Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 07 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a slinivky břišní

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 07 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi, poruchami a stavy souvisejícími s hepatobiliární soustavou (játry, žlučníkem a žlučovými cestami) nebo slinivkou břišní. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 07 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců do 28 dní věku (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 07 navrženo celkem 12 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 30 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a 71 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 07
  • A064 Amébový jaterní absces
  • B150 Hepatitida A s hepatálním kómatem
  • B159 Hepatitida A bez hepatálního kómatu
  • B160 Akutní hepatitida B s Delta agens (koinfekce) a s hepatálním kómatem
  • B161 Akutní hepatitida B s Delta agens bez hepatálního kómatu
  • B162 Akutní hepatitida B bez Delta agens s hepatálním kómatem
  • B169 Akutní hepatitida B bez Delta agens a bez hapatálnho kómatu
  • B170 Akutní Delta-(super) infekce nosiče hepatitidy B
  • B171 Akutní hepatitida C
  • B172 Akutní hepatitida E
  • B178 Jiná určená akutní virová hepatitida
  • B179 Akutní virová hepatitida, NS
  • B180 Chronická virová hepatitida B s Delta agens
  • B181 Chronická virová hepatitida B bez Delta agens
  • B182 Chronická virová hepatitida C
  • B188 Jiná chronická virová hepatitida
  • B189 Chronická virová hepatitida NS
  • B190 Neurčená virová hepatitida s hepatickým kómatem
  • B199 Neurčená virová hepatitida bez hepatického kómatu
  • B251 Cytomegalovirová hepatitida (K77.0*)
  • B252 Cytomegalovirová pankreatitida (K87.1*)
  • B263 Pancreatitis parotitica (K87.1*)
  • B581 Toxoplazmová hepatitida (K77.0*)
  • B651 Schistozomóza, původce: Schistosoma mansoni
  • B660 Opisthorchiasis
  • B661 Clonorchiasis
  • B663 Fascioliasis
  • B665 Fasciolopsiasis
  • B670 Infekce jater, původce: Echinococcus granulosus
  • B675 Infekce jater, původce: Echinococcus multilocularis
  • B678 Echinokokóza jater NS
  • C220 Karcinom jaterních buněk
  • C221 Karcinom intrahepatální žlučové cesty
  • C222 Hepatoblastom
  • C223 Angiosarkom jater
  • C224 Jiné sarkomy jater
  • C227 Jiné určené karcinomy jater
  • C229 ZN - Játra NS
  • C23 Zhoubný novotvar žlučníku
  • C240 ZN - extrahepatální žlučové cesty
  • C241 ZN - Vaterova ampula
  • C248 ZN - léze přesahující žlučové cesty
  • C249 ZN - žlučové cesty NS
  • C250 ZN - hlava slinivky břišní - caput pancreatis
  • C251 ZN - tělo slinivky břišní - corpus pancreatis
  • C252 ZN - ocas slinivky břišní - cauda pancreatis
  • C253 ZN - vývod slinivky břišní - ductus pancreaticus
  • C254 ZN - endokrinní část slinivky břišní
  • C257 ZN - jiné části slinivky břišní
  • C258 ZN - léze přesahující slinivku břišní
  • C259 ZN - slinivka břišní - pancreas NS
  • C787 Sekundární ZN jater
  • D015 Ca.in situ - játra, žlučník a žlučové cesty
  • D017 Ca.in situ - jiné určené trávicí orgány
  • D134 Nezhoubný novotvar - játra
  • D135 Nezhoubný novotvar - extrahepatální žlučové cesty
  • D136 Nezhoubný novotvar - slinivka břišní
  • D137 Nezhoubný novotvar - endokrinní část slinivky břišní
  • D376 Novotvar NNCH - játra, žlučník a žlučovody
  • K700 Alkoholické ztučnění jater
  • K701 Alkoholický zánět jater - hepatitida
  • K702 Alkoholická fibróza a skleróza jater
  • K703 Alkoholická cirhóza jater
  • K704 Alkoholické jaterní selhání
  • K709 Alkoholické onemocnění jater NS
  • K710 Toxická nemoc jater s cholestázou
  • K711 Toxická nemoc jater s nekrózou jater
  • K712 Toxická nemoc jater s akutní hepatitidou
  • K713 Toxická nemoc jater s chronickou perzistující hepatitidou
  • K714 Toxická nemoc jater s chronickou lobulární hepatitidou
  • K715 Toxická nemoc jater s chronickou aktivní hepatitidou
  • K716 Toxická nemoc jater s hepatitidou, NJ
  • K717 Toxická nemoc jater s fibrózou a cirhózou jater
  • K718 Toxická nemoc jater s jinými onemocněními jater
  • K719 Toxická nemoc jater NS
  • K720 Akutní nebo subakutní selhání jater
  • K721 Chronické selhání jater
  • K729 Selhání jater NS
  • K730 Chronická perzistující hepatitida, NJ
  • K731 Chronická lobulární hepatitida, NJ
  • K732 Chronická aktivní hepatitida, NJ
  • K738 Jiná chronická hepatitida, NJ
  • K739 Chronická hepatitida NS
  • K740 Jaterní fibróza
  • K741 Jaterní skleróza
  • K742 Jaterní fibróza s jaterní sklerózou
  • K743 Primární biliární cirhóza
  • K744 Sekundární biliární cirhóza
  • K745 Biliární cirhóza NS
  • K746 Jiná a neurčená cirhóza jater
  • K750 Absces jater
  • K751 Flebitida vrátnice - venae portae
  • K752 Nespecifická reaktivní hepatitida
  • K753 Granulomatózní hepatitida, NJ
  • K754 Autoimunitní hepatitida
  • K758 Jiné určené zánětlivé nemoci jater
  • K759 Zánětlivá nemoc jater NS
  • K760 Ztučnění (steatóza) jater, NJ
  • K761 Chronické pasivní městnání v játrech
  • K762 Centrální hemoragická nekróza jater
  • K764 Pelióza jater
  • K765 Venookluzivní onemocnění jater
  • K766 Portální hypertenze
  • K767 Hepatorenální syndrom
  • K768 Jiné určené nemoci jater
  • K769 Nemoc jater NS
  • K770 Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech
  • K778 Onemocnění jater při jiných nemocech ZJ
  • K800 Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku - cholecystitidou
  • K801 Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
  • K802 Kámen žlučníku bez cholecystitidy
  • K803 Kámen žlučových cest s cholangitidou
  • K804 Kámen žlučových cest s cholecystitidou
  • K805 Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy
  • K808 Jiná cholelitiáza
  • K810 Akutní cholecystitida
  • K811 Chronická cholecystitida
  • K818 Jiná cholecystitida
  • K819 Cholecystitida NS
  • K820 Neprůchodnost žlučníku
  • K821 Hydrops žlučníku
  • K822 Perforace žlučníku
  • K823 Píštěl žlučníku
  • K824 Cholesterolóza žlučníku
  • K828 Jiné určené nemoci žlučníku
  • K829 Nemoc žlučníku NS
  • K830 Zánět žlučových cest - cholangitida
  • K831 Neprůchodnost žlučovodu
  • K832 Perforace žlučovodu
  • K833 Píštěl žlučovodu
  • K834 Spazmus Oddiho svěrače
  • K835 Žlučová cysta
  • K838 Jiné určené nemoci žlučového stromu
  • K839 Nemoc žlučového stromu NS
  • K850 Idiopatická akutní pankreatitida
  • K851 Biliární akutní pankreatitida
  • K852 Akutní pankreatitida vyvolaná alkoholem
  • K853 Akutní pankreatitida vyvolaná drogami, léky
  • K858 Jiná akutní pankreatitida
  • K859 Akutní pankreatitida NS
  • K860 Alkoholická chronická pankreatitida
  • K861 Jiná chronická pankreatitida
  • K862 Cysta slinivky břišní
  • K863 Pseudocysta slinivky břišní
  • K868 Jiné určené nemoci slinivky břišní
  • K869 Nemoc slinivky břišní NS
  • K870 Onemocnění žlučníku, žlučových cest při nemocech ZJ
  • K871 Onemocnění slinivky břišní při nemocech ZJ
  • K915 Postcholecystektomický syndrom
  • P150 Poranění jater za porodu
  • P353 Vrozená virová hepatitida
  • P580 Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami
  • P581 Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením
  • P582 Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí
  • P583 Novorozenecká žloutenka způsobená polycytemií
  • P584 Novoroz.žlout.způs.léčiv.n.toxin. přenes.z matky n.podaná.novorozenci
  • P585 Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví
  • P588 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou
  • P589 Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou NS
  • P590 Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem
  • P591 Syndrom zahuštěné žluči
  • P592 Novorozenecká žloutenka z jiného n.neurč. hepatocelulárního poškození
  • P593 Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce
  • P598 Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin
  • P599 Novorozenecká žloutenka NS
  • Q440 Ageneze, aplazie a hypoplazie žlučníku
  • Q441 Jiné vrozené vady žlučníku
  • Q442 Atrézie žlučových cest
  • Q443 Vrozená stenóza a striktura žlučových cest
  • Q444 Cysta choledochu
  • Q445 Jiné vrozené vady žlučových cest
  • Q446 Cystická nemoc jater
  • Q447 Jiné vrozené vady jater
  • Q450 Ageneze, aplazie a hypoplazie slinivky břišní - pankreatu
  • Q451 Prstencový pankreas
  • Q452 Vrozená cysta slinivky břišní
  • Q453 Jiné vrozené vady slinivky břišní a pankreatického vývodu
  • R160 Hepatomegalie - zvětšení jater, NJ
  • R162 Hepatomegalie se splenomegalií, NJ
  • R17 Neurčená žloutenka
  • R18 Ascites
  • R932 Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest
  • R945 Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater
  • S3610 Poranění jater nebo žlučníku; neotevřená rána
  • S3611 Poranění jater nebo žlučníku; otevřená rána
  • S3620 Poranění slinivky břišní; neotevřená rána
  • S3621 Poranění slinivky břišní; otevřená rána
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace