ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 08-I29 Krytí defektu kožním štěpem pro nemoci muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 08-I29 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání, u kterých bylo provedeno krytí defektu kožním štěpem. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 32
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 08-Z04, 08-Z06, 08-F05, 08-F07, 08-F11, 08-N01, 08-N02, 08-T04, 08-T05, 08-T07, 08-T08, 08-T12, 08-T15
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění a nekróza kostí
  • B453 Kostní kryptokokóza
  • B672 Infekce kosti, původce: Echinococcus granulosus
  • M8600 Akutní hematogenní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8601 Akutní hematogenní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8602 Akutní hematogenní osteomyelitida; nadloktí
  • M8603 Akutní hematogenní osteomyelitida; předloktí
  • M8604 Akutní hematogenní osteomyelitida; ruka
  • M8605 Akutní hematogenní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8606 Akutní hematogenní osteomyelitida; bérec
  • M8607 Akutní hematogenní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8608 Akutní hematogenní osteomyelitida; jiné
  • M8609 Akutní hematogenní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8610 Jiná akutní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8611 Jiná akutní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8612 Jiná akutní osteomyelitida; nadloktí
  • M8613 Jiná akutní osteomyelitida; předloktí
  • M8614 Jiná akutní osteomyelitida; ruka
  • M8615 Jiná akutní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8616 Jiná akutní osteomyelitida; bérec
  • M8617 Jiná akutní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8618 Jiná akutní osteomyelitida; jiné
  • M8619 Jiná akutní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8620 Subakutní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8621 Subakutní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8622 Subakutní osteomyelitida; nadloktí
  • M8623 Subakutní osteomyelitida; předloktí
  • M8624 Subakutní osteomyelitida; ruka
  • M8625 Subakutní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8626 Subakutní osteomyelitida; bérec
  • M8627 Subakutní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8628 Subakutní osteomyelitida; jiné
  • M8629 Subakutní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8630 Chronická multifokální osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8631 Chronická multifokální osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8632 Chronická multifokální osteomyelitida; nadloktí
  • M8633 Chronická multifokální osteomyelitida; předloktí
  • M8634 Chronická multifokální osteomyelitida; ruka
  • M8635 Chronická multifokální osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8636 Chronická multifokální osteomyelitida; bérec
  • M8637 Chronická multifokální osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8638 Chronická multifokální osteomyelitida; jiné
  • M8639 Chronická multifokální osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8640 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; mnohočetné lokalizace
  • M8641 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; ramenní krajina
  • M8642 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; nadloktí
  • M8643 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; předloktí
  • M8644 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; ruka
  • M8645 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; pánevní krajina a stehno
  • M8646 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; bérec
  • M8647 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; kotník a noha pod ním
  • M8648 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; jiné
  • M8649 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; lokalizace NS
  • M8650 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8651 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8652 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; nadloktí
  • M8653 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; předloktí
  • M8654 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; ruka
  • M8655 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8656 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; bérec
  • M8657 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8658 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; jiné
  • M8659 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8660 Jiná chronická osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8661 Jiná chronická osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8662 Jiná chronická osteomyelitida; nadloktí
  • M8663 Jiná chronická osteomyelitida; předloktí
  • M8664 Jiná chronická osteomyelitida; ruka
  • M8665 Jiná chronická osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8666 Jiná chronická osteomyelitida; bérec
  • M8667 Jiná chronická osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8668 Jiná chronická osteomyelitida; jiné
  • M8669 Jiná chronická osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8680 Jiná osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8681 Jiná osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8682 Jiná osteomyelitida; nadloktí
  • M8683 Jiná osteomyelitida; předloktí
  • M8684 Jiná osteomyelitida; ruka
  • M8685 Jiná osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8686 Jiná osteomyelitida; bérec
  • M8687 Jiná osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8688 Jiná osteomyelitida; jiné
  • M8689 Jiná osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8690 Osteomyelitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M8691 Osteomyelitida NS; ramenní krajina
  • M8692 Osteomyelitida NS; nadloktí
  • M8693 Osteomyelitida NS; předloktí
  • M8694 Osteomyelitida NS; ruka
  • M8695 Osteomyelitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M8696 Osteomyelitida NS; bérec
  • M8697 Osteomyelitida NS; kotník a noha pod ním
  • M8698 Osteomyelitida NS; jiné
  • M8699 Osteomyelitida NS; lokalizace NS
  • M8700 Idiopatická aseptická nekróza kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8701 Idiopatická aseptická nekróza kosti; ramenní krajina
  • M8702 Idiopatická aseptická nekróza kosti; nadloktí
  • M8703 Idiopatická aseptická nekróza kosti; předloktí
  • M8704 Idiopatická aseptická nekróza kosti; ruka
  • M8705 Idiopatická aseptická nekróza kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8706 Idiopatická aseptická nekróza kosti; bérec
  • M8707 Idiopatická aseptická nekróza kosti; kotník a noha pod ním
  • M8708 Idiopatická aseptická nekróza kosti; jiné
  • M8709 Idiopatická aseptická nekróza kosti; lokalizace NS
  • M8710 Osteonekróza způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8711 Osteonekróza způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M8712 Osteonekróza způsobená léčivy; nadloktí
  • M8713 Osteonekróza způsobená léčivy; předloktí
  • M8714 Osteonekróza způsobená léčivy; ruka
  • M8715 Osteonekróza způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8716 Osteonekróza způsobená léčivy; bérec
  • M8717 Osteonekróza způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8718 Osteonekróza způsobená léčivy; jiné
  • M8719 Osteonekróza způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M8720 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; mnohočetné lokalizace
  • M8721 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; ramenní krajina
  • M8722 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; nadloktí
  • M8723 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; předloktí
  • M8724 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; ruka
  • M8725 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; pánevní krajina a stehno
  • M8726 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; bérec
  • M8727 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; kotník a noha pod ním
  • M8728 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; jiné
  • M8729 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; lokalizace NS
  • M8730 Jiná sekundární osteonekróza; mnohočetné lokalizace
  • M8731 Jiná sekundární osteonekróza; ramenní krajina
  • M8732 Jiná sekundární osteonekróza; nadloktí
  • M8733 Jiná sekundární osteonekróza; předloktí
  • M8734 Jiná sekundární osteonekróza; ruka
  • M8735 Jiná sekundární osteonekróza; pánevní krajina a stehno
  • M8736 Jiná sekundární osteonekróza; bérec
  • M8737 Jiná sekundární osteonekróza; kotník a noha pod ním
  • M8738 Jiná sekundární osteonekróza; jiné
  • M8739 Jiná sekundární osteonekróza; lokalizace NS
  • M8780 Jiná osteonekróza; mnohočetné lokalizace
  • M8781 Jiná osteonekróza; ramenní krajina
  • M8782 Jiná osteonekróza; nadloktí
  • M8783 Jiná osteonekróza; předloktí
  • M8784 Jiná osteonekróza; ruka
  • M8785 Jiná osteonekróza; pánevní krajina a stehno
  • M8786 Jiná osteonekróza; bérec
  • M8787 Jiná osteonekróza; kotník a noha pod ním
  • M8788 Jiná osteonekróza; jiné
  • M8789 Jiná osteonekróza; lokalizace NS
  • M8790 Osteonekróza NS; mnohočetné lokalizace
  • M8791 Osteonekróza NS; ramenní krajina
  • M8792 Osteonekróza NS; nadloktí
  • M8793 Osteonekróza NS; předloktí
  • M8794 Osteonekróza NS; ruka
  • M8795 Osteonekróza NS; pánevní krajina a stehno
  • M8796 Osteonekróza NS; bérec
  • M8797 Osteonekróza NS; kotník a noha pod ním
  • M8798 Osteonekróza NS; jiné
  • M8799 Osteonekróza NS; lokalizace NS
  • M9000 TBC kosti (A18.0+); mnohočetné lokalizace
  • M9001 TBC kosti (A18.0+); ramenní krajina
  • M9002 TBC kosti (A18.0+); nadloktí
  • M9003 TBC kosti (A18.0+); předloktí
  • M9004 TBC kosti (A18.0+); ruka
  • M9005 TBC kosti (A18.0+); pánevní krajina a stehno
  • M9006 TBC kosti (A18.0+); bérec
  • M9007 TBC kosti (A18.0+); kotník a noha pod ním
  • M9008 TBC kosti (A18.0+); jiné
  • M9009 TBC kosti (A18.0+); lokalizace NS
  • M9010 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9011 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M9012 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; nadloktí
  • M9013 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; předloktí
  • M9014 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; ruka
  • M9015 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9016 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; bérec
  • M9017 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9018 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; jiné
  • M9019 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M9020 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9021 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M9022 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; nadloktí
  • M9023 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; předloktí
  • M9024 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; ruka
  • M9025 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9026 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; bérec
  • M9027 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9028 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; jiné
  • M9029 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M9030 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+).; mnohočetné lokalizace
  • M9031 Osteonekróza při kesonové nem.(T70.3+); ramenní krajina
  • M9032 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); nadloktí
  • M9033 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); předloktí
  • M9034 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); ruka
  • M9035 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); pánevní krajina a stehno
  • M9036 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); bérec
  • M9037 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); kotník a noha pod ním
  • M9038 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); jiné
  • M9039 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); lokalizace NS
  • M9040 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); mnohočetné lokalizace
  • M9041 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); ramenní krajina
  • M9042 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); nadloktí
  • M9043 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); předloktí
  • M9044 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); ruka
  • M9045 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); pánevní krajina a stehno
  • M9046 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); bérec
  • M9047 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); kotník a noha pod ním
  • M9048 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); jiné
  • M9049 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); lokalizace NS
  • M9050 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9051 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M9052 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M9053 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M9054 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M9055 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9056 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M9057 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9058 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M9059 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - zánětlivé komplikace ortopedických protetických pomůcek a komplikace související s amputací
  • T845 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
  • T846 Inf. a zánětlivá reakce způs. vnitřní fixační pomůckou (kterék.lok.)
  • T847 Infekční a zánět. reakce způs.j.vnitř.ortop.protet.pomůc.,impl.a štěpy
  • T874 Infekce amputačního pahýlu
  • T875 Nekróza amputačního pahýlu
 • | Hlavní diagnózy - deformity a vrozené vady pohybového aparátu kromě páteře
  • M200 Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
  • M201 Vbočený palec nohy (získaný) [Hallux valgus]
  • M202 Ztuhlý palec nohy [Hallux rigidus]
  • M203 Jiné deformity palce nohy (získané)
  • M204 Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
  • M205 Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
  • M206 Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS
  • M2100 Valgózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2102 Valgózní deformita NJ; nadloktí
  • M2103 Valgózní deformita NJ; předloktí
  • M2104 Valgózní deformita NJ; ruka
  • M2105 Valgózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2106 Valgózní deformita NJ; bérec
  • M2107 Valgózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2108 Valgózní deformita NJ; jiné
  • M2109 Valgózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2110 Varózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2112 Varózní deformita NJ; nadloktí
  • M2113 Varózní deformita NJ; předloktí
  • M2114 Varózní deformita NJ; ruka
  • M2115 Varózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2116 Varózní deformita NJ; bérec
  • M2117 Varózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2118 Varózní deformita NJ; jiné
  • M2119 Varózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2120 Flekční deformity; mnohočetné lokalizace
  • M2121 Flekční deformity; ramenní krajina
  • M2122 Flekční deformity; nadloktí
  • M2123 Flekční deformity; předloktí
  • M2124 Flekční deformity; ruka
  • M2125 Flekční deformity; pánevní krajina a stehno
  • M2126 Flekční deformity; bérec
  • M2127 Flekční deformity; kotník a noha pod ním
  • M2128 Flekční deformity; jiné
  • M2129 Flekční deformity; lokalizace NS
  • M2130 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2133 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; předloktí
  • M2134 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; ruka
  • M2137 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; kotník a noha pod ním
  • M2147 Plochá noha (získaná) [pes planus]; kotník a noha pod ním
  • M2150 Získaná dráp.‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; mnohoč.lok.
  • M2154 Získaná drápovitá‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; ruka
  • M2157 Získ. dráp.‚ kyj. ruka‚ dráp. a kososvislá noha; kotník a noha pod ním
  • M2167 Jiné získané deformity kotníku; kotník a noha pod ním
  • M2170 Nestejná délka končetiny získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2171 Nestejná délka končetiny získ.; ramenní krajina
  • M2172 Nestejná délka končetiny získ.; nadloktí
  • M2173 Nestejná délka končetiny získ.; předloktí
  • M2174 Nestejná délka končetiny získ.; ruka
  • M2175 Nestejná délka končetiny získ.; pánevní krajina a stehno
  • M2176 Nestejná délka končetiny získ.; bérec
  • M2177 Nestejná délka končetiny získ.; kotník a noha pod ním
  • M2179 Nestejná délka končetiny získ.; lokalizace NS
  • M2180 Jiné určené získané deformity končetin; mnohočetné lokalizace
  • M2181 Jiné určené získané deformity končetin; ramenní krajina
  • M2182 Jiné určené získané deformity končetin; nadloktí
  • M2183 Jiné určené získané deformity končetin; předloktí
  • M2184 Jiné určené získané deformity končetin; ruka
  • M2185 Jiné určené získané deformity končetin; pánevní krajina a stehno
  • M2186 Jiné určené získané deformity končetin; bérec
  • M2187 Jiné určené získané deformity končetin; kotník a noha pod ním
  • M2189 Jiné urč.získané deformity končetin; lokalizace NS
  • M2190 Získaná deformita končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M2191 Získaná deformita končetiny NS; ramenní krajina
  • M2192 Získaná deformita končetiny NS; nadloktí
  • M2193 Získaná deformita končetiny NS; předloktí
  • M2194 Získaná deformita končetiny NS; ruka
  • M2195 Získaná deformita končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M2196 Získaná deformita končetiny NS; bérec
  • M2197 Získaná deformita končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M2199 Získaná deformita končetiny NS; lokalizace NS
  • M955 Získaná deformita pánve
  • M958 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
  • M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy NS
  • Q650 Vrozené jednostranné vykloubení kyčle
  • Q651 Vrozené oboustranné vykloubení kyčle
  • Q652 Vrozené vykloubení kyčle NS
  • Q653 Vrozená jednostranná subluxace kyčle
  • Q654 Vrozená oboustranná subluxace kyčle
  • Q655 Vrozená subluxace kyčle NS
  • Q656 Nestabilní kyčel
  • Q658 Jiné vrozené deformity kyčle
  • Q659 Vrozená deformita kyčle NS
  • Q660 Pes equinovarus
  • Q661 Pes calcaneovarus
  • Q662 Metatarsus varus
  • Q663 Jiné vrozené varózní deformity nohy
  • Q664 Pes calcaneovalgus
  • Q665 Vrozená plochá noha
  • Q666 Jiné vrozené valgózní deformity nohy
  • Q667 Abnormálně vyklenutá noha [pes cavus]
  • Q668 Jiné vrozené deformity nohou
  • Q669 Vrozená deformita nohy NS
  • Q680 Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei
  • Q681 Vrozené deformity ruky
  • Q682 Vrozená deformita kolena
  • Q683 Vrozené zkřivení stehenní kosti
  • Q684 Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové
  • Q685 Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy NS
  • Q688 Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity
  • Q690 Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)
  • Q691 Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
  • Q692 Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)
  • Q699 Polydaktylie NS
  • Q700 Sloučené prsty ruky
  • Q701 Blanitě spojené prsty ruky
  • Q702 Sloučené prsty nohy
  • Q703 Blanitě spojené prsty nohy
  • Q704 Polysyndaktylie
  • Q709 Syndaktylie NS
  • Q710 Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
  • Q711 Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
  • Q712 Vrozené chybění obou předloktí a ruky
  • Q713 Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
  • Q714 Podélný redukční defekt kosti vřetenní
  • Q715 Podélný redukční defekt kosti loketní
  • Q716 Klepetovitá ruka
  • Q718 Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)
  • Q719 Redukční defekt horní končetiny NS
  • Q720 Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
  • Q721 Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
  • Q722 Vrozené chybění obou holení a nohou
  • Q723 Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
  • Q724 Podélný redukční defekt stehenní kosti
  • Q725 Podélný redukční defekt holenní kosti
  • Q726 Podélný redukční defekt lýtkové kosti
  • Q727 Rozštěpená noha
  • Q728 Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)
  • Q729 Redukční defekt dolní končetiny NS
  • Q730 Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q731 Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q738 Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q740 Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y) včetně pletence ramenního
  • Q741 Vrozené vady kolena
  • Q742 Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y) včetně pánevního pletence
  • Q743 Arthrogryposis multiplex congenita
  • Q748 Jiné určené vrozené vady končetin(-y)
  • Q749 Neurčená vrozená vada končetin(-y)
  • Q770 Achondrogenesis
  • Q771 Zhoubné trpaslictví
  • Q773 Chondrodysplasia punctata
  • Q774 Achondroplázie
  • Q775 Diastrofická dysplázie
  • Q776 Chondroektodermová dysplázie
  • Q777 Spondyloepifyzární dysplázie
  • Q778 Jiná osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
  • Q779 Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře NS
  • Q780 Osteogenesis imperfekta
  • Q781 Polyostotická fibrózní dysplázie
  • Q782 Osteopetróza
  • Q783 Progresivní diafyzární dysplázie
  • Q784 Enchondromatóza
  • Q785 Metafyzární dysplázie
  • Q786 Mnohočetné vrozené exostózy
  • Q788 Jiné určené osteochondrodysplázie
  • Q789 Osteochondrodysplázie NS
  • Q796 Ehlersův-Danlosův syndrom
  • Q798 Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy
  • Q799 Vrozené vady svalové a kosterní soustavy NS
  • Q871 Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
  • Q872 Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
  • Q873 Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
  • Q875 Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
  • Q878 Jiné určené vrozené malformační syndromy nezařazené jinde
  • Q897 Mnohočetné vrozené vady nezařazené jinde
  • Q898 Jiné určené vrozené vady
  • Q899 Vrozená vada NS
 • | Hlavní diagnózy - komplikace ortopedických protetických pomůcek a komplikace související s amputací
  • M966 Zlom.kosti násled.po vložení ortop.impl.‚ kloub.prot. nebo kost.dest.
  • T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
  • T841 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
  • T842 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
  • T843 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů
  • T844 Mechanická komplikace j.vnitř. ortoped. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T848 Jiné komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T849 Neurč.komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T870 Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
  • T871 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
  • T872 Komplikace jiné znovupřipojené části těla
  • T873 Neurom amputačního pahýlu
  • T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění měkkých tkání
  • E850 Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie
  • E851 Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza
  • E852 Rodinně - dědičná amyloidóza NS
  • E854 Orgánově ohraničená amyloidóza
  • E858 Jiná určená amyloidóza
  • E859 Amyloidóza NS
  • G710 Svalová dystrofie
  • G711 Myotonické poruchy
  • G712 Vrozené myopatie
  • G713 Myopatie mitochondriální NJ
  • G718 Jiné primární poruchy svalů
  • G719 Primární porucha svalu NS
  • G720 Myopatie způsobená léčivy
  • G721 Alkoholická myopatie
  • G722 Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
  • G723 Periodické ochrnutí
  • G724 Zánětlivá myopatie nezařazená jinde
  • G728 Jiné určené myopatie
  • G729 Myopatie NS
  • G734 Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G735 Myopatie při endokrinních nemocech
  • G736 Myopatie při poruchách přeměny látek
  • G737 Myopatie při jiných nemocech ZJ
  • M2420 Poruchy vazů; mnohočetné lokalizace
  • M2421 Poruchy vazů; ramenní krajina
  • M2422 Poruchy vazů; nadloktí
  • M2423 Poruchy vazů; předloktí
  • M2424 Poruchy vazů; ruka
  • M2425 Poruchy vazů; pánevní krajina a stehno
  • M2426 Poruchy vazů; bérec
  • M2427 Poruchy vazů; kotník a noha pod ním
  • M2428 Poruchy vazů; jiné
  • M2429 Poruchy vazů; lokalizace NS
  • M6000 Infekční myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6001 Infekční myozitida; ramenní krajina
  • M6002 Infekční myozitida; nadloktí
  • M6003 Infekční myozitida; předloktí
  • M6004 Infekční myozitida; ruka
  • M6005 Infekční myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6006 Infekční myozitida; bérec
  • M6007 Infekční myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6008 Infekční myozitida; jiné
  • M6009 Infekční myozitida; lokalizace NS
  • M6010 Intersticiální myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6011 Intersticiální myozitida; ramenní krajina
  • M6012 Intersticiální myozitida; nadloktí
  • M6013 Intersticiální myozitida; předloktí
  • M6014 Intersticiální myozitida; ruka
  • M6015 Intersticiální myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6016 Intersticiální myozitida; bérec
  • M6017 Intersticiální myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6018 Intersticiální myozitida; jiné
  • M6019 Intersticiální myozitida; lokalizace NS
  • M6020 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; mnohočetné lokalizace
  • M6021 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; ramenní krajina
  • M6022 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; nadloktí
  • M6023 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; předloktí
  • M6024 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; ruka
  • M6025 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; pánevní krajina a stehno
  • M6026 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; bérec
  • M6027 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; kotník a noha pod ním
  • M6028 Granulom z cizího tělesa měkkké tkáně NJ; jiné
  • M6029 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; lokalizace NS
  • M6080 Jiná myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6081 Jiná myozitida; ramenní krajina
  • M6082 Jiná myozitida; nadloktí
  • M6083 Jiná myozitida; předloktí
  • M6084 Jiná myozitida; ruka
  • M6085 Jiná myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6086 Jiná myozitida; bérec
  • M6087 Jiná myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6088 Jiná myozitida; jiné
  • M6089 Jiná myozitida; lokalizace NS
  • M6090 Myozitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M6091 Myozitida NS; ramenní krajina
  • M6092 Myozitida NS; nadloktí
  • M6093 Myozitida NS; předloktí
  • M6094 Myozitida NS; ruka
  • M6095 Myozitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M6096 Myozitida NS; bérec
  • M6097 Myozitida NS; kotník a noha pod ním
  • M6098 Myozitida NS; jiné
  • M6099 Myozitida NS; lokalizace NS
  • M6100 Myositis ossificans traumatica; mnohočetné lokalizace
  • M6101 Myositis ossificans traumatica; ramenní krajina
  • M6102 Myositis ossificans traumatica; nadloktí
  • M6103 Myositis ossificans traumatica; předloktí
  • M6104 Myositis ossificans traumatica; ruka
  • M6105 Myositis ossificans traumatica; pánevní krajina a stehno
  • M6106 Myositis ossificans traumatica; bérec
  • M6107 Myositis ossificans traumatica; kotník a noha pod ním
  • M6108 Myositis ossificans traumatica; jiné
  • M6109 Myositis ossificans traumatica; lokalizace NS
  • M6110 Myositis ossificans progressiva; mnohočetné lokalizace
  • M6111 Myositis ossificans progressiva; ramenní krajina
  • M6112 Myositis ossificans progressiva; nadloktí
  • M6113 Myositis ossificans progressiva; předloktí
  • M6114 Myositis ossificans progressiva; ruka
  • M6115 Myositis ossificans progressiva; pánevní krajina a stehno
  • M6116 Myositis ossificans progressiva; bérec
  • M6117 Myositis ossificans progressiva; kotník a noha pod ním
  • M6118 Myositis ossificans progressiva; jiné
  • M6119 Myositis ossificans progressiva; lokalizace NS
  • M6120 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6121 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; ramenní krajina
  • M6122 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; nadloktí
  • M6123 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; předloktí
  • M6124 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; ruka
  • M6125 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6126 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; bérec
  • M6127 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6128 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; jiné
  • M6129 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; lokalizace NS
  • M6130 Kalcifikace a osifikace sval.spoj.s popál.; mnohočetné lokalizace
  • M6131 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; ramenní krajina
  • M6132 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; nadloktí
  • M6133 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; předloktí
  • M6134 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; ruka
  • M6135 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; pánevní krajina a stehno
  • M6136 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; bérec
  • M6137 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; kotník a noha pod ním
  • M6138 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; jiné
  • M6139 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; lokalizace NS
  • M6140 Jiná kalcifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6141 Jiná kalcifikace svalu; ramenní krajina
  • M6142 Jiná kalcifikace svalu; nadloktí
  • M6143 Jiná kalcifikace svalu; předloktí
  • M6144 Jiná kalcifikace svalu; ruka
  • M6145 Jiná kalcifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6146 Jiná kalcifikace svalu; bérec
  • M6147 Jiná kalcifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6148 Jiná kalcifikace svalu; jiné
  • M6149 Jiná kalcifikace svalu; lokalizace NS
  • M6150 Jiná osifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6151 Jiná osifikace svalu; ramenní krajina
  • M6152 Jiná osifikace svalu; nadloktí
  • M6153 Jiná osifikace svalu; předloktí
  • M6154 Jiná osifikace svalu; ruka
  • M6155 Jiná osifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6156 Jiná osifikace svalu; bérec
  • M6157 Jiná osifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6158 Jiná osifikace svalu; jiné
  • M6159 Jiná osifikace svalu; lokalizace NS
  • M6190 Kalcifikace a osif.svalu NS; mnohočetné lokalizace
  • M6191 Kalcifikace a osif.svalu NS; ramenní krajina
  • M6192 Kalcifikace a osif.svalu NS; nadloktí
  • M6193 Kalcifikace a osif.svalu NS; předloktí
  • M6194 Kalcifikace a osif.svalu NS; ruka
  • M6195 Kalcifikace a osif.svalu NS; pánevní krajina a stehno
  • M6196 Kalcifikace a osif.svalu NS; bérec
  • M6197 Kalcifikace a osif.svalu NS; kotník a noha pod ním
  • M6198 Kalcifikace a osif.svalu NS; jiné
  • M6199 Kalcifikace a osif.svalu NS; lokalizace NS
  • M6200 Rozštěp svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6201 Rozštěp svalu; ramenní krajina
  • M6202 Rozštěp svalu; nadloktí
  • M6203 Rozštěp svalu; předloktí
  • M6204 Rozštěp svalu; ruka
  • M6205 Rozštěp svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6206 Rozštěp svalu; bérec
  • M6207 Rozštěp svalu; kotník a noha pod ním
  • M6208 Rozštěp svalu; jiné
  • M6209 Rozštěp svalu; lokalizace NS
  • M6210 Jiná ruptura svalu (neúrazová); mnohočetné lokalizace
  • M6211 Jiná ruptura svalu (neúrazová); ramenní krajina
  • M6212 Jiná ruptura svalu (neúrazová); nadloktí
  • M6213 Jiná ruptura svalu (neúrazová); předloktí
  • M6214 Jiná ruptura svalu (neúrazová); ruka
  • M6215 Jiná ruptura svalu (neúrazová); pánevní krajina a stehno
  • M6216 Jiná ruptura svalu (neúrazová); bérec
  • M6217 Jiná ruptura svalu (neúrazová); kotník a noha pod ním
  • M6218 Jiná ruptura svalu (neúrazová); jiné
  • M6219 Jiná ruptura svalu (neúrazová); lokalizace NS
  • M6220 Ischemický infarkt svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6221 Ischemický infarkt svalu; ramenní krajina
  • M6222 Ischemický infarkt svalu; nadloktí
  • M6223 Ischemický infarkt svalu; předloktí
  • M6224 Ischemický infarkt svalu; ruka
  • M6225 Ischemický infarkt svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6226 Ischemický infarkt svalu; bérec
  • M6227 Ischemický infarkt svalu; kotník a noha pod ním
  • M6228 Ischemický infarkt svalu; jiné
  • M6229 Ischemický infarkt svalu; lokalizace NS
  • M6230 Syndrom nehybnosti (paraplegický); mnohočetné lokalizace
  • M6231 Syndrom nehybnosti (paraplegický); ramenní krajina
  • M6232 Syndrom nehybnosti (paraplegický); nadloktí
  • M6233 Syndrom nehybnosti (paraplegický); předloktí
  • M6234 Syndrom nehybnosti (paraplegický); ruka
  • M6235 Syndrom nehybnosti (paraplegický); pánevní krajina a stehno
  • M6236 Syndrom nehybnosti (paraplegický); bérec
  • M6237 Syndrom nehybnosti (paraplegický); kotník a noha pod ním
  • M6238 Syndrom nehybnosti (paraplegický); jiné
  • M6239 Syndrom nehybnosti (paraplegický); lokalizace NS
  • M6240 Kontraktura svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6241 Kontraktura svalu; ramenní krajina
  • M6242 Kontraktura svalu; nadloktí
  • M6243 Kontraktura svalu; předloktí
  • M6244 Kontraktura svalu; ruka
  • M6245 Kontraktura svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6246 Kontraktura svalu; bérec
  • M6247 Kontraktura svalu; kotník a noha pod ním
  • M6248 Kontraktura svalu; jiné
  • M6249 Kontraktura svalu; lokalizace NS
  • M6250 Ochablost a atrofie svalu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M6251 Ochablost a atrofie svalu NJ; ramenní krajina
  • M6252 Ochablost a atrofie svalu NJ; nadloktí
  • M6253 Ochablost a atrofie svalu NJ; předloktí
  • M6254 Ochablost a atrofie svalu NJ; ruka
  • M6255 Ochablost a atrofie svalu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M6256 Ochablost a atrofie svalu NJ; bérec
  • M6257 Ochablost a atrofie svalu NJ; kotník a noha pod ním
  • M6258 Ochablost a atrofie svalu NJ; jiné
  • M6259 Ochablost a atrofie svalu NJ; lokalizace NS
  • M6260 Svalová křeč; mnohočetné lokalizace
  • M6261 Svalová křeč; ramenní krajina
  • M6262 Svalová křeč; nadloktí
  • M6263 Svalová křeč; předloktí
  • M6264 Svalová křeč; ruka
  • M6265 Svalová křeč; pánevní krajina a stehno
  • M6266 Svalová křeč; bérec
  • M6267 Svalová křeč; kotník a noha pod ním
  • M6268 Svalová křeč; jiné
  • M6269 Svalová křeč; lokalizace NS
  • M6280 Jiná určená onemocnění svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6281 Jiná určená onemocnění svalu; ramenní krajina
  • M6282 Jiná určená onemocnění svalu; nadloktí
  • M6283 Jiná určená onemocnění svalu; předloktí
  • M6284 Jiná určená onemocnění svalu; ruka
  • M6285 Jiná určená onemocnění svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6286 Jiná určená onemocnění svalu; bérec
  • M6287 Jiná určená onemocnění svalu; kotník a noha pod ním
  • M6288 Jiná určená onemocnění svalu; jiné
  • M6289 Jiná určená onemocnění svalu; lokalizace NS
  • M6290 Onemocnění svalu NS; mnohočetné lokalizace
  • M6291 Onemocnění svalu NS; ramenní krajina
  • M6292 Onemocnění svalu NS; nadloktí
  • M6293 Onemocnění svalu NS; předloktí
  • M6294 Onemocnění svalu NS; ruka
  • M6295 Onemocnění svalu NS; pánevní krajina a stehno
  • M6296 Onemocnění svalu NS; bérec
  • M6297 Onemocnění svalu NS; kotník a noha pod ním
  • M6298 Onemocnění svalu NS; jiné
  • M6299 Onemocnění svalu NS; lokalizace NS
  • M630 Myozitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • M631 Myozitida při protozoárních a parazitárních infekcích ZJ
  • M632 Myozitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
  • M633 Myozitida při sarkoidóze (D86.8+)
  • M638 Jiná onemocnění svalů při nemocech ZJ
  • M6500 Absces šlachové pochvy; mnohočetné lokalizace
  • M6501 Absces šlachové pochvy; ramenní krajina
  • M6502 Absces šlachové pochvy; nadloktí
  • M6503 Absces šlachové pochvy; předloktí
  • M6504 Absces šlachové pochvy; ruka
  • M6506 Absces šlachové pochvy; bérec
  • M6507 Absces šlachové pochvy; kotník a noha pod ním
  • M6508 Absces šlachové pochvy; jiné
  • M6509 Absces šlachové pochvy; lokalizace NS
  • M6510 Jiná infekční (tendo)synovitida; mnohočetné lokalizace
  • M6511 Jiná infekční (tendo)synovitida; ramenní krajina
  • M6512 Jiná infekční (tendo)synovitida; nadloktí
  • M6513 Jiná infekční (tendo)synovitida; předloktí
  • M6514 Jiná infekční (tendo)synovitida; ruka
  • M6516 Jiná infekční (tendo)synovitida; bérec
  • M6517 Jiná infekční (tendo)synovitida; kotník a noha pod ním
  • M6518 Jiná infekční (tendo)synovitida; jiné
  • M6519 Jiná infekční (tendo)synovitida; lokalizace NS
  • M6520 Kalcifikující zánět šlachy; mnohočetné lokalizace
  • M6521 Kalcifikující zánět šlachy; ramenní krajina
  • M6522 Kalcifikující zánět šlachy; nadloktí
  • M6523 Kalcifikující zánět šlachy; předloktí
  • M6524 Kalcifikující zánět šlachy; ruka
  • M6526 Kalcifikující zánět šlachy; bérec
  • M6527 Kalcifikující zánět šlachy; kotník a noha pod ním
  • M6528 Kalcifikující zánět šlachy; jiné
  • M6529 Kalcifikující zánět šlachy; lokalizace NS
  • M6530 Skákavý prst [trigger finger]; mnohočetné lokalizace
  • M6534 Skákavý prst [trigger finger]; ruka
  • M6537 Skákavý prst [trigger finger]; kotník a noha pod ním
  • M6539 Skákavý prst [trigger finger]; lokalizace NS
  • M6543 Tendosynovitida v obl. bodc. výb. k. vřet. [de Quervainova]; předloktí
  • M6580 Jiná synovitida a tendosynovitida; mnohočetné lokalizace
  • M6581 Jiná synovitida a tendosynovitida; ramenní krajina
  • M6582 Jiná synovitida a tendosynovitida; nadloktí
  • M6583 Jiná synovitida a tendosynovitida; předloktí
  • M6584 Jiná synovitida a tendosynovitida; ruka
  • M6585 Jiná synovitida a tendosynovitida; pánevní krajina a stehno
  • M6586 Jiná synovitida a tendosynovitida; bérec
  • M6587 Jiná synovitida a tendosynovitida; kotník a noha pod ním
  • M6588 Jiná synovitida a tendosynovitida; jiné
  • M6589 Jiná synovitida a tendosynovitida; lokalizace NS
  • M6590 Synovitida a tendosynovitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M6591 Synovitida a tendosynovitida NS; ramenní krajina
  • M6592 Synovitida a tendosynovitida NS; nadloktí
  • M6593 Synovitida a tendosynovitida NS; předloktí
  • M6594 Synovitida a tendosynovitida NS; ruka
  • M6595 Synovitida a tendosynovitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M6596 Synovitida a tendosynovitida NS; bérec
  • M6597 Synovitida a tendosynovitida NS; kotník a noha pod ním
  • M6598 Synovitida a tendosynovitida NS; jiné
  • M6599 Synovitida a tendosynovitida NS; lokalizace NS
  • M6606 Ruptura popliteální cysty; bérec
  • M6609 Ruptura popliteální cysty; lokalizace NS
  • M6610 Ruptura synoviální blány; mnohočetné lokalizace
  • M6611 Ruptura synoviální blány; ramenní krajina
  • M6612 Ruptura synoviální blány; nadloktí
  • M6613 Ruptura synoviální blány; předloktí
  • M6614 Ruptura synoviální blány; ruka
  • M6615 Ruptura synoviální blány; pánevní krajina a stehno
  • M6616 Ruptura synoviální blány; bérec
  • M6617 Ruptura synoviální blány; kotník a noha pod ním
  • M6618 Ruptura synoviální blány; jiné
  • M6619 Ruptura synoviální blány; lokalizace NS
  • M6620 Samovolná ruptura šlach extenzorů; mnohočetné lokalizace
  • M6621 Samovolná ruptura šlach extenzorů; ramenní krajina
  • M6622 Samovolná ruptura šlach extenzorů; nadloktí
  • M6623 Samovolná ruptura šlach extenzorů; předloktí
  • M6624 Samovolná ruptura šlach extenzorů; ruka
  • M6625 Samovolná ruptura šlach extenzorů; pánevní krajina a stehno
  • M6626 Samovolná ruptura šlach extenzorů; bérec
  • M6627 Samovolná ruptura šlach extenzorů; kotník a noha pod ním
  • M6629 Samovolná ruptura šlach extenzorů; lokalizace NS
  • M6630 Samovolná ruptura šlach flexorů; mnohočetné lokalizace
  • M6631 Samovolná ruptura šlach flexorů; ramenní krajina
  • M6632 Samovolná ruptura šlach flexorů; nadloktí
  • M6633 Samovolná ruptura šlach flexorů; předloktí
  • M6634 Samovolná ruptura šlach flexorů; ruka
  • M6635 Samovolná ruptura šlach flexorů; pánevní krajina a stehno
  • M6636 Samovolná ruptura šlach flexorů; bérec
  • M6637 Samovolná ruptura šlach flexorů; kotník a noha pod ním
  • M6639 Samovolná ruptura šlach flexorů; lokalizace NS
  • M6640 Samovolná ruptura jiných šlach; mnohočetné lokalizace
  • M6641 Samovolná ruptura jiných šlach; ramenní krajina
  • M6642 Samovolná ruptura jiných šlach; nadloktí
  • M6643 Samovolná ruptura jiných šlach; předloktí
  • M6644 Samovolná ruptura jiných šlach; ruka
  • M6645 Samovolná ruptura jiných šlach; pánevní krajina a stehno
  • M6646 Samovolná ruptura jiných šlach; bérec
  • M6647 Samovolná ruptura jiných šlach; kotník a noha pod ním
  • M6648 Samovolná ruptura jiných šlach; jiné
  • M6649 Samovolná ruptura jiných šlach; lokalizace NS
  • M6650 Samovolná ruptura neurčené šlachy; mnohočetné lokalizace
  • M6651 Samovolná ruptura neurčené šlachy; ramenní krajina
  • M6652 Samovolná ruptura neurčené šlachy; nadloktí
  • M6653 Samovolná ruptura neurčené šlachy; předloktí
  • M6654 Samovolná ruptura neurčené šlachy; ruka
  • M6655 Samovolná ruptura neurčené šlachy; pánevní krajina a stehno
  • M6656 Samovolná ruptura neurčené šlachy; bérec
  • M6657 Samovolná ruptura neurčené šlachy; kotník a noha pod ním
  • M6658 Samovolná ruptura neurčené šlachy; jiné
  • M6659 Samovolná ruptura neurčené šlachy; lokalizace NS
  • M670 Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
  • M671 Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)
  • M672 Hypertrofie synoviální blány nezařazená jinde
  • M673 Přechodná synovitida
  • M674 Ganglion
  • M678 Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
  • M679 Onemocnění synoviální blány a šlachy NS
  • M680 Synovitida a tendosynovitida při bakteriápních nemocech ZJ
  • M688 Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech ZJ
  • M7003 Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí; předloktí
  • M7004 Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí; ruka
  • M7014 Burzitida ruky; ruka
  • M7022 Burzitida olekranonu; nadloktí
  • M7023 Burzitida olekranonu; předloktí
  • M7032 Jiná burzitida lokte; nadloktí
  • M7033 Jiná burzitida lokte; předloktí
  • M7065 Trochanterická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7075 Jiná burzitida kyčle; pánevní krajina a stehno
  • M7080 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M7081 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; ramenní krajina
  • M7082 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; nadloktí
  • M7083 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; předloktí
  • M7084 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; ruka
  • M7085 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M7086 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; bérec
  • M7087 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; kotník a noha pod ním
  • M7088 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; jiné
  • M7089 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; lokalizace NS
  • M7090 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M7091 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; ramenní krajina
  • M7092 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; nadloktí
  • M7093 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; předloktí
  • M7094 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; ruka
  • M7095 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M7096 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; bérec
  • M7097 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; kotník a noha pod ním
  • M7098 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; jiné
  • M7099 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; lokalizace NS
  • M7100 Absces burzy; mnohočetné lokalizace
  • M7101 Absces burzy; ramenní krajina
  • M7102 Absces burzy; nadloktí
  • M7103 Absces burzy; předloktí
  • M7104 Absces burzy; ruka
  • M7105 Absces burzy; pánevní krajina a stehno
  • M7106 Absces burzy; bérec
  • M7107 Absces burzy; kotník a noha pod ním
  • M7108 Absces burzy; jiné
  • M7109 Absces burzy; lokalizace NS
  • M7110 Jiná infekční burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7111 Jiná infekční burzitida; ramenní krajina
  • M7112 Jiná infekční burzitida; nadloktí
  • M7113 Jiná infekční burzitida; předloktí
  • M7114 Jiná infekční burzitida; ruka
  • M7115 Jiná infekční burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7116 Jiná infekční burzitida; bérec
  • M7117 Jiná infekční burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7119 Jiná infekční burzitida; lokalizace NS
  • M7126 Synoviální cysta popliteálního prostoru; bérec
  • M7130 Jiná cysta burzy; mnohočetné lokalizace
  • M7131 Jiná cysta burzy; ramenní krajina
  • M7132 Jiná cysta burzy; nadloktí
  • M7133 Jiná cysta burzy; předloktí
  • M7134 Jiná cysta burzy; ruka
  • M7135 Jiná cysta burzy; pánevní krajina a stehno
  • M7136 Jiná cysta burzy; bérec
  • M7137 Jiná cysta burzy; kotník a noha pod ním
  • M7139 Jiná cysta burzy; lokalizace NS
  • M7140 Vápenaté uloženiny v burze; mnohočetné lokalizace
  • M7141 Vápenaté uloženiny v burze; ramenní krajina
  • M7142 Vápenaté uloženiny v burze; nadloktí
  • M7143 Vápenaté uloženiny v burze; předloktí
  • M7144 Vápenaté uloženiny v burze; ruka
  • M7145 Vápenaté uloženiny v burze; pánevní krajina a stehno
  • M7146 Vápenaté uloženiny v burze; bérec
  • M7147 Vápenaté uloženiny v burze; kotník a noha pod ním
  • M7149 Vápenaté uloženiny v burze; lokalizace NS
  • M7150 Jiná burzitida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
  • M7151 Jiná burzitida nezařazená jinde; ramenní krajina
  • M7152 Jiná burzitida nezařazená jinde; nadloktí
  • M7153 Jiná burzitida nezařazená jinde; předloktí
  • M7154 Jiná burzitida nezařazená jinde; ruka
  • M7155 Jiná burzitida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
  • M7156 Jiná burzitida nezařazená jinde; bérec
  • M7157 Jiná burzitida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
  • M7159 Jiná burzitida nezařazená jinde; lokalizace NS
  • M7180 Jiné určené burzopatie; mnohočetné lokalizace
  • M7181 Jiné určené burzopatie; ramenní krajina
  • M7182 Jiné určené burzopatie; nadloktí
  • M7183 Jiné určené burzopatie; předloktí
  • M7184 Jiné určené burzopatie; ruka
  • M7185 Jiné určené burzopatie; pánevní krajina a stehno
  • M7186 Jiné určené burzopatie; bérec
  • M7187 Jiné určené burzopatie; kotník a noha pod ním
  • M7189 Jiné určené burzopatie; lokalizace NS
  • M7190 Burzopatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M7191 Burzopatie NS; ramenní krajina
  • M7192 Burzopatie NS; nadloktí
  • M7193 Burzopatie NS; předloktí
  • M7194 Burzopatie NS; ruka
  • M7195 Burzopatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M7196 Burzopatie NS; bérec
  • M7197 Burzopatie NS; kotník a noha pod ním
  • M7199 Burzopatie NS; lokalizace NS
  • M7204 Fibromatóza palmární fascie; ruka
  • M7210 Polštářkové klouby; mnohočetné lokalizace
  • M7211 Polštářkové klouby; ramenní krajina
  • M7212 Polštářkové klouby; nadloktí
  • M7213 Polštářkové klouby; předloktí
  • M7214 Polštářkové klouby; ruka
  • M7216 Polštářkové klouby; bérec
  • M7217 Polštářkové klouby; kotník a noha pod ním
  • M7219 Polštářkové klouby; lokalizace NS
  • M7227 Fibromatóza plantární fascie; kotník a noha pod ním
  • M7240 Fibromatóza pseudosarkomatózní; mnohočetné lokalizace
  • M7244 Fibromatóza pseudosarkomatózní; ruka
  • M7246 Fibromatóza pseudosarkomatózní; bérec
  • M7247 Fibromatóza pseudosarkomatózní; kotník a noha pod ním
  • M7249 Fibromatóza pseudosarkomatózní; lokalizace NS
  • M7260 Fasciitida nekrotizující; mnohočetné lokalizace
  • M7261 Fasciitida nekrotizující; ramenní krajina
  • M7262 Fasciitida nekrotizující; nadloktí
  • M7263 Fasciitida nekrotizující; předloktí
  • M7264 Fasciitida nekrotizující; ruka
  • M7265 Fasciitida nekrotizující; pánevní krajina a stehno
  • M7266 Fasciitida nekrotizující; bérec
  • M7267 Fasciitida nekrotizující; kotník a noha pod ním
  • M7268 Fasciitida nekrotizující; jiné
  • M7269 Fasciitida nekrotizující; lokalizace NS
  • M7280 Jiná fibroblastická onemocnění; mnohočetné lokalizace
  • M7281 Jiná fibroblastická onemocnění; ramenní krajina
  • M7282 Jiná fibroblastická onemocnění; nadloktí
  • M7283 Jiná fibroblastická onemocnění; předloktí
  • M7284 Jiná fibroblastická onemocnění; ruka
  • M7285 Jiná fibroblastická onemocnění; pánevní krajina a stehno
  • M7286 Jiná fibroblastická onemocnění; bérec
  • M7287 Jiná fibroblastická onemocnění; kotník a noha pod ním
  • M7288 Jiná fibroblastická onemocnění; jiné
  • M7289 Jiná fibroblastická onemocnění; lokalizace NS
  • M7290 Fibroblastické onemocnění NS; mnohočetné lokalizace
  • M7291 Fibroblastické onemocnění NS; ramenní krajina
  • M7292 Fibroblastické onemocnění NS; nadloktí
  • M7293 Fibroblastické onemocnění NS; předloktí
  • M7294 Fibroblastické onemocnění NS; ruka
  • M7295 Fibroblastické onemocnění NS; pánevní krajina a stehno
  • M7296 Fibroblastické onemocnění NS; bérec
  • M7297 Fibroblastické onemocnění NS; kotník a noha pod ním
  • M7298 Fibroblastické onemocnění NS; jiné
  • M7299 Fibroblastické onemocnění NS; lokalizace NS
  • M7300 Gonokoková burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7301 Gonokoková burzitida; ramenní krajina
  • M7302 Gonokoková burzitida; nadloktí
  • M7303 Gonokoková burzitida; předloktí
  • M7304 Gonokoková burzitida; ruka
  • M7305 Gonokoková burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7306 Gonokoková burzitida; bérec
  • M7307 Gonokoková burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7309 Gonokoková burzitida; lokalizace NS
  • M7310 Syfilitická burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7311 Syfilitická burzitida; ramenní krajina
  • M7312 Syfilitická burzitida; nadloktí
  • M7313 Syfilitická burzitida; předloktí
  • M7314 Syfilitická burzitida; ruka
  • M7315 Syfilitická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7316 Syfilitická burzitida; bérec
  • M7317 Syfilitická burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7319 Syfilitická burzitida; lokalizace NS
  • M7380 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M7381 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; ramenní krajina
  • M7382 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; nadloktí
  • M7383 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; předloktí
  • M7384 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; ruka
  • M7385 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M7386 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; bérec
  • M7387 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M7388 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; jiné
  • M7389 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M750 Adhezivní zánět pouzdra (kapsulitida) ramenního kloubu
  • M751 Syndrom manžety rotátoru
  • M752 Tendinitis bicipitalis
  • M753 Kalcifikující tendinitida ramene
  • M754 Syndrom naraženého ramene
  • M755 Burzitida ramene
  • M756 Roztržení labra při degenerativním poškození ramenního kloubu
  • M758 Jiná poškození ramene
  • M759 Poškození ramene NS
  • M7600 Tendinitis glutealis; mnohočetné lokalizace
  • M7605 Tendinitis glutealis; pánevní krajina a stehno
  • M7609 Tendinitis glutealis; lokalizace NS
  • M7610 Tendinitis psoatica; mnohočetné lokalizace
  • M7615 Tendinitis psoatica; pánevní krajina a stehno
  • M7619 Tendinitis psoatica; lokalizace NS
  • M7625 Ostruha hřebene kosti kyčelní; pánevní krajina a stehno
  • M7635 Syndrom iliotibiálního pruhu; pánevní krajina a stehno
  • M7636 Syndrom iliotibiálního pruhu; bérec
  • M7646 Tibiální kolaterální burzitida; bérec
  • M7656 Tendinitis patellaris; bérec
  • M7666 Tendinitida Achillovy šlachy; bérec
  • M7667 Tendinitida Achillovy šlachy; kotník a noha pod ním
  • M7676 Tendinitis fibularis (peronealis); bérec
  • M7677 Tendinitis peronealis; kotník a noha pod ním
  • M7679 Tendinitis peronealis; lokalizace NS
  • M7680 Jiné entézopatie DK mimo nohu; mnohočetné lokalizace
  • M7685 Jiné entézopatie DK mimo nohu; pánevní krajina a stehno
  • M7686 Jiné entézopatie DK mimo nohu; bérec
  • M7689 Jiné entézopatie DK mimo nohu; lokalizace NS
  • M7690 Entézopatie dolní končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M7695 Entézopatie dolní končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M7696 Entézopatie dolní končetiny NS; bérec
  • M7697 Entézopatie dolní končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M7699 Entézopatie dolní končetiny NS; lokalizace NS
  • M7700 Epikondylitida mediální; mnohočetné lokalizace
  • M7702 Epikondylitida mediální; nadloktí
  • M7703 Epikondylitida mediální; předloktí
  • M7704 Epikondylitida mediální; ruka
  • M7705 Epikondylitida mediální; pánevní krajina a stehno
  • M7706 Epikondylitida mediální; bérec
  • M7707 Epikondylitida mediální; kotník a noha pod ním
  • M7709 Epikondylitida mediální; lokalizace NS
  • M7712 Epikondylitida laterální; nadloktí
  • M7713 Epikondylitida laterální; předloktí
  • M7715 Epikondylitida laterální; pánevní krajina a stehno
  • M7716 Epikondylitida laterální; bérec
  • M7717 Epikondylitida laterální; kotník a noha pod ním
  • M7719 Epikondylitida laterální; lokalizace NS
  • M7723 Periartritida zápěstí; předloktí
  • M7724 Periartritida zápěstí; ruka
  • M7737 Ostruha patní kosti; kotník a noha pod ním
  • M7747 Metatarsalgie; kotník a noha pod ním
  • M7757 Jiné entézopatie nohy; kotník a noha pod ním
  • M7759 Jiné entézopatie nohy; lokalizace NS
  • M7780 Jiné entézopatie NJ; mnohočetné lokalizace
  • M7781 Jiné entézopatie NJ; ramenní krajina
  • M7782 Jiné entézopatie NJ; nadloktí
  • M7783 Jiné entézopatie NJ; předloktí
  • M7784 Jiné entézopatie NJ; ruka
  • M7785 Jiné entézopatie NJ; pánevní krajina a stehno
  • M7786 Jiné entézopatie NJ; bérec
  • M7787 Jiné entézopatie NJ; kotník a noha pod ním
  • M7788 Jiné entézopatie NJ; jiné
  • M7789 Jiné entézopatie NJ; lokalizace NS
  • M7790 Entézopatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M7791 Entézopatie NS; ramenní krajina
  • M7792 Entézopatie NS; nadloktí
  • M7793 Entézopatie NS; předloktí
  • M7794 Entézopatie NS; ruka
  • M7795 Entézopatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M7796 Entézopatie NS; bérec
  • M7797 Entézopatie NS; kotník a noha pod ním
  • M7798 Entézopatie NS; jiné
  • M7799 Entézopatie NS; lokalizace NS
  • M7900 Revmatismus NS; mnohočetné lokalizace
  • M7901 Revmatismus NS; ramenní krajina
  • M7902 Revmatismus NS; nadloktí
  • M7903 Revmatismus NS; předloktí
  • M7904 Revmatismus NS; ruka
  • M7905 Revmatismus NS; pánevní krajina a stehno
  • M7906 Revmatismus NS; bérec
  • M7907 Revmatismus NS; kotník a noha pod ním
  • M7908 Revmatismus NS; jiné
  • M7909 Revmatismus NS; lokalizace NS
  • M7910 Myalgie; mnohočetné lokalizace
  • M7911 Myalgie; ramenní krajina
  • M7912 Myalgie; nadloktí
  • M7913 Myalgie; předloktí
  • M7914 Myalgie; ruka
  • M7915 Myalgie; pánevní krajina a stehno
  • M7916 Myalgie; bérec
  • M7917 Myalgie; kotník a noha pod ním
  • M7918 Myalgie; jiné
  • M7919 Myalgie; lokalizace NS
  • M7950 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; mnohočetné lokalizace
  • M7951 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; ramenní krajina
  • M7952 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; nadloktí
  • M7953 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; předloktí
  • M7954 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; ruka
  • M7955 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; pánevní krajina a stehno
  • M7956 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; bérec
  • M7957 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; kotník a noha pod ním
  • M7958 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; jiné
  • M7959 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; lokalizace NS
  • M7960 Bolest v končetině; mnohočetné lokalizace
  • M7961 Bolest v končetině; ramenní krajina
  • M7962 Bolest v končetině; nadloktí
  • M7963 Bolest v končetině; předloktí
  • M7964 Bolest v končetině; ruka
  • M7965 Bolest v končetině; pánevní krajina a stehno
  • M7966 Bolest v končetině; bérec
  • M7967 Bolest v končetině; kotník a noha pod ním
  • M7969 Bolest v končetině; lokalizace NS
  • M7970 Fibromyalgie; mnohočetné lokalizace
  • M7971 Fibromyalgie; ramenní krajina
  • M7972 Fibromyalgie; nadloktí
  • M7973 Fibromyalgie; předloktí
  • M7974 Fibromyalgie; ruka
  • M7975 Fibromyalgie; pánevní krajina a stehno
  • M7976 Fibromyalgie; bérec
  • M7977 Fibromyalgie; kotník a noha pod ním
  • M7978 Fibromyalgie; jiné
  • M7979 Fibromyalgie; lokalizace NS
  • M7980 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; mnohočetné lokalizace
  • M7981 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; ramenní krajina
  • M7982 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; nadloktí
  • M7983 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; předloktí
  • M7984 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; ruka
  • M7985 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; pánevní krajina a stehno
  • M7986 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; bérec
  • M7987 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; kotník a noha pod ním
  • M7988 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; jiné
  • M7989 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; lokalizace NS
  • M7990 Onemocnění měkké tkáně NS; mnohočetné lokalizace
  • M7991 Onemocnění měkké tkáně NS; ramenní krajina
  • M7992 Onemocnění měkké tkáně NS; nadloktí
  • M7993 Onemocnění měkké tkáně NS; předloktí
  • M7994 Onemocnění měkké tkáně NS; ruka
  • M7995 Onemocnění měkké tkáně NS; pánevní krajina a stehno
  • M7996 Onemocnění měkké tkáně NS; bérec
  • M7997 Onemocnění měkké tkáně NS; kotník a noha pod ním
  • M7998 Onemocnění měkké tkáně NS; jiné
  • M7999 Onemocnění měkké tkáně NS; lokalizace NS
  • P941 Svalová hypertonie
  • P942 Svalová hypotonie
  • P948 Jiné poruchy svalového tonu novorozence
  • P949 Poruchy svalového tonu novorozence NS
  • T796 Úrazová ischemie svalu
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar páteře, kostí a měkkých tkání
  • C400 ZN - lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
  • C401 ZN - krátké kosti horní končetiny
  • C402 ZN - dlouhé kosti dolní končetiny
  • C403 ZN - krátké kosti dolní končetiny
  • C408 ZN - léze přesahující kost a kloubní chrupavku končetin
  • C409 ZN - kost a kloubní chrupavka končetiny NS
  • C412 ZN - páteř
  • C413 ZN - žebra, hrudní kost [sternum] a klíční kost [clavicula]
  • C414 ZN - kosti pánevní, křížová kost a kostrč
  • C418 ZN - léze přesahující kost a kloubní chrupavku
  • C419 ZN - kost a kloubní chrupavka NS
  • C491 ZN - pojivová a měkká tkáň horní končetiny včetně ramene
  • C492 ZN - pojivová a měkká tkáň dolní končetiny včetně boku
  • C701 ZN - míšní pleny [meninges spinales]
  • C709 ZN - pleny [meninges] NS
  • C720 ZN - mícha [medulla spinalis]
  • C721 ZN - cauda equina
  • C728 ZN - léze přesahující mozek a jiné části CNS
  • C729 ZN - centrální nervová soustava NS
  • C764 ZN - horní končetina
  • C765 ZN - dolní končetina
  • C795 Sekundární ZN kosti a kostní dřeně
 • | Hlavní diagnózy - nezhoubný novotvar páteře, kostí a měkkých tkání
  • D160 Nezhoubný novotvar - lopatka a dlouhé kosti horní končetiny
  • D161 Nezhoubný novotvar - krátké kosti horní končetiny
  • D162 Nezhoubný novotvar - dlouhé kosti dolní končetiny
  • D163 Nezhoubný novotvar - krátké kosti dolní končetiny
  • D166 Nezhoubný novotvar - páteř
  • D168 Nezhoubný novotvar - kosti pánevní, křížová kost a kostrč
  • D169 Nezhoubný novotvar - kost a kloubní chrupavka NS
  • D211 J. nezhoub.novotvar - poj. a j. měkká tkáň horní končetiny vč. ramene
  • D212 J. nez.. novotvar - pojivová a j. měkká tkáň dolní končetiny vč. kyčle
  • D213 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň hrudníku
  • D214 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň břicha
  • D215 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň pánve
  • D216 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a jiná měkká tkáň trupu NS
  • D219 Jiný nezhoubný novotvar - pojivová a j. měkká tkáň NS
  • D321 Nezhoubný novotvar - míšní pleny [meninges spinales]
  • D329 Nezhoubný novotvar - pleny [meninges] NS
  • D334 Nezhoubný novotvar - mícha
  • D337 Nezhoubný novotvar - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • D339 Nezhoubný novotvar - centrální nervová soustava NS
  • D421 Novotvar NNCH - míšní pleny [meninges spinales]
  • D429 Novotvar NNCH - pleny [meninges] NS
  • D434 Novotvar NNCH - mícha
  • D437 Novotvar NNCH - jiné určené části centrální nervové soustavy
  • D439 Novotvar NNCH - centrální nervová soustava NS
  • D480 Novotvar NNCH - kost a kloubní chrupavka
  • D481 Novotvar NNCH - pojivová a jiná měkká tkáň
  • M8540 Solitární kostní cysta; mnohočetné lokalizace
  • M8541 Solitární kostní cysta; ramenní krajina
  • M8542 Solitární kostní cysta; nadloktí
  • M8543 Solitární kostní cysta; předloktí
  • M8544 Solitární kostní cysta; ruka
  • M8545 Solitární kostní cysta; pánevní krajina a stehno
  • M8546 Solitární kostní cysta; bérec
  • M8547 Solitární kostní cysta; kotník a noha pod ním
  • M8548 Solitární kostní cysta; jiné
  • M8549 Solitární kostní cysta; lokalizace NS
  • M8550 Aneuryzmatická kostní cysta; mnohočetné lokalizace
  • M8551 Aneuryzmatická kostní cysta; ramenní krajina
  • M8552 Aneuryzmatická kostní cysta; nadloktí
  • M8553 Aneuryzmatická kostní cysta; předloktí
  • M8554 Aneuryzmatická kostní cysta; ruka
  • M8555 Aneuryzmatická kostní cysta; pánevní krajina a stehno
  • M8556 Aneuryzmatická kostní cysta; bérec
  • M8557 Aneuryzmatická kostní cysta; kotník a noha pod ním
  • M8558 Aneuryzmatická kostní cysta; jiné
  • M8559 Aneuryzmatická kostní cysta; lokalizace NS
  • M8560 Jiná cysta kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8561 Jiná cysta kosti; ramenní krajina
  • M8562 Jiná cysta kosti; nadloktí
  • M8563 Jiná cysta kosti; předloktí
  • M8564 Jiná cysta kosti; ruka
  • M8565 Jiná cysta kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8566 Jiná cysta kosti; bérec
  • M8567 Jiná cysta kosti; kotník a noha pod ním
  • M8568 Jiná cysta kosti; jiné
  • M8569 Jiná cysta kosti; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni bérce
  • S8210 Zlomenina horní části holenní kosti; zavřená
  • S8211 Zlomenina horní části holenní kosti; otevřená
  • S8220 Zlomenina diafýzy holenní kosti; zavřená
  • S8221 Zlomenina diafýzy holenní kosti; otevřená
  • S8230 Zlomenina dolního konce holenní kosti; zavřená
  • S8231 Zlomenina dolního konce holenní kosti; otevřená
  • S8240 Zlomenina samotné kosti lýtkové; zavřená
  • S8241 Zlomenina samotné kosti lýtkové; otevřená
  • S8250 Zlomenina vnitřního kotníku; zavřená
  • S8251 Zlomenina vnitřního kotníku; otevřená
  • S8260 Zlomenina vnějšího kotníku; zavřená
  • S8261 Zlomenina vnějšího kotníku; otevřená
  • S8270 Mnohočetné zlomeniny bérce; zavřená
  • S8271 Mnohočetné zlomeniny bérce; otevřená
  • S8280 Zlomeniny jiných částí bérce; zavřená
  • S8281 Zlomeniny jiných částí bérce; otevřená
  • S8290 Zlomenina bérce, část NS; zavřená
  • S8291 Zlomenina bérce, část NS; otevřená
  • S870 Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
  • S878 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
  • S880 Úrazová amputace v úrovni kolena
  • S881 Úrazová amputace mezi kolenem a kotníkem
  • S889 Úrazová amputace bérce‚ úroveň NS
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni chodidla
  • S9200 Zlomenina patní kosti; zavřená
  • S9201 Zlomenina patní kosti; otevřená
  • S9210 Zlomenina kosti hlezenní; zavřená
  • S9211 Zlomenina kosti hlezenní; otevřená
  • S9220 Zlomenina jiných nártních kostí; zavřená
  • S9221 Zlomenina jiných nártních kostí; otevřená
  • S9230 Zlomenina nártní kosti; zavřená
  • S9231 Zlomenina nártní kosti; otevřená
  • S9240 Zlomenina palce nohy; zavřená
  • S9241 Zlomenina palce nohy; otevřená
  • S9250 Zlomenina jiného prstu nohy; zavřená
  • S9251 Zlomenina jiného prstu nohy; otevřená
  • S9270 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; zavřená
  • S9271 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; otevřená
  • S9290 Zlomenina nohy pod kotníkem NS; zavřená
  • S9291 Zlomenina nohy pod kotníkem NS; otevřená
  • S970 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
  • S971 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
  • S978 Rozdrcení jiných částí kotníku a nohy pod ním
  • S980 Úrazová amputace nohy v úrovni kotníku
  • S981 Úrazová amputace jednoho prstu nohy
  • S982 Úrazová amputace dvou nebo více prstů nohy
  • S983 Úrazová amputace jiných částí nohy pod kotníkem
  • S984 Úrazová amputace nohy pod kotníkem‚ úroveň NS
  • T053 Úrazové amputace obou nohou pod kotníkem
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni předloktí
  • S5200 Zlomenina horního konce ulny; zavřená
  • S5201 Zlomenina horního konce ulny; otevřená
  • S5210 Zlomenina horního konce radia; zavřená
  • S5211 Zlomenina horního konce radia; otevřená
  • S5220 Zlomenina diafýzy ulny; zavřená
  • S5221 Zlomenina diafýzy ulny; otevřená
  • S5230 Zlomenina diafýzy radia; zavřená
  • S5231 Zlomenina diafýzy radia; otevřená
  • S5240 Zlomenina diafýz ulny i radia; zavřená
  • S5241 Zlomenina diafýz ulny i radia; otevřená
  • S5250 Zlomenina dolního konce radia; zavřená
  • S5251 Zlomenina dolního konce radia; otevřená
  • S5260 Zlom.dol.konce ulny i radia; zavřená
  • S5261 Zlom.dol.konce ulny i radia; otevřená
  • S5270 Mnohočetné zlomeniny předloktí; zavřená
  • S5271 Mnohočetné zlomeniny předloktí; otevřená
  • S5280 Zlomenina jiných částí předloktí; zavřená
  • S5281 Zlomenina jiných částí předloktí; otevřená
  • S5290 Zlomenina předloktí, část NS; zavřená
  • S5291 Zlomenina předloktí, část NS; otevřená
  • S570 Drtivé poranění (rozdrcení) lokte
  • S578 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí
  • S579 Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí, část NS
  • S580 Úrazová amputace v úrovni lokte
  • S581 Úrazová amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
  • S589 Úrazová amputace předloktí‚ úroveň NS
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni ruky
  • S6200 Zlomenina kosti člunkové; zavřená
  • S6201 Zlomenina kosti člunkové; otevřená
  • S6210 Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); zavřená
  • S6211 Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); otevřená
  • S6220 Zlomenina první záprstní kosti; zavřená
  • S6221 Zlomenina první záprstní kosti; otevřená
  • S6230 Zlomenina jiné záprstní kosti; zavřená
  • S6231 Zlomenina jiné záprstní kosti; otevřená
  • S6240 Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; zavřená
  • S6241 Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; otevřená
  • S6250 Zlomenina palce (ruky); zavřená
  • S6251 Zlomenina palce (ruky); otevřená
  • S6260 Zlomenina jiného prstu (ruky); zavřená
  • S6261 Zlomenina jiného prstu (ruky); otevřená
  • S6270 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; zavřená
  • S6271 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; otevřená
  • S6280 Zlomenina jiných a neurč.částí zápěstí a ruky; zavřená
  • S6281 Zlomenina jiných neurč.částí zápěstí a ruky; otevřená
  • S670 Rozdrcení palce a jiného(ých) prstu(ů) ruky
  • S678 Rozdrcení jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
  • S680 Úrazová amputace palce ruky (úplná)(částečná)
  • S681 Úrazová amputace jiného jednotlivého prstu (úplná)(částečná)
  • S682 Úrazová amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná)(částečná)
  • S683 Komb. úraz. amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
  • S684 Úrazová amputace ruky v úrovni zápěstí
  • S688 Úrazová amputace jiných částí zápěstí a ruky
  • S689 Úrazová amputace zápěstí a ruky‚ úroveň neurčena
  • T050 Úrazové amputace obou rukou
 • | Hlavní diagnózy - vymknutí a poranění svalů a šlach v úrovni bérce a chodidla
  • S860 Poranění Achillovy šlachy
  • S861 Poranění j.svalů a šlach zadní svalové skupiny v úrovni bérce
  • S862 Poranění svalů a šlach přední svalové skupiny v úrovni bérce
  • S863 Poranění svalů a šlach skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
  • S867 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
  • S868 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
  • S869 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
  • S930 Vymknutí kotníku
  • S931 Vymknutí prstu(-ů) nohy
  • S932 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
  • S934 Podvrtnutí a natažení kotníku
  • S935 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy
  • S936 Podvrtnutí a natažení jiných a neurč.částí nohy pod kotníkem
  • S960 Poranění svalu a šlachy dl.flexoru prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
  • S961 Poranění svalu a šlachy dl.extenz. prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
  • S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S969 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
 • | Hlavní diagnózy - vymknutí a poranění svalů a šlach v úrovni předloktí a ruky
  • S560 Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
  • S561 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru j. prstu v úrovni předloktí
  • S562 Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
  • S563 Poranění svalů a šlach extenzoru n.abduktoru palce v úrovni předloktí
  • S564 Poranění svalů a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí
  • S565 Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
  • S567 Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
  • S568 Poranění jiných a neurč.svalů a šlach v úrovni předloktí
  • S630 Vymknutí zápěstí
  • S631 Vymknutí prstu (ruky)
  • S632 Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)
  • S633 Úrazová ruptura vazu zápěstí a karpu
  • S634 Úrazová ruptura vazu prstu ruky a metakarpofal. a interfal. kloubu(-ů)
  • S635 Podvrtnutí a natažení zápěstí
  • S636 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)
  • S637 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky
  • S660 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S661 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěsí a ruky
  • S662 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S663 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
  • S664 Poranění vnitř.svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S665 Poranění vnitř.svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
  • S666 Poranění svalů a šlach mnohočet.flexorů v úrovni zápěstí a ruky
  • S667 Poranění svalů a šlach mnohoč.extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
  • S668 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky
  • S669 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - krytí defektu kožním štěpem
  • 44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH
  • 61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM^2
  • 62410 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62420 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - OBLIČEJ
  • 62421 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - KRK NEBO SKALP
  • 62430 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM^2
  • 62440 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5 % POVRCHU TĚLA
  • 62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 - 10 % POVRCHU TĚLA
  • 62470 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 - 15 % POVRCHU TĚLA
  • 62480 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 - 20 % POVRCHU TĚLA
  • 62510 XENOTRANSPLANTACE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62520 XENOTRANSPLANTACE 1 - 5 % POVRCHU TĚLA
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace