ascendens
  • C183 ZN - jaterní ohbí - flexura hepatica
  • C184 ZN - příčný tračník - colon transversum
  • C185 ZN - slezinné ohbí - flexura splenica (lienalis)
  • C186 ZN - sestupný tračník - colon descendens
  • C187 ZN - esovitý tračník - colon sigmoideum
  • C188 ZN - léze přesahující tlusté střevo
  • C189 ZN - tlusté střevo NS
  • C19 Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
  • C20 Zhoubný novotvar konečníku - recta
  • C260 ZN - střeva, část NS
  • C268 ZN - léze přesahující trávicí soustavu
  • C269 ZN - nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
  • C785 Sekundární ZN tlustého střeva a konečníku
  • C788 Sekundární ZN jiných a neurčených trávicích orgánů
  • D010 Ca.in situ - tlusté střevo
  • D011 Ca.in situ - rektosigmoideální spojení
  • D012 Ca.in situ - konečník
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace