Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG kategorie 06-T01 Traumata trávicí soustavy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 06-T01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu traumatu trávicí soustavy. Jedná se o poranění, popálení, poleptání nebo cizí těleso v trávicí soustavě (kromě případů pacientů s diagnostikovaným polytraumatem, které jsou klasifikovány do MDC 25). Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - traumata trávicí soustavy
  • S3630 Poranění žaludku; neotevřená rána
  • S3631 Poranění žaludku; otevřená rána
  • S3640 Poranění tenkého střeva; neotevřená rána
  • S3641 Poranění tenkého střeva; otevřená rána
  • S3650 Poranění tračníku; neotevřená rána
  • S3651 Poranění tračníku; otevřená rána
  • S3660 Poranění konečníku; neotevřená rána
  • S3661 Poranění konečníku; otevřená rána
  • S3670 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3671 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3680 Poranění jiných nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3681 Poranění jiných nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S3690 Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; neotevřená rána
  • S3691 Poranění neurčených nitrobřišních orgánů; otevřená rána
  • S396 Poranění orgánu(ů) nitro-břišních s pánevním orgánem(-y)
  • T181 Cizí těleso v jícnu
  • T182 Cizí těleso v žaludku
  • T183 Cizí těleso v tenkém střevě
  • T184 Cizí těleso v tračníku
  • T185 Cizí těleso v řiti a konečníku
  • T188 Cizí těleso v jiných a více částech trávicího ústrojí
  • T189 Cizí těleso trávicího ústrojí, lokalizace NS
  • T281 Popálenina jícnu
  • T282 Popálenina jiných částí trávicího ústrojí
  • T286 Poleptání jícnu
  • T287 Poleptání jiných částí trávicího ústrojí
  • T855 Mechanická kompl. gastrointestinál. protet. pomůc.,impl.a štěpů
  • T915 Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace