Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 07-I05 Destrukční výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 07-I05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s novotvarem hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní, u kterých byl proveden vybraný výkon ablace nebo destrukce tumoru a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Tato DRG báze obsahuje 2 DRG skupiny definované s využitím věku pacienta.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 7
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 07-N01, 07-N02, 07-N03, 07-N04
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jater, žlučníku a žlučových cest
  • C220Karcinom jaterních buněk
  • C221Karcinom intrahepatální žlučové cesty
  • C222Hepatoblastom
  • C223Angiosarkom jater
  • C224Jiné sarkomy jater
  • C227Jiné určené karcinomy jater
  • C229ZN - Játra NS
  • C23Zhoubný novotvar žlučníku
  • C240ZN - extrahepatální žlučové cesty
  • C248ZN - léze přesahující žlučové cesty
  • C249ZN - žlučové cesty NS
  • C787Sekundární ZN jater
  • D015Ca.in situ - játra, žlučník a žlučové cesty
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar slinivky břišní
  • C241ZN - Vaterova ampula
  • C250ZN - hlava slinivky břišní - caput pancreatis
  • C251ZN - tělo slinivky břišní - corpus pancreatis
  • C252ZN - ocas slinivky břišní - cauda pancreatis
  • C253ZN - vývod slinivky břišní - ductus pancreaticus
  • C254ZN - endokrinní část slinivky břišní
  • C257ZN - jiné části slinivky břišní
  • C258ZN - léze přesahující slinivku břišní
  • C259ZN - slinivka břišní - pancreas NS
  • D017Ca.in situ - jiné určené trávicí orgány
 • | Hlavní diagnózy - novotvary jater, žlučníku a žlučových cest mimo zhoubné
  • D134Nezhoubný novotvar - játra
  • D135Nezhoubný novotvar - extrahepatální žlučové cesty
  • D376Novotvar NNCH - játra, žlučník a žlučovody
 • | Hlavní diagnózy - novotvary slinivky břišní mimo zhoubné
  • D136Nezhoubný novotvar - slinivka břišní
  • D137Nezhoubný novotvar - endokrinní část slinivky břišní
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - destrukční nebo ablační výkon
  • 51631RFA - RADIOFREKVENČNÍ ABLACE METASTÁZ ČI PRIMÁRNÍCH NÁDORŮ - JEDNO LOŽISKO
  • 90450(DRG) IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE TUMORU
  • 90451(DRG) MIKROVLNNÁ ABLACE TUMORU
  • 90452(DRG) KRYOABLACE TUMORU
  • 90453(DRG) FOKUSOVANÝ UZ TUMORU VYSOKÉ INTENZITY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace