ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 08-I07 Výkon pro endoprotézu hlezenního kloubu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 08-I07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání, kterým byl proveden výkon pro endoprotézu hlezenního kloubu. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě typu provedeného výkonu a typu použité endoprotézy.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 9
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 08-Z01, 08-Z02, 08-Z03, 08-Z04, 08-Z06, 08-F01, 08-F03, 08-F05, 08-F07, 08-F09, 08-N01, 08-N02, 08-T04, 08-T05, 08-T12
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - artróza
  • M150 Primární generalizovaná (osteo)artróza
  • M151 Heberdenovy uzly (s artropatií)
  • M152 Bouchardovy uzly (s artropatií)
  • M153 Sekundární mnohočetná artróza
  • M154 Erozivní (osteo)artróza
  • M158 Jiná polyartróza
  • M159 Polyartróza NS
  • M160 Primární koxartróza, oboustranná
  • M161 Jiná primární koxartróza
  • M162 Koxartróza jako výsledek dysplázie‚ oboustranná
  • M163 Jiná dysplastická koxartróza
  • M164 Poúrazová koxartróza, oboustranná
  • M165 Jiná poúrazová koxartróza
  • M166 Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
  • M167 Jiná sekundární koxartróza
  • M169 Koxartróza NS
  • M170 Primární gonartróza, oboustranná
  • M171 Jiná primární gonartróza
  • M172 Poúrazová gonartróza, oboustranná
  • M173 Jiná poúrazová gonartróza
  • M174 Sekundární gonartróza, oboustranná
  • M175 Jiná sekundární gonartróza
  • M179 Gonartróza NS
  • M180 Primární artróza prvního karpometakarpáního kloubu, oboustranná
  • M181 Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M182 Poúraová artróza karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M183 Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M184 Jiná sekund.artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M185 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M189 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu NS
  • M1900 Primární artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1901 Primární artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1902 Primární artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1903 Primární artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1904 Primární artróza jiných kloubů; ruka
  • M1905 Primární artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1906 Primární artróza jiných kloubů; bérec
  • M1907 Primární artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1908 Primární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1909 Primární artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1910 Poúrazová artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1911 Poúrazová artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1912 Poúrazová artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1913 Poúrazová artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1914 Poúrazová artróza jiných kloubů; ruka
  • M1915 Poúrazová artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1916 Poúrazová artróza jiných kloubů; bérec
  • M1917 Poúrazová artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1918 Poúrazová artróza jiných kloubů; jiné
  • M1919 Poúrazová artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1920 Jiné sekundární artrózy; mnohočetné lokalizace
  • M1921 Jiné sekundární artrózy; ramenní kloub
  • M1922 Jiné sekundární artrózy; nadloktí
  • M1923 Jiné sekundární artrózy; předloktí
  • M1924 Jiné sekundární artrózy; ruka
  • M1925 Jiné sekundární artrózy; pánevní krajina a stehno
  • M1926 Jiné sekundární artrózy; bérec
  • M1927 Jiné sekundární artrózy; kotník a noha pod ním
  • M1928 Sekundární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1929 Jiné sekundární artrózy; lokalizace NS
  • M1980 Jiná určená artróza; mnohočetné lokalizace
  • M1981 Jiná určená artróza; ramenní krajina
  • M1982 Jiná určená artróza; nadloktí
  • M1983 Jiná určená artróza; předloktí
  • M1984 Jiná určená artróza; ruka
  • M1985 Jiná určená artróza; pánevní krajina a stehno
  • M1986 Jiná určená artróza; bérec
  • M1987 Jiná určená artróza; kotník a noha pod ním
  • M1988 Jiná určená artróza; jiné
  • M1989 Jiná určená artróza; lokalizace NS
  • M1990 Artróza NS; mnohočetné lokalizace
  • M1991 Artróza NS; ramenní krajina
  • M1992 Artróza NS; nadloktí
  • M1993 Artróza NS; předloktí
  • M1994 Artróza NS; ruka
  • M1995 Artróza NS; pánevní krajina a stehno
  • M1996 Artróza NS; bérec
  • M1997 Artróza NS; kotník a noha pod ním
  • M1998 Artróza NS; jiné
  • M1999 Artróza NS; lokalizace NS
  • M2570 Osteofyty; mnohočetné lokalizace
  • M2571 Osteofyty; ramenní krajina
  • M2572 Osteofyty; nadloktí
  • M2573 Osteofyty; předloktí
  • M2574 Osteofyty; ruka
  • M2575 Osteofyty; pánevní krajina a stehno
  • M2576 Osteofyty; bérec
  • M2577 Osteofyty; kotník a noha pod ním
  • M2578 Osteofyty; jiné
  • M2579 Osteofyty; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - patologické zlomeniny
  • M4840 Zlomenina obratle z únavy; mnohočet. postižení páteře
  • M4841 Zlomenina obratle z únavy; týlní krajina
  • M4842 Zlomenina obratle z únavy; krční krajina
  • M4843 Zlomenina obratle z únavy; krčně-hrudní krajina
  • M4844 Zlomenina obratle z únavy; hrudní krajina
  • M4845 Zlomenina obratle z únavy; hrudně-bederní krajina
  • M4846 Zlomenina obratle z únavy; bederní krajina
  • M4847 Zlomenina obratle z únavy; bederně-křížová krajina
  • M4848 Zlomenina obratle z únavy; křížová-kostrční krajina
  • M4849 Zlomenina obratle z únavy; lokalizace NS
  • M4850 Zhroucení obratle NJ; mnohočet. postižení páteře
  • M4851 Zhroucení obratle NJ; týlní krajina
  • M4852 Zhroucení obratle NJ; krční krajina
  • M4853 Zhroucení obratle NJ; krčně-hrudní krajina
  • M4854 Zhroucení obratle NJ; hrudní krajina
  • M4855 Zhroucení obratle NJ; hrudně-bederní krajina
  • M4856 Zhroucení obratle NJ; bederní krajina
  • M4857 Zhroucení obratle NJ; bederně-křížová krajina
  • M4858 Zhroucení obratle NJ; křížová-kostrční krajina
  • M4859 Zhroucení obratle NJ; lokalizace NS
  • M4950 Zhroucení obratle při nem.ZJ; mnohočet.postižení páteře
  • M4951 Zhroucení obratle při nem.ZJ; týlní krajina
  • M4952 Zhroucení obratle při nem.ZJ; krční krajina
  • M4953 Zhroucení obratle při nem.ZJ; krčně-hrudní krajina
  • M4954 Zhroucení obratle při nem.ZJ; hrudní krajina
  • M4955 Zhroucení obratle při nem.ZJ; hrudně-bederní krajina
  • M4956 Zhroucení obratle při nem.ZJ; bederní krajina
  • M4957 Zhroucení obratle při nem.ZJ; bederně-křížová krajina
  • M4958 Zhroucení obratle při nem.ZJ; křížová-kostrční krajina
  • M4959 Zhroucení obratle při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M8000 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8001 Postmenopauzální.osteopor.s patol.zlom.; ramenní krajina
  • M8002 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; nadloktí
  • M8003 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; předloktí
  • M8004 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; ruka
  • M8005 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8006 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; bérec
  • M8007 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8008 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; jiné
  • M8009 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; lokalizace NS
  • M8010 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; mnohočetná lok.
  • M8011 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8012 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8013 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8014 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8015 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8016 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8017 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8018 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8019 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8020 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; mnohočetná lokalizace
  • M8021 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8022 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8023 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8024 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8025 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8026 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8027 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8028 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8029 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8030 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; mnohoč.lokalizace
  • M8031 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8032 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; nadloktí
  • M8033 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; předloktí
  • M8034 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8035 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat.zlom.; pán. krajina a stehno
  • M8036 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8037 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat.zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8038 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8039 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; lokalizace NS
  • M8040 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8041 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8042 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8043 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8044 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8045 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; pánevní kraj.a stehno
  • M8046 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8047 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8048 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8049 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8050 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8051 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8052 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8053 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8054 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8055 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8056 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8057 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8058 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8059 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8080 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; mnohočetné lokalizace
  • M8081 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8082 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8083 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8084 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8085 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; pánevní krajina a stehno
  • M8086 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8087 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; kotník a noha pod ním
  • M8088 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8089 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8090 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; mnohočetné lokalizace
  • M8091 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8092 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8093 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8094 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8095 Neurčená osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8096 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8097 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; kotník a noha pod ním
  • M8098 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8099 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8430 Zlomenina z námahy NJ; mnohočetné lokalizace
  • M8431 Zlomenina z námahy NJ; ramenní krajina
  • M8432 Zlomenina z námahy NJ; nadloktí
  • M8433 Zlomenina z námahy NJ; předloktí
  • M8434 Zlomenina z námahy NJ; ruka
  • M8435 Zlomenina z námahy NJ; pánevní krajina a stehno
  • M8436 Zlomenina z námahy NJ; bérec
  • M8437 Zlomenina z námahy NJ; kotník a noha pod ním
  • M8438 Zlomenina z námahy NJ; jiné
  • M8439 Zlomenina z námahy NJ; lokalizace NS
  • M8440 Patologická zlomenina NJ; mnohočetné lokalizace
  • M8441 Patologická zlomenina NJ; ramenní krajina
  • M8442 Patologická zlomenina NJ; nadloktí
  • M8443 Patologická zlomenina NJ; předloktí
  • M8444 Patologická zlomenina NJ; ruka
  • M8445 Patologická zlomenina NJ; pánevní krajina a stehno
  • M8446 Patologická zlomenina NJ; bérec
  • M8447 Patologická zlomenina NJ; kotník a noha pod ním
  • M8448 Patologická zlomenina NJ; jiné
  • M8449 Patologická zlomenina NJ; lokalizace NS
  • M9070 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); mnohočetné lokalizace
  • M9071 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); ramenní krajina
  • M9072 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); nadloktí
  • M9073 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); předloktí
  • M9074 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); ruka
  • M9075 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); pánevní krajina a stehno
  • M9076 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); bérec
  • M9077 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); kotník a noha pod ním
  • M9078 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); jiné
  • M9079 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - deformity a vrozené vady pohybového aparátu kromě páteře
  • M200 Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
  • M201 Vbočený palec nohy (získaný) [Hallux valgus]
  • M202 Ztuhlý palec nohy [Hallux rigidus]
  • M203 Jiné deformity palce nohy (získané)
  • M204 Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
  • M205 Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
  • M206 Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS
  • M2100 Valgózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2102 Valgózní deformita NJ; nadloktí
  • M2103 Valgózní deformita NJ; předloktí
  • M2104 Valgózní deformita NJ; ruka
  • M2105 Valgózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2106 Valgózní deformita NJ; bérec
  • M2107 Valgózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2108 Valgózní deformita NJ; jiné
  • M2109 Valgózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2110 Varózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2112 Varózní deformita NJ; nadloktí
  • M2113 Varózní deformita NJ; předloktí
  • M2114 Varózní deformita NJ; ruka
  • M2115 Varózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2116 Varózní deformita NJ; bérec
  • M2117 Varózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2118 Varózní deformita NJ; jiné
  • M2119 Varózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2120 Flekční deformity; mnohočetné lokalizace
  • M2121 Flekční deformity; ramenní krajina
  • M2122 Flekční deformity; nadloktí
  • M2123 Flekční deformity; předloktí
  • M2124 Flekční deformity; ruka
  • M2125 Flekční deformity; pánevní krajina a stehno
  • M2126 Flekční deformity; bérec
  • M2127 Flekční deformity; kotník a noha pod ním
  • M2128 Flekční deformity; jiné
  • M2129 Flekční deformity; lokalizace NS
  • M2130 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2133 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; předloktí
  • M2134 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; ruka
  • M2137 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; kotník a noha pod ním
  • M2147 Plochá noha (získaná) [pes planus]; kotník a noha pod ním
  • M2150 Získaná dráp.‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; mnohoč.lok.
  • M2154 Získaná drápovitá‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; ruka
  • M2157 Získ. dráp.‚ kyj. ruka‚ dráp. a kososvislá noha; kotník a noha pod ním
  • M2167 Jiné získané deformity kotníku; kotník a noha pod ním
  • M2170 Nestejná délka končetiny získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2171 Nestejná délka končetiny získ.; ramenní krajina
  • M2172 Nestejná délka končetiny získ.; nadloktí
  • M2173 Nestejná délka končetiny získ.; předloktí
  • M2174 Nestejná délka končetiny získ.; ruka
  • M2175 Nestejná délka končetiny získ.; pánevní krajina a stehno
  • M2176 Nestejná délka končetiny získ.; bérec
  • M2177 Nestejná délka končetiny získ.; kotník a noha pod ním
  • M2179 Nestejná délka končetiny získ.; lokalizace NS
  • M2180 Jiné určené získané deformity končetin; mnohočetné lokalizace
  • M2181 Jiné určené získané deformity končetin; ramenní krajina
  • M2182 Jiné určené získané deformity končetin; nadloktí
  • M2183 Jiné určené získané deformity končetin; předloktí
  • M2184 Jiné určené získané deformity končetin; ruka
  • M2185 Jiné určené získané deformity končetin; pánevní krajina a stehno
  • M2186 Jiné určené získané deformity končetin; bérec
  • M2187 Jiné určené získané deformity končetin; kotník a noha pod ním
  • M2189 Jiné urč.získané deformity končetin; lokalizace NS
  • M2190 Získaná deformita končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M2191 Získaná deformita končetiny NS; ramenní krajina
  • M2192 Získaná deformita končetiny NS; nadloktí
  • M2193 Získaná deformita končetiny NS; předloktí
  • M2194 Získaná deformita končetiny NS; ruka
  • M2195 Získaná deformita končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M2196 Získaná deformita končetiny NS; bérec
  • M2197 Získaná deformita končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M2199 Získaná deformita končetiny NS; lokalizace NS
  • M955 Získaná deformita pánve
  • M958 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
  • M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy NS
  • Q650 Vrozené jednostranné vykloubení kyčle
  • Q651 Vrozené oboustranné vykloubení kyčle
  • Q652 Vrozené vykloubení kyčle NS
  • Q653 Vrozená jednostranná subluxace kyčle
  • Q654 Vrozená oboustranná subluxace kyčle
  • Q655 Vrozená subluxace kyčle NS
  • Q656 Nestabilní kyčel
  • Q658 Jiné vrozené deformity kyčle
  • Q659 Vrozená deformita kyčle NS
  • Q660 Pes equinovarus
  • Q661 Pes calcaneovarus
  • Q662 Metatarsus varus
  • Q663 Jiné vrozené varózní deformity nohy
  • Q664 Pes calcaneovalgus
  • Q665 Vrozená plochá noha
  • Q666 Jiné vrozené valgózní deformity nohy
  • Q667 Abnormálně vyklenutá noha [pes cavus]
  • Q668 Jiné vrozené deformity nohou
  • Q669 Vrozená deformita nohy NS
  • Q680 Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei
  • Q681 Vrozené deformity ruky
  • Q682 Vrozená deformita kolena
  • Q683 Vrozené zkřivení stehenní kosti
  • Q684 Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové
  • Q685 Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy NS
  • Q688 Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity
  • Q690 Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)
  • Q691 Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
  • Q692 Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)
  • Q699 Polydaktylie NS
  • Q700 Sloučené prsty ruky
  • Q701 Blanitě spojené prsty ruky
  • Q702 Sloučené prsty nohy
  • Q703 Blanitě spojené prsty nohy
  • Q704 Polysyndaktylie
  • Q709 Syndaktylie NS
  • Q710 Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
  • Q711 Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
  • Q712 Vrozené chybění obou předloktí a ruky
  • Q713 Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
  • Q714 Podélný redukční defekt kosti vřetenní
  • Q715 Podélný redukční defekt kosti loketní
  • Q716 Klepetovitá ruka
  • Q718 Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)
  • Q719 Redukční defekt horní končetiny NS
  • Q720 Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
  • Q721 Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
  • Q722 Vrozené chybění obou holení a nohou
  • Q723 Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
  • Q724 Podélný redukční defekt stehenní kosti
  • Q725 Podélný redukční defekt holenní kosti
  • Q726 Podélný redukční defekt lýtkové kosti
  • Q727 Rozštěpená noha
  • Q728 Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)
  • Q729 Redukční defekt dolní končetiny NS
  • Q730 Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q731 Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q738 Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q740 Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y) včetně pletence ramenního
  • Q741 Vrozené vady kolena
  • Q742 Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y) včetně pánevního pletence
  • Q743 Arthrogryposis multiplex congenita
  • Q748 Jiné určené vrozené vady končetin(-y)
  • Q749 Neurčená vrozená vada končetin(-y)
  • Q770 Achondrogenesis
  • Q771 Zhoubné trpaslictví
  • Q773 Chondrodysplasia punctata
  • Q774 Achondroplázie
  • Q775 Diastrofická dysplázie
  • Q776 Chondroektodermová dysplázie
  • Q777 Spondyloepifyzární dysplázie
  • Q778 Jiná osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
  • Q779 Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře NS
  • Q780 Osteogenesis imperfekta
  • Q781 Polyostotická fibrózní dysplázie
  • Q782 Osteopetróza
  • Q783 Progresivní diafyzární dysplázie
  • Q784 Enchondromatóza
  • Q785 Metafyzární dysplázie
  • Q786 Mnohočetné vrozené exostózy
  • Q788 Jiné určené osteochondrodysplázie
  • Q789 Osteochondrodysplázie NS
  • Q796 Ehlersův-Danlosův syndrom
  • Q798 Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy
  • Q799 Vrozené vady svalové a kosterní soustavy NS
  • Q871 Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
  • Q872 Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
  • Q873 Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
  • Q875 Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
  • Q878 Jiné určené vrozené malformační syndromy nezařazené jinde
  • Q897 Mnohočetné vrozené vady nezařazené jinde
  • Q898 Jiné určené vrozené vady
  • Q899 Vrozená vada NS
 • | Hlavní diagnózy - komplikace ortopedických protetických pomůcek a komplikace související s amputací
  • M966 Zlom.kosti násled.po vložení ortop.impl.‚ kloub.prot. nebo kost.dest.
  • T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
  • T841 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
  • T842 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
  • T843 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů
  • T844 Mechanická komplikace j.vnitř. ortoped. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T848 Jiné komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T849 Neurč.komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T870 Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
  • T871 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
  • T872 Komplikace jiné znovupřipojené části těla
  • T873 Neurom amputačního pahýlu
  • T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění kostí
  • E550 Křivice, aktivní
  • M8100 Postmenopauzální osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8101 Postmenopauzální osteoporóza; ramenní krajina
  • M8102 Postmenopauzální osteoporóza; nadloktí
  • M8103 Postmenopauzální osteoporóza; předloktí
  • M8104 Postmenopauzální osteoporóza; ruka
  • M8105 Postmenopauzální osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8106 Postmenopauzální osteoporóza; bérec
  • M8107 Postmenopauzální osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8108 Postmenopauzální osteoporóza; jiné
  • M8109 Postmenopauzální osteoporóza; lokalizace NS
  • M8110 Postovarektomická osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8111 Postovarektomická osteoporóza; ramenní krajina
  • M8112 Postovarektomická osteoporóza; nadloktí
  • M8113 Postovarektomická osteoporóza; předloktí
  • M8114 Postovarektomická osteoporóza; ruka
  • M8115 Postovarektomická osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8116 Postovarektomická osteoporóza; bérec
  • M8117 Postovarektomická osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8118 Postovarektomická osteoporóza; jiné
  • M8119 Postovarektomická osteoporóza; lokalizace NS
  • M8120 Osteoporóza z nečinnosti; mnohočetné lokalizace
  • M8121 Osteoporóza z nečinnosti; ramenní krajina
  • M8122 Osteoporóza z nečinnosti; nadloktí
  • M8123 Osteoporóza z nečinnosti; předloktí
  • M8124 Osteoporóza z nečinnosti; ruka
  • M8125 Osteoporóza z nečinnosti; pánevní krajina a stehno
  • M8126 Osteoporóza z nečinnosti; bérec
  • M8127 Osteoporóza z nečinnosti; kotník a noha pod ním
  • M8128 Osteoporóza z nečinnosti; jiné
  • M8129 Osteoporóza z nečinnosti; lokalizace NS
  • M8130 Pooper.malabsorb.osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8131 Pooper.malabsorb.osteoporóza; ramenní krajina
  • M8132 Pooper.malabsorb.osteoporóza; nadloktí
  • M8133 Pooper.malabsorb.osteoporóza; předloktí
  • M8134 Pooper.malabsorb.osteoporóza; ruka
  • M8135 Pooper.malabsorb.osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8136 Pooper.malabsorb.osteoporóza; bérec
  • M8137 Pooper.malabsorb.osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8138 Pooper.malabsorb.osteoporóza; jiné
  • M8139 Pooper.malabsorb.osteoporóza; lokalizace NS
  • M8140 Osteoporóza způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8141 Osteoporóza způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M8142 Osteoporóza způsobená léčivy; nadloktí
  • M8143 Osteoporóza způsobená léčivy; předloktí
  • M8144 Osteoporóza způsobená léčivy; ruka
  • M8145 Osteoporóza způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8146 Osteoporóza způsobená léčivy; bérec
  • M8147 Osteoporóza způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8148 Osteoporóza způsobená léčivy; jiné
  • M8149 Osteoporóza způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M8150 Idiopatická osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8151 Idiopatická osteoporóza; ramenní krajina
  • M8152 Idiopatická osteoporóza; nadloktí
  • M8153 Idiopatická osteoporóza; předloktí
  • M8154 Idiopatická osteoporóza; ruka
  • M8155 Idiopatická osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8156 Idiopatická osteoporóza; bérec
  • M8157 Idiopatická osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8158 Idiopatická osteoporóza; jiné
  • M8159 Idiopatická osteoporóza; lokalizace NS
  • M8160 Lokalizovaná osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8161 Lokalizovaná osteoporóza; ramenní krajina
  • M8162 Lokalizovaná osteoporóza; nadloktí
  • M8163 Lokalizovaná osteoporóza; předloktí
  • M8164 Lokalizovaná osteoporóza; ruka
  • M8165 Lokalizovaná osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8166 Lokalizovaná osteoporóza; bérec
  • M8167 Lokalizovaná osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8168 Lokalizovaná osteoporóza; jiné
  • M8169 Lokalizovaná osteoporóza; lokalizace NS
  • M8180 Jiná osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8181 Jiná osteoporóza; ramenní krajina
  • M8182 Jiná osteoporóza; nadloktí
  • M8183 Jiná osteoporóza; předloktí
  • M8184 Jiná osteoporóza; ruka
  • M8185 Jiná osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8186 Jiná osteoporóza; bérec
  • M8187 Jiná osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8188 Jiná osteoporóza; jiné
  • M8189 Jiná osteoporóza; lokalizace NS
  • M8190 Osteoporóza NS; mnohočetné lokalizace
  • M8191 Osteoporóza NS; ramenní krajina
  • M8192 Osteoporóza NS; nadloktí
  • M8193 Osteoporóza NS; předloktí
  • M8194 Osteoporóza NS; ruka
  • M8195 Osteoporóza NS; pánevní krajina a stehno
  • M8196 Osteoporóza NS; bérec
  • M8197 Osteoporóza NS; kotník a noha pod ním
  • M8198 Osteoporóza NS; jiné
  • M8199 Osteoporóza NS; lokalizace NS
  • M8200 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; mnohočetné lokalizace
  • M8201 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; ramenní krajina
  • M8202 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; nadloktí
  • M8203 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; předloktí
  • M8204 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; ruka
  • M8205 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; pánevní krajina a stehno
  • M8206 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; bérec
  • M8207 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; kotník a noha pod ním
  • M8208 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; jiné
  • M8209 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; lokalizace NS
  • M8210 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); mnohočetné lokalizace
  • M8211 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); zamenní krajina
  • M8212 Osteoporóza při endokrin.poruchách (E00-E34+); nadloktí
  • M8213 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); předloktí
  • M8214 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); ruka
  • M8215 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); pánevní krajina a stehno
  • M8216 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); bérec
  • M8217 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); kotník a noha pod ním
  • M8218 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); jiné
  • M8219 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); lokalizace NS
  • M8280 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M8281 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
  • M8282 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; nadloktí
  • M8283 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; předloktí
  • M8284 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; ruka
  • M8285 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M8286 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; bérec
  • M8287 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M8288 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; jiné
  • M8289 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
  • M8300 Osteomalacie v šestinedělí; mnohočetné lokalizace
  • M8301 Osteomalacie v šestinedělí; ramenní krajina
  • M8302 Osteomalacie v šestinedělí; nadloktí
  • M8303 Osteomalacie v šestinedělí; předloktí
  • M8304 Osteomalacie v šestinedělí; ruka
  • M8305 Osteomalacie v šestinedělí; pánevní krajina a stehno
  • M8306 Osteomalacie v šestinedělí; bérec
  • M8307 Osteomalacie v šestinedělí; kotník a noha pod ním
  • M8308 Osteomalacie v šestinedělí; jiné
  • M8309 Osteomalacie v šestinedělí; lokalizace NS
  • M8310 Stařecká osteomalacie; mnohočetné lokalizace
  • M8311 Stařecká osteomalacie; ramenní krajina
  • M8312 Stařecká osteomalacie; nadloktí
  • M8313 Stařecká osteomalacie; předloktí
  • M8314 Stařecká osteomalacie; ruka
  • M8315 Stařecká osteomalacie; pánevní krajina a stehno
  • M8316 Stařecká osteomalacie; bérec
  • M8317 Stařecká osteomalacie; kotník a noha pod ním
  • M8318 Stařecká osteomalacie; jiné
  • M8319 Stařecká osteomalacie; lokalizace NS
  • M8320 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; mnohočetné lokalizace
  • M8321 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; ramenní krajina
  • M8322 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; nadloktí
  • M8323 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; předloktí
  • M8324 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; ruka
  • M8325 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; pánevní krajina a stehno
  • M8326 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; bérec
  • M8327 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; kotník a noha pod ním
  • M8328 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; jiné
  • M8329 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; lokalizace NS
  • M8330 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; mnohočetné lokalizace
  • M8331 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; ramenní krajina
  • M8332 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; nadloktí
  • M8333 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; předloktí
  • M8334 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; ruka
  • M8335 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; pánevní krajina a stehno
  • M8336 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; bérec
  • M8337 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; kotník a noha pod ním
  • M8338 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; jiné
  • M8339 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; lokalizace NS
  • M8340 Hliníková kostní nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M8341 Hliníková kostní nemoc; ramenní krajina
  • M8342 Hliníková kostní nemoc; nadloktí
  • M8343 Hliníková kostní nemoc; předloktí
  • M8344 Hliníková kostní nemoc; ruka
  • M8345 Hliníková kostní nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M8346 Hliníková kostní nemoc; bérec
  • M8347 Hliníková kostní nemoc; kotník a noha pod ním
  • M8348 Hliníková kostní nemoc; jiné
  • M8349 Hliníková kostní nemoc; lokalizace NS
  • M8350 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8351 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; ramenní krajina
  • M8352 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; nadloktí
  • M8353 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; předloktí
  • M8354 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; ruka
  • M8355 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8356 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; bérec
  • M8357 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8358 Jiná osteomalacie dospělých způsobená léčivy; jiné
  • M8359 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; lokalizace NS
  • M8380 Jiná osteomalacie dospělých; mnohočetné lokalizace
  • M8381 Jiná osteomalacie dospělých; ramenní krajina
  • M8382 Jiná osteomalacie dospělých; nadloktí
  • M8383 Jiná osteomalacie dospělých; předloktí
  • M8384 Jiná osteomalacie dospělých; ruka
  • M8385 Jiná osteomalacie dospělých; pánevní krajina a stehno
  • M8386 Jiná osteomalacie dospělých; bérec
  • M8387 Jiná osteomalacie dospělých; kotník a noha pod ním
  • M8388 Jiná osteomalacie dospělých; jiné
  • M8389 Jiná osteomalacie dospělých; lokalizace NS
  • M8390 Osteomalacie dospělých NS; mnohočetné lokalizace
  • M8391 Osteomalacie dospělých NS; ramenní krajina
  • M8392 Osteomalacie dospělých NS; nadloktí
  • M8393 Osteomalacie dospělých NS; předloktí
  • M8394 Osteomalacie dospělých NS; ruka
  • M8395 Osteomalacie dospělých NS; pánevní krajina a stehno
  • M8396 Osteomalacie dospělých NS; bérec
  • M8397 Osteomalacie dospělých NS; kotník a noha pod ním
  • M8398 Osteomalacie dospělých NS; jiné
  • M8399 Osteomalacie dospělých NS; lokalizace NS
  • M8400 Špatné spojení kostí po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8401 Špatné spojení kostí po zlomenině; ramenní krajina
  • M8402 Špatné spojení kostí po zlomenině; nadloktí
  • M8403 Špatné spojení kostí po zlomenině; předloktí
  • M8404 Špatné spojení kostí po zlomenině; ruka
  • M8405 Špatné spojení kostí po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8406 Špatné spojení kostí po zlomenině; bérec
  • M8407 Špatné spojení kostí po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8408 Špatné spojení kostí po zlomenině; jiné
  • M8409 Špatné spojení kostí po zlomenině; lokalizace NS
  • M8410 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8411 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ramenní krajina
  • M8412 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; nadloktí
  • M8413 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; předloktí
  • M8414 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ruka
  • M8415 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8416 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; bérec
  • M8417 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8418 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; jiné
  • M8419 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; lokalizace NS
  • M8420 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8421 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ramenní krajina
  • M8422 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; nadloktí
  • M8423 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; předloktí
  • M8424 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ruka
  • M8425 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8426 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; bérec
  • M8427 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8428 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; jiné
  • M8429 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; lokalizace NS
  • M8480 Jiné poruchy kontinuity kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8481 Jiné poruchy kontinuity kosti; ramenní krajina
  • M8482 Jiné poruchy kontinuity kosti; nadloktí
  • M8483 Jiné poruchy kontinuity kosti; předloktí
  • M8484 Jiné poruchy kontinuity kosti; ruka
  • M8485 Jiné poruchy kontinuity kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8486 Jiné poruchy kontinuity kosti; bérec
  • M8487 Jiné poruchy kontinuity kosti; kotník a noha pod ním
  • M8488 Jiné poruchy kontinuity kosti; jiné
  • M8489 Jiné poruchy kontinuity kosti; lokalizace NS
  • M8490 Porucha kontinuity kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8491 Porucha kontinuity kosti NS; ramenní krajina
  • M8492 Porucha kontinuity kosti NS; nadloktí
  • M8493 Porucha kontinuity kosti NS; předloktí
  • M8494 Porucha kontinuity kosti NS; ruka
  • M8495 Porucha kontinuity kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8496 Porucha kontinuity kosti NS; bérec
  • M8497 Porucha kontinuity kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8498 Porucha kontinuity kosti NS; jiné
  • M8499 Porucha kontinuity kosti NS; lokalizace NS
  • M8500 Fibrózní dysplázie; mnohočetné lokalizace
  • M8501 Fibrózní dysplázie; ramenní krajina
  • M8502 Fibrózní dysplázie; nadloktí
  • M8503 Fibrózní dysplázie; předloktí
  • M8504 Fibrózní dysplázie; ruka
  • M8505 Fibrózní dysplázie; pánevní krajina a stehno
  • M8506 Fibrózní dysplázie; bérec
  • M8507 Fibrózní dysplázie; kotník a noha pod ním
  • M8508 Fibrózní dysplázie; jiné
  • M8509 Fibrózní dysplázie; lokalizace NS
  • M8510 Kostní fluoróza; mnohočetné lokalizace
  • M8511 Kostní fluoróza; ramenní krajina
  • M8512 Kostní fluoróza; nadloktí
  • M8513 Kostní fluoróza; předloktí
  • M8514 Kostní fluoróza; ruka
  • M8515 Kostní fluoróza; pánevní krajina a stehno
  • M8516 Kostní fluoróza; bérec
  • M8517 Kostní fluoróza; kotník a noha pod ním
  • M8518 Kostní fluoróza; jiné
  • M8519 Kostní fluoróza; lokalizace NS
  • M8528 Hyperostóza lebky; jiné
  • M8530 Osteitis condensans; mnohočetné lokalizace
  • M8531 Osteitis condensans; ramenní krajina
  • M8532 Osteitis condensans; nadloktí
  • M8533 Osteitis condensans; předloktí
  • M8534 Osteitis condensans; ruka
  • M8535 Osteitis condensans; pánevní krajina a stehno
  • M8536 Osteitis condensans; bérec
  • M8537 Osteitis condensans; kotník a noha pod ním
  • M8538 Osteitis condensans; jiné
  • M8539 Osteitis condensans; lokalizace NS
  • M8580 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8581 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; ramenní krajina
  • M8582 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; nadloktí
  • M8583 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; předloktí
  • M8584 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; ruka
  • M8585 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8586 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; bérec
  • M8587 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; kotník a noha pod ním
  • M8588 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; jiné
  • M8589 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; lokalizace NS
  • M8590 Porucha hustoty a struktury kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8591 Porucha hustoty a struktury kosti NS; ramenní krajina
  • M8592 Porucha hustoty a struktury kosti NS; nadloktí
  • M8593 Porucha hustoty a struktury kosti NS; předloktí
  • M8594 Porucha hustoty a struktury kosti NS; ruka
  • M8595 Porucha hustoty a struktury kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8596 Porucha hustoty a struktury kosti NS; bérec
  • M8597 Porucha hustoty a struktury kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8598 Porucha hustoty a struktury kosti NS; jiné
  • M8599 Porucha hustoty a struktury kosti NS; lokalizace NS
  • M8808 Pagetova nemoc lebky; jiné
  • M8880 Pagetova nemoc jiných kostí; mnohočetné lokalizace
  • M8881 Pagetova nemoc jiných kostí; ramenní krajina
  • M8882 Pagetova nemoc jiných kostí; nadloktí
  • M8883 Pagetova nemoc jiných kostí; předloktí
  • M8884 Pagetova nemoc jiných kostí; ruka
  • M8885 Pagetova nemoc jiných kostí; pánevní krajina a stehno
  • M8886 Pagetova nemoc jiných kostí; bérec
  • M8887 Pagetova nemoc jiných kostí; kotník a noha pod ním
  • M8888 Pagetova nemoc jiných kostí; jiné
  • M8889 Pagetova nemoc jiných kostí; lokalizace NS
  • M8890 Pagetova nemoc kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8891 Pagetova nemoc kosti NS; ramenní krajina
  • M8892 Pagetova nemoc kosti NS; nadloktí
  • M8893 Pagetova nemoc kosti NS; předloktí
  • M8894 Pagetova nemoc kosti NS; ruka
  • M8895 Pagetova nemoc kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8896 Pagetova nemoc kosti NS; bérec
  • M8897 Pagetova nemoc kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8898 Pagetova nemoc kosti NS; jiné
  • M8899 Pagetova nemoc kosti NS; lokalizace NS
  • M8900 Algoneurodystrofie; mnohočetné lokalizace
  • M8901 Algoneurodystrofie; ramenní krajina
  • M8902 Algoneurodystrofie; nadloktí
  • M8903 Algoneurodystrofie; předloktí
  • M8904 Algoneurodystrofie; ruka
  • M8905 Algoneurodystrofie; pánevní krajina a stehno
  • M8906 Algoneurodystrofie; bérec
  • M8907 Algoneurodystrofie; kotník a noha pod ním
  • M8908 Algoneurodystrofie; jiné
  • M8909 Algoneurodystrofie; lokalizace NS
  • M8910 Uzávěr epifýzy; mnohočetné lokalizace
  • M8911 Uzávěr epifýzy; ramenní krajina
  • M8912 Uzávěr epifýzy; nadloktí
  • M8913 Uzávěr epifýzy; předloktí
  • M8914 Uzávěr epifýzy; ruka
  • M8915 Uzávěr epifýzy; pánevní krajina a stehno
  • M8916 Uzávěr epifýzy; bérec
  • M8917 Uzávěr epifýzy; kotník a noha pod ním
  • M8919 Uzávěr epifýzy; lokalizace NS
  • M8920 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; mnohočetné lokalizace
  • M8921 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; ramenní krajina
  • M8922 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; nadloktí
  • M8923 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; předloktí
  • M8924 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; ruka
  • M8925 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; pánevní krajina a stehno
  • M8926 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; bérec
  • M8927 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; kotník a noha pod ním
  • M8928 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; jiné
  • M8929 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; lokalizace NS
  • M8930 Hypertrofie kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8931 Hypertrofie kosti; ramenní krajina
  • M8932 Hypertrofie kosti; nadloktí
  • M8933 Hypertrofie kosti; předloktí
  • M8934 Hypertrofie kosti; ruka
  • M8935 Hypertrofie kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8936 Hypertrofie kosti; bérec
  • M8937 Hypertrofie kosti; kotník a noha pod ním
  • M8938 Hypertrofie kosti; jiné
  • M8939 Hypertrofie kosti; lokalizace NS
  • M8940 Jiná hypertrofická osteoartropatie; mnohočetné lokalizace
  • M8941 Jiná hypertrofická osteoartropatie; ramenní krajina
  • M8942 Jiná hypertrofická osteoartropatie; nadloktí
  • M8943 Jiná hypertrofická osteoartropatie; předloktí
  • M8944 Jiná hypertrofická osteoartropatie; ruka
  • M8945 Jiná hypertrofická osteoartropatie; pánevní krajina a stehno
  • M8946 Jiná hypertrofická osteoartropatie; bérec
  • M8947 Jiná hypertrofická osteoartropatie; kotník a noha pod ním
  • M8948 Jiná hypertrofická osteoartropatie; Jiná
  • M8949 Jiná hypertrofická osteoartropatie; lokalizace NS
  • M8950 Osteolýza; mnohočetné lokalizace
  • M8951 Osteolýza; ramenní krajina
  • M8952 Osteolýza; nadloktí
  • M8953 Osteolýza; předloktí
  • M8954 Osteolýza; ruka
  • M8955 Osteolýza; pánevní krajina a stehno
  • M8956 Osteolýza; bérec
  • M8957 Osteolýza; kotník a noha pod ním
  • M8958 Osteolýza; jiné
  • M8959 Osteolýza; lokalizace NS
  • M8960 Osteopatie po poliomyelitidě; mnohočetné lokalizace
  • M8961 Osteopatie po poliomyelitidě; ramenní krajina
  • M8962 Osteopatie po poliomyelitidě; nadloktí
  • M8963 Osteopatie po poliomyelitidě; předloktí
  • M8964 Osteopatie po poliomyelitidě; ruka
  • M8965 Osteopatie po poliomyelitidě; pánevní krajina a stehno
  • M8966 Osteopatie po poliomyelitidě; bérec
  • M8967 Osteopatie po poliomyelitidě; kotník a noha pod ním
  • M8968 Osteopatie po poliomyelitidě; jiné
  • M8969 Osteopatie po poliomyelitidě; lokalizace NS
  • M8980 Jiná určená onemocnění kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8981 Jiná určená onemocnění kosti; ramenní krajina
  • M8982 Jiná určená onemocnění kosti; nadloktí
  • M8983 Jiná určená onemocnění kosti; předloktí
  • M8984 Jiná určená onemocnění kosti; ruka
  • M8985 Jiná určená onemocnění kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8986 Jiná určená onemocnění kosti; bérec
  • M8987 Jiná určená onemocnění kosti; kotník a noha pod ním
  • M8988 Jiná určená onemocnění kosti; jiné
  • M8989 Jiná určená onemocnění kosti; lokalizace NS
  • M8990 Onemocnění kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8991 Onemocnění kosti NS; ramenní krajina
  • M8992 Onemocnění kosti NS; nadloktí
  • M8993 Onemocnění kosti NS; předloktí
  • M8994 Onemocnění kosti NS; ruka
  • M8995 Onemocnění kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8996 Onemocnění kosti NS; bérec
  • M8997 Onemocnění kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8998 Onemocnění kosti NS; jiné
  • M8999 Onemocnění kosti NS; lokalizace NS
  • M9060 Osteitis deformans při novotvaru ; mnohočetné lokalizace
  • M9061 Osteitis deformans při novotvaru ; ramenní krajina
  • M9062 Osteitis deformans při novotvaru ; nadloktí
  • M9063 Osteitis deformans při novotvaru ; předloktí
  • M9064 Osteitis deformans při novotvaru ; ruka
  • M9065 Osteitis deformans při novotvaru ; pánevní krajina a stehno
  • M9066 Osteitis deformans při novotvaru ; bérec
  • M9067 Osteitis deformans při novotvaru ; kotník a noha pod ním
  • M9068 Osteitis deformans při novotvaru ; jiné
  • M9069 Osteitis deformans při novotvaru ; lokalizace NS
  • M9080 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9081 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M9082 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M9083 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M9084 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M9085 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9086 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M9087 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9088 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M9089 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M9105 Juvenilní osteochondróza pánve; pánevní krajina a stehno
  • M9109 Juvenilní osteochondróza pánve; lokalizace NS
  • M9115 Juvenil.osteochondropatie hlav.kosti stehenní; pánev. krajina a stehno
  • M9125 Coxa plana; pánevní krajina a stehno
  • M9135 Pseudokoxalgie; pánevní krajina a stehno
  • M9185 Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve; pánevní krajina a stehno
  • M9195 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve NS; pánevní krajina a stehno
  • M920 Juvenilní osteochondróza pažní kosti (humeru)
  • M921 Juvenilní osteochondróza kosti vřetenní (radia) a kosti loketní (ulny)
  • M922 Juvenilní osteochondróza ruky
  • M923 Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
  • M925 Juvenilní osteochondróza kosti holenní a kosti lýtkové
  • M926 Juvenilní osteochondróza tarzu
  • M927 Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
  • M928 Jiná určená osteochondróza
  • M929 Juvenilní osteochondróza NS
  • M930 Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
  • M931 Kienböckova nemoc dospělých
  • M932 Osteochondritis dissecans
  • M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar páteře, kostí a měkkých tkání
  • C400 ZN - lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
  • C401 ZN - krátké kosti horní končetiny
  • C402 ZN - dlouhé kosti dolní končetiny
  • C403 ZN - krátké kosti dolní končetiny
  • C408 ZN - léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
  • C409 ZN - kost a kloubní chrupavka končetiny NS
  • C412 ZN - páteř
  • C413 ZN - žebra, hrudní kost [sternum] a klíční kost [clavicula]
  • C414 ZN - kosti pánevní, křížová kost a kostrč
  • C418 ZN - léze přesahující kost a kloubní chrupavku
  • C419 ZN - kost a kloubní chrupavka NS
  • C491 ZN - pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
  • C492 ZN - pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
  • C701 ZN - míšní pleny [meninges spinales]
  • C709 ZN - pleny [meninges] NS
  • C720 ZN - mícha [medulla spinalis]
  • C721 ZN - cauda equina
  • C728 ZN - léze přesahující mozek a jiné části CNS
  • C729 ZN - centrální nervová soustava NS
  • C764 ZN - horní končetina
  • C765 ZN - dolní končetina
  • C795 Sekundární ZN kosti a kostní dřeně
 • | Hlavní diagnózy - nezhoubný novotvar páteře, kostí a měkkých tkání
  • D160 Nezhoubný novotvar - lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
  • D161 Nezhoubný novotvar - krátké kosti horní končetiny
  • D162 Nezhoubný novotvar - dlouhé kosti dolní končetiny
  • D163 Nezhoubný novotvar - krátké kosti dolní končetiny
  • D166 Nezhoubný novotvar - páteř
  • D168 Nezhoubný novotvar - kosti pánevní, křížová kost a kostrč
  • D169 Nezhoubný novotvar - kost a kloubní chrupavka NS
  • D211 J. nezhoub.novotvar - poj. a j. měkká tkáň horní končetiny vč. ramene
  • D212 J. nez.. novotvar - pojivová a j. měkká tkáň dolní končetiny vč. kyčle
  • D213 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
  • D214 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň břicha
  • D215 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň pánve
  • D216 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
  • D219 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a j. měkká tkáň NS
  • D321 Nezhoubný novotvar - míšní pleny [meninges spinales]
  • D329 Nezhoubný novotvar - pleny [meninges] NS
  • D334 Nezhoubný novotvar - mícha
  • D337 Nezhoubný novotvar - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • D339 Nezhoubný novotvar - centrální nervová soustava NS
  • D421 Novotvar NNCH - míšní pleny [meninges spinales]
  • D429 Novotvar NNCH - pleny [meninges] NS
  • D434 Novotvar NNCH - mícha
  • D437 Novotvar NNCH - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • D439 Novotvar NNCH - centrální nervová soustava NS
  • D480 Novotvar NNCH - kost a kloubní chrupavka
  • D481 Novotvar NNCH - pojivová a jiná měkká tkáň
  • M8540 Solitární kostní cysta; mnohočetné lokalizace
  • M8541 Solitární kostní cysta; ramenní krajina
  • M8542 Solitární kostní cysta; nadloktí
  • M8543 Solitární kostní cysta; předloktí
  • M8544 Solitární kostní cysta; ruka
  • M8545 Solitární kostní cysta; pánevní krajina a stehno
  • M8546 Solitární kostní cysta; bérec
  • M8547 Solitární kostní cysta; kotník a noha pod ním
  • M8548 Solitární kostní cysta; jiné
  • M8549 Solitární kostní cysta; lokalizace NS
  • M8550 Aneuryzmatická kostní cysta; mnohočetné lokalizace
  • M8551 Aneuryzmatická kostní cysta; ramenní krajina
  • M8552 Aneuryzmatická kostní cysta; nadloktí
  • M8553 Aneuryzmatická kostní cysta; předloktí
  • M8554 Aneuryzmatická kostní cysta; ruka
  • M8555 Aneuryzmatická kostní cysta; pánevní krajina a stehno
  • M8556 Aneuryzmatická kostní cysta; bérec
  • M8557 Aneuryzmatická kostní cysta; kotník a noha pod ním
  • M8558 Aneuryzmatická kostní cysta; jiné
  • M8559 Aneuryzmatická kostní cysta; lokalizace NS
  • M8560 Jiná cysta kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8561 Jiná cysta kosti; ramenní krajina
  • M8562 Jiná cysta kosti; nadloktí
  • M8563 Jiná cysta kosti; předloktí
  • M8564 Jiná cysta kosti; ruka
  • M8565 Jiná cysta kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8566 Jiná cysta kosti; bérec
  • M8567 Jiná cysta kosti; kotník a noha pod ním
  • M8568 Jiná cysta kosti; jiné
  • M8569 Jiná cysta kosti; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni bérce
  • S8210 Zlomenina horní části holenní kosti; zavřená
  • S8211 Zlomenina horní části holenní kosti; otevřená
  • S8220 Zlomenina diafýzy holenní kosti; zavřená
  • S8221 Zlomenina diafýzy holenní kosti; otevřená
  • S8230 Zlomenina dolního konce holenní kosti; zavřená
  • S8231 Zlomenina dolního konce holenní kosti; otevřená
  • S8240 Zlomenina samotné kosti lýtkové; zavřená
  • S8241 Zlomenina samotné kosti lýtkové; otevřená
  • S8250 Zlomenina vnitřního kotníku; zavřená
  • S8251 Zlomenina vnitřního kotníku; otevřená
  • S8260 Zlomenina vnějšího kotníku; zavřená
  • S8261 Zlomenina vnějšího kotníku; otevřená
  • S8270 Mnohočetné zlomeniny bérce; zavřená
  • S8271 Mnohočetné zlomeniny bérce; otevřená
  • S8280 Zlomeniny jiných částí bérce; zavřená
  • S8281 Zlomeniny jiných částí bérce; otevřená
  • S8290 Zlomenina bérce, část NS; zavřená
  • S8291 Zlomenina bérce, část NS; otevřená
  • S870 Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
  • S878 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
  • S880 Úrazová amputace v úrovni kolena
  • S881 Úrazová amputace mezi kolenem a kotníkem
  • S889 Úrazová amputace bérce‚ úroveň NS
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni chodidla
  • S9200 Zlomenina patní kosti; zavřená
  • S9201 Zlomenina patní kosti; otevřená
  • S9210 Zlomenina kosti hlezenní; zavřená
  • S9211 Zlomenina kosti hlezenní; otevřená
  • S9220 Zlomenina jiných nártních kostí; zavřená
  • S9221 Zlomenina jiných nártních kostí; otevřená
  • S9230 Zlomenina nártní kosti; zavřená
  • S9231 Zlomenina nártní kosti; otevřená
  • S9240 Zlomenina palce nohy; zavřená
  • S9241 Zlomenina palce nohy; otevřená
  • S9250 Zlomenina jiného prstu nohy; zavřená
  • S9251 Zlomenina jiného prstu nohy; otevřená
  • S9270 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; zavřená
  • S9271 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; otevřená
  • S9290 Zlomenina nohy pod kotníkem NS; zavřená
  • S9291 Zlomenina nohy pod kotníkem NS; otevřená
  • S970 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
  • S971 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
  • S978 Rozdrcení jiných částí kotníku a nohy pod ním
  • S980 Úrazová amputace nohy v úrovni kotníku
  • S981 Úrazová amputace jednoho prstu nohy
  • S982 Úrazová amputace dvou nebo více prstů nohy
  • S983 Úrazová amputace jiných částí nohy pod kotníkem
  • S984 Úrazová amputace nohy pod kotníkem‚ úroveň NS
  • T053 Úrazové amputace obou nohou pod kotníkem
 • | Hlavní diagnózy - vymknutí a poranění svalů a šlach v úrovni bérce a chodidla
  • S860 Poranění Achillovy šlachy
  • S861 Poranění j.svalů a šlach zadní svalové skupiny v úrovni bérce
  • S862 Poranění svalů a šlach přední svalové skupiny v úrovni bérce
  • S863 Poranění svalů a šlach skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
  • S867 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
  • S868 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
  • S869 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
  • S930 Vymknutí kotníku
  • S931 Vymknutí prstu(-ů) nohy
  • S932 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
  • S934 Podvrtnutí a natažení kotníku
  • S935 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy
  • S936 Podvrtnutí a natažení jiných a neurč.částí nohy pod kotníkem
  • S960 Poranění svalu a šlachy dl.flexoru prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
  • S961 Poranění svalu a šlachy dl.extenz. prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
  • S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S969 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
 • | Hlavní diagnózy - systémová onemocnění pojivových tkání
  • E853 Sekundární systémová amyloidóza
  • I776 Arteritida NS
  • I791 Aortitida při nemocech ZJ
  • M300 Polyarteritis nodosa
  • M301 Polyarteritida s postižením plic [Churgova-Straussova]
  • M302 Juvenilní polyarteritida
  • M303 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho]
  • M308 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
  • M310 Hypersenzitivní angiitida
  • M311 Trombotická mikroangiopatie
  • M312 Letální granulom střední čáry
  • M313 Wegenerova granulomatóza
  • M314 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
  • M315 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
  • M316 Jiná gigantocelulární arteritida
  • M317 Mikroskopická polyangiitida
  • M319 Nekrotizující vaskulopatie NS
  • M320 Systémový lupus erythematodes způsobený léčivy
  • M321 Systémový lupus erythematodes s postižením orgánů a systémů
  • M328 Jiné formy systémového lupus erythematodes
  • M329 Systémový lupus erythematodes NS
  • M330 Juvenilní dermatomyozitida
  • M331 Jiná dermatomyozitida
  • M332 Polymyozitida
  • M339 Dermatopolymyozitida NS
  • M340 Progresivní systémová skleróza
  • M341 CR(E)ST syndrom
  • M342 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
  • M348 Jiné formy systémové sklerózy
  • M349 Systémová skleróza NS
  • M350 [Sjögrenův] sicca syndrom
  • M351 Jiné přesahující syndromy
  • M352 Behčetova nemoc
  • M353 Revmatická polymyalgie
  • M354 Difuzní (eozinofilní) fasciitida
  • M355 Multifokální fibroskleróza
  • M357 Syndrom hypermobility
  • M358 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
  • M359 Systémová postižení pojivové tkáně NS
  • M360 Dermato(poly)myozitida při novotvarech ZJ (C00-D48+)
  • M361 Artropatie při novotvarech ZJ (C00-D48+)
  • M362 Artropatie hemofilická (D66-D68+)
  • M363 Artropatie při jiných krevních onemocněních ZJ (D50-D76+)
  • M364 Artropatie při hypersenzitivních reakcích ZJ
  • M368 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech ZJ
  • M9410 Recidivující polychondritida; mnohočetné lokalizace
  • M9411 Recidivující polychondritida; ramenní krajina
  • M9412 Recidivující polychondritida; nadloktí
  • M9413 Recidivující polychondritida; předloktí
  • M9414 Recidivující polychondritida; ruka
  • M9415 Recidivující polychondritida; pánevní krajina a stehno
  • M9416 Recidivující polychondritida; bérec
  • M9417 Recidivující polychondritida; kotník a noha pod ním
  • M9418 Recidivující polychondritida; jiné
  • M9419 Recidivující polychondritida; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - infekční onemocnění kloubů
  • A180 TBC kostí a kloubů
  • A544 Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy
  • A666 Frambéziová poškození kostí a kloubů
  • I00 Revmatická horečka bez postižení srdce
  • M0000 Stafylokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0001 Stafylokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0002 Stafylokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0003 Stafylokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0004 Stafylokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0005 Stafylokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0006 Stafylokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0007 Stafylokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0008 Stafylokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0009 Stafylokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0010 Pneumokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0011 Pneumokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0012 Pneumokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0013 Pneumokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0014 Pneumokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0015 Pneumokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0016 Pneumokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0017 Pneumokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0018 Pneumokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0019 Pneumokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0020 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0021 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0022 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0023 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0024 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0025 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0026 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0027 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0028 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0029 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0080 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; mnohočetné lokalizace
  • M0081 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč .bakt.; ramenní krajina
  • M0082 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; nadloktí
  • M0083 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; předloktí
  • M0084 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; ruka
  • M0085 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; pánevní krajina a stehno
  • M0086 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; bérec
  • M0087 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; kotník a noha pod ním
  • M0088 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; jiné
  • M0089 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; lokalizace NS
  • M0090 Pyogenní artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0091 Pyogenní artritida NS; ramenní krajina
  • M0092 Pyogenní artritida NS; nadloktí
  • M0093 Pyogenní artritida NS; předloktí
  • M0094 Pyogenní artritida NS; ruka
  • M0095 Pyogenní artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0096 Pyogenní artritida NS; bérec
  • M0097 Pyogenní artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0098 Pyogenní artritida NS; jiné
  • M0099 Pyogenní artritida NS; lokalizace NS
  • M0100 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0101 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ramenní krajina
  • M0102 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); nadloktí
  • M0103 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); předloktí
  • M0104 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ruka
  • M0105 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); pánev. krajina a stehno
  • M0106 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); bérec
  • M0107 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); kotník a noha pod ním
  • M0108 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); jiné
  • M0109 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); lokalizace NS
  • M0110 Tuberkulózní artritida (A18.0+); mnohočetné lokalizace
  • M0111 Tuberkulózní artritida (A18.0+); ramenní krajina
  • M0112 Tuberkulózní artritida (A18.0+); nadloktí
  • M0113 Tuberkulózní artritida (A18.0+); předloktí
  • M0114 Tuberkulózní artritida (A18.0+); ruka
  • M0115 Tuberkulózní artritida (A18.0+); pánevní krajina a stehno
  • M0116 Tuberkulózní artritida (A18.0+); bérec
  • M0117 Tuberkulózní artritida (A18.0+); kotník a noha pod ním
  • M0118 Tuberkulózní artritida (A18.0+); jiné
  • M0119 Tuberkulózní artritida (A18.0+); lokalizace NS
  • M0120 Artritida při Lymeské nemoci, mnohočetné lokalizace
  • M0121 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ramenní krajina
  • M0122 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); nadloktí
  • M0123 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); předloktí
  • M0124 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ruka
  • M0125 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); pánevní krajina a stehno
  • M0126 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); bérec
  • M0127 Artritida při Lymeské nemoci, kotník a noha pod ním
  • M0128 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); jiné
  • M0129 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); lokalizace NS
  • M0130 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0131 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0132 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; nadloktí
  • M0133 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; předloktí
  • M0134 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ruka
  • M0135 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0136 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; bérec
  • M0137 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0138 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; jiné
  • M0139 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0140 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0141 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); ramenní krajina
  • M0142 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); nadloktí
  • M0143 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); předloktí
  • M0144 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+)ruka
  • M0145 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); pánevní krajina a stehno
  • M0146 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); bérec
  • M0147 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); kotník a noha pod ním
  • M0148 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); jiné
  • M0149 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); lokalita NS
  • M0150 Artritida při jiných virových nem.ZJ; mnohočetná lokalizace
  • M0151 Artritida při jiných virových nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0152 Artritida při jiných virových nem.ZJ; nadloktí
  • M0153 Artritida při jiných virových nem.ZJ; předloktí
  • M0154 Artritida při jiných virových nem.ZJ; ruka
  • M0155 Artritida při jiných virových nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0156 Artritida při jiných virových nem.ZJ; bérec
  • M0157 Artritida při jiných virových nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0158 Artritida při jiných virových nem.ZJ; jiné
  • M0159 Artritida při jiných virových nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0160 Artritida při mykózách (B35-B49+); mnohočetné lokalizace
  • M0161 Artritida při mykózách (B35-B49+); ramenní krajina
  • M0162 Artritida při mykózách (B35-B49+); nadloktí
  • M0163 Artritida při mykózách (B35-B49+); předloktí
  • M0164 Artritida při mykózách (B35-B49+); ruka
  • M0165 Artritida při mykózách (B35-B49+); pánevní krajina a stehno
  • M0166 Artritida při mykózách (B35-B49+); bérec
  • M0167 Artritida při mykózách (B35-B49+); kotník a noha pod ním
  • M0168 Artritida při mykózách (B35-B49+); jiné
  • M0169 Artritida při mykózách (B35-B49+); lokalizace NS
  • M0180 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0181 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M0182 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; nadloktí
  • M0183 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; předloktí
  • M0184 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; ruka
  • M0185 Artritida při jiných inf.a par.nem. ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0186 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; bérec
  • M0187 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0188 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; jiné
  • M0189 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M0210 Postdysenterická artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0211 Postdysenterická artropatie; ramenní krajina
  • M0212 Postdysenterická artropatie; nadloktí
  • M0213 Postdysenterická artropatie; předloktí
  • M0214 Postdysenterická artropatie; ruka
  • M0215 Postdysenterická artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0216 Postdysenterická artropatie; bérec
  • M0217 Postdysenterická artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0218 Postdysenterická artropatie; jiné
  • M0219 Postdysenterická artropatie; lokalizace NS
  • M0220 Postimunizační artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0221 Postimunizační artropatie; ramenní krajina
  • M0222 Postimunizační artropatie; nadloktí
  • M0223 Postimunizační artropatie; předloktí
  • M0224 Postimunizační artropatie; ruka
  • M0225 Postimunizační artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0226 Postimunizační artropatie; bérec
  • M0227 Postimunizační artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0228 Postimunizační artropatie; jiné
  • M0229 Postimunizační artropatie; lokalizace NS
  • M0300 Postmeningokoková artritida (A39.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0301 Postmeningokoková artritida (A39.8+); ramenní krajina
  • M0302 Postmeningokoková artritida (A39.8+); nadloktí
  • M0303 Postmeningokoková artritida (A39.8+); předloktí
  • M0304 Postmeningokoková artritida (A39.8+); ruka
  • M0305 Postmeningokoková artritida (A39.8+); pánevní krajina a stehno
  • M0306 Postmeningokoková artritida (A39.8+); bérec
  • M0307 Postmeningokoková artritida (A39.8+); kotník a noha pod ním
  • M0308 Postmeningokoková artritida (A39.8+); jiné
  • M0309 Postmeningokoková artritida (A39.8+); lokalizace NS
  • M0310 Postinfekční artropatie při syfilis; mnohočetné lokalizace
  • M0311 Postinfekční artropatie při syfilis; ramenní krajina
  • M0312 Postinfekční artropatie při syfilis; nadloktí
  • M0313 Postinfekční artropatie při syfilis; předloktí
  • M0314 Postinfekční artropatie při syfilis; ruka
  • M0315 Postinfekční artropatie při syfilis; pánevní krajina a stehno
  • M0316 Postinfekční artropatie při syfilis; bérec
  • M0317 Postinfekční artropatie při syfilis; kotník a noha pod ním
  • M0318 Postinfekční artropatie při syfilis; jiné
  • M0319 Postinfekční artropatie při syfilis; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů
  • I029 Revmatická chorea bez postižení srdce
  • L405 Psoriáza artropatická (M07.0-M07.3*, M09.0*)
  • M0200 Artropatie následující střevní by-pass; mnohočetné lokalizace
  • M0201 Artropatie následující střevní by-pass; ramenní krajina
  • M0202 Artropatie následující střevní by-pass; nadloktí
  • M0203 Artropatie následující střevní by-pass; předloktí
  • M0204 Artropatie následující střevní by-pass; ruka
  • M0205 Artropatie následující střevní by-pass; pánevní krajina a stehno
  • M0206 Artropatie následující střevní by-pass; bérec
  • M0207 Artropatie následující střevní by-passkotník a noha pod ním
  • M0208 Artropatie následující střevní by-pass; jiné
  • M0209 Artropatie následující střevní by-pass; lokalizace NS
  • M0230 Reiterova nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M0231 Reiterova nemoc; ramenní krajina
  • M0232 Reiterova nemoc; nadloktí
  • M0233 Reiterova nemoc; předloktí
  • M0234 Reiterova nemoc; ruka
  • M0235 Reiterova nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M0236 Reiterova nemoc; bérec
  • M0237 Reiterova nemoc; kotník a noha pod ním
  • M0238 Reiterova nemoc; jiné
  • M0239 Reiterova nemoc; lokalizace NS
  • M0280 Jiná reakční artropatie; mnohočetné lokalzace
  • M0281 Jiná reakční artropatie; ramenní krajina
  • M0282 Jiná reakční artropatie; nadloktí
  • M0283 Jiná reakční artropatie; předloktí
  • M0284 Jiná reakční artropatie; ruka
  • M0285 Jiná reakční artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0286 Jiná reakční artropatie; bérec
  • M0287 Jiná reakční artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0288 Jiná reakční artropatie; jiné
  • M0289 Jiná reakční artropatie; loklalzace NS
  • M0290 Reakční artropatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M0291 Reakční artropatie NS; ramenní krajina
  • M0292 Reakční artropatie NS; nadloktí
  • M0293 Reakční artropatie NS; předloktí
  • M0294 Reakční artropatie NS; ruka
  • M0295 Reakční artropatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M0296 Reakční artropatie NS; bérec
  • M0297 Reakční artropatie NS; kotník a noha pod ním
  • M0298 Reakční artropatie NS; jiné
  • M0299 Reakční artropatie NS; lokalizace NS
  • M0320 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0321 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0322 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; nadloktí
  • M0323 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; předloktí
  • M0324 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ruka
  • M0325 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0326 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; bérec
  • M0327 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0328 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; jiné
  • M0329 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0360 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0361 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0362 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; nadloktí
  • M0363 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; předloktí
  • M0364 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ruka
  • M0365 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0366 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; bérec
  • M0367 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0368 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; jiné
  • M0369 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0500 Feltyho syndrom; mnohočetné lokalizace
  • M0501 Feltyho syndrom; ramenní krajina
  • M0502 Feltyho syndrom; nadloktí
  • M0503 Feltyho syndrom; předloktí
  • M0504 Feltyho syndrom; ruka
  • M0505 Feltyho syndrom; pánevní krajina a stehno
  • M0506 Feltyho syndrom; bérec
  • M0507 Feltyho syndrom; kotník a noha pod ním
  • M0508 Feltyho syndrom; jiné
  • M0509 Feltyho syndrom; lokalizace NS
  • M0520 Revmatická vaskulitida; mnohočetné lokalizace
  • M0521 Revmatická vaskulitida; ramenní krajina
  • M0522 Revmatická vaskulitida; nadloktí
  • M0523 Revmatická vaskulitida; předloktí
  • M0524 Revmatická vaskulitida; ruka
  • M0525 Revmatická vaskulitida; pánevní krajina a stehno
  • M0526 Revmatická vaskulitida; bérec
  • M0527 Revmatická vaskulitida; kotník a noha pod ním
  • M0528 Revmatická vaskulitida; jiné
  • M0529 Revmatická vaskulitida; lokalizace NS
  • M0530 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; mnohočetné lokalizace
  • M0531 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ramenní krajina
  • M0532 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; nadloktí
  • M0533 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; předloktí
  • M0534 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ruka
  • M0535 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; pánev. krajina a stehno
  • M0536 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; bérec
  • M0537 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; kotník a noha pod ním
  • M0538 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; jiné
  • M0539 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; lokalizace NS
  • M0580 Jiná séropozitivní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0581 Jiná séropozitivní revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0582 Jiná séropozitivní revmatická artritida; nadloktí
  • M0583 Jiná séropozitivní revmatická artritida; předloktí
  • M0584 Jiná séropozitivní revmatická artritida; ruka
  • M0585 Jiná séropozitivní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0586 Jiná séropozitivní revmatická artritida; bérec
  • M0587 Jiná séropozitivní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0588 Jiná séropozitivní revmatická artritida; jiné
  • M0589 Jiná séropozitivní revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0590 Séropozitivní revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0591 Séropozitivní revmatická artritida NS; ramenní krajina
  • M0592 Séropozitivní revmatická artritida NS; nadloktí
  • M0593 Séropozitivní revmatická artritida NS; předloktí
  • M0594 Séropozitivní revmatická artritida NS; ruka
  • M0595 Séropozitivní revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0596 Séropozitivní revmatická artritida NS; bérec
  • M0597 Séropozitivní revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0598 Séropozitivní revmatická artritida NS; jiné
  • M0599 Séropozitivní revmatická artritida NS; lokalizace NS
  • M0600 Séronegat.revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0601 Séronegat.revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0602 Séronegat.revmatická artritida; nadloktí
  • M0603 Séronegat.revmatická artritida; předloktí
  • M0604 Séronegat.revmatická artritida; ruka
  • M0605 Séronegat.revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0606 Séronegat.revmatická artritida; bérec
  • M0607 Séronegat.revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0608 Séronegat.revmatická artritida; jiné
  • M0609 Séronegat.revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0610 Stillova nemoc začínající v dospělosti; mnohočetné lokalizace
  • M0611 Stillova nemoc začínající v dospělosti; ramenní krajina
  • M0612 Stillova nemoc začínající v dospělosti; nadloktí
  • M0613 Stillova nemoc začínající v dospělosti; předloktí
  • M0614 Stillova nemoc začínající v dospělosti; ruka
  • M0615 Stillova nemoc začínající v dospělosti; pánevní krajina a stehno
  • M0616 Stillova nemoc začínající v dospělosti; bérec
  • M0617 Stillova nemoc začínající v dospělosti; kotník a noha pod ním
  • M0618 Stillova nemoc začínající v dospělosti; jiné
  • M0619 Stillova nemoc začínající v dospělosti; lokalizace NS
  • M0620 Revmatická burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M0621 Revmatická burzitida; ramenní krajina
  • M0622 Revmatická burzitida; nadloktí
  • M0623 Revmatická burzitida; předloktí
  • M0624 Revmatická burzitida; ruka
  • M0625 Revmatická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M0626 Revmatická burzitida; bérec
  • M0627 Revmatická burzitida; kotník a noha pod ním
  • M0628 Revmatická burzitida; jiné
  • M0629 Revmatická burzitida; lokalizace NS
  • M0630 Revmatické uzlíky; mnohočetná lokalizace
  • M0631 Revmatické uzlíky; ramenní krajina
  • M0632 Revmatické uzlíky; nadloktí
  • M0633 Revmatické uzlíky; předloktí
  • M0634 Revmatické uzlíky; ruka
  • M0635 Revmatické uzlíky; pánevní krajina a stehno
  • M0636 Revmatické uzlíky; bérec
  • M0637 Revmatické uzlíky; kotník a noha pod ním
  • M0638 Revmatické uzlíky; jiné
  • M0639 Revmatické uzlíky; lokalizace NS
  • M0640 Zánětlivá polyartropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0641 Zánětlivá polyartropatie; ramenní krajina
  • M0642 Zánětlivá polyartropatie; nadloktí
  • M0643 Zánětlivá polyartropatie; předloktí
  • M0644 Zánětlivá polyartropatie; ruka
  • M0645 Zánětlivá polyartropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0646 Zánětlivá polyartropatie; bérec
  • M0647 Zánětlivá polyartropatie; kotník a noha pod ním
  • M0648 Zánětlivá polyartropatie; jiné
  • M0649 Zánětlivá polyartropatie; lokalizace NS
  • M0680 Jiná určená revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0681 Jiná určená revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0682 Jiná určená revmatická artritida; nadloktí
  • M0683 Jiná určená revmatická artritida; předloktí
  • M0684 Jiná určená revmatická artritida; ruka
  • M0685 Jiná určená revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0686 Jiná určená revmatická artritida; bérec
  • M0687 Jiná určená revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0688 Jiná určená revmatická artritida; jiné
  • M0689 Jiná určená revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0690 Revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0691 Revmatická artritida NS; ramenní krajina
  • M0692 Revmatická artritida NS; nadloktí
  • M0693 Revmatická artritida NS; předloktí
  • M0694 Revmatická artritida NS; ruka
  • M0695 Revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0696 Revmatická artritida NS; bérec
  • M0697 Revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0698 Revmatická artritida NS; jiné
  • M0699 Revmatická artritida NS; lokalizace NS
  • M0700 Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0704 Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+); ruka
  • M0707 Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5); kotník a noha pod ním
  • M0709 Distální interfalang. psoriatická artropatie (L40.5+); lokalizace NS
  • M0710 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0711 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ramenní krajina
  • M0712 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); nadloktí
  • M0713 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); předloktí
  • M0714 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ruka
  • M0715 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); pánevní krajina a stehno
  • M0716 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); bérec
  • M0717 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0718 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)jiné
  • M0719 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); lokalizace NS
  • M0730 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0731 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ramenní krajina
  • M0732 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); nadloktí
  • M0733 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); předloktí
  • M0734 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ruka
  • M0735 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); pánevní krajina a stehno
  • M0736 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); bérec
  • M0737 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0738 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); jiné
  • M0739 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); lokalizace NS
  • M0740 Artropatie při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
  • M0741 Artropatie při Crohnově nemoci; ramenní krajina
  • M0742 Artropatie při Crohnově nemoci; nadloktí
  • M0743 Artropatie při Crohnově nemoci; předloktí
  • M0744 Artropatie při Crohnově nemoci; ruka
  • M0745 Artropatie při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
  • M0746 Artropatie při Crohnově nemoci; bérec
  • M0747 Artropatie při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
  • M0748 Artropatie při Crohnově nemoci; jiné
  • M0749 Artropatie při Crohnově nemoci; lokalizace NS
  • M0750 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetné lokalizace
  • M0751 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
  • M0752 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
  • M0753 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
  • M0754 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
  • M0755 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
  • M0756 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
  • M0757 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
  • M0758 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
  • M0759 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
  • M0760 Jiné enteropatické artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0761 Jiné enteropatické artropatie; ramenní krajina
  • M0762 Jiné enteropatické artropatie; nadloktí
  • M0763 Jiné enteropatické artropatie; předloktí
  • M0764 Jiné enteropatické artropatie; ruka
  • M0765 Jiné enteropatické artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0766 Jiné enteropatické artropatie; bérec
  • M0767 Jiné enteropatické artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0768 Jiné enteropatické artropatie; jiné
  • M0769 Jiné enteropatické artropatie; lokalizace NS
  • M0800 Juvenilní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0801 Juvenilní revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0802 Juvenilní revmatická artritida; nadloktí
  • M0803 Juvenilní revmatická artritida; předloktí
  • M0804 Juvenilní revmatická artritida; ruka
  • M0805 Juvenilní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0806 Juvenilní revmatická artritida; bérec
  • M0807 Juvenilní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0808 Juvenilní revmatická artritida; jiné
  • M0809 Juvenilní revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0820 Juvenilní artritida se syst. nást. [Stillova]; mnohočetné lokalizace
  • M0821 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; ramenní krajina
  • M0822 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; nadloktí
  • M0823 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; předloktí
  • M0824 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; ruka
  • M0825 Juvenilní artritida se syst.nást. [Stillova]; pánevní krajina a stehno
  • M0826 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; bérec
  • M0827 Juvenilní artritida se syst. nást. [Stillova]; kotník a noha pod ním
  • M0828 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; jiné
  • M0829 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; lokalizace NS
  • M0830 Juvenilní polyartritida (séronegativní); mnohočetné lokalizace
  • M0831 Juvenilní polyartritida (séronegativní); ramenní krajina
  • M0832 Juvenilní polyartritida (séronegativní); nadloktí
  • M0833 Juvenilní polyartritida (séronegativní); předloktí
  • M0834 Juvenilní polyartritida (séronegativní); ruka
  • M0835 Juvenilní polyartritida (séronegativní); pánevní krajina a stehno
  • M0836 Juvenilní polyartritida (séronegativní); bérec
  • M0837 Juvenilní polyartritida (séronegativní); kotník a noha pod ním
  • M0838 Juvenilní polyartritida (séronegativní); jiné
  • M0839 Juvenilní polyartritida (séronegativní); lokalizace NS
  • M0840 Pauciartikulární juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0841 Pauciartikulární juvenilní artritida; ramenní krajina
  • M0842 Pauciartikulární juvenilní artritida; nadloktí
  • M0843 Pauciartikulární juvenilní artritida; předloktí
  • M0844 Pauciartikulární juvenilní artritida; ruka
  • M0845 Pauciartikulární juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0846 Pauciartikulární juvenilní artritida; bérec
  • M0847 Pauciartikulární juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
  • M0848 Pauciartikulární juvenilní artritida; jiné
  • M0849 Pauciartikulární juvenilní artritida; lokalizace NS
  • M0880 Jiná juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0881 Jiná juvenilní artritida; ramenní krajina
  • M0882 Jiná juvenilní artritida; nadloktí
  • M0883 Jiná juvenilní artritida; předloktí
  • M0884 Jiná juvenilní artritida; ruka
  • M0885 Jiná juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0886 Jiná juvenilní artritida; bérec
  • M0887 Jiná juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
  • M0888 Jiná juvenilní artritida; jiné
  • M0889 Jiná juvenilní artritida; lokalizace NS
  • M0890 Juvenilní artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0891 Juvenilní artritida NS; ramenní krajina
  • M0892 Juvenilní artritida NS; nadloktí
  • M0893 Juvenilní artritida NS; předloktí
  • M0894 Juvenilní artritida NS; ruka
  • M0895 Juvenilní artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0896 Juvenilní artritida NS; bérec
  • M0897 Juvenilní artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0898 Juvenilní artritida NS; jiné
  • M0899 Juvenilní artritida NS; lokalizace NS
  • M0900 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0901 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ramenní krajina
  • M0902 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); nadloktí
  • M0903 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); předloktí
  • M0904 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ruka
  • M0905 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); stehenní krajina a stehno
  • M0906 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); bérec
  • M0907 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0908 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); jiné
  • M0909 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); lokalizace NS
  • M0910 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
  • M0911 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ramenní krajina
  • M0912 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; nadloktí
  • M0913 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; předloktí
  • M0914 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ruka
  • M0915 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
  • M0916 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; bérec
  • M0917 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
  • M0918 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; jiné
  • M0919 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; lokalizace NS
  • M0920 Juven. artrit. při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetná lokalizace
  • M0921 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
  • M0922 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
  • M0923 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
  • M0924 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
  • M0925 Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
  • M0926 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
  • M0927 Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
  • M0928 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
  • M0929 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
  • M0980 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; mnohočetná lokalizace
  • M0981 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M0982 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M0983 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M0984 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M0985 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0986 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M0987 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0988 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M0989 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M1000 Idiopatická dna; mnohočetné lokalizace
  • M1001 Idiopatická dna; ramenní krajina
  • M1002 Idiopatická dna; nadloktí
  • M1003 Idiopatická dna; předloktí
  • M1004 Idiopatická dna; ruka
  • M1005 Idiopatická dna; pánevní krajina a stehno
  • M1006 Idiopatická dna; bérec
  • M1007 Idiopatická dna; kotník a noha pod ním
  • M1008 Idiopatická dna; jiné
  • M1009 Idiopatická dna; lokalizace NS
  • M1010 Dna působená olovem; mnohočetné lokalizace
  • M1011 Dna působená olovem; ramenní krajina
  • M1012 Dna působená olovem; nadloktí
  • M1013 Dna působená olovem; předloktí
  • M1014 Dna působená olovem; ruka
  • M1015 Dna působená olovem; pánevní krajina a stehno
  • M1016 Dna působená olovem; bérec
  • M1017 Dna působená olovem; kotník a noha pod ním
  • M1018 Dna působená olovem; jiné
  • M1019 Dna působená olovem; lokalizace NS
  • M1020 Dna způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M1021 Dna způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M1022 Dna způsobená léčivy; nadloktí
  • M1023 Dna způsobená léčivy; předloktí
  • M1024 Dna způsobená léčivy; ruka
  • M1025 Dna způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M1026 Dna způsobená léčivy; bérec
  • M1027 Dna způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M1028 Dna způsobená léčivy; jiné
  • M1029 Dna způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M1030 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M1031 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ramenní krajina
  • M1032 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; nadloktí
  • M1033 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; předloktí
  • M1034 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ruka
  • M1035 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M1036 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; bérec
  • M1037 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; kotník a noha pod ním
  • M1038 Dna způsobená poškozením ledvinových funkcí; jiné
  • M1039 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; lokalizace NS
  • M1040 Jiná sekundární dna; mnohočetné lokalizace
  • M1041 Jiná sekundární dna; ramenní krajina
  • M1042 Jiná sekundární dna; nadloktí
  • M1043 Jiná sekundární dna; předloktí
  • M1044 Jiná sekundární dna; ruka
  • M1045 Jiná sekundární dna; pánevní krajina a stehno
  • M1046 Jiná sekundární dna; bérec
  • M1047 Jiná sekundární dna; kotník a noha pod ním
  • M1048 Jiná sekundární dna; jiné
  • M1049 Jiná sekundární dna; lokalizace NS
  • M1090 Dna NS; mnohočetné lokalizace
  • M1091 Dna NS; ramenní krajina
  • M1092 Dna NS; nadloktí
  • M1093 Dna NS; předloktí
  • M1094 Dna NS; ruka
  • M1095 Dna NS; pánevní krajina a stehno
  • M1096 Dna NS; bérec
  • M1097 Dna NS; kotník a noha pod ním
  • M1098 Dna NS; jiné
  • M1099 Dna NS; lokalizace NS
  • M1100 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; mnohočetné lokalizace
  • M1101 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ramenní krajina
  • M1102 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; nadloktí
  • M1103 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; předloktí
  • M1104 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ruka
  • M1105 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; pánevní krajina a stehno
  • M1106 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; bérec
  • M1107 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; kotník a noha pod ním
  • M1108 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; jiné
  • M1109 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; lokalizace NS
  • M1110 Familiární chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
  • M1111 Familiární chondrokalcinóza; ramenní krajina
  • M1112 Familiární chondrokalcinóza; nadloktí
  • M1113 Familiární chondrokalcinóza; předloktí
  • M1114 Familiární chondrokalcinóza; ruka
  • M1115 Familiární chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
  • M1116 Familiární chondrokalcinóza; bérec
  • M1117 Familiární chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
  • M1118 Familiární chondrokalcinóza; jiné
  • M1119 Familiární chondrokalcinóza; lokalizace NS
  • M1120 Jiná chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
  • M1121 Jiná chondrokalcinóza; ramenní krajina
  • M1122 Jiná chondrokalcinóza; nadloktí
  • M1123 Jiná chondrokalcinóza; předloktí
  • M1124 Jiná chondrokalcinóza; ruka
  • M1125 Jiná chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
  • M1126 Jiná chondrokalcinóza; bérec
  • M1127 Jiná chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
  • M1128 Jiná chondrokalcinóza; jiné
  • M1129 Jiná chondrokalcinóza; lokalizace NS
  • M1180 Jiné určené krystalové artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1181 Jiné určené krystalové artropatie; ramenní krajina
  • M1182 Jiné určené krystalové artropatie; nadloktí
  • M1183 Jiné určené krystalové artropatie; předloktí
  • M1184 Jiné určené krystalové artropatie; ruka
  • M1185 Jiné určené krystalové artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1186 Jiné určené krystalové artropatie; bérec
  • M1187 Jiné určené krystalové artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1188 Jiné určené krystalové artropatie; jiné
  • M1189 Jiné určené krystalové artropatie; lokalizace NS
  • M1190 Krystalová artropatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M1191 Krystalová artropatie NS; ramenní krajina
  • M1192 Krystalová artropatie NS; nadloktí
  • M1193 Krystalová artropatie NS; předloktí
  • M1194 Krystalová artropatie NS; ruka
  • M1195 Krystalová artropatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M1196 Krystalová artropatie NS; bérec
  • M1197 Krystalová artropatie NS; kotník a noha pod ním
  • M1198 Krystalová artropatie NS; jiné
  • M1199 Krystalová artropatie NS; lokalizace NS
  • M1300 Polyartritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M1301 Polyartritida NS; ramenní krajina
  • M1302 Polyartritida NS; nadloktí
  • M1303 Polyartritida NS; předloktí
  • M1304 Polyartritida NS; ruka
  • M1305 Polyartritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M1306 Polyartritida NS; bérec
  • M1307 Polyartritida NS; kotník a noha pod ním
  • M1308 Polyartritida NS; jiné
  • M1309 Polyartritida NS; lokalizace NS
  • M1310 Monoartritida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
  • M1311 Monoartritida nezařazená jinde; ramenní krajina
  • M1312 Monoartritida nezařazená jinde; nadloktí
  • M1313 Monoartritida nezařazená jinde; předloktí
  • M1314 Monoartritida nezařazená jinde; ruka
  • M1315 Monoartritida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
  • M1316 Monoartritida nezařazená jinde; bérec
  • M1317 Monoartritida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
  • M1318 Monoartritida nezařazená jinde; jiné
  • M1319 Monoartritida nezařazená jinde; lokalizace NS
  • M1380 Jiná určená artritida; mnohočetné lokalizace
  • M1381 Jiná určená artritida; ramenní krajina
  • M1382 Jiná určená artritida; nadloktí
  • M1383 Jiná určená artritida; předloktí
  • M1384 Jiná určená artritida; ruka
  • M1385 Jiná určená artritida; pánevní krajina a stehno
  • M1386 Jiná určená artritida; bérec
  • M1387 Jiná určená artritida; kotník a noha pod ním
  • M1388 Jiná určená artritida; jiné
  • M1389 Jiná určená artritida; lokalizace NS
  • M1390 Artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M1391 Artritida NS; ramenní krajina
  • M1392 Artritida NS; nadloktí
  • M1393 Artritida NS; předloktí
  • M1394 Artritida NS; ruka
  • M1395 Artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M1396 Artritida NS; bérec
  • M1397 Artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M1398 Artritida NS; jiné
  • M1399 Artritida NS; lokalizace NS
  • M140 Dnavá artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
  • M141 Krystalová artropatie při jiných onemocněních látkové přemeny ZJ
  • M145 Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění a nekróza kostí
  • B453 Kostní kryptokokóza
  • B672 Infekce kosti, původce: Echinococcus granulosus
  • M8600 Akutní hematogenní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8601 Akutní hematogenní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8602 Akutní hematogenní osteomyelitida; nadloktí
  • M8603 Akutní hematogenní osteomyelitida; předloktí
  • M8604 Akutní hematogenní osteomyelitida; ruka
  • M8605 Akutní hematogenní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8606 Akutní hematogenní osteomyelitida; bérec
  • M8607 Akutní hematogenní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8608 Akutní hematogenní osteomyelitida; jiné
  • M8609 Akutní hematogenní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8610 Jiná akutní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8611 Jiná akutní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8612 Jiná akutní osteomyelitida; nadloktí
  • M8613 Jiná akutní osteomyelitida; předloktí
  • M8614 Jiná akutní osteomyelitida; ruka
  • M8615 Jiná akutní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8616 Jiná akutní osteomyelitida; bérec
  • M8617 Jiná akutní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8618 Jiná akutní osteomyelitida; jiné
  • M8619 Jiná akutní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8620 Subakutní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8621 Subakutní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8622 Subakutní osteomyelitida; nadloktí
  • M8623 Subakutní osteomyelitida; předloktí
  • M8624 Subakutní osteomyelitida; ruka
  • M8625 Subakutní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8626 Subakutní osteomyelitida; bérec
  • M8627 Subakutní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8628 Subakutní osteomyelitida; jiné
  • M8629 Subakutní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8630 Chronická multifokální osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8631 Chronická multifokální osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8632 Chronická multifokální osteomyelitida; nadloktí
  • M8633 Chronická multifokální osteomyelitida; předloktí
  • M8634 Chronická multifokální osteomyelitida; ruka
  • M8635 Chronická multifokální osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8636 Chronická multifokální osteomyelitida; bérec
  • M8637 Chronická multifokální osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8638 Chronická multifokální osteomyelitida; jiné
  • M8639 Chronická multifokální osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8640 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; mnohočetné lokalizace
  • M8641 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; ramenní krajina
  • M8642 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; nadloktí
  • M8643 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; předloktí
  • M8644 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; ruka
  • M8645 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; pánevní krajina a stehno
  • M8646 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; bérec
  • M8647 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; kotník a noha pod ním
  • M8648 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; jiné
  • M8649 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; lokalizace NS
  • M8650 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8651 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8652 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; nadloktí
  • M8653 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; předloktí
  • M8654 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; ruka
  • M8655 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8656 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; bérec
  • M8657 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8658 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; jiné
  • M8659 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8660 Jiná chronická osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8661 Jiná chronická osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8662 Jiná chronická osteomyelitida; nadloktí
  • M8663 Jiná chronická osteomyelitida; předloktí
  • M8664 Jiná chronická osteomyelitida; ruka
  • M8665 Jiná chronická osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8666 Jiná chronická osteomyelitida; bérec
  • M8667 Jiná chronická osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8668 Jiná chronická osteomyelitida; jiné
  • M8669 Jiná chronická osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8680 Jiná osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8681 Jiná osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8682 Jiná osteomyelitida; nadloktí
  • M8683 Jiná osteomyelitida; předloktí
  • M8684 Jiná osteomyelitida; ruka
  • M8685 Jiná osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8686 Jiná osteomyelitida; bérec
  • M8687 Jiná osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8688 Jiná osteomyelitida; jiné
  • M8689 Jiná osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8690 Osteomyelitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M8691 Osteomyelitida NS; ramenní krajina
  • M8692 Osteomyelitida NS; nadloktí
  • M8693 Osteomyelitida NS; předloktí
  • M8694 Osteomyelitida NS; ruka
  • M8695 Osteomyelitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M8696 Osteomyelitida NS; bérec
  • M8697 Osteomyelitida NS; kotník a noha pod ním
  • M8698 Osteomyelitida NS; jiné
  • M8699 Osteomyelitida NS; lokalizace NS
  • M8700 Idiopatická aseptická nekróza kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8701 Idiopatická aseptická nekróza kosti; ramenní krajina
  • M8702 Idiopatická aseptická nekróza kosti; nadloktí
  • M8703 Idiopatická aseptická nekróza kosti; předloktí
  • M8704 Idiopatická aseptická nekróza kosti; ruka
  • M8705 Idiopatická aseptická nekróza kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8706 Idiopatická aseptická nekróza kosti; bérec
  • M8707 Idiopatická aseptická nekróza kosti; kotník a noha pod ním
  • M8708 Idiopatická aseptická nekróza kosti; jiné
  • M8709 Idiopatická aseptická nekróza kosti; lokalizace NS
  • M8710 Osteonekróza způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8711 Osteonekróza způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M8712 Osteonekróza způsobená léčivy; nadloktí
  • M8713 Osteonekróza způsobená léčivy; předloktí
  • M8714 Osteonekróza způsobená léčivy; ruka
  • M8715 Osteonekróza způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8716 Osteonekróza způsobená léčivy; bérec
  • M8717 Osteonekróza způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8718 Osteonekróza způsobená léčivy; jiné
  • M8719 Osteonekróza způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M8720 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; mnohočetné lokalizace
  • M8721 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; ramenní krajina
  • M8722 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; nadloktí
  • M8723 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; předloktí
  • M8724 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; ruka
  • M8725 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; pánevní krajina a stehno
  • M8726 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; bérec
  • M8727 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; kotník a noha pod ním
  • M8728 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; jiné
  • M8729 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; lokalizace NS
  • M8730 Jiná sekundární osteonekróza; mnohočetné lokalizace
  • M8731 Jiná sekundární osteonekróza; ramenní krajina
  • M8732 Jiná sekundární osteonekróza; nadloktí
  • M8733 Jiná sekundární osteonekróza; předloktí
  • M8734 Jiná sekundární osteonekróza; ruka
  • M8735 Jiná sekundární osteonekróza; pánevní krajina a stehno
  • M8736 Jiná sekundární osteonekróza; bérec
  • M8737 Jiná sekundární osteonekróza; kotník a noha pod ním
  • M8738 Jiná sekundární osteonekróza; jiné
  • M8739 Jiná sekundární osteonekróza; lokalizace NS
  • M8780 Jiná osteonekróza; mnohočetné lokalizace
  • M8781 Jiná osteonekróza; ramenní krajina
  • M8782 Jiná osteonekróza; nadloktí
  • M8783 Jiná osteonekróza; předloktí
  • M8784 Jiná osteonekróza; ruka
  • M8785 Jiná osteonekróza; pánevní krajina a stehno
  • M8786 Jiná osteonekróza; bérec
  • M8787 Jiná osteonekróza; kotník a noha pod ním
  • M8788 Jiná osteonekróza; jiné
  • M8789 Jiná osteonekróza; lokalizace NS
  • M8790 Osteonekróza NS; mnohočetné lokalizace
  • M8791 Osteonekróza NS; ramenní krajina
  • M8792 Osteonekróza NS; nadloktí
  • M8793 Osteonekróza NS; předloktí
  • M8794 Osteonekróza NS; ruka
  • M8795 Osteonekróza NS; pánevní krajina a stehno
  • M8796 Osteonekróza NS; bérec
  • M8797 Osteonekróza NS; kotník a noha pod ním
  • M8798 Osteonekróza NS; jiné
  • M8799 Osteonekróza NS; lokalizace NS
  • M9000 TBC kosti (A18.0+); mnohočetné lokalizace
  • M9001 TBC kosti (A18.0+); ramenní krajina
  • M9002 TBC kosti (A18.0+); nadloktí
  • M9003 TBC kosti (A18.0+); předloktí
  • M9004 TBC kosti (A18.0+); ruka
  • M9005 TBC kosti (A18.0+); pánevní krajina a stehno
  • M9006 TBC kosti (A18.0+); bérec
  • M9007 TBC kosti (A18.0+); kotník a noha pod ním
  • M9008 TBC kosti (A18.0+); jiné
  • M9009 TBC kosti (A18.0+); lokalizace NS
  • M9010 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9011 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M9012 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; nadloktí
  • M9013 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; předloktí
  • M9014 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; ruka
  • M9015 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9016 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; bérec
  • M9017 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9018 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; jiné
  • M9019 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M9020 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9021 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M9022 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; nadloktí
  • M9023 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; předloktí
  • M9024 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; ruka
  • M9025 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9026 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; bérec
  • M9027 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9028 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; jiné
  • M9029 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M9030 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+).; mnohočetné lokalizace
  • M9031 Osteonekróza při kesonové nem.(T70.3+); ramenní krajina
  • M9032 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); nadloktí
  • M9033 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); předloktí
  • M9034 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); ruka
  • M9035 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); pánevní krajina a stehno
  • M9036 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); bérec
  • M9037 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); kotník a noha pod ním
  • M9038 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); jiné
  • M9039 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); lokalizace NS
  • M9040 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); mnohočetné lokalizace
  • M9041 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); ramenní krajina
  • M9042 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); nadloktí
  • M9043 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); předloktí
  • M9044 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); ruka
  • M9045 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); pánevní krajina a stehno
  • M9046 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); bérec
  • M9047 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); kotník a noha pod ním
  • M9048 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); jiné
  • M9049 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); lokalizace NS
  • M9050 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9051 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M9052 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M9053 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M9054 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M9055 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9056 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M9057 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9058 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M9059 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - zánětlivé komplikace ortopedických protetických pomůcek a komplikace související s amputací
  • T845 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
  • T846 Inf. a zánětlivá reakce způs. vnitřní fixační pomůckou (kterék.lok.)
  • T847 Infekční a zánět. reakce způs.j.vnitř.ortop.protet.pomůc.,impl.a štěpy
  • T874 Infekce amputačního pahýlu
  • T875 Nekróza amputačního pahýlu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - endoprotéza hlezenního kloubu
  • 91812 (DRG) LOKALIZACE ENDOPROTÉZY - HLEZENNÍ KLOUB
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - (re)implantace endoprotézy
  • 91829 (DRG) TYP VÝKONU - IMPLANTACE
  • 91830 (DRG) TYP VÝKONU - REIMPLANTACE
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - artróza
  • M150 Primární generalizovaná (osteo)artróza
  • M151 Heberdenovy uzly (s artropatií)
  • M152 Bouchardovy uzly (s artropatií)
  • M153 Sekundární mnohočetná artróza
  • M154 Erozivní (osteo)artróza
  • M158 Jiná polyartróza
  • M159 Polyartróza NS
  • M160 Primární koxartróza, oboustranná
  • M161 Jiná primární koxartróza
  • M162 Koxartróza jako výsledek dysplázie‚ oboustranná
  • M163 Jiná dysplastická koxartróza
  • M164 Poúrazová koxartróza, oboustranná
  • M165 Jiná poúrazová koxartróza
  • M166 Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
  • M167 Jiná sekundární koxartróza
  • M169 Koxartróza NS
  • M170 Primární gonartróza, oboustranná
  • M171 Jiná primární gonartróza
  • M172 Poúrazová gonartróza, oboustranná
  • M173 Jiná poúrazová gonartróza
  • M174 Sekundární gonartróza, oboustranná
  • M175 Jiná sekundární gonartróza
  • M179 Gonartróza NS
  • M180 Primární artróza prvního karpometakarpáního kloubu, oboustranná
  • M181 Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M182 Poúraová artróza karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M183 Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M184 Jiná sekund.artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M185 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M189 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu NS
  • M1900 Primární artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1901 Primární artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1902 Primární artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1903 Primární artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1904 Primární artróza jiných kloubů; ruka
  • M1905 Primární artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1906 Primární artróza jiných kloubů; bérec
  • M1907 Primární artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1908 Primární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1909 Primární artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1910 Poúrazová artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1911 Poúrazová artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1912 Poúrazová artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1913 Poúrazová artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1914 Poúrazová artróza jiných kloubů; ruka
  • M1915 Poúrazová artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1916 Poúrazová artróza jiných kloubů; bérec
  • M1917 Poúrazová artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1918 Poúrazová artróza jiných kloubů; jiné
  • M1919 Poúrazová artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1920 Jiné sekundární artrózy; mnohočetné lokalizace
  • M1921 Jiné sekundární artrózy; ramenní kloub
  • M1922 Jiné sekundární artrózy; nadloktí
  • M1923 Jiné sekundární artrózy; předloktí
  • M1924 Jiné sekundární artrózy; ruka
  • M1925 Jiné sekundární artrózy; pánevní krajina a stehno
  • M1926 Jiné sekundární artrózy; bérec
  • M1927 Jiné sekundární artrózy; kotník a noha pod ním
  • M1928 Sekundární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1929 Jiné sekundární artrózy; lokalizace NS
  • M1980 Jiná určená artróza; mnohočetné lokalizace
  • M1981 Jiná určená artróza; ramenní krajina
  • M1982 Jiná určená artróza; nadloktí
  • M1983 Jiná určená artróza; předloktí
  • M1984 Jiná určená artróza; ruka
  • M1985 Jiná určená artróza; pánevní krajina a stehno
  • M1986 Jiná určená artróza; bérec
  • M1987 Jiná určená artróza; kotník a noha pod ním
  • M1988 Jiná určená artróza; jiné
  • M1989 Jiná určená artróza; lokalizace NS
  • M1990 Artróza NS; mnohočetné lokalizace
  • M1991 Artróza NS; ramenní krajina
  • M1992 Artróza NS; nadloktí
  • M1993 Artróza NS; předloktí
  • M1994 Artróza NS; ruka
  • M1995 Artróza NS; pánevní krajina a stehno
  • M1996 Artróza NS; bérec
  • M1997 Artróza NS; kotník a noha pod ním
  • M1998 Artróza NS; jiné
  • M1999 Artróza NS; lokalizace NS
  • M2570 Osteofyty; mnohočetné lokalizace
  • M2571 Osteofyty; ramenní krajina
  • M2572 Osteofyty; nadloktí
  • M2573 Osteofyty; předloktí
  • M2574 Osteofyty; ruka
  • M2575 Osteofyty; pánevní krajina a stehno
  • M2576 Osteofyty; bérec
  • M2577 Osteofyty; kotník a noha pod ním
  • M2578 Osteofyty; jiné
  • M2579 Osteofyty; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - patologické zlomeniny
  • M4840 Zlomenina obratle z únavy; mnohočet. postižení páteře
  • M4841 Zlomenina obratle z únavy; týlní krajina
  • M4842 Zlomenina obratle z únavy; krční krajina
  • M4843 Zlomenina obratle z únavy; krčně-hrudní krajina
  • M4844 Zlomenina obratle z únavy; hrudní krajina
  • M4845 Zlomenina obratle z únavy; hrudně-bederní krajina
  • M4846 Zlomenina obratle z únavy; bederní krajina
  • M4847 Zlomenina obratle z únavy; bederně-křížová krajina
  • M4848 Zlomenina obratle z únavy; křížová-kostrční krajina
  • M4849 Zlomenina obratle z únavy; lokalizace NS
  • M4850 Zhroucení obratle NJ; mnohočet. postižení páteře
  • M4851 Zhroucení obratle NJ; týlní krajina
  • M4852 Zhroucení obratle NJ; krční krajina
  • M4853 Zhroucení obratle NJ; krčně-hrudní krajina
  • M4854 Zhroucení obratle NJ; hrudní krajina
  • M4855 Zhroucení obratle NJ; hrudně-bederní krajina
  • M4856 Zhroucení obratle NJ; bederní krajina
  • M4857 Zhroucení obratle NJ; bederně-křížová krajina
  • M4858 Zhroucení obratle NJ; křížová-kostrční krajina
  • M4859 Zhroucení obratle NJ; lokalizace NS
  • M4950 Zhroucení obratle při nem.ZJ; mnohočet.postižení páteře
  • M4951 Zhroucení obratle při nem.ZJ; týlní krajina
  • M4952 Zhroucení obratle při nem.ZJ; krční krajina
  • M4953 Zhroucení obratle při nem.ZJ; krčně-hrudní krajina
  • M4954 Zhroucení obratle při nem.ZJ; hrudní krajina
  • M4955 Zhroucení obratle při nem.ZJ; hrudně-bederní krajina
  • M4956 Zhroucení obratle při nem.ZJ; bederní krajina
  • M4957 Zhroucení obratle při nem.ZJ; bederně-křížová krajina
  • M4958 Zhroucení obratle při nem.ZJ; křížová-kostrční krajina
  • M4959 Zhroucení obratle při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M8000 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8001 Postmenopauzální.osteopor.s patol.zlom.; ramenní krajina
  • M8002 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; nadloktí
  • M8003 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; předloktí
  • M8004 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; ruka
  • M8005 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8006 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; bérec
  • M8007 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8008 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; jiné
  • M8009 Postmenopauzální osteopor.s patol.zlom.; lokalizace NS
  • M8010 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; mnohočetná lok.
  • M8011 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8012 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8013 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8014 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8015 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8016 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8017 Postovarektomická osteoporóza s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8018 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8019 Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8020 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; mnohočetná lokalizace
  • M8021 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8022 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8023 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8024 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8025 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8026 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8027 Osteoporóza z nečinnosti s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8028 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8029 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8030 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; mnohoč.lokalizace
  • M8031 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8032 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; nadloktí
  • M8033 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; předloktí
  • M8034 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8035 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat.zlom.; pán. krajina a stehno
  • M8036 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8037 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat.zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8038 Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8039 Pooperační malabsorpční osteoporóza s pat. zlom.; lokalizace NS
  • M8040 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8041 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; ramenní krajina
  • M8042 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8043 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8044 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8045 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; pánevní kraj.a stehno
  • M8046 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8047 Osteoporóza způsobená léčivy s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8048 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8049 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8050 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; mnohočetné lokalizace
  • M8051 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8052 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8053 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8054 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8055 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8056 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8057 Idiopatická osteoporóza s pat. zlom.; kotník a noha pod ním
  • M8058 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8059 Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8080 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; mnohočetné lokalizace
  • M8081 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8082 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8083 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8084 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8085 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; pánevní krajina a stehno
  • M8086 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8087 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; kotník a noha pod ním
  • M8088 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8089 Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8090 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; mnohočetné lokalizace
  • M8091 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; ramenní krajina
  • M8092 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; nadloktí
  • M8093 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; předloktí
  • M8094 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; ruka
  • M8095 Neurčená osteoporóza s pat. zlom.; pánevní krajina a stehno
  • M8096 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; bérec
  • M8097 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; kotník a noha pod ním
  • M8098 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; jiné
  • M8099 Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou; lokalizace NS
  • M8430 Zlomenina z námahy NJ; mnohočetné lokalizace
  • M8431 Zlomenina z námahy NJ; ramenní krajina
  • M8432 Zlomenina z námahy NJ; nadloktí
  • M8433 Zlomenina z námahy NJ; předloktí
  • M8434 Zlomenina z námahy NJ; ruka
  • M8435 Zlomenina z námahy NJ; pánevní krajina a stehno
  • M8436 Zlomenina z námahy NJ; bérec
  • M8437 Zlomenina z námahy NJ; kotník a noha pod ním
  • M8438 Zlomenina z námahy NJ; jiné
  • M8439 Zlomenina z námahy NJ; lokalizace NS
  • M8440 Patologická zlomenina NJ; mnohočetné lokalizace
  • M8441 Patologická zlomenina NJ; ramenní krajina
  • M8442 Patologická zlomenina NJ; nadloktí
  • M8443 Patologická zlomenina NJ; předloktí
  • M8444 Patologická zlomenina NJ; ruka
  • M8445 Patologická zlomenina NJ; pánevní krajina a stehno
  • M8446 Patologická zlomenina NJ; bérec
  • M8447 Patologická zlomenina NJ; kotník a noha pod ním
  • M8448 Patologická zlomenina NJ; jiné
  • M8449 Patologická zlomenina NJ; lokalizace NS
  • M9070 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); mnohočetné lokalizace
  • M9071 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); ramenní krajina
  • M9072 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); nadloktí
  • M9073 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); předloktí
  • M9074 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); ruka
  • M9075 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); pánevní krajina a stehno
  • M9076 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); bérec
  • M9077 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); kotník a noha pod ním
  • M9078 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); jiné
  • M9079 Zlomenina kosti při novotvaru (C00-D48+); lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - deformity a vrozené vady pohybového aparátu kromě páteře
  • M200 Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
  • M201 Vbočený palec nohy (získaný) [Hallux valgus]
  • M202 Ztuhlý palec nohy [Hallux rigidus]
  • M203 Jiné deformity palce nohy (získané)
  • M204 Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
  • M205 Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
  • M206 Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS
  • M2100 Valgózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2102 Valgózní deformita NJ; nadloktí
  • M2103 Valgózní deformita NJ; předloktí
  • M2104 Valgózní deformita NJ; ruka
  • M2105 Valgózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2106 Valgózní deformita NJ; bérec
  • M2107 Valgózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2108 Valgózní deformita NJ; jiné
  • M2109 Valgózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2110 Varózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2112 Varózní deformita NJ; nadloktí
  • M2113 Varózní deformita NJ; předloktí
  • M2114 Varózní deformita NJ; ruka
  • M2115 Varózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2116 Varózní deformita NJ; bérec
  • M2117 Varózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2118 Varózní deformita NJ; jiné
  • M2119 Varózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2120 Flekční deformity; mnohočetné lokalizace
  • M2121 Flekční deformity; ramenní krajina
  • M2122 Flekční deformity; nadloktí
  • M2123 Flekční deformity; předloktí
  • M2124 Flekční deformity; ruka
  • M2125 Flekční deformity; pánevní krajina a stehno
  • M2126 Flekční deformity; bérec
  • M2127 Flekční deformity; kotník a noha pod ním
  • M2128 Flekční deformity; jiné
  • M2129 Flekční deformity; lokalizace NS
  • M2130 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2133 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; předloktí
  • M2134 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; ruka
  • M2137 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; kotník a noha pod ním
  • M2147 Plochá noha (získaná) [pes planus]; kotník a noha pod ním
  • M2150 Získaná dráp.‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; mnohoč.lok.
  • M2154 Získaná drápovitá‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; ruka
  • M2157 Získ. dráp.‚ kyj. ruka‚ dráp. a kososvislá noha; kotník a noha pod ním
  • M2167 Jiné získané deformity kotníku; kotník a noha pod ním
  • M2170 Nestejná délka končetiny získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2171 Nestejná délka končetiny získ.; ramenní krajina
  • M2172 Nestejná délka končetiny získ.; nadloktí
  • M2173 Nestejná délka končetiny získ.; předloktí
  • M2174 Nestejná délka končetiny získ.; ruka
  • M2175 Nestejná délka končetiny získ.; pánevní krajina a stehno
  • M2176 Nestejná délka končetiny získ.; bérec
  • M2177 Nestejná délka končetiny získ.; kotník a noha pod ním
  • M2179 Nestejná délka končetiny získ.; lokalizace NS
  • M2180 Jiné určené získané deformity končetin; mnohočetné lokalizace
  • M2181 Jiné určené získané deformity končetin; ramenní krajina
  • M2182 Jiné určené získané deformity končetin; nadloktí
  • M2183 Jiné určené získané deformity končetin; předloktí
  • M2184 Jiné určené získané deformity končetin; ruka
  • M2185 Jiné určené získané deformity končetin; pánevní krajina a stehno
  • M2186 Jiné určené získané deformity končetin; bérec
  • M2187 Jiné určené získané deformity končetin; kotník a noha pod ním
  • M2189 Jiné urč.získané deformity končetin; lokalizace NS
  • M2190 Získaná deformita končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M2191 Získaná deformita končetiny NS; ramenní krajina
  • M2192 Získaná deformita končetiny NS; nadloktí
  • M2193 Získaná deformita končetiny NS; předloktí
  • M2194 Získaná deformita končetiny NS; ruka
  • M2195 Získaná deformita končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M2196 Získaná deformita končetiny NS; bérec
  • M2197 Získaná deformita končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M2199 Získaná deformita končetiny NS; lokalizace NS
  • M955 Získaná deformita pánve
  • M958 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
  • M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy NS
  • Q650 Vrozené jednostranné vykloubení kyčle
  • Q651 Vrozené oboustranné vykloubení kyčle
  • Q652 Vrozené vykloubení kyčle NS
  • Q653 Vrozená jednostranná subluxace kyčle
  • Q654 Vrozená oboustranná subluxace kyčle
  • Q655 Vrozená subluxace kyčle NS
  • Q656 Nestabilní kyčel
  • Q658 Jiné vrozené deformity kyčle
  • Q659 Vrozená deformita kyčle NS
  • Q660 Pes equinovarus
  • Q661 Pes calcaneovarus
  • Q662 Metatarsus varus
  • Q663 Jiné vrozené varózní deformity nohy
  • Q664 Pes calcaneovalgus
  • Q665 Vrozená plochá noha
  • Q666 Jiné vrozené valgózní deformity nohy
  • Q667 Abnormálně vyklenutá noha [pes cavus]
  • Q668 Jiné vrozené deformity nohou
  • Q669 Vrozená deformita nohy NS
  • Q680 Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei
  • Q681 Vrozené deformity ruky
  • Q682 Vrozená deformita kolena
  • Q683 Vrozené zkřivení stehenní kosti
  • Q684 Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové
  • Q685 Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy NS
  • Q688 Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity
  • Q690 Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)
  • Q691 Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
  • Q692 Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)
  • Q699 Polydaktylie NS
  • Q700 Sloučené prsty ruky
  • Q701 Blanitě spojené prsty ruky
  • Q702 Sloučené prsty nohy
  • Q703 Blanitě spojené prsty nohy
  • Q704 Polysyndaktylie
  • Q709 Syndaktylie NS
  • Q710 Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
  • Q711 Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
  • Q712 Vrozené chybění obou předloktí a ruky
  • Q713 Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
  • Q714 Podélný redukční defekt kosti vřetenní
  • Q715 Podélný redukční defekt kosti loketní
  • Q716 Klepetovitá ruka
  • Q718 Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)
  • Q719 Redukční defekt horní končetiny NS
  • Q720 Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
  • Q721 Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
  • Q722 Vrozené chybění obou holení a nohou
  • Q723 Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
  • Q724 Podélný redukční defekt stehenní kosti
  • Q725 Podélný redukční defekt holenní kosti
  • Q726 Podélný redukční defekt lýtkové kosti
  • Q727 Rozštěpená noha
  • Q728 Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)
  • Q729 Redukční defekt dolní končetiny NS
  • Q730 Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q731 Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q738 Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q740 Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y) včetně pletence ramenního
  • Q741 Vrozené vady kolena
  • Q742 Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y) včetně pánevního pletence
  • Q743 Arthrogryposis multiplex congenita
  • Q748 Jiné určené vrozené vady končetin(-y)
  • Q749 Neurčená vrozená vada končetin(-y)
  • Q770 Achondrogenesis
  • Q771 Zhoubné trpaslictví
  • Q773 Chondrodysplasia punctata
  • Q774 Achondroplázie
  • Q775 Diastrofická dysplázie
  • Q776 Chondroektodermová dysplázie
  • Q777 Spondyloepifyzární dysplázie
  • Q778 Jiná osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
  • Q779 Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře NS
  • Q780 Osteogenesis imperfekta
  • Q781 Polyostotická fibrózní dysplázie
  • Q782 Osteopetróza
  • Q783 Progresivní diafyzární dysplázie
  • Q784 Enchondromatóza
  • Q785 Metafyzární dysplázie
  • Q786 Mnohočetné vrozené exostózy
  • Q788 Jiné určené osteochondrodysplázie
  • Q789 Osteochondrodysplázie NS
  • Q796 Ehlersův-Danlosův syndrom
  • Q798 Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy
  • Q799 Vrozené vady svalové a kosterní soustavy NS
  • Q871 Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
  • Q872 Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
  • Q873 Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
  • Q875 Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
  • Q878 Jiné určené vrozené malformační syndromy nezařazené jinde
  • Q897 Mnohočetné vrozené vady nezařazené jinde
  • Q898 Jiné určené vrozené vady
  • Q899 Vrozená vada NS
 • | Hlavní diagnózy - komplikace ortopedických protetických pomůcek a komplikace související s amputací
  • M966 Zlom.kosti násled.po vložení ortop.impl.‚ kloub.prot. nebo kost.dest.
  • T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
  • T841 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
  • T842 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
  • T843 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů
  • T844 Mechanická komplikace j.vnitř. ortoped. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T848 Jiné komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T849 Neurč.komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T870 Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
  • T871 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
  • T872 Komplikace jiné znovupřipojené části těla
  • T873 Neurom amputačního pahýlu
  • T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění kostí
  • E550 Křivice, aktivní
  • M8100 Postmenopauzální osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8101 Postmenopauzální osteoporóza; ramenní krajina
  • M8102 Postmenopauzální osteoporóza; nadloktí
  • M8103 Postmenopauzální osteoporóza; předloktí
  • M8104 Postmenopauzální osteoporóza; ruka
  • M8105 Postmenopauzální osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8106 Postmenopauzální osteoporóza; bérec
  • M8107 Postmenopauzální osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8108 Postmenopauzální osteoporóza; jiné
  • M8109 Postmenopauzální osteoporóza; lokalizace NS
  • M8110 Postovarektomická osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8111 Postovarektomická osteoporóza; ramenní krajina
  • M8112 Postovarektomická osteoporóza; nadloktí
  • M8113 Postovarektomická osteoporóza; předloktí
  • M8114 Postovarektomická osteoporóza; ruka
  • M8115 Postovarektomická osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8116 Postovarektomická osteoporóza; bérec
  • M8117 Postovarektomická osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8118 Postovarektomická osteoporóza; jiné
  • M8119 Postovarektomická osteoporóza; lokalizace NS
  • M8120 Osteoporóza z nečinnosti; mnohočetné lokalizace
  • M8121 Osteoporóza z nečinnosti; ramenní krajina
  • M8122 Osteoporóza z nečinnosti; nadloktí
  • M8123 Osteoporóza z nečinnosti; předloktí
  • M8124 Osteoporóza z nečinnosti; ruka
  • M8125 Osteoporóza z nečinnosti; pánevní krajina a stehno
  • M8126 Osteoporóza z nečinnosti; bérec
  • M8127 Osteoporóza z nečinnosti; kotník a noha pod ním
  • M8128 Osteoporóza z nečinnosti; jiné
  • M8129 Osteoporóza z nečinnosti; lokalizace NS
  • M8130 Pooper.malabsorb.osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8131 Pooper.malabsorb.osteoporóza; ramenní krajina
  • M8132 Pooper.malabsorb.osteoporóza; nadloktí
  • M8133 Pooper.malabsorb.osteoporóza; předloktí
  • M8134 Pooper.malabsorb.osteoporóza; ruka
  • M8135 Pooper.malabsorb.osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8136 Pooper.malabsorb.osteoporóza; bérec
  • M8137 Pooper.malabsorb.osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8138 Pooper.malabsorb.osteoporóza; jiné
  • M8139 Pooper.malabsorb.osteoporóza; lokalizace NS
  • M8140 Osteoporóza způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8141 Osteoporóza způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M8142 Osteoporóza způsobená léčivy; nadloktí
  • M8143 Osteoporóza způsobená léčivy; předloktí
  • M8144 Osteoporóza způsobená léčivy; ruka
  • M8145 Osteoporóza způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8146 Osteoporóza způsobená léčivy; bérec
  • M8147 Osteoporóza způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8148 Osteoporóza způsobená léčivy; jiné
  • M8149 Osteoporóza způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M8150 Idiopatická osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8151 Idiopatická osteoporóza; ramenní krajina
  • M8152 Idiopatická osteoporóza; nadloktí
  • M8153 Idiopatická osteoporóza; předloktí
  • M8154 Idiopatická osteoporóza; ruka
  • M8155 Idiopatická osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8156 Idiopatická osteoporóza; bérec
  • M8157 Idiopatická osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8158 Idiopatická osteoporóza; jiné
  • M8159 Idiopatická osteoporóza; lokalizace NS
  • M8160 Lokalizovaná osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8161 Lokalizovaná osteoporóza; ramenní krajina
  • M8162 Lokalizovaná osteoporóza; nadloktí
  • M8163 Lokalizovaná osteoporóza; předloktí
  • M8164 Lokalizovaná osteoporóza; ruka
  • M8165 Lokalizovaná osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8166 Lokalizovaná osteoporóza; bérec
  • M8167 Lokalizovaná osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8168 Lokalizovaná osteoporóza; jiné
  • M8169 Lokalizovaná osteoporóza; lokalizace NS
  • M8180 Jiná osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8181 Jiná osteoporóza; ramenní krajina
  • M8182 Jiná osteoporóza; nadloktí
  • M8183 Jiná osteoporóza; předloktí
  • M8184 Jiná osteoporóza; ruka
  • M8185 Jiná osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8186 Jiná osteoporóza; bérec
  • M8187 Jiná osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8188 Jiná osteoporóza; jiné
  • M8189 Jiná osteoporóza; lokalizace NS
  • M8190 Osteoporóza NS; mnohočetné lokalizace
  • M8191 Osteoporóza NS; ramenní krajina
  • M8192 Osteoporóza NS; nadloktí
  • M8193 Osteoporóza NS; předloktí
  • M8194 Osteoporóza NS; ruka
  • M8195 Osteoporóza NS; pánevní krajina a stehno
  • M8196 Osteoporóza NS; bérec
  • M8197 Osteoporóza NS; kotník a noha pod ním
  • M8198 Osteoporóza NS; jiné
  • M8199 Osteoporóza NS; lokalizace NS
  • M8200 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; mnohočetné lokalizace
  • M8201 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; ramenní krajina
  • M8202 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; nadloktí
  • M8203 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; předloktí
  • M8204 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; ruka
  • M8205 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; pánevní krajina a stehno
  • M8206 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; bérec
  • M8207 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; kotník a noha pod ním
  • M8208 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; jiné
  • M8209 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; lokalizace NS
  • M8210 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); mnohočetné lokalizace
  • M8211 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); zamenní krajina
  • M8212 Osteoporóza při endokrin.poruchách (E00-E34+); nadloktí
  • M8213 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); předloktí
  • M8214 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); ruka
  • M8215 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); pánevní krajina a stehno
  • M8216 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); bérec
  • M8217 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); kotník a noha pod ním
  • M8218 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); jiné
  • M8219 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); lokalizace NS
  • M8280 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M8281 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
  • M8282 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; nadloktí
  • M8283 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; předloktí
  • M8284 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; ruka
  • M8285 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M8286 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; bérec
  • M8287 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M8288 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; jiné
  • M8289 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
  • M8300 Osteomalacie v šestinedělí; mnohočetné lokalizace
  • M8301 Osteomalacie v šestinedělí; ramenní krajina
  • M8302 Osteomalacie v šestinedělí; nadloktí
  • M8303 Osteomalacie v šestinedělí; předloktí
  • M8304 Osteomalacie v šestinedělí; ruka
  • M8305 Osteomalacie v šestinedělí; pánevní krajina a stehno
  • M8306 Osteomalacie v šestinedělí; bérec
  • M8307 Osteomalacie v šestinedělí; kotník a noha pod ním
  • M8308 Osteomalacie v šestinedělí; jiné
  • M8309 Osteomalacie v šestinedělí; lokalizace NS
  • M8310 Stařecká osteomalacie; mnohočetné lokalizace
  • M8311 Stařecká osteomalacie; ramenní krajina
  • M8312 Stařecká osteomalacie; nadloktí
  • M8313 Stařecká osteomalacie; předloktí
  • M8314 Stařecká osteomalacie; ruka
  • M8315 Stařecká osteomalacie; pánevní krajina a stehno
  • M8316 Stařecká osteomalacie; bérec
  • M8317 Stařecká osteomalacie; kotník a noha pod ním
  • M8318 Stařecká osteomalacie; jiné
  • M8319 Stařecká osteomalacie; lokalizace NS
  • M8320 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; mnohočetné lokalizace
  • M8321 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; ramenní krajina
  • M8322 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; nadloktí
  • M8323 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; předloktí
  • M8324 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; ruka
  • M8325 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; pánevní krajina a stehno
  • M8326 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; bérec
  • M8327 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; kotník a noha pod ním
  • M8328 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; jiné
  • M8329 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; lokalizace NS
  • M8330 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; mnohočetné lokalizace
  • M8331 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; ramenní krajina
  • M8332 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; nadloktí
  • M8333 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; předloktí
  • M8334 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; ruka
  • M8335 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; pánevní krajina a stehno
  • M8336 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; bérec
  • M8337 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; kotník a noha pod ním
  • M8338 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; jiné
  • M8339 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; lokalizace NS
  • M8340 Hliníková kostní nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M8341 Hliníková kostní nemoc; ramenní krajina
  • M8342 Hliníková kostní nemoc; nadloktí
  • M8343 Hliníková kostní nemoc; předloktí
  • M8344 Hliníková kostní nemoc; ruka
  • M8345 Hliníková kostní nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M8346 Hliníková kostní nemoc; bérec
  • M8347 Hliníková kostní nemoc; kotník a noha pod ním
  • M8348 Hliníková kostní nemoc; jiné
  • M8349 Hliníková kostní nemoc; lokalizace NS
  • M8350 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8351 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; ramenní krajina
  • M8352 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; nadloktí
  • M8353 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; předloktí
  • M8354 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; ruka
  • M8355 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8356 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; bérec
  • M8357 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8358 Jiná osteomalacie dospělých způsobená léčivy; jiné
  • M8359 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; lokalizace NS
  • M8380 Jiná osteomalacie dospělých; mnohočetné lokalizace
  • M8381 Jiná osteomalacie dospělých; ramenní krajina
  • M8382 Jiná osteomalacie dospělých; nadloktí
  • M8383 Jiná osteomalacie dospělých; předloktí
  • M8384 Jiná osteomalacie dospělých; ruka
  • M8385 Jiná osteomalacie dospělých; pánevní krajina a stehno
  • M8386 Jiná osteomalacie dospělých; bérec
  • M8387 Jiná osteomalacie dospělých; kotník a noha pod ním
  • M8388 Jiná osteomalacie dospělých; jiné
  • M8389 Jiná osteomalacie dospělých; lokalizace NS
  • M8390 Osteomalacie dospělých NS; mnohočetné lokalizace
  • M8391 Osteomalacie dospělých NS; ramenní krajina
  • M8392 Osteomalacie dospělých NS; nadloktí
  • M8393 Osteomalacie dospělých NS; předloktí
  • M8394 Osteomalacie dospělých NS; ruka
  • M8395 Osteomalacie dospělých NS; pánevní krajina a stehno
  • M8396 Osteomalacie dospělých NS; bérec
  • M8397 Osteomalacie dospělých NS; kotník a noha pod ním
  • M8398 Osteomalacie dospělých NS; jiné
  • M8399 Osteomalacie dospělých NS; lokalizace NS
  • M8400 Špatné spojení kostí po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8401 Špatné spojení kostí po zlomenině; ramenní krajina
  • M8402 Špatné spojení kostí po zlomenině; nadloktí
  • M8403 Špatné spojení kostí po zlomenině; předloktí
  • M8404 Špatné spojení kostí po zlomenině; ruka
  • M8405 Špatné spojení kostí po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8406 Špatné spojení kostí po zlomenině; bérec
  • M8407 Špatné spojení kostí po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8408 Špatné spojení kostí po zlomenině; jiné
  • M8409 Špatné spojení kostí po zlomenině; lokalizace NS
  • M8410 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8411 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ramenní krajina
  • M8412 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; nadloktí
  • M8413 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; předloktí
  • M8414 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ruka
  • M8415 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8416 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; bérec
  • M8417 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8418 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; jiné
  • M8419 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; lokalizace NS
  • M8420 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8421 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ramenní krajina
  • M8422 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; nadloktí
  • M8423 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; předloktí
  • M8424 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ruka
  • M8425 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8426 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; bérec
  • M8427 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8428 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; jiné
  • M8429 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; lokalizace NS
  • M8480 Jiné poruchy kontinuity kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8481 Jiné poruchy kontinuity kosti; ramenní krajina
  • M8482 Jiné poruchy kontinuity kosti; nadloktí
  • M8483 Jiné poruchy kontinuity kosti; předloktí
  • M8484 Jiné poruchy kontinuity kosti; ruka
  • M8485 Jiné poruchy kontinuity kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8486 Jiné poruchy kontinuity kosti; bérec
  • M8487 Jiné poruchy kontinuity kosti; kotník a noha pod ním
  • M8488 Jiné poruchy kontinuity kosti; jiné
  • M8489 Jiné poruchy kontinuity kosti; lokalizace NS
  • M8490 Porucha kontinuity kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8491 Porucha kontinuity kosti NS; ramenní krajina
  • M8492 Porucha kontinuity kosti NS; nadloktí
  • M8493 Porucha kontinuity kosti NS; předloktí
  • M8494 Porucha kontinuity kosti NS; ruka
  • M8495 Porucha kontinuity kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8496 Porucha kontinuity kosti NS; bérec
  • M8497 Porucha kontinuity kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8498 Porucha kontinuity kosti NS; jiné
  • M8499 Porucha kontinuity kosti NS; lokalizace NS
  • M8500 Fibrózní dysplázie; mnohočetné lokalizace
  • M8501 Fibrózní dysplázie; ramenní krajina
  • M8502 Fibrózní dysplázie; nadloktí
  • M8503 Fibrózní dysplázie; předloktí
  • M8504 Fibrózní dysplázie; ruka
  • M8505 Fibrózní dysplázie; pánevní krajina a stehno
  • M8506 Fibrózní dysplázie; bérec
  • M8507 Fibrózní dysplázie; kotník a noha pod ním
  • M8508 Fibrózní dysplázie; jiné
  • M8509 Fibrózní dysplázie; lokalizace NS
  • M8510 Kostní fluoróza; mnohočetné lokalizace
  • M8511 Kostní fluoróza; ramenní krajina
  • M8512 Kostní fluoróza; nadloktí
  • M8513 Kostní fluoróza; předloktí
  • M8514 Kostní fluoróza; ruka
  • M8515 Kostní fluoróza; pánevní krajina a stehno
  • M8516 Kostní fluoróza; bérec
  • M8517 Kostní fluoróza; kotník a noha pod ním
  • M8518 Kostní fluoróza; jiné
  • M8519 Kostní fluoróza; lokalizace NS
  • M8528 Hyperostóza lebky; jiné
  • M8530 Osteitis condensans; mnohočetné lokalizace
  • M8531 Osteitis condensans; ramenní krajina
  • M8532 Osteitis condensans; nadloktí
  • M8533 Osteitis condensans; předloktí
  • M8534 Osteitis condensans; ruka
  • M8535 Osteitis condensans; pánevní krajina a stehno
  • M8536 Osteitis condensans; bérec
  • M8537 Osteitis condensans; kotník a noha pod ním
  • M8538 Osteitis condensans; jiné
  • M8539 Osteitis condensans; lokalizace NS
  • M8580 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8581 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; ramenní krajina
  • M8582 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; nadloktí
  • M8583 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; předloktí
  • M8584 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; ruka
  • M8585 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8586 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; bérec
  • M8587 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; kotník a noha pod ním
  • M8588 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; jiné
  • M8589 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; lokalizace NS
  • M8590 Porucha hustoty a struktury kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8591 Porucha hustoty a struktury kosti NS; ramenní krajina
  • M8592 Porucha hustoty a struktury kosti NS; nadloktí
  • M8593 Porucha hustoty a struktury kosti NS; předloktí
  • M8594 Porucha hustoty a struktury kosti NS; ruka
  • M8595 Porucha hustoty a struktury kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8596 Porucha hustoty a struktury kosti NS; bérec
  • M8597 Porucha hustoty a struktury kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8598 Porucha hustoty a struktury kosti NS; jiné
  • M8599 Porucha hustoty a struktury kosti NS; lokalizace NS
  • M8808 Pagetova nemoc lebky; jiné
  • M8880 Pagetova nemoc jiných kostí; mnohočetné lokalizace
  • M8881 Pagetova nemoc jiných kostí; ramenní krajina
  • M8882 Pagetova nemoc jiných kostí; nadloktí
  • M8883 Pagetova nemoc jiných kostí; předloktí
  • M8884 Pagetova nemoc jiných kostí; ruka
  • M8885 Pagetova nemoc jiných kostí; pánevní krajina a stehno
  • M8886 Pagetova nemoc jiných kostí; bérec
  • M8887 Pagetova nemoc jiných kostí; kotník a noha pod ním
  • M8888 Pagetova nemoc jiných kostí; jiné
  • M8889 Pagetova nemoc jiných kostí; lokalizace NS
  • M8890 Pagetova nemoc kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8891 Pagetova nemoc kosti NS; ramenní krajina
  • M8892 Pagetova nemoc kosti NS; nadloktí
  • M8893 Pagetova nemoc kosti NS; předloktí
  • M8894 Pagetova nemoc kosti NS; ruka
  • M8895 Pagetova nemoc kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8896 Pagetova nemoc kosti NS; bérec
  • M8897 Pagetova nemoc kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8898 Pagetova nemoc kosti NS; jiné
  • M8899 Pagetova nemoc kosti NS; lokalizace NS
  • M8900 Algoneurodystrofie; mnohočetné lokalizace
  • M8901 Algoneurodystrofie; ramenní krajina
  • M8902 Algoneurodystrofie; nadloktí
  • M8903 Algoneurodystrofie; předloktí
  • M8904 Algoneurodystrofie; ruka
  • M8905 Algoneurodystrofie; pánevní krajina a stehno
  • M8906 Algoneurodystrofie; bérec
  • M8907 Algoneurodystrofie; kotník a noha pod ním
  • M8908 Algoneurodystrofie; jiné
  • M8909 Algoneurodystrofie; lokalizace NS
  • M8910 Uzávěr epifýzy; mnohočetné lokalizace
  • M8911 Uzávěr epifýzy; ramenní krajina
  • M8912 Uzávěr epifýzy; nadloktí
  • M8913 Uzávěr epifýzy; předloktí
  • M8914 Uzávěr epifýzy; ruka
  • M8915 Uzávěr epifýzy; pánevní krajina a stehno
  • M8916 Uzávěr epifýzy; bérec
  • M8917 Uzávěr epifýzy; kotník a noha pod ním
  • M8919 Uzávěr epifýzy; lokalizace NS
  • M8920 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; mnohočetné lokalizace
  • M8921 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; ramenní krajina
  • M8922 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; nadloktí
  • M8923 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; předloktí
  • M8924 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; ruka
  • M8925 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; pánevní krajina a stehno
  • M8926 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; bérec
  • M8927 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; kotník a noha pod ním
  • M8928 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; jiné
  • M8929 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; lokalizace NS
  • M8930 Hypertrofie kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8931 Hypertrofie kosti; ramenní krajina
  • M8932 Hypertrofie kosti; nadloktí
  • M8933 Hypertrofie kosti; předloktí
  • M8934 Hypertrofie kosti; ruka
  • M8935 Hypertrofie kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8936 Hypertrofie kosti; bérec
  • M8937 Hypertrofie kosti; kotník a noha pod ním
  • M8938 Hypertrofie kosti; jiné
  • M8939 Hypertrofie kosti; lokalizace NS
  • M8940 Jiná hypertrofická osteoartropatie; mnohočetné lokalizace
  • M8941 Jiná hypertrofická osteoartropatie; ramenní krajina
  • M8942 Jiná hypertrofická osteoartropatie; nadloktí
  • M8943 Jiná hypertrofická osteoartropatie; předloktí
  • M8944 Jiná hypertrofická osteoartropatie; ruka
  • M8945 Jiná hypertrofická osteoartropatie; pánevní krajina a stehno
  • M8946 Jiná hypertrofická osteoartropatie; bérec
  • M8947 Jiná hypertrofická osteoartropatie; kotník a noha pod ním
  • M8948 Jiná hypertrofická osteoartropatie; Jiná
  • M8949 Jiná hypertrofická osteoartropatie; lokalizace NS
  • M8950 Osteolýza; mnohočetné lokalizace
  • M8951 Osteolýza; ramenní krajina
  • M8952 Osteolýza; nadloktí
  • M8953 Osteolýza; předloktí
  • M8954 Osteolýza; ruka
  • M8955 Osteolýza; pánevní krajina a stehno
  • M8956 Osteolýza; bérec
  • M8957 Osteolýza; kotník a noha pod ním
  • M8958 Osteolýza; jiné
  • M8959 Osteolýza; lokalizace NS
  • M8960 Osteopatie po poliomyelitidě; mnohočetné lokalizace
  • M8961 Osteopatie po poliomyelitidě; ramenní krajina
  • M8962 Osteopatie po poliomyelitidě; nadloktí
  • M8963 Osteopatie po poliomyelitidě; předloktí
  • M8964 Osteopatie po poliomyelitidě; ruka
  • M8965 Osteopatie po poliomyelitidě; pánevní krajina a stehno
  • M8966 Osteopatie po poliomyelitidě; bérec
  • M8967 Osteopatie po poliomyelitidě; kotník a noha pod ním
  • M8968 Osteopatie po poliomyelitidě; jiné
  • M8969 Osteopatie po poliomyelitidě; lokalizace NS
  • M8980 Jiná určená onemocnění kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8981 Jiná určená onemocnění kosti; ramenní krajina
  • M8982 Jiná určená onemocnění kosti; nadloktí
  • M8983 Jiná určená onemocnění kosti; předloktí
  • M8984 Jiná určená onemocnění kosti; ruka
  • M8985 Jiná určená onemocnění kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8986 Jiná určená onemocnění kosti; bérec
  • M8987 Jiná určená onemocnění kosti; kotník a noha pod ním
  • M8988 Jiná určená onemocnění kosti; jiné
  • M8989 Jiná určená onemocnění kosti; lokalizace NS
  • M8990 Onemocnění kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8991 Onemocnění kosti NS; ramenní krajina
  • M8992 Onemocnění kosti NS; nadloktí
  • M8993 Onemocnění kosti NS; předloktí
  • M8994 Onemocnění kosti NS; ruka
  • M8995 Onemocnění kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8996 Onemocnění kosti NS; bérec
  • M8997 Onemocnění kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8998 Onemocnění kosti NS; jiné
  • M8999 Onemocnění kosti NS; lokalizace NS
  • M9060 Osteitis deformans při novotvaru ; mnohočetné lokalizace
  • M9061 Osteitis deformans při novotvaru ; ramenní krajina
  • M9062 Osteitis deformans při novotvaru ; nadloktí
  • M9063 Osteitis deformans při novotvaru ; předloktí
  • M9064 Osteitis deformans při novotvaru ; ruka
  • M9065 Osteitis deformans při novotvaru ; pánevní krajina a stehno
  • M9066 Osteitis deformans při novotvaru ; bérec
  • M9067 Osteitis deformans při novotvaru ; kotník a noha pod ním
  • M9068 Osteitis deformans při novotvaru ; jiné
  • M9069 Osteitis deformans při novotvaru ; lokalizace NS
  • M9080 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9081 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M9082 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M9083 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M9084 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M9085 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9086 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M9087 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9088 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M9089 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M9105 Juvenilní osteochondróza pánve; pánevní krajina a stehno
  • M9109 Juvenilní osteochondróza pánve; lokalizace NS
  • M9115 Juvenil.osteochondropatie hlav.kosti stehenní; pánev. krajina a stehno
  • M9125 Coxa plana; pánevní krajina a stehno
  • M9135 Pseudokoxalgie; pánevní krajina a stehno
  • M9185 Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve; pánevní krajina a stehno
  • M9195 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve NS; pánevní krajina a stehno
  • M920 Juvenilní osteochondróza pažní kosti (humeru)
  • M921 Juvenilní osteochondróza kosti vřetenní (radia) a kosti loketní (ulny)
  • M922 Juvenilní osteochondróza ruky
  • M923 Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
  • M925 Juvenilní osteochondróza kosti holenní a kosti lýtkové
  • M926 Juvenilní osteochondróza tarzu
  • M927 Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
  • M928 Jiná určená osteochondróza
  • M929 Juvenilní osteochondróza NS
  • M930 Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
  • M931 Kienböckova nemoc dospělých
  • M932 Osteochondritis dissecans
  • M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar páteře, kostí a měkkých tkání
  • C400 ZN - lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
  • C401 ZN - krátké kosti horní končetiny
  • C402 ZN - dlouhé kosti dolní končetiny
  • C403 ZN - krátké kosti dolní končetiny
  • C408 ZN - léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
  • C409 ZN - kost a kloubní chrupavka končetiny NS
  • C412 ZN - páteř
  • C413 ZN - žebra, hrudní kost [sternum] a klíční kost [clavicula]
  • C414 ZN - kosti pánevní, křížová kost a kostrč
  • C418 ZN - léze přesahující kost a kloubní chrupavku
  • C419 ZN - kost a kloubní chrupavka NS
  • C491 ZN - pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
  • C492 ZN - pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
  • C701 ZN - míšní pleny [meninges spinales]
  • C709 ZN - pleny [meninges] NS
  • C720 ZN - mícha [medulla spinalis]
  • C721 ZN - cauda equina
  • C728 ZN - léze přesahující mozek a jiné části CNS
  • C729 ZN - centrální nervová soustava NS
  • C764 ZN - horní končetina
  • C765 ZN - dolní končetina
  • C795 Sekundární ZN kosti a kostní dřeně
 • | Hlavní diagnózy - nezhoubný novotvar páteře, kostí a měkkých tkání
  • D160 Nezhoubný novotvar - lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
  • D161 Nezhoubný novotvar - krátké kosti horní končetiny
  • D162 Nezhoubný novotvar - dlouhé kosti dolní končetiny
  • D163 Nezhoubný novotvar - krátké kosti dolní končetiny
  • D166 Nezhoubný novotvar - páteř
  • D168 Nezhoubný novotvar - kosti pánevní, křížová kost a kostrč
  • D169 Nezhoubný novotvar - kost a kloubní chrupavka NS
  • D211 J. nezhoub.novotvar - poj. a j. měkká tkáň horní končetiny vč. ramene
  • D212 J. nez.. novotvar - pojivová a j. měkká tkáň dolní končetiny vč. kyčle
  • D213 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
  • D214 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň břicha
  • D215 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň pánve
  • D216 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
  • D219 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a j. měkká tkáň NS
  • D321 Nezhoubný novotvar - míšní pleny [meninges spinales]
  • D329 Nezhoubný novotvar - pleny [meninges] NS
  • D334 Nezhoubný novotvar - mícha
  • D337 Nezhoubný novotvar - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • D339 Nezhoubný novotvar - centrální nervová soustava NS
  • D421 Novotvar NNCH - míšní pleny [meninges spinales]
  • D429 Novotvar NNCH - pleny [meninges] NS
  • D434 Novotvar NNCH - mícha
  • D437 Novotvar NNCH - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • D439 Novotvar NNCH - centrální nervová soustava NS
  • D480 Novotvar NNCH - kost a kloubní chrupavka
  • D481 Novotvar NNCH - pojivová a jiná měkká tkáň
  • M8540 Solitární kostní cysta; mnohočetné lokalizace
  • M8541 Solitární kostní cysta; ramenní krajina
  • M8542 Solitární kostní cysta; nadloktí
  • M8543 Solitární kostní cysta; předloktí
  • M8544 Solitární kostní cysta; ruka
  • M8545 Solitární kostní cysta; pánevní krajina a stehno
  • M8546 Solitární kostní cysta; bérec
  • M8547 Solitární kostní cysta; kotník a noha pod ním
  • M8548 Solitární kostní cysta; jiné
  • M8549 Solitární kostní cysta; lokalizace NS
  • M8550 Aneuryzmatická kostní cysta; mnohočetné lokalizace
  • M8551 Aneuryzmatická kostní cysta; ramenní krajina
  • M8552 Aneuryzmatická kostní cysta; nadloktí
  • M8553 Aneuryzmatická kostní cysta; předloktí
  • M8554 Aneuryzmatická kostní cysta; ruka
  • M8555 Aneuryzmatická kostní cysta; pánevní krajina a stehno
  • M8556 Aneuryzmatická kostní cysta; bérec
  • M8557 Aneuryzmatická kostní cysta; kotník a noha pod ním
  • M8558 Aneuryzmatická kostní cysta; jiné
  • M8559 Aneuryzmatická kostní cysta; lokalizace NS
  • M8560 Jiná cysta kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8561 Jiná cysta kosti; ramenní krajina
  • M8562 Jiná cysta kosti; nadloktí
  • M8563 Jiná cysta kosti; předloktí
  • M8564 Jiná cysta kosti; ruka
  • M8565 Jiná cysta kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8566 Jiná cysta kosti; bérec
  • M8567 Jiná cysta kosti; kotník a noha pod ním
  • M8568 Jiná cysta kosti; jiné