Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 07-I03 Ostatní resekce slinivky břišní

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 07-I03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním slinivky břišní, u kterých byla provedena resekce slinivky středního nebo malého rozsahu a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle dalšího operačního výkonu v dutině břišní nebo pánevní provedeného v jiný den a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 4
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 07-Z03, 07-N02, 07-N04, 07-T01, 07-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - chronický zánět a cysta slinivky břišní
  • K860Alkoholická chronická pankreatitida
  • K861Jiná chronická pankreatitida
  • K862Cysta slinivky břišní
  • K863Pseudocysta slinivky břišní
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar slinivky břišní
  • C241ZN - Vaterova ampula
  • C250ZN - hlava slinivky břišní - caput pancreatis
  • C251ZN - tělo slinivky břišní - corpus pancreatis
  • C252ZN - ocas slinivky břišní - cauda pancreatis
  • C253ZN - vývod slinivky břišní - ductus pancreaticus
  • C254ZN - endokrinní část slinivky břišní
  • C257ZN - jiné části slinivky břišní
  • C258ZN - léze přesahující slinivku břišní
  • C259ZN - slinivka břišní - pancreas NS
  • D017Ca.in situ - jiné určené trávicí orgány
 • | Hlavní diagnózy - novotvary slinivky břišní mimo zhoubné
  • D136Nezhoubný novotvar - slinivka břišní
  • D137Nezhoubný novotvar - endokrinní část slinivky břišní
 • | Hlavní diagnózy - poranění slinivky břišní
  • S3620Poranění slinivky břišní; neotevřená rána
  • S3621Poranění slinivky břišní; otevřená rána
 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci slinivky břišní
  • K868Jiné určené nemoci slinivky břišní
  • K869Nemoc slinivky břišní NS
  • K871Onemocnění slinivky břišní při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - ostatní resekce slinivky
  • 51321LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ
  • 51329LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE
  • 90756(DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace