ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG skupiny DRG báze 08-K02 Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře

Postavení DRG skupin ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy definičních faktorů, jejichž kombinace představují přípustná klasifikační pravidla, která zařazují hospitalizační případ v rámci této DRG báze do DRG skupiny (klasifikační pravidla pro zařazení případu do DRG báze zde tedy nejsou uvedena). DRG skupiny jsou uvedeny dle priority v rámci klasifikačního algoritmu.

08-K02-01 Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře u pacientů s CC=2-4

DRG skupina 08-K02-01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 08-K02 Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací alespoň 2.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
    • 2 — 4
08-K02-02 Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře u pacientů s CC=1

DRG skupina 08-K02-02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 08-K02 Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 1.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací
    • = 1
08-K02-03 Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře u pacientů s CC=0

DRG skupina 08-K02-03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 08-K02 Neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů a páteře se skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací 0.

2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace