ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 08 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 08 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje pacienty hospitalizované pro nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání, a to včetně zlomenin kostí (kromě lebky, obličejových kostí a hrudníku), vymknutí a poranění svalů a šlach. MDC 08 zahrnuje také případy s onemocněním a poraněním míchy, které jsou z důvodu velmi úzké souvislosti s ostatními poruchami páteře jednotně klasifikovány do MDC 08 (a nikoli do MDC 01, která jinak pokrývá oblast nemocí a poruch nervové soustavy). Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 08 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimky pro zařazení hospitalizačního případu pouze na základě hlavní diagnózy tvoří hospitalizace pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), hospitalizační případy novorozenců (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15) a případy s provedenou transplantací orgánu nebo krvetvorných buněk nebo dlouhodobou umělou plicní ventilací (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 08 navrženo celkem 36 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 56 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 192 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

 • | 08-I01Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění páteře a míchy
  • 08-I01-01Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění páteře a míchy - zkušební i definitivní období
  • 08-I01-02Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění páteře a míchy - pouze definitivní období
  • 08-I01-03Implantace zařízení pro míšní stimulaci pro onemocnění páteře a míchy - pouze zkušební období
 • | 08-I02Implantace elektronické lékové pumpy pro onemocnění páteře a míchy nebo syndrom ochrnutí
  • 08-I02-00Implantace elektronické lékové pumpy pro onemocnění páteře a míchy nebo syndrom ochrnutí
 • | 08-M01Léčebná výměnná plazmaferéza pro systémové onemocnění pojivových tkání
  • 08-M01-00Léčebná výměnná plazmaferéza pro systémové onemocnění pojivových tkání
 • | 08-I03Operace páteře s instrumentací
  • 08-I03-01Operace páteře s instrumentací 9 a více segmentů
  • 08-I03-02Operace páteře s instrumentací 5 až 8 segmentů
  • 08-I03-03Operace páteře s instrumentací 3 až 4 segmentů pro novotvar nebo poranění mimo krční páteř
  • 08-I03-04Operace páteře s instrumentací 3 až 4 segmentů pro jiná onemocnění mimo krční páteř
  • 08-I03-05Operace páteře s instrumentací nejvýše 2 segmentů pro novotvar nebo poranění mimo krční páteř
  • 08-I03-06Operace páteře s instrumentací nejvýše 2 segmentů pro jiná onemocnění mimo krční páteř
  • 08-I03-07Operace páteře s instrumentací pro poranění krční páteře
  • 08-I03-08Operace páteře s instrumentací pro jiná onemocnění krční páteře
 • | 08-I04Operace páteře bez instrumentace
  • 08-I04-01Operace páteře bez instrumentace pro poranění nebo novotvar
  • 08-I04-02Operace páteře bez instrumentace pro jiná onemocnění u dětí do 16 let nebo u pacientů ve věku 60 a více let
  • 08-I04-03Operace páteře bez instrumentace pro jiná onemocnění u pacientů ve věku 16-59 let
 • | 08-M02Miniinvazivní výkon na páteři
  • 08-M02-00Miniinvazivní výkon na páteři
 • | 08-I05Výkon pro endoprotézu kyčelního kloubu
  • 08-I05-01Implantace tumorózní endoprotézy kyčle
  • 08-I05-02Reimplantace endoprotézy kyčle
  • 08-I05-03Revize endoprotézy kyčle s výměnou artikulačních komponent
  • 08-I05-04Implantace necementované totální endoprotézy kyčle
  • 08-I05-05Implantace hybridní totální endoprotézy kyčle
  • 08-I05-06Implantace cementované totální endoprotézy kyčle
  • 08-I05-07Implantace cervikokapitální endoprotézy kyčle
 • | 08-I06Výkon pro endoprotézu kolenního kloubu
  • 08-I06-01Implantace tumorózní endoprotézy kolene
  • 08-I06-02Reimplantace endoprotézy kolene
  • 08-I06-03Revize endoprotézy kolene s výměnou artikulačních komponent
  • 08-I06-04Implantace totální endoprotézy kolene
  • 08-I06-05Implantace hemiartroplastiky kolene nebo patelo-femorální náhrady
 • | 08-I07Výkon pro endoprotézu hlezenního kloubu
  • 08-I07-01Implantace tumorózní endoprotézy nebo reimplantace/revize endoprotézy hlezna
  • 08-I07-02Implantace totální endoprotézy hlezna
 • | 08-I08Výkon pro endoprotézu ramenního kloubu
  • 08-I08-01Implantace tumorózní endoprotézy nebo reimplantace/revize endoprotézy ramene
  • 08-I08-02Implantace reverzní totální endoprotézy ramene
  • 08-I08-03Implantace anatomické totální endoprotézy ramene
  • 08-I08-04Implantace cervikokapitální endoprotézy ramene
 • | 08-I09Výkon pro endoprotézu loketního kloubu
  • 08-I09-01Implantace tumorózní endoprotézy nebo reimplantace/revize endoprotézy lokte
  • 08-I09-02Implantace totální endoprotézy lokte
  • 08-I09-03Implantace endoprotézy hlavičky radia
 • | 08-I10Výkon pro endoprotézu kloubů zápěstí a prstů
  • 08-I10-01Implantace endoprotézy zápěstí
  • 08-I10-02Implantace ne-silikonové endoprotézy prstu
  • 08-I10-03Implantace silikonové endoprotézy prstu
 • | 08-I11Replantace končetiny nebo její části
  • 08-I11-01Replantace končetiny nebo její části mimo prsty
  • 08-I11-02Replantace dvou a více prstů
  • 08-I11-03Replantace jednoho prstu
 • | 08-I12Amputace částí končetin mimo prsty pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
  • 08-I12-01Amputace celé končetiny nebo amputace části končetiny pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=3-4
  • 08-I12-02Amputace části končetiny pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=0-2
 • | 08-I13Operace poranění pánve a stehenní kosti u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I13-01Operace poranění pánve v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=3-4
  • 08-I13-02Operace poranění pánve v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s CC=1-2 nebo ve věku 75 a více let
  • 08-I13-03Operace poranění pánve v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
  • 08-I13-04Operace poranění stehenní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=3-4
  • 08-I13-05Operace poranění stehenní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s CC=1-2 nebo ve věku 75 a více let
  • 08-I13-06Operace poranění stehenní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
  • 08-I13-07Operace poranění pánve a stehenní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=3-4
  • 08-I13-08Operace poranění pánve a stehenní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s CC=1-2 nebo ve věku 75 a více let
  • 08-I13-09Operace poranění pánve a stehenní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
 • | 08-I14Operace poranění kostí bérce u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I14-01Operace poranění kostí bérce v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=1-4
  • 08-I14-02Operace poranění kostí bérce v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let pro zlomeninu proximálního/distálního segmentu nebo u pacientů ve věku 75 a více let
  • 08-I14-03Operace poranění jiných segmentů kostí bérce v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
  • 08-I14-04Operace poranění čéšky v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I14-05Operace poranění kostí bérce mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=1-4
  • 08-I14-06Operace poranění kostí bérce mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let proximálního/distálního segmentu nebo u pacientů ve věku 75 a více let
  • 08-I14-07Operace poranění jiných segmentů kostí bérce mimo CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
  • 08-I14-08Operace poranění čéšky mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
 • | 08-I15Operace poranění kostí hlezna a zánártí u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I15-01Operace poranění kostí hlezna a zánártí v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=1-4
  • 08-I15-02Operace poranění kostí hlezna a zánártí v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let pro zlomeninu patní kosti nebo u pacientů ve věku 75 a více let
  • 08-I15-03Operace poranění jiných kostí hlezna a zánártí v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
  • 08-I15-04Operace poranění kostí hlezna a zánártí mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=1-4
  • 08-I15-05Operace poranění kostí hlezna a zánártí mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let pro zlomeninu patní kosti nebo u pacientů ve věku 75 a více let
  • 08-I15-06Operace poranění jiných kostí hlezna a zánártí mimo CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
 • | 08-I16Operace poranění pletence ramenního a pažní kosti u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I16-01Operace poranění pažní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=1-4
  • 08-I16-02Operace poranění pažní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let pro zlomeninu distálního segmentu nebo u pacientů ve věku 75 a více let
  • 08-I16-03Operace poranění jiných segmentů pažní kosti v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
  • 08-I16-04Operace poranění pletence ramenního mimo pažní kost v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I16-05Operace poranění pažní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=1-4
  • 08-I16-06Operace poranění pažní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let pro zlomeninu distálního segmentu nebo u pacientů ve věku 75 a více let
  • 08-I16-07Operace poranění jiných segmentů pažní kosti mimo CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
  • 08-I16-08Operace poranění pletence ramenního mimo pažní kost mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
 • | 08-I17Operace poranění kostí předloktí a zápěstí u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I17-01Operace poranění kostí předloktí a zápěstí v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=1-4 nebo u pacientů ve věku 75 a více let
  • 08-I17-02Operace poranění kostí předloktí a zápěstí v CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
  • 08-I17-03Operace poranění kostí předloktí a zápěstí mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let s dalším operačním výkonem v jiný den nebo CC=1-4 nebo u pacientů ve věku 75 a více let
  • 08-I17-04Operace poranění kostí předloktí a zápěstí mimo CVSP u pacientů ve věku 16-74 let s CC=0
 • | 08-I18Operace poranění kostí nártu, dlaně a prstů u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I18-01Násobná operace poranění kostí nártu, dlaně a prstů v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I18-02Izolovaná operace poranění kostí nártu, dlaně a prstů v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I18-03Násobná operace poranění kostí nártu, dlaně a prstů mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I18-04Izolovaná operace poranění kostí nártu, dlaně a prstů mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
 • | 08-I19Operace poranění vazů, šlach a svalů u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I19-01Operace poranění vazivového aparátu kolene v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I19-02Násobná operace poranění vazů, šlach a svalů ruky a zápěstí v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I19-03Izolovaná operace poranění ostatních vazů, šlach a svalů v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I19-04Operace poranění vazivového aparátu kolene mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I19-05Násobná operace poranění vazů, šlach a svalů ruky a zápěstí mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-I19-06Izolovaná operace poranění ostatních vazů, šlach a svalů mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
 • | 08-I20Operace poranění končetin u dětí do 16 let
  • 08-I20-01Operace poranění pánve a stehna v CVSP u dětí do 16 let
  • 08-I20-02Operace poranění bérce, hlezna a zánártí v CVSP u dětí do 16 let
  • 08-I20-03Operace poranění horní končetiny, nártu a prstů v CVSP u dětí do 16 let
  • 08-I20-04Operace poranění pánve, stehna, bérce, hlezna a zánártí mimo CVSP u dětí do 16 let
  • 08-I20-05Operace poranění horní končetiny, nártu a prstů mimo CVSP u dětí do 16 let
 • | 08-I21Operace pánve a stehenní kosti mimo poranění
  • 08-I21-01Operace pánve a stehenní kosti mimo poranění pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=1-4
  • 08-I21-02Operace pánve a stehenní kosti mimo poranění u pacientů s CC=0
 • | 08-I22Operace kostí bérce a pažní kosti mimo poranění
  • 08-I22-01Operace kostí bérce a pažní kosti mimo poranění pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=1-4
  • 08-I22-02Operace kostí bérce a pažní kosti mimo poranění u pacientů s CC=0
 • | 08-I23Operace kostí hlezna a zánártí mimo poranění
  • 08-I23-01Operace kostí hlezna a zánártí mimo poranění pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=1-4
  • 08-I23-02Operace kostí hlezna a zánártí mimo poranění u pacientů s CC=0
 • | 08-I24Operace pletence ramenního, kostí předloktí a zápěstí mimo poranění
  • 08-I24-01Operace pletence ramenního, kostí předloktí a zápěstí mimo poranění pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=1-4
  • 08-I24-02Operace pletence ramenního, kostí předloktí a zápěstí mimo poranění u pacientů s CC=0
 • | 08-I25Operace kostí nártu, dlaně a prstů mimo poranění
  • 08-I25-01Operace kostí nártu, dlaně a prstů mimo poranění pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=1-4
  • 08-I25-02Operace kostí nártu, dlaně a prstů mimo poranění u pacientů s CC=0
 • | 08-I26Operace vazů, šlach a svalů mimo poranění
  • 08-I26-01Operace vazivového aparátu kolene mimo poranění
  • 08-I26-02Rekonstrukce nebo sutura ostatních vazů, šlach a svalů mimo poranění
  • 08-I26-03Chirurgické uvolnění svalů a šlach mimo poranění
 • | 08-M03Operační artroskopie
  • 08-M03-01Revizní nebo zvláště složitá rekonstrukční artroskopie
  • 08-M03-02Artroskopická stabilizace ramene nebo rekonstrukce rotátorové manžety
  • 08-M03-03Artroskopická dekomprese ramene
  • 08-M03-04Rekonstrukční artroskopie kloubů mimo rameno
  • 08-M03-05Složitá artroskopie
  • 08-M03-06Jednoduchá artroskopie
 • | 08-I27Krytí defektu volným přenosem laloku nebo kosti pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
  • 08-I27-01Krytí defektu volným přenosem laloku nebo kosti pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=2-4
  • 08-I27-02Krytí defektu volným přenosem dvou nebo více laloků či kostí pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=0-1
  • 08-I27-03Krytí defektu volným přenosem jednoho laloku či kosti pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=0-1
 • | 08-I28Krytí defektu velkým lalokem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
  • 08-I28-01Krytí defektu velkým lalokem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=2-4
  • 08-I28-02Krytí defektu velkým lalokem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=0-1
 • | 08-I29Krytí defektu kožním štěpem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
  • 08-I29-01Krytí defektu kožním štěpem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=2-4
  • 08-I29-02Krytí defektu kožním štěpem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u pacientů s CC=0-1
 • | 08-C01Aplikace imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání
  • 08-C01-01Aplikace více než 150 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání
  • 08-C01-02Aplikace 90 až 150 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání
  • 08-C01-03Aplikace 45 až 90 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání
  • 08-C01-04Aplikace 25 až 45 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání
  • 08-C01-05Aplikace 15 až 25 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání
  • 08-C01-06Aplikace méně než 15 ODTD intravenózních imunoglobulinů pro systémové onemocnění pojivových tkání
 • | 08-I30Drenážní výkon a chirurgické odstranění nekrotické tkáně
  • 08-I30-01Drenážní výkon a chirurgické odstranění nekrotické tkáně pro závažnou hlavní diagnózu nebo u pacientů s CC=2-4
  • 08-I30-02Drenážní výkon a chirurgické odstranění nekrotické tkáně u pacientů s CC=0-1
 • | 08-I31Resekce a jiné výkony na muskuloskeletální soustavě a pojivových tkáních
  • 08-I31-01Resekce zhoubného novotvaru kostí končetin
  • 08-I31-02Resekce zhoubného novotvaru měkkých tkání
  • 08-I31-03Ostatní excize a exstirpace kostí končetin
  • 08-I31-04Ostatní excize a menší výkony na měkkých tkáních a kůži
 • | 08-I32Odstranění osteosyntetického materiálu
  • 08-I32-01Odstranění endoprotézy kloubu
  • 08-I32-02Odstranění jiného osteosyntetického materiálu
 • | 08-R01Radiochirurgie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 08-R01-00Radiochirurgie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
 • | 08-R02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 08-R02-01Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 21 a více ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 08-R02-02Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 21 a více ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 08-R02-03Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 11-20 ozařovacích dní s použitím techniky IMRT
  • 08-R02-04Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 11-20 ozařovacích dní bez použití techniky IMRT
  • 08-R02-05Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 08-R02-06Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 6-10 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
  • 08-R02-07Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=2-4
  • 08-R02-08Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v délce 1-5 ozařovacích dní u pacientů s CC=0-1
 • | 08-C02Izolovaná regionální hypertermní perfúze končetiny cytostatiky pro zhoubný novotvar kostí a měkkých tkání
  • 08-C02-00Izolovaná regionální hypertermní perfúze končetiny cytostatiky pro zhoubný novotvar kostí a měkkých tkání
 • | 08-C03Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 08-C03-01Cílená léčba pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 08-C03-02Chemoterapie pro zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
 • | 08-C04Chemoterapie nebo cílená léčba pro autoimunitní onemocnění pojivových tkání
  • 08-C04-01Cílená léčba pro autoimunitní onemocnění pojivových tkání
  • 08-C04-02Chemoterapie pro autoimunitní onemocnění pojivových tkání
 • | 08-K01Systémová onemocnění pojivových tkání
  • 08-K01-01Systémová onemocnění pojivových tkání u pacientů s CC=2-4
  • 08-K01-02Systémová onemocnění pojivových tkání u pacientů s CC=1
  • 08-K01-03Systémová onemocnění pojivových tkání u pacientů s CC=0
 • | 08-K02Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře
  • 08-K02-01Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře u pacientů s CC=2-4
  • 08-K02-02Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře u pacientů s CC=1
  • 08-K02-03Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře u pacientů s CC=0
 • | 08-K03Infekční onemocnění a nekróza kostí, kloubů a páteře
  • 08-K03-01Infekční onemocnění obratlů a meziobratlových plotének u pacientů s CC=1-4
  • 08-K03-02Infekční onemocnění obratlů a meziobratlových plotének u pacientů s CC=0 nebo ostatní infekce kloubů a kostí u pacientů s CC=1-4 nebo akutní osteomyelitida
  • 08-K03-03Ostatní infekční onemocnění kloubů a kostí u pacientů s CC=0
 • | 08-K04Jiná onemocnění kostí, kloubů a měkkých tkání
  • 08-K04-01Jiná onemocnění kostí, kloubů a měkkých tkání u pacientů s CC=1-4
  • 08-K04-02Jiná onemocnění kostí, kloubů a měkkých tkání u pacientů do 18 let s CC=0
  • 08-K04-03Jiná onemocnění kostí, kloubů a měkkých tkání u pacientů ve věku 18 a více let s CC=0
 • | 08-K05Patologické zlomeniny
  • 08-K05-00Patologické zlomeniny
 • | 08-K06Deformity a vrozené vady pohybového aparátu kromě páteře
  • 08-K06-01Deformity a vrozené vady pohybového aparátu kromě páteře, ruky a chodidla
  • 08-K06-02Deformity a vrozené vady ruky a chodidla
 • | 08-K07Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
  • 08-K07-00Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
 • | 08-K08Jiná onemocnění páteře a bolest zad
  • 08-K08-00Jiná onemocnění páteře a bolest zad
 • | 08-K09Zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 08-K09-01Zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 08-K09-02Zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání v CVSP u pacientů s CC=0-1
  • 08-K09-03Zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání mimo CVSP u pacientů s CC=2-4
  • 08-K09-04Zhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání mimo CVSP u pacientů s CC=0-1
 • | 08-K10Nezhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
  • 08-K10-00Nezhoubný novotvar míchy, míšních obalů, kostí a měkkých tkání
 • | 08-K11Poranění páteře a míchy u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-K11-01Poranění míchy a zlomeniny obratlů v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=1-4
  • 08-K11-02Poranění míchy a zlomeniny obratlů v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=0
  • 08-K11-03Ostatní poranění páteře v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-K11-04Poranění míchy a zlomeniny obratlů mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=1-4
  • 08-K11-05Poranění míchy a zlomeniny obratlů mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=0
  • 08-K11-06Ostatní poranění páteře mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let
 • | 08-K12Poranění pánve a stehna u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-K12-01Poranění pánve a stehna v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=1-4
  • 08-K12-02Poranění pánve a stehna v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=0
  • 08-K12-03Poranění pánve a stehna mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=1-4
  • 08-K12-04Poranění pánve a stehna mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=0
 • | 08-K13Poranění končetin mimo pánev a stehno u pacientů ve věku 16 a více let
  • 08-K13-01Poranění končetin mimo pánev a stehno v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=1-4
  • 08-K13-02Poranění končetin mimo pánev a stehno v CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=0
  • 08-K13-03Poranění končetin mimo pánev a stehno mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=1-4
  • 08-K13-04Poranění končetin mimo pánev a stehno mimo CVSP u pacientů ve věku 16 a více let a s CC=0
 • | 08-K14Poranění muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u dětí do 16 let
  • 08-K14-01Poranění páteře, pánve a stehna v CVSP u dětí do 16 let
  • 08-K14-02Poranění dolní končetiny mimo pánev a stehno v CVSP u dětí do 16 let
  • 08-K14-03Poranění horní končetiny v CVSP u dětí do 16 let
  • 08-K14-04Poranění páteře a dolní končetiny mimo CVSP u dětí do 16 let
  • 08-K14-05Poranění horní končetiny mimo CVSP u dětí do 16 let
 • | 08-K15Následná ortopedická péče nebo neurčené poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání
  • 08-K15-00Následná ortopedická péče nebo neurčené poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A180 TBC kostí a kloubů
  • A544 Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy
  • A666 Frambéziová poškození kostí a kloubů
  • B453 Kostní kryptokokóza
  • B672 Infekce kosti, původce: Echinococcus granulosus
  • B902 Následky tuberkulózy kostí a kloubů
  • C400 ZN - lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
  • C401 ZN - krátké kosti horní končetiny
  • C402 ZN - dlouhé kosti dolní končetiny
  • C403 ZN - krátké kosti dolní končetiny
  • C408 ZN - léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
  • C409 ZN - kost a kloubní chrupavka končetiny NS
  • C412 ZN - páteř
  • C413 ZN - žebra, hrudní kost [sternum] a klíční kost [clavicula]
  • C414 ZN - kosti pánevní, křížová kost a kostrč
  • C418 ZN - léze přesahující kost a kloubní chrupavku
  • C419 ZN - kost a kloubní chrupavka NS
  • C491 ZN - pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
  • C492 ZN - pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
  • C701 ZN - míšní pleny [meninges spinales]
  • C709 ZN - pleny [meninges] NS
  • C720 ZN - mícha [medulla spinalis]
  • C721 ZN - cauda equina
  • C728 ZN - léze přesahující mozek a jiné části CNS
  • C729 ZN - centrální nervová soustava NS
  • C764 ZN - horní končetina
  • C765 ZN - dolní končetina
  • C795 Sekundární ZN kosti a kostní dřeně
  • D160 Nezhoubný novotvar - lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
  • D161 Nezhoubný novotvar - krátké kosti horní končetiny
  • D162 Nezhoubný novotvar - dlouhé kosti dolní končetiny
  • D163 Nezhoubný novotvar - krátké kosti dolní končetiny
  • D166 Nezhoubný novotvar - páteř
  • D168 Nezhoubný novotvar - kosti pánevní, křížová kost a kostrč
  • D169 Nezhoubný novotvar - kost a kloubní chrupavka NS
  • D211 J. nezhoub.novotvar - poj. a j. měkká tkáň horní končetiny vč. ramene
  • D212 J. nez.. novotvar - pojivová a j. měkká tkáň dolní končetiny vč. kyčle
  • D213 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
  • D214 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň břicha
  • D215 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň pánve
  • D216 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
  • D219 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a j. měkká tkáň NS
  • D321 Nezhoubný novotvar - míšní pleny [meninges spinales]
  • D329 Nezhoubný novotvar - pleny [meninges] NS
  • D334 Nezhoubný novotvar - mícha
  • D337 Nezhoubný novotvar - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • D339 Nezhoubný novotvar - centrální nervová soustava NS
  • D421 Novotvar NNCH - míšní pleny [meninges spinales]
  • D429 Novotvar NNCH - pleny [meninges] NS
  • D434 Novotvar NNCH - mícha
  • D437 Novotvar NNCH - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • D439 Novotvar NNCH - centrální nervová soustava NS
  • D480 Novotvar NNCH - kost a kloubní chrupavka
  • D481 Novotvar NNCH - pojivová a jiná měkká tkáň
  • E550 Křivice, aktivní
  • E643 Následky křivice
  • E850 Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie
  • E851 Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza
  • E852 Rodinně - dědičná amyloidóza NS
  • E853 Sekundární systémová amyloidóza
  • E854 Orgánově ohraničená amyloidóza
  • E858 Jiná určená amyloidóza
  • E859 Amyloidóza NS
  • G041 Myelopatie asociovaná s lidským T-lymfotropickým virem
  • G061 Páteřní absces a granulom
  • G320 Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí ZJ
  • G550 Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00-D48+)
  • G551 Komprese nerv. kořenů a pletení při por. meziobr. plotének(M50-M51+)
  • G552 Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+)
  • G553 Kompr. nerv. kořenů a pletení při j.dorzopat. (M45-46,M48.-+,M53-54+)
  • G558 Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech ZJ
  • G710 Svalová dystrofie
  • G711 Myotonické poruchy
  • G712 Vrozené myopatie
  • G713 Myopatie mitochondriální NJ
  • G718 Jiné primární poruchy svalů
  • G719 Primární porucha svalu NS
  • G720 Myopatie způsobená léčivy
  • G721 Alkoholická myopatie
  • G722 Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
  • G723 Periodické ochrnutí
  • G724 Zánětlivá myopatie nezařazená jinde
  • G728 Jiné určené myopatie
  • G729 Myopatie NS
  • G734 Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G735 Myopatie při endokrinních nemocech
  • G736 Myopatie při poruchách přeměny látek
  • G737 Myopatie při jiných nemocech ZJ
  • G800 Spastická kvadruplegická mozková obrna
  • G801 Spastická diplegická mozková obrna
  • G802 Spastická hemiplegická mozková obrna
  • G803 Dyskinetická mozková obrna
  • G804 Ataktická mozková obrna
  • G808 Jiná mozková obrna
  • G809 Mozková obrna NS
  • G810 Chabá hemiplegie
  • G811 Spastická hemiplegie
  • G819 Hemiplegie NS
  • G820 Chabá paraplegie
  • G821 Spastická paraplegie
  • G822 Paraplegie NS
  • G823 Chabá tetraplegie
  • G824 Spastická tetraplegie
  • G825 Tetraplegie NS
  • G830 Diplegie horních končetin
  • G831 Monoplegie dolní končetiny
  • G832 Monoplegie horní končetiny
  • G833 Monoplegie NS
  • G834 Syndrom kaudy (syndroma caudae equinae)
  • G835 Syndrom uzamčení (locked-in syndrom)
  • G838 Jiné určené paralytické syndromy
  • G839 Paralytický syndrom NS
  • G950 Syringomyelie a syringobulbie
  • G951 Cévní myelopatie
  • G952 Komprese míchy NS
  • G958 Jiné určené nemoci míchy
  • G959 Nemoci míchy NS
  • G992 Myelopatie při nemocech ZJ
  • I00 Revmatická horečka bez postižení srdce
  • I029 Revmatická chorea bez postižení srdce
  • I776 Arteritida NS
  • I791 Aortitida při nemocech ZJ
  • L405 Psoriáza artropatická (M07.0-M07.3*, M09.0*)
  • M0000 Stafylokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0001 Stafylokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0002 Stafylokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0003 Stafylokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0004 Stafylokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0005 Stafylokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0006 Stafylokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0007 Stafylokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0008 Stafylokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0009 Stafylokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0010 Pneumokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0011 Pneumokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0012 Pneumokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0013 Pneumokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0014 Pneumokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0015 Pneumokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0016 Pneumokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0017 Pneumokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0018 Pneumokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0019 Pneumokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0020 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0021 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0022 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0023 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0024 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0025 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0026 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0027 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0028 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0029 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0080 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; mnohočetné lokalizace
  • M0081 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč .bakt.; ramenní krajina
  • M0082 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; nadloktí
  • M0083 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; předloktí
  • M0084 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; ruka
  • M0085 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; pánevní krajina a stehno
  • M0086 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; bérec
  • M0087 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; kotník a noha pod ním
  • M0088 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; jiné
  • M0089 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; lokalizace NS
  • M0090 Pyogenní artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0091 Pyogenní artritida NS; ramenní krajina
  • M0092 Pyogenní artritida NS; nadloktí
  • M0093 Pyogenní artritida NS; předloktí
  • M0094 Pyogenní artritida NS; ruka
  • M0095 Pyogenní artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0096 Pyogenní artritida NS; bérec
  • M0097 Pyogenní artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0098 Pyogenní artritida NS; jiné
  • M0099 Pyogenní artritida NS; lokalizace NS
  • M0100 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0101 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ramenní krajina
  • M0102 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); nadloktí
  • M0103 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); předloktí
  • M0104 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ruka
  • M0105 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); pánev. krajina a stehno
  • M0106 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); bérec
  • M0107 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); kotník a noha pod ním
  • M0108 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); jiné
  • M0109 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); lokalizace NS
  • M0110 Tuberkulózní artritida (A18.0+); mnohočetné lokalizace
  • M0111 Tuberkulózní artritida (A18.0+); ramenní krajina
  • M0112 Tuberkulózní artritida (A18.0+); nadloktí
  • M0113 Tuberkulózní artritida (A18.0+); předloktí
  • M0114 Tuberkulózní artritida (A18.0+); ruka
  • M0115 Tuberkulózní artritida (A18.0+); pánevní krajina a stehno
  • M0116 Tuberkulózní artritida (A18.0+); bérec
  • M0117 Tuberkulózní artritida (A18.0+); kotník a noha pod ním
  • M0118 Tuberkulózní artritida (A18.0+); jiné
  • M0119 Tuberkulózní artritida (A18.0+); lokalizace NS
  • M0120 Artritida při Lymeské nemoci, mnohočetné lokalizace
  • M0121 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ramenní krajina
  • M0122 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); nadloktí
  • M0123 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); předloktí
  • M0124 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ruka
  • M0125 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); pánevní krajina a stehno
  • M0126 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); bérec
  • M0127 Artritida při Lymeské nemoci, kotník a noha pod ním
  • M0128 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); jiné
  • M0129 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); lokalizace NS
  • M0130 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0131 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0132 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; nadloktí
  • M0133 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; předloktí
  • M0134 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ruka
  • M0135 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0136 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; bérec
  • M0137 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0138 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; jiné
  • M0139 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0140 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0141 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); ramenní krajina
  • M0142 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); nadloktí
  • M0143 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); předloktí
  • M0144 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+)ruka
  • M0145 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); pánevní krajina a stehno
  • M0146 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); bérec
  • M0147 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); kotník a noha pod ním
  • M0148 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); jiné
  • M0149 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); lokalita NS
  • M0150 Artritida při jiných virových nem.ZJ; mnohočetná lokalizace
  • M0151 Artritida při jiných virových nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0152 Artritida při jiných virových nem.ZJ; nadloktí
  • M0153 Artritida při jiných virových nem.ZJ; předloktí
  • M0154 Artritida při jiných virových nem.ZJ; ruka
  • M0155 Artritida při jiných virových nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0156 Artritida při jiných virových nem.ZJ; bérec
  • M0157 Artritida při jiných virových nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0158 Artritida při jiných virových nem.ZJ; jiné
  • M0159 Artritida při jiných virových nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0160 Artritida při mykózách (B35-B49+); mnohočetné lokalizace
  • M0161 Artritida při mykózách (B35-B49+); ramenní krajina
  • M0162 Artritida při mykózách (B35-B49+); nadloktí
  • M0163 Artritida při mykózách (B35-B49+); předloktí
  • M0164 Artritida při mykózách (B35-B49+); ruka
  • M0165 Artritida při mykózách (B35-B49+); pánevní krajina a stehno
  • M0166 Artritida při mykózách (B35-B49+); bérec
  • M0167 Artritida při mykózách (B35-B49+); kotník a noha pod ním
  • M0168 Artritida při mykózách (B35-B49+); jiné
  • M0169 Artritida při mykózách (B35-B49+); lokalizace NS
  • M0180 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0181 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M0182 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; nadloktí
  • M0183 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; předloktí
  • M0184 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; ruka
  • M0185 Artritida při jiných inf.a par.nem. ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0186 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; bérec
  • M0187 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0188 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; jiné
  • M0189 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M0200 Artropatie následující střevní by-pass; mnohočetné lokalizace
  • M0201 Artropatie následující střevní by-pass; ramenní krajina
  • M0202 Artropatie následující střevní by-pass; nadloktí
  • M0203 Artropatie následující střevní by-pass; předloktí
  • M0204 Artropatie následující střevní by-pass; ruka
  • M0205 Artropatie následující střevní by-pass; pánevní krajina a stehno
  • M0206 Artropatie následující střevní by-pass; bérec
  • M0207 Artropatie následující střevní by-passkotník a noha pod ním
  • M0208 Artropatie následující střevní by-pass; jiné
  • M0209 Artropatie následující střevní by-pass; lokalizace NS
  • M0210 Postdysenterická artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0211 Postdysenterická artropatie; ramenní krajina
  • M0212 Postdysenterická artropatie; nadloktí
  • M0213 Postdysenterická artropatie; předloktí
  • M0214 Postdysenterická artropatie; ruka
  • M0215 Postdysenterická artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0216 Postdysenterická artropatie; bérec
  • M0217 Postdysenterická artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0218 Postdysenterická artropatie; jiné
  • M0219 Postdysenterická artropatie; lokalizace NS
  • M0220 Postimunizační artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0221 Postimunizační artropatie; ramenní krajina
  • M0222 Postimunizační artropatie; nadloktí
  • M0223 Postimunizační artropatie; předloktí
  • M0224 Postimunizační artropatie; ruka
  • M0225 Postimunizační artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0226 Postimunizační artropatie; bérec
  • M0227 Postimunizační artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0228 Postimunizační artropatie; jiné
  • M0229 Postimunizační artropatie; lokalizace NS
  • M0230 Reiterova nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M0231 Reiterova nemoc; ramenní krajina
  • M0232 Reiterova nemoc; nadloktí
  • M0233 Reiterova nemoc; předloktí
  • M0234 Reiterova nemoc; ruka
  • M0235 Reiterova nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M0236 Reiterova nemoc; bérec
  • M0237 Reiterova nemoc; kotník a noha pod ním
  • M0238 Reiterova nemoc; jiné
  • M0239 Reiterova nemoc; lokalizace NS
  • M0280 Jiná reakční artropatie; mnohočetné lokalzace
  • M0281 Jiná reakční artropatie; ramenní krajina
  • M0282 Jiná reakční artropatie; nadloktí
  • M0283 Jiná reakční artropatie; předloktí
  • M0284 Jiná reakční artropatie; ruka
  • M0285 Jiná reakční artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0286 Jiná reakční artropatie; bérec
  • M0287 Jiná reakční artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0288 Jiná reakční artropatie; jiné
  • M0289 Jiná reakční artropatie; loklalzace NS
  • M0290 Reakční artropatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M0291 Reakční artropatie NS; ramenní krajina
  • M0292 Reakční artropatie NS; nadloktí
  • M0293 Reakční artropatie NS; předloktí
  • M0294 Reakční artropatie NS; ruka
  • M0295 Reakční artropatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M0296 Reakční artropatie NS; bérec
  • M0297 Reakční artropatie NS; kotník a noha pod ním
  • M0298 Reakční artropatie NS; jiné
  • M0299 Reakční artropatie NS; lokalizace NS
  • M0300 Postmeningokoková artritida (A39.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0301 Postmeningokoková artritida (A39.8+); ramenní krajina
  • M0302 Postmeningokoková artritida (A39.8+); nadloktí
  • M0303 Postmeningokoková artritida (A39.8+); předloktí
  • M0304 Postmeningokoková artritida (A39.8+); ruka
  • M0305 Postmeningokoková artritida (A39.8+); pánevní krajina a stehno
  • M0306 Postmeningokoková artritida (A39.8+); bérec
  • M0307 Postmeningokoková artritida (A39.8+); kotník a noha pod ním
  • M0308 Postmeningokoková artritida (A39.8+); jiné
  • M0309 Postmeningokoková artritida (A39.8+); lokalizace NS
  • M0310 Postinfekční artropatie při syfilis; mnohočetné lokalizace
  • M0311 Postinfekční artropatie při syfilis; ramenní krajina
  • M0312 Postinfekční artropatie při syfilis; nadloktí
  • M0313 Postinfekční artropatie při syfilis; předloktí
  • M0314 Postinfekční artropatie při syfilis; ruka
  • M0315 Postinfekční artropatie při syfilis; pánevní krajina a stehno
  • M0316 Postinfekční artropatie při syfilis; bérec
  • M0317 Postinfekční artropatie při syfilis; kotník a noha pod ním
  • M0318 Postinfekční artropatie při syfilis; jiné
  • M0319 Postinfekční artropatie při syfilis; lokalizace NS
  • M0320 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0321 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0322 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; nadloktí
  • M0323 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; předloktí
  • M0324 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ruka
  • M0325 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0326 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; bérec
  • M0327 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0328 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; jiné
  • M0329 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0360 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0361 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0362 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; nadloktí
  • M0363 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; předloktí
  • M0364 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ruka
  • M0365 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0366 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; bérec
  • M0367 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0368 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; jiné
  • M0369 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0500 Feltyho syndrom; mnohočetné lokalizace
  • M0501 Feltyho syndrom; ramenní krajina
  • M0502 Feltyho syndrom; nadloktí
  • M0503 Feltyho syndrom; předloktí
  • M0504 Feltyho syndrom; ruka
  • M0505 Feltyho syndrom; pánevní krajina a stehno
  • M0506 Feltyho syndrom; bérec
  • M0507 Feltyho syndrom; kotník a noha pod ním
  • M0508 Feltyho syndrom; jiné
  • M0509 Feltyho syndrom; lokalizace NS
  • M0520 Revmatická vaskulitida; mnohočetné lokalizace
  • M0521 Revmatická vaskulitida; ramenní krajina
  • M0522 Revmatická vaskulitida; nadloktí
  • M0523 Revmatická vaskulitida; předloktí
  • M0524 Revmatická vaskulitida; ruka
  • M0525 Revmatická vaskulitida; pánevní krajina a stehno
  • M0526 Revmatická vaskulitida; bérec
  • M0527 Revmatická vaskulitida; kotník a noha pod ním
  • M0528 Revmatická vaskulitida; jiné
  • M0529 Revmatická vaskulitida; lokalizace NS
  • M0530 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; mnohočetné lokalizace
  • M0531 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ramenní krajina
  • M0532 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; nadloktí
  • M0533 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; předloktí
  • M0534 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ruka
  • M0535 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; pánev. krajina a stehno
  • M0536 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; bérec
  • M0537 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; kotník a noha pod ním
  • M0538 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; jiné
  • M0539 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; lokalizace NS
  • M0580 Jiná séropozitivní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0581 Jiná séropozitivní revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0582 Jiná séropozitivní revmatická artritida; nadloktí
  • M0583 Jiná séropozitivní revmatická artritida; předloktí
  • M0584 Jiná séropozitivní revmatická artritida; ruka
  • M0585 Jiná séropozitivní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0586 Jiná séropozitivní revmatická artritida; bérec
  • M0587 Jiná séropozitivní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0588 Jiná séropozitivní revmatická artritida; jiné
  • M0589 Jiná séropozitivní revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0590 Séropozitivní revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0591 Séropozitivní revmatická artritida NS; ramenní krajina
  • M0592 Séropozitivní revmatická artritida NS; nadloktí
  • M0593 Séropozitivní revmatická artritida NS; předloktí
  • M0594 Séropozitivní revmatická artritida NS; ruka
  • M0595 Séropozitivní revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0596 Séropozitivní revmatická artritida NS; bérec
  • M0597 Séropozitivní revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0598 Séropozitivní revmatická artritida NS; jiné
  • M0599 Séropozitivní revmatická artritida NS; lokalizace NS
  • M0600 Séronegat.revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0601 Séronegat.revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0602 Séronegat.revmatická artritida; nadloktí
  • M0603 Séronegat.revmatická artritida; předloktí
  • M0604 Séronegat.revmatická artritida; ruka
  • M0605 Séronegat.revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0606 Séronegat.revmatická artritida; bérec
  • M0607 Séronegat.revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0608 Séronegat.revmatická artritida; jiné
  • M0609 Séronegat.revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0610 Stillova nemoc začínající v dospělosti; mnohočetné lokalizace
  • M0611 Stillova nemoc začínající v dospělosti; ramenní krajina
  • M0612 Stillova nemoc začínající v dospělosti; nadloktí
  • M0613 Stillova nemoc začínající v dospělosti; předloktí
  • M0614 Stillova nemoc začínající v dospělosti; ruka
  • M0615 Stillova nemoc začínající v dospělosti; pánevní krajina a stehno
  • M0616 Stillova nemoc začínající v dospělosti; bérec
  • M0617 Stillova nemoc začínající v dospělosti; kotník a noha pod ním
  • M0618 Stillova nemoc začínající v dospělosti; jiné
  • M0619 Stillova nemoc začínající v dospělosti; lokalizace NS
  • M0620 Revmatická burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M0621 Revmatická burzitida; ramenní krajina
  • M0622 Revmatická burzitida; nadloktí
  • M0623 Revmatická burzitida; předloktí
  • M0624 Revmatická burzitida; ruka
  • M0625 Revmatická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M0626 Revmatická burzitida; bérec
  • M0627 Revmatická burzitida; kotník a noha pod ním
  • M0628 Revmatická burzitida; jiné
  • M0629 Revmatická burzitida; lokalizace NS
  • M0630 Revmatické uzlíky; mnohočetná lokalizace
  • M0631 Revmatické uzlíky; ramenní krajina
  • M0632 Revmatické uzlíky; nadloktí
  • M0633 Revmatické uzlíky; předloktí
  • M0634 Revmatické uzlíky; ruka
  • M0635 Revmatické uzlíky; pánevní krajina a stehno
  • M0636 Revmatické uzlíky; bérec
  • M0637 Revmatické uzlíky; kotník a noha pod ním
  • M0638 Revmatické uzlíky; jiné
  • M0639 Revmatické uzlíky; lokalizace NS
  • M0640 Zánětlivá polyartropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0641 Zánětlivá polyartropatie; ramenní krajina
  • M0642 Zánětlivá polyartropatie; nadloktí
  • M0643 Zánětlivá polyartropatie; předloktí
  • M0644 Zánětlivá polyartropatie; ruka
  • M0645 Zánětlivá polyartropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0646 Zánětlivá polyartropatie; bérec
  • M0647 Zánětlivá polyartropatie; kotník a noha pod ním
  • M0648 Zánětlivá polyartropatie; jiné
  • M0649 Zánětlivá polyartropatie; lokalizace NS
  • M0680 Jiná určená revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0681 Jiná určená revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0682 Jiná určená revmatická artritida; nadloktí
  • M0683 Jiná určená revmatická artritida; předloktí
  • M0684 Jiná určená revmatická artritida; ruka
  • M0685 Jiná určená revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0686 Jiná určená revmatická artritida; bérec
  • M0687 Jiná určená revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0688 Jiná určená revmatická artritida; jiné
  • M0689 Jiná určená revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0690 Revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0691 Revmatická artritida NS; ramenní krajina
  • M0692 Revmatická artritida NS; nadloktí
  • M0693 Revmatická artritida NS; předloktí
  • M0694 Revmatická artritida NS; ruka
  • M0695 Revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0696 Revmatická artritida NS; bérec
  • M0697 Revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0698 Revmatická artritida NS; jiné
  • M0699 Revmatická artritida NS; lokalizace NS
  • M0700 Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0704 Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+); ruka
  • M0707 Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5); kotník a noha pod ním
  • M0709 Distální interfalang. psoriatická artropatie (L40.5+); lokalizace NS
  • M0710 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0711 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ramenní krajina
  • M0712 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); nadloktí
  • M0713 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); předloktí
  • M0714 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ruka
  • M0715 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); pánevní krajina a stehno
  • M0716 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); bérec
  • M0717 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0718 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)jiné
  • M0719 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); lokalizace NS
  • M0720 Psoriatická spondylitida; mnohočetné lokalizace
  • M0721 Psoriatická spondylitida; ramenní krajina
  • M0722 Psoriatická spondylitida; nadloktí
  • M0723 Psoriatická spondylitida; předloktí
  • M0724 Psoriatická spondylitida; ruka
  • M0725 Psoriatická spondylitida; pánevní krajina a stehno
  • M0726 Psoriatická spondylitida; bérec
  • M0727 Psoriatická spondylitida; kotník a noha pod ním
  • M0728 Psoriatická spondylitida; jiné
  • M0729 Psoriatická spondylitida; lokalizace NS
  • M0730 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0731 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ramenní krajina
  • M0732 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); nadloktí
  • M0733 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); předloktí
  • M0734 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ruka
  • M0735 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); pánevní krajina a stehno
  • M0736 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); bérec
  • M0737 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0738 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); jiné
  • M0739 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); lokalizace NS
  • M0740 Artropatie při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
  • M0741 Artropatie při Crohnově nemoci; ramenní krajina
  • M0742 Artropatie při Crohnově nemoci; nadloktí
  • M0743 Artropatie při Crohnově nemoci; předloktí
  • M0744 Artropatie při Crohnově nemoci; ruka
  • M0745 Artropatie při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
  • M0746 Artropatie při Crohnově nemoci; bérec
  • M0747 Artropatie při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
  • M0748 Artropatie při Crohnově nemoci; jiné
  • M0749 Artropatie při Crohnově nemoci; lokalizace NS
  • M0750 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetné lokalizace
  • M0751 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
  • M0752 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
  • M0753 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
  • M0754 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
  • M0755 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
  • M0756 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
  • M0757 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
  • M0758 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
  • M0759 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
  • M0760 Jiné enteropatické artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0761 Jiné enteropatické artropatie; ramenní krajina
  • M0762 Jiné enteropatické artropatie; nadloktí
  • M0763 Jiné enteropatické artropatie; předloktí
  • M0764 Jiné enteropatické artropatie; ruka
  • M0765 Jiné enteropatické artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0766 Jiné enteropatické artropatie; bérec
  • M0767 Jiné enteropatické artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0768 Jiné enteropatické artropatie; jiné
  • M0769 Jiné enteropatické artropatie; lokalizace NS
  • M0800 Juvenilní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0801 Juvenilní revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0802 Juvenilní revmatická artritida; nadloktí
  • M0803 Juvenilní revmatická artritida; předloktí
  • M0804 Juvenilní revmatická artritida; ruka
  • M0805 Juvenilní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0806 Juvenilní revmatická artritida; bérec
  • M0807 Juvenilní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0808 Juvenilní revmatická artritida; jiné
  • M0809 Juvenilní revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0810 Juvenilní ankylozující spondylitida; mnohočetné lokalizace
  • M0811 Juvenilní ankylozující spondylitida; ramenní krajina
  • M0812 Juvenilní ankylozující spondylitida; nadloktí
  • M0813 Juvenilní ankylozující spondylitida; předloktí
  • M0814 Juvenilní ankylozující spondylitida; ruka
  • M0815 Juvenilní ankylozující spondylitida; pánevní krajina a stehno
  • M0816 Juvenilní ankylozující spondylitida; bérec
  • M0817 Juvenilní ankylozující spondylitida; kotník a noha pod ním
  • M0818 Juvenilní ankylozující spondylitida; jiné
  • M0819 Juvenilní ankylozující spondylitida; lokalizace NS
  • M0820 Juvenilní artritida se syst. nást. [Stillova]; mnohočetné lokalizace
  • M0821 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; ramenní krajina
  • M0822 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; nadloktí
  • M0823 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; předloktí
  • M0824 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; ruka
  • M0825 Juvenilní artritida se syst.nást. [Stillova]; pánevní krajina a stehno
  • M0826 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; bérec
  • M0827 Juvenilní artritida se syst. nást. [Stillova]; kotník a noha pod ním
  • M0828 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; jiné
  • M0829 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; lokalizace NS
  • M0830 Juvenilní polyartritida (séronegativní); mnohočetné lokalizace
  • M0831 Juvenilní polyartritida (séronegativní); ramenní krajina
  • M0832 Juvenilní polyartritida (séronegativní); nadloktí
  • M0833 Juvenilní polyartritida (séronegativní); předloktí
  • M0834 Juvenilní polyartritida (séronegativní); ruka
  • M0835 Juvenilní polyartritida (séronegativní); pánevní krajina a stehno
  • M0836 Juvenilní polyartritida (séronegativní); bérec
  • M0837 Juvenilní polyartritida (séronegativní); kotník a noha pod ním
  • M0838 Juvenilní polyartritida (séronegativní); jiné
  • M0839 Juvenilní polyartritida (séronegativní); lokalizace NS
  • M0840 Pauciartikulární juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0841 Pauciartikulární juvenilní artritida; ramenní krajina
  • M0842 Pauciartikulární juvenilní artritida; nadloktí
  • M0843 Pauciartikulární juvenilní artritida; předloktí
  • M0844 Pauciartikulární juvenilní artritida; ruka
  • M0845 Pauciartikulární juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0846 Pauciartikulární juvenilní artritida; bérec
  • M0847 Pauciartikulární juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
  • M0848 Pauciartikulární juvenilní artritida; jiné
  • M0849 Pauciartikulární juvenilní artritida; lokalizace NS
  • M0880 Jiná juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0881 Jiná juvenilní artritida; ramenní krajina
  • M0882 Jiná juvenilní artritida; nadloktí
  • M0883 Jiná juvenilní artritida; předloktí
  • M0884 Jiná juvenilní artritida; ruka
  • M0885 Jiná juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0886 Jiná juvenilní artritida; bérec
  • M0887 Jiná juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
  • M0888 Jiná juvenilní artritida; jiné
  • M0889 Jiná juvenilní artritida; lokalizace NS
  • M0890 Juvenilní artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0891 Juvenilní artritida NS; ramenní krajina
  • M0892 Juvenilní artritida NS; nadloktí
  • M0893 Juvenilní artritida NS; předloktí
  • M0894 Juvenilní artritida NS; ruka
  • M0895 Juvenilní artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0896 Juvenilní artritida NS; bérec
  • M0897 Juvenilní artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0898 Juvenilní artritida NS; jiné
  • M0899 Juvenilní artritida NS; lokalizace NS
  • M0900 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0901 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ramenní krajina
  • M0902 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); nadloktí
  • M0903 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); předloktí
  • M0904 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ruka
  • M0905 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); stehenní krajina a stehno
  • M0906 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); bérec
  • M0907 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0908 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); jiné
  • M0909 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); lokalizace NS
  • M0910 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
  • M0911 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ramenní krajina
  • M0912 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; nadloktí
  • M0913 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; předloktí
  • M0914 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ruka
  • M0915 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
  • M0916 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; bérec
  • M0917 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
  • M0918 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; jiné
  • M0919 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; lokalizace NS
  • M0920 Juven. artrit. při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetná lokalizace
  • M0921 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
  • M0922 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
  • M0923 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
  • M0924 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
  • M0925 Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
  • M0926 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
  • M0927 Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
  • M0928 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
  • M0929 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
  • M0980 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; mnohočetná lokalizace
  • M0981 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M0982 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M0983 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M0984 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M0985 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0986 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M0987 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0988 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M0989 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M1000 Idiopatická dna; mnohočetné lokalizace
  • M1001 Idiopatická dna; ramenní krajina
  • M1002 Idiopatická dna; nadloktí
  • M1003 Idiopatická dna; předloktí
  • M1004 Idiopatická dna; ruka
  • M1005 Idiopatická dna; pánevní krajina a stehno
  • M1006 Idiopatická dna; bérec
  • M1007 Idiopatická dna; kotník a noha pod ním
  • M1008 Idiopatická dna; jiné
  • M1009 Idiopatická dna; lokalizace NS
  • M1010 Dna působená olovem; mnohočetné lokalizace
  • M1011 Dna působená olovem; ramenní krajina
  • M1012 Dna působená olovem; nadloktí
  • M1013 Dna působená olovem; předloktí
  • M1014 Dna působená olovem; ruka
  • M1015 Dna působená olovem; pánevní krajina a stehno
  • M1016 Dna působená olovem; bérec
  • M1017 Dna působená olovem; kotník a noha pod ním
  • M1018 Dna působená olovem; jiné
  • M1019 Dna působená olovem; lokalizace NS
  • M1020 Dna způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M1021 Dna způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M1022 Dna způsobená léčivy; nadloktí
  • M1023 Dna způsobená léčivy; předloktí
  • M1024 Dna způsobená léčivy; ruka
  • M1025 Dna způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M1026 Dna způsobená léčivy; bérec
  • M1027 Dna způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M1028 Dna způsobená léčivy; jiné
  • M1029 Dna způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M1030 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M1031 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ramenní krajina
  • M1032 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; nadloktí
  • M1033 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; předloktí
  • M1034 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ruka
  • M1035 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M1036 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; bérec
  • M1037 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; kotník a noha pod ním
  • M1038 Dna způsobená poškozením ledvinových funkcí; jiné
  • M1039 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; lokalizace NS
  • M1040 Jiná sekundární dna; mnohočetné lokalizace
  • M1041 Jiná sekundární dna; ramenní krajina
  • M1042 Jiná sekundární dna; nadloktí
  • M1043 Jiná sekundární dna; předloktí
  • M1044 Jiná sekundární dna; ruka
  • M1045 Jiná sekundární dna; pánevní krajina a stehno
  • M1046 Jiná sekundární dna; bérec
  • M1047 Jiná sekundární dna; kotník a noha pod ním
  • M1048 Jiná sekundární dna; jiné
  • M1049 Jiná sekundární dna; lokalizace NS
  • M1090 Dna NS; mnohočetné lokalizace
  • M1091 Dna NS; ramenní krajina
  • M1092 Dna NS; nadloktí
  • M1093 Dna NS; předloktí
  • M1094 Dna NS; ruka
  • M1095 Dna NS; pánevní krajina a stehno
  • M1096 Dna NS; bérec
  • M1097 Dna NS; kotník a noha pod ním
  • M1098 Dna NS; jiné
  • M1099 Dna NS; lokalizace NS
  • M1100 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; mnohočetné lokalizace
  • M1101 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ramenní krajina
  • M1102 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; nadloktí
  • M1103 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; předloktí
  • M1104 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ruka
  • M1105 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; pánevní krajina a stehno
  • M1106 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; bérec
  • M1107 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; kotník a noha pod ním
  • M1108 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; jiné
  • M1109 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; lokalizace NS
  • M1110 Familiární chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
  • M1111 Familiární chondrokalcinóza; ramenní krajina
  • M1112 Familiární chondrokalcinóza; nadloktí
  • M1113 Familiární chondrokalcinóza; předloktí
  • M1114 Familiární chondrokalcinóza; ruka
  • M1115 Familiární chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
  • M1116 Familiární chondrokalcinóza; bérec
  • M1117 Familiární chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
  • M1118 Familiární chondrokalcinóza; jiné
  • M1119 Familiární chondrokalcinóza; lokalizace NS
  • M1120 Jiná chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
  • M1121 Jiná chondrokalcinóza; ramenní krajina
  • M1122 Jiná chondrokalcinóza; nadloktí
  • M1123 Jiná chondrokalcinóza; předloktí
  • M1124 Jiná chondrokalcinóza; ruka
  • M1125 Jiná chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
  • M1126 Jiná chondrokalcinóza; bérec
  • M1127 Jiná chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
  • M1128 Jiná chondrokalcinóza; jiné
  • M1129 Jiná chondrokalcinóza; lokalizace NS
  • M1180 Jiné určené krystalové artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1181 Jiné určené krystalové artropatie; ramenní krajina
  • M1182 Jiné určené krystalové artropatie; nadloktí
  • M1183 Jiné určené krystalové artropatie; předloktí
  • M1184 Jiné určené krystalové artropatie; ruka
  • M1185 Jiné určené krystalové artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1186 Jiné určené krystalové artropatie; bérec
  • M1187 Jiné určené krystalové artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1188 Jiné určené krystalové artropatie; jiné
  • M1189 Jiné určené krystalové artropatie; lokalizace NS
  • M1190 Krystalová artropatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M1191 Krystalová artropatie NS; ramenní krajina
  • M1192 Krystalová artropatie NS; nadloktí
  • M1193 Krystalová artropatie NS; předloktí
  • M1194 Krystalová artropatie NS; ruka
  • M1195 Krystalová artropatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M1196 Krystalová artropatie NS; bérec
  • M1197 Krystalová artropatie NS; kotník a noha pod ním
  • M1198 Krystalová artropatie NS; jiné
  • M1199 Krystalová artropatie NS; lokalizace NS
  • M1200 Chronická postrevmatická artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1201 Chronická postrevmatická artropatie; ramenní krajina
  • M1202 Chronická postrevmatická artropatie; nadloktí
  • M1203 Chronická postrevmatická artropatie; předloktí
  • M1204 Chronická postrevmatická artropatie; ruka
  • M1205 Chronická postrevmatická artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1206 Chronická postrevmatická artropatie; bérec
  • M1207 Chronická postrevmatická artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1208 Chronická postrevmatická artropatie; jiné
  • M1209 Chronická postrevmatická artropatie; lokalizace NS
  • M1210 Kaschinova-Beckova nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M1211 Kaschinova-Beckova nemoc; ramenní krajina
  • M1212 Kaschinova-Beckova nemoc; nadloktí
  • M1213 Kaschinova-Beckova nemoc; předloktí
  • M1214 Kaschinova-Beckova nemoc; ruka
  • M1215 Kaschinova-Beckova nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M1216 Kaschinova-Beckova nemoc; bérec
  • M1217 Kaschinova-Beckova nemoc; kotník a noha pod ním
  • M1218 Kaschinova-Beckova nemoc; jiné
  • M1219 Kaschinova-Beckova nemoc; lokalizace NS
  • M1220 Vilonodulární synovitida; mnohočetné lokalizace
  • M1221 Vilonodulární synovitida; ramenní krajina
  • M1222 Vilonodulární synovitida; nadloktí
  • M1223 Vilonodulární synovitida; předloktí
  • M1224 Vilonodulární synovitida; ruka
  • M1225 Vilonodulární synovitida; pánevní krajina a stehno
  • M1226 Vilonodulární synovitida; bérec
  • M1227 Vilonodulární synovitida; kotník a noha pod ním
  • M1228 Vilonodulární synovitida; jiné
  • M1229 Vilonodulární synovitida; lokalizace NS
  • M1230 Návratný (palindromický) revmatismus; mnohočetné lokalizace
  • M1231 Návratný (palindromický) revmatismus; ramenní krajina
  • M1232 Návratný (palindromický) revmatismus; nadloktí
  • M1233 Návratný (palindromický) revmatismus; předloktí
  • M1234 Návratný (palindromický) revmatismus; ruka
  • M1235 Návratný (palindromický) revmatismus; pánevní krajina a stehno
  • M1236 Návratný (palindromický) revmatismus; bérec
  • M1237 Návratný (palindromický) revmatismus; kotník a noha pod ním
  • M1238 Návratný (palindromický) revmatismus; jiné
  • M1239 Návratný (palindromický) revmatismus; lokalizace NS
  • M1240 Intermitentní hydrartróza; mnohočetné lokalizace
  • M1241 Intermitentní hydrartróza; ramenní krajina
  • M1242 Intermitentní hydrartróza; nadloktí
  • M1243 Intermitentní hydrartróza; předloktí
  • M1244 Intermitentní hydrartróza; ruka
  • M1245 Intermitentní hydrartróza; pánevní krajina a stehno
  • M1246 Intermitentní hydrartróza; bérec
  • M1247 Intermitentní hydrartróza; kotník a noha pod ním
  • M1248 Intermitentní hydrartróza; jiné
  • M1249 Intermitentní hydrartróza; lokalizace NS
  • M1250 Úrazová artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1251 Úrazová artropatie; ramenní krajina
  • M1252 Úrazová artropatie; nadloktí
  • M1253 Úrazová artropatie; předloktí
  • M1254 Úrazová artropatie; ruka
  • M1255 Úrazová artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1256 Úrazová artropatie; bérec
  • M1257 Úrazová artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1258 Úrazová artropatie; jiné
  • M1259 Úrazová artropatie; lokalizace NS
  • M1280 Jiné určené artropatie NJ; mnohočetné lokalizace
  • M1281 Jiné určené artropatie NJ; ramenní krajina
  • M1282 Jiné určené artropatie NJ; nadloktí
  • M1283 Jiné určené artropatie NJ; předloktí
  • M1284 Jiné určené artropatie NJ; ruka
  • M1285 Jiné určené artropatie NJ; pánevní krajina a stehno
  • M1286 Jiné určené artropatie NJ; bérec
  • M1287 Jiné určené artropatie NJ; kotník a noha pod ním
  • M1288 Jiné určené artropatie NJ; jiné
  • M1289 Jiné určené artropatie NJ; lokalizace NS
  • M1300 Polyartritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M1301 Polyartritida NS; ramenní krajina
  • M1302 Polyartritida NS; nadloktí
  • M1303 Polyartritida NS; předloktí
  • M1304 Polyartritida NS; ruka
  • M1305 Polyartritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M1306 Polyartritida NS; bérec
  • M1307 Polyartritida NS; kotník a noha pod ním
  • M1308 Polyartritida NS; jiné
  • M1309 Polyartritida NS; lokalizace NS
  • M1310 Monoartritida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
  • M1311 Monoartritida nezařazená jinde; ramenní krajina
  • M1312 Monoartritida nezařazená jinde; nadloktí
  • M1313 Monoartritida nezařazená jinde; předloktí
  • M1314 Monoartritida nezařazená jinde; ruka
  • M1315 Monoartritida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
  • M1316 Monoartritida nezařazená jinde; bérec
  • M1317 Monoartritida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
  • M1318 Monoartritida nezařazená jinde; jiné
  • M1319 Monoartritida nezařazená jinde; lokalizace NS
  • M1380 Jiná určená artritida; mnohočetné lokalizace
  • M1381 Jiná určená artritida; ramenní krajina
  • M1382 Jiná určená artritida; nadloktí
  • M1383 Jiná určená artritida; předloktí
  • M1384 Jiná určená artritida; ruka
  • M1385 Jiná určená artritida; pánevní krajina a stehno
  • M1386 Jiná určená artritida; bérec
  • M1387 Jiná určená artritida; kotník a noha pod ním
  • M1388 Jiná určená artritida; jiné
  • M1389 Jiná určená artritida; lokalizace NS
  • M1390 Artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M1391 Artritida NS; ramenní krajina
  • M1392 Artritida NS; nadloktí
  • M1393 Artritida NS; předloktí
  • M1394 Artritida NS; ruka
  • M1395 Artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M1396 Artritida NS; bérec
  • M1397 Artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M1398 Artritida NS; jiné
  • M1399 Artritida NS; lokalizace NS
  • M140 Dnavá artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
  • M141 Krystalová artropatie při jiných onemocněních látkové přemeny ZJ
  • M142 Diabetická artropatie (E10-E14+ se spol.charkt..6 na čtvrtém místě)
  • M143 Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
  • M144 Artropatie při amyloidóze (E85.-+)
  • M145 Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
  • M146 Neuropatická artropatie
  • M148 Artropatie při jiných určených nemocech ZJ
  • M150 Primární generalizovaná (osteo)artróza
  • M151 Heberdenovy uzly (s artropatií)
  • M152 Bouchardovy uzly (s artropatií)
  • M153 Sekundární mnohočetná artróza
  • M154 Erozivní (osteo)artróza
  • M158 Jiná polyartróza
  • M159 Polyartróza NS
  • M160 Primární koxartróza, oboustranná
  • M161 Jiná primární koxartróza
  • M162 Koxartróza jako výsledek dysplázie‚ oboustranná
  • M163 Jiná dysplastická koxartróza
  • M164 Poúrazová koxartróza, oboustranná
  • M165 Jiná poúrazová koxartróza
  • M166 Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
  • M167 Jiná sekundární koxartróza
  • M169 Koxartróza NS
  • M170 Primární gonartróza, oboustranná
  • M171 Jiná primární gonartróza
  • M172 Poúrazová gonartróza, oboustranná
  • M173 Jiná poúrazová gonartróza
  • M174 Sekundární gonartróza, oboustranná
  • M175 Jiná sekundární gonartróza
  • M179 Gonartróza NS
  • M180 Primární artróza prvního karpometakarpáního kloubu, oboustranná
  • M181 Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M182 Poúraová artróza karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M183 Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M184 Jiná sekund.artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M185 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M189 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu NS
  • M1900 Primární artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1901 Primární artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1902 Primární artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1903 Primární artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1904 Primární artróza jiných kloubů; ruka
  • M1905 Primární artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1906 Primární artróza jiných kloubů; bérec
  • M1907 Primární artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1908 Primární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1909 Primární artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1910 Poúrazová artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1911 Poúrazová artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1912 Poúrazová artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1913 Poúrazová artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1914 Poúrazová artróza jiných kloubů; ruka
  • M1915 Poúrazová artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1916 Poúrazová artróza jiných kloubů; bérec
  • M1917 Poúrazová artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1918 Poúrazová artróza jiných kloubů; jiné
  • M1919 Poúrazová artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1920 Jiné sekundární artrózy; mnohočetné lokalizace
  • M1921 Jiné sekundární artrózy; ramenní kloub
  • M1922 Jiné sekundární artrózy; nadloktí
  • M1923 Jiné sekundární artrózy; předloktí
  • M1924 Jiné sekundární artrózy; ruka
  • M1925 Jiné sekundární artrózy; pánevní krajina a stehno
  • M1926 Jiné sekundární artrózy; bérec
  • M1927 Jiné sekundární artrózy; kotník a noha pod ním
  • M1928 Sekundární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1929 Jiné sekundární artrózy; lokalizace NS
  • M1980 Jiná určená artróza; mnohočetné lokalizace
  • M1981 Jiná určená artróza; ramenní krajina
  • M1982 Jiná určená artróza; nadloktí
  • M1983 Jiná určená artróza; předloktí
  • M1984 Jiná určená artróza; ruka
  • M1985 Jiná určená artróza; pánevní krajina a stehno
  • M1986 Jiná určená artróza; bérec
  • M1987 Jiná určená artróza; kotník a noha pod ním
  • M1988 Jiná určená artróza; jiné
  • M1989 Jiná určená artróza; lokalizace NS
  • M1990 Artróza NS; mnohočetné lokalizace
  • M1991 Artróza NS; ramenní krajina
  • M1992 Artróza NS; nadloktí
  • M1993 Artróza NS; předloktí
  • M1994 Artróza NS; ruka
  • M1995 Artróza NS; pánevní krajina a stehno
  • M1996 Artróza NS; bérec
  • M1997 Artróza NS; kotník a noha pod ním
  • M1998 Artróza NS; jiné
  • M1999 Artróza NS; lokalizace NS
  • M200 Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
  • M201 Vbočený palec nohy (získaný) [Hallux valgus]
  • M202 Ztuhlý palec nohy [Hallux rigidus]
  • M203 Jiné deformity palce nohy (získané)
  • M204 Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
  • M205 Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
  • M206 Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS
  • M2100 Valgózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2102 Valgózní deformita NJ; nadloktí
  • M2103 Valgózní deformita NJ; předloktí
  • M2104 Valgózní deformita NJ; ruka
  • M2105 Valgózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2106 Valgózní deformita NJ; bérec
  • M2107 Valgózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2108 Valgózní deformita NJ; jiné
  • M2109 Valgózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2110 Varózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2112 Varózní deformita NJ; nadloktí
  • M2113 Varózní deformita NJ; předloktí
  • M2114 Varózní deformita NJ; ruka
  • M2115 Varózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2116 Varózní deformita NJ; bérec
  • M2117 Varózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2118 Varózní deformita NJ; jiné
  • M2119 Varózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2120 Flekční deformity; mnohočetné lokalizace
  • M2121 Flekční deformity; ramenní krajina
  • M2122 Flekční deformity; nadloktí
  • M2123 Flekční deformity; předloktí
  • M2124 Flekční deformity; ruka
  • M2125 Flekční deformity; pánevní krajina a stehno
  • M2126 Flekční deformity; bérec
  • M2127 Flekční deformity; kotník a noha pod ním
  • M2128 Flekční deformity; jiné
  • M2129 Flekční deformity; lokalizace NS
  • M2130 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2133 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; předloktí
  • M2134 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; ruka
  • M2137 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; kotník a noha pod ním
  • M2147 Plochá noha (získaná) [pes planus]; kotník a noha pod ním
  • M2150 Získaná dráp.‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; mnohoč.lok.
  • M2154 Získaná drápovitá‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; ruka
  • M2157 Získ. dráp.‚ kyj. ruka‚ dráp. a kososvislá noha; kotník a noha pod ním
  • M2167 Jiné získané deformity kotníku; kotník a noha pod ním
  • M2170 Nestejná délka končetiny získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2171 Nestejná délka končetiny získ.; ramenní krajina
  • M2172 Nestejná délka končetiny získ.; nadloktí
  • M2173 Nestejná délka končetiny získ.; předloktí
  • M2174 Nestejná délka končetiny získ.; ruka
  • M2175 Nestejná délka končetiny získ.; pánevní krajina a stehno
  • M2176 Nestejná délka končetiny získ.; bérec
  • M2177 Nestejná délka končetiny získ.; kotník a noha pod ním
  • M2179 Nestejná délka končetiny získ.; lokalizace NS
  • M2180 Jiné určené získané deformity končetin; mnohočetné lokalizace
  • M2181 Jiné určené získané deformity končetin; ramenní krajina
  • M2182 Jiné určené získané deformity končetin; nadloktí
  • M2183 Jiné určené získané deformity končetin; předloktí
  • M2184 Jiné určené získané deformity končetin; ruka
  • M2185 Jiné určené získané deformity končetin; pánevní krajina a stehno
  • M2186 Jiné určené získané deformity končetin; bérec
  • M2187 Jiné určené získané deformity končetin; kotník a noha pod ním
  • M2189 Jiné urč.získané deformity končetin; lokalizace NS
  • M2190 Získaná deformita končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M2191 Získaná deformita končetiny NS; ramenní krajina
  • M2192 Získaná deformita končetiny NS; nadloktí
  • M2193 Získaná deformita končetiny NS; předloktí
  • M2194 Získaná deformita končetiny NS; ruka
  • M2195 Získaná deformita končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M2196 Získaná deformita končetiny NS; bérec
  • M2197 Získaná deformita končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M2199 Získaná deformita končetiny NS; lokalizace NS
  • M220 Recidivující dislokace čéšky
  • M221 Recidivující subluxace čéšky
  • M222 Patelofemorální poruchy
  • M223 Jiné poruchy čéšky
  • M224 Chondromalacie čéšky
  • M228 Jiná onemocnění čéšky
  • M229 Onemocnění čéšky NS
  • M2300 Cystický meniskus; mnohočetné lokalizace
  • M2301 Cystický meniskus; přední roh vnitř.menisku
  • M2302 Cystický meniskus; zadní roh vnitř.menisku
  • M2303 Cystický meniskus; NS část menisku
  • M2304 Cystický meniskus; přední roh vnějš.menisku
  • M2305 Cystický meniskus; zadní roh vnějšího menisku
  • M2306 Cystický meniskus; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2309 Cystický meniskus; NS meniskus
  • M2310 (Vrozený) diskoidní meniskus; mnohočetné lokalizace
  • M2311 (Vrozený) diskoidní meniskus; přední roh vnitř.menisku
  • M2312 (Vrozený) diskoidní meniskus; zadní roh vnitř.menisku
  • M2313 (Vrozený) diskoidní meniskus; NS část menisku
  • M2314 (Vrozený) diskoidní meniskus; přední roh vnějš.menisku
  • M2315 (Vrozený) diskoidní meniskus; zadní roh vnějšího menisku
  • M2316 (Vrozený) diskoidní meniskus; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2319 (Vrozený) diskoidní meniskus; NS meniskus
  • M2320 Porucha menisku způs.star.poraněním; mnohočetné lokalizace
  • M2321 Porucha menisku způs.star.poran.; přední roh vnitř.menisku
  • M2322 Porucha menisku způs.star.poran.; zadní roh vnitř.menisku
  • M2323 Porucha menisku způs.star.poran.; NS část menisku
  • M2324 Porucha menisku způs.star.poran.; přední roh vnějš.menisku
  • M2325 Porucha menisku způs.star.poran.; zadní roh vnějšího menisku
  • M2326 Porucha menisku způs.star.poran.; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2329 Porucha menisku způs.star.poraněním; NS meniskus
  • M2330 Jiné poruchy menisku; mnohočetné lokalizace
  • M2331 Jiné poruchy menisku; přední roh vnitř.menisku
  • M2332 Jiné poruchy menisku; zadní roh vnitř.menisku
  • M2333 Jiné poruchy menisku; NS část menisku
  • M2334 Jiné poruchy menisku; přední roh vnějš.menisku
  • M2335 Jiné poruchy menisku; zadní roh vnějšího menisku
  • M2336 Jiné poruchy menisku; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2339 Jiné poruchy menisku; NS meniskus
  • M2340 Volné těleso v koleně; mnohočetné lokalizace
  • M2341 Volné těleso v koleně; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2342 Volné těleso v koleně; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2343 Volné těleso v koleně; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2344 Volné těleso v koleně; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2345 Volné těleso v koleně; zadní roh vnějšího menisku
  • M2346 Volné těleso v koleně; jiná a NS část vnějš.menisku
  • M2347 Volné těleso v koleně; pouzdrový vaz
  • M2349 Volné těleso v koleně; NS vaz, meniskus
  • M2350 Chronická nestabilita kolena; mnohočetné lokalizace
  • M2351 Chronická nestabilita kolena; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2352 Chronická nestabilita kolena; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2353 Chronická nestabilita kolena; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2354 Chronická nestabilita kolena; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2355 Chronická nestabilita kolena; zadní roh vnějšího menisku
  • M2356 Chronická nestabilita kolena; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2357 Chronická nestabilita kolena; pouzdrový vaz
  • M2359 Chronická nestabilita kolena; NS vaz, meniskus
  • M2360 Jiné spont.roztržení vazu kolena; mnohočetné lokalizace
  • M2361 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; přední zkřížený vaz
  • M2362 Jiné spont.roztrž. vazu kolena; zadní zkřížený vaz
  • M2363 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; vnitřní postranní vaz
  • M2364 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; zevní postranní vaz
  • M2367 Jiné spont.roztržení vazu kolena; kapsulární vaz
  • M2369 Jiné spont.roztržení vazu kolena; NS vaz
  • M2380 Jiné.vnitřní poran.kolenního kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2381 Jiné vnitř.poran.kolen.kloubu; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2382 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2383 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2384 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zevní vaz,před.roh vnějš.menisku
  • M2385 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zadní roh vnějšího menisku
  • M2386 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2387 Jiné vnitř.por.kolenního kloubu; pouzdrový vaz
  • M2389 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; NS vaz, meniskus
  • M2390 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; mnohočetné lokalizace
  • M2391 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; přední vaz, roh Vnitřní menisku
  • M2392 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zadní vaz, roh Vnitřní menisku
  • M2393 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2394 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2395 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zadní roh vnějšího menisku
  • M2396 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2397 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; pouzdrový vaz
  • M2399 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; NS vaz, meniskus
  • M2400 Volné těleso v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2401 Volné těleso v kloubu; ramenní krajina
  • M2402 Volné těleso v kloubu; nadloktí
  • M2403 Volné těleso v kloubu; předloktí
  • M2404 Volné těleso v kloubu; ruka
  • M2405 Volné těleso v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2406 Volné těleso v kloubu; bérec
  • M2407 Volné těleso v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2409 Volné těleso v kloubu; lokalizace NS
  • M2410 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; mnohočetné lokalizace
  • M2411 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; ramenní krajina
  • M2412 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; nadloktí
  • M2413 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; předloktí
  • M2414 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; ruka
  • M2415 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; pánevní krajina a stehno
  • M2416 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; bérec
  • M2417 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; kotník a noha pod ním
  • M2418 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; jiné
  • M2419 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; lokalizace NS
  • M2420 Poruchy vazů; mnohočetné lokalizace
  • M2421 Poruchy vazů; ramenní krajina
  • M2422 Poruchy vazů; nadloktí
  • M2423 Poruchy vazů; předloktí
  • M2424 Poruchy vazů; ruka
  • M2425 Poruchy vazů; pánevní krajina a stehno
  • M2426 Poruchy vazů; bérec
  • M2427 Poruchy vazů; kotník a noha pod ním
  • M2428 Poruchy vazů; jiné
  • M2429 Poruchy vazů; lokalizace NS
  • M2430 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2431 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2432 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; nadloktí
  • M2433 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; předloktí
  • M2434 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; ruka
  • M2435 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2436 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; bérec
  • M2437 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2438 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; jiné
  • M2439 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2440 Opakovaná dislokace a subluxace; mnohočetné lokalizace
  • M2441 Opakovaná dislokace a subluxace; ramenní krajina
  • M2442 Opakovaná dislokace a subluxace; nadloktí
  • M2443 Opakovaná dislokace a subluxace; předloktí
  • M2444 Opakovaná dislokace a subluxace; ruka
  • M2445 Opakovaná dislokace a subluxace; pánevní krajina a stehno
  • M2446 Opakovaná dislokace a subluxace; bérec
  • M2447 Opakovaná dislokace a subluxace; kotník a noha pod ním
  • M2448 Opakovaná dislokace a subluxace; jiné
  • M2449 Opakovaná dislokace a subluxace; lokalizace NS
  • M2450 Kontraktura kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2451 Kontraktura kloubu; ramenní krajina
  • M2452 Kontraktura kloubu; nadloktí
  • M2453 Kontraktura kloubu; předloktí
  • M2454 Kontraktura kloubu; ruka
  • M2455 Kontraktura kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2456 Kontraktura kloubu; bérec
  • M2457 Kontraktura kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2458 Kontraktura kloubu; jiné
  • M2459 Kontraktura kloubu; lokalizace NS
  • M2460 Ankylóza kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2461 Ankylóza kloubu; ramenní krajina
  • M2462 Ankylóza kloubu; nadloktí
  • M2463 Ankylóza kloubu; předloktí
  • M2464 Ankylóza kloubu; ruka
  • M2465 Ankylóza kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2466 Ankylóza kloubu; bérec
  • M2467 Ankylóza kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2468 Ankylóza kloubu; jiné
  • M2469 Ankylóza kloubu; lokalizace NS
  • M2470 Protruze jamky kloubní; mnohočetné lokalizace
  • M2471 Protruze jamky kloubní; ramenní krajina
  • M2472 Protruze jamky kloubní; nadloktí
  • M2473 Protruze jamky kloubní; předloktí
  • M2474 Protruze jamky kloubní; ruka
  • M2475 Protruze jamky kloubní; pánevní krajina a stehno
  • M2476 Protruze jamky kloubní; bérec
  • M2477 Protruze jamky kloubní; kotník a noha pod ním
  • M2478 Protruze jamky kloubní; jiné
  • M2479 Protruze jamky kloubní; lokalizace NS
  • M2480 Jiné určené poruchy kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2481 Jiné určené poruchy kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2482 Jiné určené poruchy kloubu NJ; nadloktí
  • M2483 Jiné určené poruchy kloubu NJ; předloktí
  • M2484 Jiné určené poruchy kloubu NJ; ruka
  • M2485 Jiné určené poruchy kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2486 Jiné určené poruchy kloubu NJ; bérec
  • M2487 Jiné určené poruchy kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2488 Jiné určené poruchy kloubu NJ; jiné
  • M2489 Jiné určené poruchy kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2490 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; mnohočetné lokalizace
  • M2491 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; ramenní krajina
  • M2492 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; nadloktí
  • M2493 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; předloktí
  • M2494 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; ruka
  • M2495 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; pánevní krajina a stehno
  • M2496 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; bérec
  • M2497 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; kotník a noha pod ním
  • M2498 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; jiné
  • M2499 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; lokalizace NS
  • M2500 Hemartros; mnohočetné lokalizace
  • M2501 Hemartros; ramenní krajina
  • M2502 Hemartros; nadloktí
  • M2503 Hemartros; předloktí
  • M2504 Hemartros; ruka
  • M2505 Hemartros; pánevní krajina a stehno
  • M2506 Hemartros; bérec
  • M2507 Hemartros; kotník a noha pod ním
  • M2508 Hemartros; jiné
  • M2509 Hemartros; lokalizace NS
  • M2510 Píštěl kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2511 Píštěl kloubu; ramenní krajina
  • M2512 Píštěl kloubu; nadloktí
  • M2513 Píštěl kloubu; předloktí
  • M2514 Píštěl kloubu; ruka
  • M2515 Píštěl kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2516 Píštěl kloubu; bérec
  • M2517 Píštěl kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2519 Píštěl kloubu; lokalizace NS
  • M2520 Volný kloub; mnohočetné lokalizace
  • M2521 Volný kloub; ramenní krajina
  • M2522 Volný kloub; nadloktí
  • M2523 Volný kloub; předloktí
  • M2524 Volný kloub; ruka
  • M2525 Volný kloub; pánevní krajina a stehno
  • M2526 Volný kloub; bérec
  • M2527 Volný kloub; kotník a noha pod ním
  • M2528 Volný kloub; jiné
  • M2529 Volný kloub; lokalizace NS
  • M2530 Jiná nestabilita kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2531 Jiná nestabilita kloubu; ramenní krajina
  • M2532 Jiná nestabilita kloubu; nadloktí
  • M2533 Jiná nestabilita kloubu; předloktí
  • M2534 Jiná nestabilita kloubu; ruka
  • M2535 Jiná nestabilita kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2536 Jiná nestabilita kloubu; bérec
  • M2537 Jiná nestabilita kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2538 Jiná nestabilita kloubu; jiné
  • M2539 Jiná nestabilita kloubu; lokalizace NS
  • M2540 Výpotek v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2541 Výpotek v kloubu; ramenní krajina
  • M2542 Výpotek v kloubu; nadloktí
  • M2543 Výpotek v kloubu; předloktí
  • M2544 Výpotek v kloubu; ruka
  • M2545 Výpotek v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2546 Výpotek v kloubu; bérec
  • M2547 Výpotek v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2548 Výpotek v kloubu; jiné
  • M2549 Výpotek v kloubu; lokalizace NS
  • M2550 Bolest v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2551 Bolest v kloubu; ramenní krajina
  • M2552 Bolest v kloubu; nadloktí
  • M2553 Bolest v kloubu; předloktí
  • M2554 Bolest v kloubu; ruka
  • M2555 Bolest v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2556 Bolest v kloubu; bérec
  • M2557 Bolest v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2558 Bolest v kloubu; jiné
  • M2559 Bolest v kloubu; lokalizace NS
  • M2560 Ztuhlost kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2561 Ztuhlost kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2562 Ztuhlost kloubu NJ; nadloktí
  • M2563 Ztuhlost kloubu NJ; předloktí
  • M2564 Ztuhlost kloubu NJ; ruka
  • M2565 Ztuhlost kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2566 Ztuhlost kloubu NJ; bérec
  • M2567 Ztuhlost kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2568 Ztuhlost kloubu NJ; jiné
  • M2569 Ztuhlost kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2570 Osteofyty; mnohočetné lokalizace
  • M2571 Osteofyty; ramenní krajina
  • M2572 Osteofyty; nadloktí
  • M2573 Osteofyty; předloktí
  • M2574 Osteofyty; ruka
  • M2575 Osteofyty; pánevní krajina a stehno
  • M2576 Osteofyty; bérec
  • M2577 Osteofyty; kotník a noha pod ním
  • M2578 Osteofyty; jiné
  • M2579 Osteofyty; lokalizace NS
  • M2580 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2581 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; ramenní krajina
  • M2582 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; nadloktí
  • M2583 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; předloktí
  • M2584 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; ruka
  • M2585 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; pánev.krajina a stehno
  • M2586 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; bérec
  • M2587 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2588 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; jiné
  • M2589 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; lokalizace NS
  • M2590 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; mnohočetné lokalizace
  • M2591 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; ramenní krajina
  • M2592 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; nadloktí
  • M2593 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; předloktí
  • M2594 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; ruka
  • M2595 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; pánevní krajina a stehno
  • M2596 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; bérec
  • M2597 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; kotník a noha pod ním
  • M2598 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; jiné
  • M2599 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; lokalizace NS
  • M300 Polyarteritis nodosa
  • M301 Polyarteritida s postižením plic [Churgova-Straussova]
  • M302 Juvenilní polyarteritida
  • M303 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho]
  • M308 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
  • M310 Hypersenzitivní angiitida
  • M311 Trombotická mikroangiopatie
  • M312 Letální granulom střední čáry
  • M313 Wegenerova granulomatóza
  • M314 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
  • M315 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
  • M316 Jiná gigantocelulární arteritida
  • M317 Mikroskopická polyangiitida
  • M319 Nekrotizující vaskulopatie NS
  • M320 Systémový lupus erythematodes způsobený léčivy
  • M321 Systémový lupus erythematodes s postižením orgánů a systémů
  • M328 Jiné formy systémového lupus erythematodes
  • M329 Systémový lupus erythematodes NS
  • M330 Juvenilní dermatomyozitida
  • M331 Jiná dermatomyozitida
  • M332 Polymyozitida
  • M339 Dermatopolymyozitida NS
  • M340 Progresivní systémová skleróza
  • M341 CR(E)ST syndrom
  • M342 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
  • M348 Jiné formy systémové sklerózy
  • M349 Systémová skleróza NS
  • M350 [Sjögrenův] sicca syndrom
  • M351 Jiné přesahující syndromy
  • M352 Behčetova nemoc
  • M353 Revmatická polymyalgie
  • M354 Difuzní (eozinofilní) fasciitida
  • M355 Multifokální fibroskleróza
  • M357 Syndrom hypermobility
  • M358 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
  • M359 Systémová postižení pojivové tkáně NS
  • M360 Dermato(poly)myozitida při novotvarech ZJ (C00-D48+)
  • M361 Artropatie při novotvarech ZJ (C00-D48+)
  • M362 Artropatie hemofilická (D66-D68+)
  • M363 Artropatie při jiných krevních onemocněních ZJ (D50-D76+)
  • M364 Artropatie při hypersenzitivních reakcích ZJ
  • M368 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech ZJ
  • M4000 Posturální kyfóza; mnohočet. post. páteře
  • M4003 Posturální kyfóza; krčně-hrudní krajina
  • M4004 Posturální kyfóza; hrudní krajina
  • M4005 Posturální kyfóza; hrudně-bederní krajina
  • M4009 Posturální kyfóza; lokalizace NS
  • M4010 Jiná sekundární kyfóza; mnohočet. post. páteře
  • M4012 Jiná sekundární kyfóza; krční krajina
  • M4013 Jiná sekundární kyfóza; krčně-hrudní krajina
  • M4014 Jiná sekundární kyfóza; hrudní krajina
  • M4015 Jiná sekundární kyfóza; hrudně-bederní krajina
  • M4016 Jiná sekundární kyfóza; bederní krajina
  • M4017 Jiná sekundární kyfóza; bederně-křížová krajina
  • M4019 Jiná sekundární kyfóza; lokalizace NS
  • M4020 Jiná a neurčená kyfóza; mnohočet. post. páteře
  • M4022 Jiná a neurčená kyfóza; krční krajina
  • M4023 Jiná a neurčená kyfóza; krčně-hrudní krajina
  • M4024 Jiná a neurčená kyfóza; hrudní krajina
  • M4025 Jiná a neurčená kyfóza; hrudně-bederní krajina
  • M4026 Jiná a neurčená kyfóza; bederní krajina
  • M4027 Jiná a neurčená kyfóza; bederně-křížová krajina
  • M4029 Jiná a neurčená kyfóza; lokalizace NS
  • M4033 Syndrom plochých zad; krčně-hrudní krajina
  • M4034 Syndrom plochých zad; hrudní krajina
  • M4035 Syndrom plochých zad; hrudně-bederní krajina
  • M4039 Syndrom plochých zad; lokalizace NS
  • M4040 Jiná lordóza; mnohočet. post. páteře
  • M4042 Jiná lordóza; krční krajina
  • M4043 Jiná lordóza; krčně-hrudní krajina
  • M4045 Jiná lordóza; hrudně-bederní krajina
  • M4046 Jiná lordóza; bederní krajina
  • M4047 Jiná lordóza; bederně-křížová krajina
  • M4049 Jiná lordóza; lokalizace NS
  • M4050 Lordóza NS; mnohočetné postižení páteře
  • M4052 Lordóza NS; krční krajina
  • M4053 Lordóza NS; krčně-hrudní krajina
  • M4055 Lordóza NS; hrudně-bederní krajina
  • M4056 Lordóza NS; bederní krajina
  • M4057 Lordóza NS; bederně-křížová krajina
  • M4059 Lordóza NS; lokalizace NS
  • M4100 Dětská idiopatická skolióza; mnohočet.post.páteře
  • M4102 Dětská idiopatická skolióza; krční krajina
  • M4103 Dětská idiopatická skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4104 Dětská idiopatická skolióza; hrudní krajina
  • M4105 Dětská idiopatická skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4106 Dětská idiopatická skolióza; bederní krajina
  • M4107 Dětská idiopatická skolióza; bederně-křížová krajina
  • M4109 Dětská idiopatická skolióza; lokalizace NS
  • M4110 Juvenilní idiopatická skolióza; mnohočet. post. páteře
  • M4112 Juvenilní idiopatická skolióza; krční krajina
  • M4113 Juven. idiopatická skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4114 Juvenilní idiopatická skolióza; hrudní krajina
  • M4115 Juvenilní idiopatická skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4116 Juvenilní idiopatická skolióza; bederní krajina
  • M4117 Juvenilní idiopatická skolióza; bederně-křížová krajina
  • M4119 Juvenilní idiopatická skolióza; lokalizace NS
  • M4120 Jiná idiopatická skolióza; mnohočet. post. páteře
  • M4122 Jiná idiopatická skolióza; krční krajina
  • M4123 Jiná idiopatická skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4124 Jiná idiopatická skolióza; hrudní krajina
  • M4125 Jiná idiopatická skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4126 Jiná idiopatická skolióza; bederní krajina
  • M4127 Jiná idiopatická skolióza; bederně-křížová krajina
  • M4129 Jiná idiopatická skolióza; lokalizace NS
  • M4130 Torakogenní skolióza; mnohočet.post.páteře
  • M4133 Torakogenní skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4134 Torakogenní skolióza; hrudní krajina
  • M4135 Torakogenní skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4136 Torakogenní skolióza; bederní krajina
  • M4139 Torakogenní skolióza; lokalizace NS
  • M4140 Nervově svalová skolióza; mnohočet. post. páteře
  • M4143 Nervově svalová skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4144 Nervově svalová skolióza; hrudní krajina
  • M4145 Nervově svalová skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4146 Nervově svalová skolióza; bederní krajina
  • M4147 Nervově svalová skolióza; bederně-křížová krajina
  • M4149 Nervově svalová skolióza; lokalizace NS
  • M4150 Jiná druhotná skolióza; mnohočet. postižení páteře
  • M4153 Jiná druhotná skolióza; krčně-hrudní krajina
  • M4154 Jiná druhotná skolióza; hrudní krajina
  • M4155 Jiná druhotná skolióza; hrudně-bederní krajina
  • M4156 Jiná druhotná skolióza; bederní krajina
  • M4157 Jiná druhotná skolióza; bederně-křížová krajina
  • M4159 Jiná druhotná skolióza; lokalizace NS
  • M4180 Jiné formy skoliózy; mnohočet. postižení páteře
  • M4182 Jiné formy skoliózy; krční krajina
  • M4183 Jiné formy skoliózy; krčně-hrudní krajina
  • M4184 Jiné formy skoliózy; hrudní krajina
  • M4185 Jiné formy skoliózy; hrudně-bederní krajina
  • M4186 Jiné formy skoliózy; bederní krajina
  • M4187 Jiné formy skoliózy; bederně-křížová krajina
  • M4189 Jiné formy skoliózy; lokalizace NS
  • M4190 Skolióza NS; mnohočet. post. páteře
  • M4192 Skolióza NS; krční krajina
  • M4193 Skolióza NS; krčně-hrudní krajina
  • M4194 Skolióza NS; hrudní krajina
  • M4195 Skolióza NS; hrudně-bederní krajina
  • M4196 Skolióza NS; bederní krajina
  • M4197 Skolióza NS; bederně-křížová krajina
  • M4199 Skolióza NS; lokalizace NS
  • M4200 Juvenilní osteochondróza páteře; mnohočet. postižení páteře
  • M4201 Juvenilní osteochondróza páteře; týlní krajina
  • M4202 Juvenilní osteochondróza páteře; krční krajina
  • M4203 Juvenilní osteochondróza páteře; krčně-hrudní krajina
  • M4204 Juvenilní osteochondróza páteře; hrudní krajina
  • M4205 Juvenilní osteochondróza páteře; hrudně-bederní krajina
  • M4206 Juvenilní osteochondróza páteře; bederní krajina
  • M4207 Juvenilní osteochondróza páteře; bederně-křížová krajina
  • M4208 Juvenilní osteochondróza páteře; křížová-kostrční krajina
  • M4209 Juvenilní osteochondróza páteře; lokalizace NS
  • M4210 Osteochondróza páteře dospělých; mnohočet. postižení páteře
  • M4211 Osteochondróza páteře dospělých; týlní krajina
  • M4212 Osteochondróza páteře dospělých; krční krajina
  • M4213 Osteochondróza páteře dospělých; krčně-hrudní krajina