Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 07-I02 Velká resekce jater

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 07-I02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním hepatobiliární soustavy, u kterých byla provedena resekce jater velkého rozsahu. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle dalšího operačního výkonu v dutině břišní nebo pánevní provedeného v jiný den a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 3
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 07-Z01, 07-N01, 07-N03, 07-V01, 07-T01, 07-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jater
  • C220Karcinom jaterních buněk
  • C221Karcinom intrahepatální žlučové cesty
  • C222Hepatoblastom
  • C223Angiosarkom jater
  • C224Jiné sarkomy jater
  • C227Jiné určené karcinomy jater
  • C229ZN - Játra NS
  • C787Sekundární ZN jater
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - etapový resekční výkon
  • 90751(DRG) AKCELEROVANÝ ETAPOVÝ RESEKČNÍ VÝKON NA JÁTRECH (ALLPS)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - absces jater a echinokokóza
  • A064Amébový jaterní absces
  • B670Infekce jater, původce: Echinococcus granulosus
  • B675Infekce jater, původce: Echinococcus multilocularis
  • B678Echinokokóza jater NS
  • K750Absces jater
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jater, žlučníku a žlučových cest
  • C220Karcinom jaterních buněk
  • C221Karcinom intrahepatální žlučové cesty
  • C222Hepatoblastom
  • C223Angiosarkom jater
  • C224Jiné sarkomy jater
  • C227Jiné určené karcinomy jater
  • C229ZN - Játra NS
  • C23Zhoubný novotvar žlučníku
  • C240ZN - extrahepatální žlučové cesty
  • C248ZN - léze přesahující žlučové cesty
  • C249ZN - žlučové cesty NS
  • C787Sekundární ZN jater
  • D015Ca.in situ - játra, žlučník a žlučové cesty
 • | Hlavní diagnózy - novotvary jater, žlučníku a žlučových cest mimo zhoubné
  • D134Nezhoubný novotvar - játra
  • D135Nezhoubný novotvar - extrahepatální žlučové cesty
  • D376Novotvar NNCH - játra, žlučník a žlučovody
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady jater
  • Q446Cystická nemoc jater
  • Q447Jiné vrozené vady jater
 • | Hlavní diagnózy - poranění hepatobiliární soustavy
  • P150Poranění jater za porodu
  • S3610Poranění jater nebo žlučníku; neotevřená rána
  • S3611Poranění jater nebo žlučníku; otevřená rána
 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci hepatobiliární soustavy
  • K700Alkoholické ztučnění jater
  • K709Alkoholické onemocnění jater NS
  • K760Ztučnění (steatóza) jater, NJ
  • K761Chronické pasivní městnání v játrech
  • K762Centrální hemoragická nekróza jater
  • K764Pelióza jater
  • K768Jiné určené nemoci jater
  • K769Nemoc jater NS
  • K770Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech
  • K778Onemocnění jater při jiných nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - velká resekce jater
  • 51347RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ
  • 52227ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE
  • 52229HEPATEKTOMIE KOMPLETNÍ - LEVÝ NEBO PRAVÝ LALOK
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace