Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 07-I08 Spojkový nebo rekonstrukční výkon pro onemocnění hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 07-I08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním hepatobiliární soustavy nebo slinivky břišní, u kterých byl proveden spojkový výkon nebo rekonstrukční výkon na žlučových cestách a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Tato DRG báze obsahuje 2 DRG skupiny definované s využitím dalšího operačního výkonu v dutině břišní nebo pánevní provedeného v jiný den a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 10
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 07-Z03, 07-F02, 07-N01, 07-N02, 07-N03, 07-N04, 07-V01, 07-T01, 07-X01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - chronický zánět a cysta slinivky břišní
  • K860Alkoholická chronická pankreatitida
  • K861Jiná chronická pankreatitida
  • K862Cysta slinivky břišní
  • K863Pseudocysta slinivky břišní
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - spojkový nebo rekonstrukční výkon 1
  • 51333PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY
  • 51377BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM
  • 51381REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 90852(DRG) ANASTOMOSA NA TRÁVICÍM TRAKTU JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
  • 90856(DRG) GASTROENTEROCYSTOANASTOMÓZA PODLE JURASZE LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - obstrukce a zánět žlučníku a žlučových cest
  • K800Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku - cholecystitidou
  • K801Kámen žlučníku s jinou cholecystitidou
  • K802Kámen žlučníku bez cholecystitidy
  • K803Kámen žlučových cest s cholangitidou
  • K804Kámen žlučových cest s cholecystitidou
  • K805Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo cholecystitidy
  • K808Jiná cholelitiáza
  • K810Akutní cholecystitida
  • K811Chronická cholecystitida
  • K818Jiná cholecystitida
  • K819Cholecystitida NS
  • K820Neprůchodnost žlučníku
  • K821Hydrops žlučníku
  • K822Perforace žlučníku
  • K823Píštěl žlučníku
  • K824Cholesterolóza žlučníku
  • K830Zánět žlučových cest - cholangitida
  • K831Neprůchodnost žlučovodu
  • K832Perforace žlučovodu
  • K833Píštěl žlučovodu
  • K834Spazmus Oddiho svěrače
  • K835Žlučová cysta
  • K915Postcholecystektomický syndrom
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar jater, žlučníku a žlučových cest
  • C220Karcinom jaterních buněk
  • C221Karcinom intrahepatální žlučové cesty
  • C222Hepatoblastom
  • C223Angiosarkom jater
  • C224Jiné sarkomy jater
  • C227Jiné určené karcinomy jater
  • C229ZN - Játra NS
  • C23Zhoubný novotvar žlučníku
  • C240ZN - extrahepatální žlučové cesty
  • C248ZN - léze přesahující žlučové cesty
  • C249ZN - žlučové cesty NS
  • C787Sekundární ZN jater
  • D015Ca.in situ - játra, žlučník a žlučové cesty
 • | Hlavní diagnózy - novotvary jater, žlučníku a žlučových cest mimo zhoubné
  • D134Nezhoubný novotvar - játra
  • D135Nezhoubný novotvar - extrahepatální žlučové cesty
  • D376Novotvar NNCH - játra, žlučník a žlučovody
 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci hepatobiliární soustavy a slinivky břišní
  • K700Alkoholické ztučnění jater
  • K709Alkoholické onemocnění jater NS
  • K760Ztučnění (steatóza) jater, NJ
  • K761Chronické pasivní městnání v játrech
  • K762Centrální hemoragická nekróza jater
  • K764Pelióza jater
  • K768Jiné určené nemoci jater
  • K769Nemoc jater NS
  • K770Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech
  • K778Onemocnění jater při jiných nemocech ZJ
  • K828Jiné určené nemoci žlučníku
  • K829Nemoc žlučníku NS
  • K838Jiné určené nemoci žlučového stromu
  • K839Nemoc žlučového stromu NS
  • K868Jiné určené nemoci slinivky břišní
  • K869Nemoc slinivky břišní NS
  • K870Onemocnění žlučníku, žlučových cest při nemocech ZJ
  • K871Onemocnění slinivky břišní při nemocech ZJ
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - spojkový nebo rekonstrukční výkon 2
  • 51377BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM
  • 51381REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 90852(DRG) ANASTOMOSA NA TRÁVICÍM TRAKTU JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar slinivky břišní
  • C241ZN - Vaterova ampula
  • C250ZN - hlava slinivky břišní - caput pancreatis
  • C251ZN - tělo slinivky břišní - corpus pancreatis
  • C252ZN - ocas slinivky břišní - cauda pancreatis
  • C253ZN - vývod slinivky břišní - ductus pancreaticus
  • C254ZN - endokrinní část slinivky břišní
  • C257ZN - jiné části slinivky břišní
  • C258ZN - léze přesahující slinivku břišní
  • C259ZN - slinivka břišní - pancreas NS
  • D017Ca.in situ - jiné určené trávicí orgány
 • | Hlavní diagnózy - novotvary slinivky břišní mimo zhoubné
  • D136Nezhoubný novotvar - slinivka břišní
  • D137Nezhoubný novotvar - endokrinní část slinivky břišní
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - spojkový nebo rekonstrukční výkon 3
  • 51333PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY
  • 51377BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM
  • 51381REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 90852(DRG) ANASTOMOSA NA TRÁVICÍM TRAKTU JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady žlučových cest
  • Q442Atrézie žlučových cest
  • Q443Vrozená stenóza a striktura žlučových cest
  • Q444Cysta choledochu
  • Q445Jiné vrozené vady žlučových cest
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - spojkový nebo rekonstrukční výkon 4
  • 51377BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM
  • 51381REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 52225KOREKCE ANOMÁLIÍ BILIÁRNÍHO DUKTU U DĚTÍ (NÁHRADA ŽLUČOVÝCH CEST STŘEVNÍ KLIČKOU - PORTOENTEROANASTOMOSA)
  • 90852(DRG) ANASTOMOSA NA TRÁVICÍM TRAKTU JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - traumata hepatobiliární soustavy a slinivky břišní
  • P150Poranění jater za porodu
  • S3610Poranění jater nebo žlučníku; neotevřená rána
  • S3611Poranění jater nebo žlučníku; otevřená rána
  • S3620Poranění slinivky břišní; neotevřená rána
  • S3621Poranění slinivky břišní; otevřená rána
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - spojkový nebo rekonstrukční výkon 5
  • 51333PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY
  • 51377BILIODIGESTIVNÍ SPOJKA SE ŽALUDKEM, DUODENEM NEBO JEJUNEM
  • 51388GASTROENTEROANASTOMÓZA NEBO RESEKCE A (NEBO) ANASTOMÓZA TENKÉHO STŘEVA NEBO VÝKONY V MEZENTERIU
  • 90852(DRG) ANASTOMOSA NA TRÁVICÍM TRAKTU JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace