Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 07-I06 Výkon na cévách pro onemocnění hepatobiliární soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 07-I06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním hepatobiliární soustavy, u kterých byl proveden chirurgický nebo endovaskulární výkon na cévách a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Jedná se například o zavedení transjugulárního intrahepatického portosystémového shuntu u pacientů s cirhózou nebo transarteriální embolizaci novotvaru jater. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle typu provedeného výkonu.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 8
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 07-F01, 07-N01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - cirhóza a alkoholová hepatitida
  • K701Alkoholický zánět jater - hepatitida
  • K702Alkoholická fibróza a skleróza jater
  • K703Alkoholická cirhóza jater
  • K704Alkoholické jaterní selhání
  • K740Jaterní fibróza
  • K741Jaterní skleróza
  • K742Jaterní fibróza s jaterní sklerózou
  • K743Primární biliární cirhóza
  • K744Sekundární biliární cirhóza
  • K745Biliární cirhóza NS
  • K746Jiná a neurčená cirhóza jater
  • K765Venookluzivní onemocnění jater
  • K766Portální hypertenze
  • K767Hepatorenální syndrom
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - výkon na cévách
  • 54220PORTOSYSTÉMOVÉ SPOJKY
  • 89331ZAVEDENÍ STENTU DO TEPENNÉHO ČI ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 89409ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO NEKORONÁRNÍHO TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 89423PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA
  • 89441KATETRIZACE JATERNÍCH ŽIL
  • 90750(DRG) ZAVEDENÍ TRANSJUGULÁRNÍHO INTRAHEPATICKÉHO PORTOSYSTÉMOVÉHO SHUNTU (TIPS)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jater
  • C220Karcinom jaterních buněk
  • C221Karcinom intrahepatální žlučové cesty
  • C222Hepatoblastom
  • C223Angiosarkom jater
  • C224Jiné sarkomy jater
  • C227Jiné určené karcinomy jater
  • C229ZN - Játra NS
  • C787Sekundární ZN jater
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - transarteriální embolizace
  • 89323TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace