ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 08-K06 Deformity a vrozené vady pohybového aparátu kromě páteře

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 08-K06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s deformitou nebo vrozenou vadou pohybového aparátu kromě páteře, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle lokalizace onemocnění.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 47
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 08-F05
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - deformity a vrozené vady pohybového aparátu kromě páteře
  • M200 Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
  • M201 Vbočený palec nohy (získaný) [Hallux valgus]
  • M202 Ztuhlý palec nohy [Hallux rigidus]
  • M203 Jiné deformity palce nohy (získané)
  • M204 Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
  • M205 Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
  • M206 Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS
  • M2100 Valgózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2102 Valgózní deformita NJ; nadloktí
  • M2103 Valgózní deformita NJ; předloktí
  • M2104 Valgózní deformita NJ; ruka
  • M2105 Valgózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2106 Valgózní deformita NJ; bérec
  • M2107 Valgózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2108 Valgózní deformita NJ; jiné
  • M2109 Valgózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2110 Varózní deformita NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2112 Varózní deformita NJ; nadloktí
  • M2113 Varózní deformita NJ; předloktí
  • M2114 Varózní deformita NJ; ruka
  • M2115 Varózní deformita NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2116 Varózní deformita NJ; bérec
  • M2117 Varózní deformita NJ; kotník a noha pod ním
  • M2118 Varózní deformita NJ; jiné
  • M2119 Varózní deformita NJ; lokalizace NS
  • M2120 Flekční deformity; mnohočetné lokalizace
  • M2121 Flekční deformity; ramenní krajina
  • M2122 Flekční deformity; nadloktí
  • M2123 Flekční deformity; předloktí
  • M2124 Flekční deformity; ruka
  • M2125 Flekční deformity; pánevní krajina a stehno
  • M2126 Flekční deformity; bérec
  • M2127 Flekční deformity; kotník a noha pod ním
  • M2128 Flekční deformity; jiné
  • M2129 Flekční deformity; lokalizace NS
  • M2130 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2133 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; předloktí
  • M2134 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; ruka
  • M2137 Pokles zápěstí nebo nohy získ.; kotník a noha pod ním
  • M2147 Plochá noha (získaná) [pes planus]; kotník a noha pod ním
  • M2150 Získaná dráp.‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; mnohoč.lok.
  • M2154 Získaná drápovitá‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha; ruka
  • M2157 Získ. dráp.‚ kyj. ruka‚ dráp. a kososvislá noha; kotník a noha pod ním
  • M2167 Jiné získané deformity kotníku; kotník a noha pod ním
  • M2170 Nestejná délka končetiny získ.; mnohočetné lokalizace
  • M2171 Nestejná délka končetiny získ.; ramenní krajina
  • M2172 Nestejná délka končetiny získ.; nadloktí
  • M2173 Nestejná délka končetiny získ.; předloktí
  • M2174 Nestejná délka končetiny získ.; ruka
  • M2175 Nestejná délka končetiny získ.; pánevní krajina a stehno
  • M2176 Nestejná délka končetiny získ.; bérec
  • M2177 Nestejná délka končetiny získ.; kotník a noha pod ním
  • M2179 Nestejná délka končetiny získ.; lokalizace NS
  • M2180 Jiné určené získané deformity končetin; mnohočetné lokalizace
  • M2181 Jiné určené získané deformity končetin; ramenní krajina
  • M2182 Jiné určené získané deformity končetin; nadloktí
  • M2183 Jiné určené získané deformity končetin; předloktí
  • M2184 Jiné určené získané deformity končetin; ruka
  • M2185 Jiné určené získané deformity končetin; pánevní krajina a stehno
  • M2186 Jiné určené získané deformity končetin; bérec
  • M2187 Jiné určené získané deformity končetin; kotník a noha pod ním
  • M2189 Jiné urč.získané deformity končetin; lokalizace NS
  • M2190 Získaná deformita končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M2191 Získaná deformita končetiny NS; ramenní krajina
  • M2192 Získaná deformita končetiny NS; nadloktí
  • M2193 Získaná deformita končetiny NS; předloktí
  • M2194 Získaná deformita končetiny NS; ruka
  • M2195 Získaná deformita končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M2196 Získaná deformita končetiny NS; bérec
  • M2197 Získaná deformita končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M2199 Získaná deformita končetiny NS; lokalizace NS
  • M955 Získaná deformita pánve
  • M958 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
  • M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy NS
  • Q650 Vrozené jednostranné vykloubení kyčle
  • Q651 Vrozené oboustranné vykloubení kyčle
  • Q652 Vrozené vykloubení kyčle NS
  • Q653 Vrozená jednostranná subluxace kyčle
  • Q654 Vrozená oboustranná subluxace kyčle
  • Q655 Vrozená subluxace kyčle NS
  • Q656 Nestabilní kyčel
  • Q658 Jiné vrozené deformity kyčle
  • Q659 Vrozená deformita kyčle NS
  • Q660 Pes equinovarus
  • Q661 Pes calcaneovarus
  • Q662 Metatarsus varus
  • Q663 Jiné vrozené varózní deformity nohy
  • Q664 Pes calcaneovalgus
  • Q665 Vrozená plochá noha
  • Q666 Jiné vrozené valgózní deformity nohy
  • Q667 Abnormálně vyklenutá noha [pes cavus]
  • Q668 Jiné vrozené deformity nohou
  • Q669 Vrozená deformita nohy NS
  • Q680 Vrozené vady musculi sternocleidomastoidei
  • Q681 Vrozené deformity ruky
  • Q682 Vrozená deformita kolena
  • Q683 Vrozené zkřivení stehenní kosti
  • Q684 Vrozené zkřivení kostí holenní a lýtkové
  • Q685 Vrozené zkřivení dlouhých kostí nohy NS
  • Q688 Jiné určené vrozené svalově-kosterní deformity
  • Q690 Nadpočetný(-é) prst(-y) ruky(-ou)
  • Q691 Nadpočetný(-é) palec(-ce) ruky(-ou)
  • Q692 Nadpočetný(-é) prst(-y) nohy(-ou)
  • Q699 Polydaktylie NS
  • Q700 Sloučené prsty ruky
  • Q701 Blanitě spojené prsty ruky
  • Q702 Sloučené prsty nohy
  • Q703 Blanitě spojené prsty nohy
  • Q704 Polysyndaktylie
  • Q709 Syndaktylie NS
  • Q710 Vrozené úplné chybění horní(-ch) končetin(-y)
  • Q711 Vrozené chybění nadloktí a předloktí s přítomností ruky
  • Q712 Vrozené chybění obou předloktí a ruky
  • Q713 Vrozené chybění ruky a prstu(ů)
  • Q714 Podélný redukční defekt kosti vřetenní
  • Q715 Podélný redukční defekt kosti loketní
  • Q716 Klepetovitá ruka
  • Q718 Jiné redukční defekty horní(-ch) končetin(-y)
  • Q719 Redukční defekt horní končetiny NS
  • Q720 Vrozené úplné chybění dolní(-ch) končetin(-y)
  • Q721 Vrozené chybění stehna a holeně s přítomností nohy
  • Q722 Vrozené chybění obou holení a nohou
  • Q723 Vrozené chybění nohy a prstu(-ů) nohy
  • Q724 Podélný redukční defekt stehenní kosti
  • Q725 Podélný redukční defekt holenní kosti
  • Q726 Podélný redukční defekt lýtkové kosti
  • Q727 Rozštěpená noha
  • Q728 Jiné redukční defekty dolní(-ch) končetin(-y)
  • Q729 Redukční defekt dolní končetiny NS
  • Q730 Vrozené chybění neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q731 Phocomelia neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q738 Jiné redukční defekty neurčené(-ých) končetin(-y)
  • Q740 Jiné vrozené vady horní(-ch) končetin(-y) včetně pletence ramenního
  • Q741 Vrozené vady kolena
  • Q742 Jiné vrozené vady dolní(-ch) končetin(-y) včetně pánevního pletence
  • Q743 Arthrogryposis multiplex congenita
  • Q748 Jiné určené vrozené vady končetin(-y)
  • Q749 Neurčená vrozená vada končetin(-y)
  • Q770 Achondrogenesis
  • Q771 Zhoubné trpaslictví
  • Q773 Chondrodysplasia punctata
  • Q774 Achondroplázie
  • Q775 Diastrofická dysplázie
  • Q776 Chondroektodermová dysplázie
  • Q777 Spondyloepifyzární dysplázie
  • Q778 Jiná osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře
  • Q779 Osteochondrodysplázie s poruchou růstu dlouhých kostí a páteře NS
  • Q780 Osteogenesis imperfekta
  • Q781 Polyostotická fibrózní dysplázie
  • Q782 Osteopetróza
  • Q783 Progresivní diafyzární dysplázie
  • Q784 Enchondromatóza
  • Q785 Metafyzární dysplázie
  • Q786 Mnohočetné vrozené exostózy
  • Q788 Jiné určené osteochondrodysplázie
  • Q789 Osteochondrodysplázie NS
  • Q796 Ehlersův-Danlosův syndrom
  • Q798 Jiné vrozené vady svalové a kosterní soustavy
  • Q799 Vrozené vady svalové a kosterní soustavy NS
  • Q871 Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem
  • Q872 Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny
  • Q873 Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem
  • Q875 Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry
  • Q878 Jiné určené vrozené malformační syndromy nezařazené jinde
  • Q897 Mnohočetné vrozené vady nezařazené jinde
  • Q898 Jiné určené vrozené vady
  • Q899 Vrozená vada NS
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace