ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 08-M03 Operační artroskopie

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 08-M03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání, u kterých byla provedena operační artroskopie. Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin na základě typu a lokalizace provedeného výkonu.

Typ DRG báze M — terapeutická s miniinvazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 29
Počet DRG skupin 6
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 08-Z02, 08-Z03, 08-Z06, 08-F01, 08-F02, 08-F07, 08-F09, 08-F10, 08-F11, 08-T03, 08-T04, 08-T05, 08-T06, 08-T07, 08-T08, 08-T10, 08-T11, 08-T12, 08-T13, 08-T14, 08-T15
Pro tuto DRG bázi je definováno 6 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - infekční onemocnění kloubů
  • A180 TBC kostí a kloubů
  • A544 Gonokoková infekce svalové a kosterní soustavy
  • A666 Frambéziová poškození kostí a kloubů
  • I00 Revmatická horečka bez postižení srdce
  • M0000 Stafylokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0001 Stafylokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0002 Stafylokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0003 Stafylokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0004 Stafylokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0005 Stafylokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0006 Stafylokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0007 Stafylokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0008 Stafylokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0009 Stafylokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0010 Pneumokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0011 Pneumokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0012 Pneumokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0013 Pneumokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0014 Pneumokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0015 Pneumokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0016 Pneumokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0017 Pneumokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0018 Pneumokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0019 Pneumokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0020 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; mnohočetné lokalizace
  • M0021 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ramenní krajina
  • M0022 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; nadloktí
  • M0023 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; předloktí
  • M0024 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; ruka
  • M0025 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; pánevní krajina a stehno
  • M0026 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; bérec
  • M0027 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; kotník a noha pod ním
  • M0028 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; jiné
  • M0029 Jiná streptokoková artritida a polyartritida; lokalizace NS
  • M0080 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; mnohočetné lokalizace
  • M0081 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč .bakt.; ramenní krajina
  • M0082 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; nadloktí
  • M0083 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; předloktí
  • M0084 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; ruka
  • M0085 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; pánevní krajina a stehno
  • M0086 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; bérec
  • M0087 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; kotník a noha pod ním
  • M0088 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; jiné
  • M0089 Artrit.a polyartrit. způsob. j.urč. bakt.; lokalizace NS
  • M0090 Pyogenní artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0091 Pyogenní artritida NS; ramenní krajina
  • M0092 Pyogenní artritida NS; nadloktí
  • M0093 Pyogenní artritida NS; předloktí
  • M0094 Pyogenní artritida NS; ruka
  • M0095 Pyogenní artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0096 Pyogenní artritida NS; bérec
  • M0097 Pyogenní artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0098 Pyogenní artritida NS; jiné
  • M0099 Pyogenní artritida NS; lokalizace NS
  • M0100 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0101 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ramenní krajina
  • M0102 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); nadloktí
  • M0103 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); předloktí
  • M0104 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); ruka
  • M0105 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); pánev. krajina a stehno
  • M0106 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); bérec
  • M0107 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); kotník a noha pod ním
  • M0108 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); jiné
  • M0109 Přímé inf.kloubů při meningok.artrit.(A39.8+); lokalizace NS
  • M0110 Tuberkulózní artritida (A18.0+); mnohočetné lokalizace
  • M0111 Tuberkulózní artritida (A18.0+); ramenní krajina
  • M0112 Tuberkulózní artritida (A18.0+); nadloktí
  • M0113 Tuberkulózní artritida (A18.0+); předloktí
  • M0114 Tuberkulózní artritida (A18.0+); ruka
  • M0115 Tuberkulózní artritida (A18.0+); pánevní krajina a stehno
  • M0116 Tuberkulózní artritida (A18.0+); bérec
  • M0117 Tuberkulózní artritida (A18.0+); kotník a noha pod ním
  • M0118 Tuberkulózní artritida (A18.0+); jiné
  • M0119 Tuberkulózní artritida (A18.0+); lokalizace NS
  • M0120 Artritida při Lymeské nemoci, mnohočetné lokalizace
  • M0121 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ramenní krajina
  • M0122 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); nadloktí
  • M0123 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); předloktí
  • M0124 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); ruka
  • M0125 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); pánevní krajina a stehno
  • M0126 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); bérec
  • M0127 Artritida při Lymeské nemoci, kotník a noha pod ním
  • M0128 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); jiné
  • M0129 Artritida při Lymeské nemoci (A69.2+); lokalizace NS
  • M0130 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0131 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0132 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; nadloktí
  • M0133 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; předloktí
  • M0134 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; ruka
  • M0135 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0136 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; bérec
  • M0137 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0138 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; jiné
  • M0139 Artritida při jiných bakter.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0140 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0141 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); ramenní krajina
  • M0142 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); nadloktí
  • M0143 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); předloktí
  • M0144 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+)ruka
  • M0145 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); pánevní krajina a stehno
  • M0146 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); bérec
  • M0147 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); kotník a noha pod ním
  • M0148 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); jiné
  • M0149 Zarděnková artritida ZJ(B06.8+); lokalita NS
  • M0150 Artritida při jiných virových nem.ZJ; mnohočetná lokalizace
  • M0151 Artritida při jiných virových nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0152 Artritida při jiných virových nem.ZJ; nadloktí
  • M0153 Artritida při jiných virových nem.ZJ; předloktí
  • M0154 Artritida při jiných virových nem.ZJ; ruka
  • M0155 Artritida při jiných virových nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0156 Artritida při jiných virových nem.ZJ; bérec
  • M0157 Artritida při jiných virových nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0158 Artritida při jiných virových nem.ZJ; jiné
  • M0159 Artritida při jiných virových nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0160 Artritida při mykózách (B35-B49+); mnohočetné lokalizace
  • M0161 Artritida při mykózách (B35-B49+); ramenní krajina
  • M0162 Artritida při mykózách (B35-B49+); nadloktí
  • M0163 Artritida při mykózách (B35-B49+); předloktí
  • M0164 Artritida při mykózách (B35-B49+); ruka
  • M0165 Artritida při mykózách (B35-B49+); pánevní krajina a stehno
  • M0166 Artritida při mykózách (B35-B49+); bérec
  • M0167 Artritida při mykózách (B35-B49+); kotník a noha pod ním
  • M0168 Artritida při mykózách (B35-B49+); jiné
  • M0169 Artritida při mykózách (B35-B49+); lokalizace NS
  • M0180 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0181 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M0182 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; nadloktí
  • M0183 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; předloktí
  • M0184 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; ruka
  • M0185 Artritida při jiných inf.a par.nem. ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0186 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; bérec
  • M0187 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0188 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; jiné
  • M0189 Artritida při jiných inf.a parazit.nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M0210 Postdysenterická artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0211 Postdysenterická artropatie; ramenní krajina
  • M0212 Postdysenterická artropatie; nadloktí
  • M0213 Postdysenterická artropatie; předloktí
  • M0214 Postdysenterická artropatie; ruka
  • M0215 Postdysenterická artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0216 Postdysenterická artropatie; bérec
  • M0217 Postdysenterická artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0218 Postdysenterická artropatie; jiné
  • M0219 Postdysenterická artropatie; lokalizace NS
  • M0220 Postimunizační artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0221 Postimunizační artropatie; ramenní krajina
  • M0222 Postimunizační artropatie; nadloktí
  • M0223 Postimunizační artropatie; předloktí
  • M0224 Postimunizační artropatie; ruka
  • M0225 Postimunizační artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0226 Postimunizační artropatie; bérec
  • M0227 Postimunizační artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0228 Postimunizační artropatie; jiné
  • M0229 Postimunizační artropatie; lokalizace NS
  • M0300 Postmeningokoková artritida (A39.8+); mnohočetné lokalizace
  • M0301 Postmeningokoková artritida (A39.8+); ramenní krajina
  • M0302 Postmeningokoková artritida (A39.8+); nadloktí
  • M0303 Postmeningokoková artritida (A39.8+); předloktí
  • M0304 Postmeningokoková artritida (A39.8+); ruka
  • M0305 Postmeningokoková artritida (A39.8+); pánevní krajina a stehno
  • M0306 Postmeningokoková artritida (A39.8+); bérec
  • M0307 Postmeningokoková artritida (A39.8+); kotník a noha pod ním
  • M0308 Postmeningokoková artritida (A39.8+); jiné
  • M0309 Postmeningokoková artritida (A39.8+); lokalizace NS
  • M0310 Postinfekční artropatie při syfilis; mnohočetné lokalizace
  • M0311 Postinfekční artropatie při syfilis; ramenní krajina
  • M0312 Postinfekční artropatie při syfilis; nadloktí
  • M0313 Postinfekční artropatie při syfilis; předloktí
  • M0314 Postinfekční artropatie při syfilis; ruka
  • M0315 Postinfekční artropatie při syfilis; pánevní krajina a stehno
  • M0316 Postinfekční artropatie při syfilis; bérec
  • M0317 Postinfekční artropatie při syfilis; kotník a noha pod ním
  • M0318 Postinfekční artropatie při syfilis; jiné
  • M0319 Postinfekční artropatie při syfilis; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - neinfekční zánětlivá onemocnění kloubů
  • I029 Revmatická chorea bez postižení srdce
  • L405 Psoriáza artropatická (M07.0-M07.3*, M09.0*)
  • M0200 Artropatie následující střevní by-pass; mnohočetné lokalizace
  • M0201 Artropatie následující střevní by-pass; ramenní krajina
  • M0202 Artropatie následující střevní by-pass; nadloktí
  • M0203 Artropatie následující střevní by-pass; předloktí
  • M0204 Artropatie následující střevní by-pass; ruka
  • M0205 Artropatie následující střevní by-pass; pánevní krajina a stehno
  • M0206 Artropatie následující střevní by-pass; bérec
  • M0207 Artropatie následující střevní by-passkotník a noha pod ním
  • M0208 Artropatie následující střevní by-pass; jiné
  • M0209 Artropatie následující střevní by-pass; lokalizace NS
  • M0230 Reiterova nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M0231 Reiterova nemoc; ramenní krajina
  • M0232 Reiterova nemoc; nadloktí
  • M0233 Reiterova nemoc; předloktí
  • M0234 Reiterova nemoc; ruka
  • M0235 Reiterova nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M0236 Reiterova nemoc; bérec
  • M0237 Reiterova nemoc; kotník a noha pod ním
  • M0238 Reiterova nemoc; jiné
  • M0239 Reiterova nemoc; lokalizace NS
  • M0280 Jiná reakční artropatie; mnohočetné lokalzace
  • M0281 Jiná reakční artropatie; ramenní krajina
  • M0282 Jiná reakční artropatie; nadloktí
  • M0283 Jiná reakční artropatie; předloktí
  • M0284 Jiná reakční artropatie; ruka
  • M0285 Jiná reakční artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0286 Jiná reakční artropatie; bérec
  • M0287 Jiná reakční artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0288 Jiná reakční artropatie; jiné
  • M0289 Jiná reakční artropatie; loklalzace NS
  • M0290 Reakční artropatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M0291 Reakční artropatie NS; ramenní krajina
  • M0292 Reakční artropatie NS; nadloktí
  • M0293 Reakční artropatie NS; předloktí
  • M0294 Reakční artropatie NS; ruka
  • M0295 Reakční artropatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M0296 Reakční artropatie NS; bérec
  • M0297 Reakční artropatie NS; kotník a noha pod ním
  • M0298 Reakční artropatie NS; jiné
  • M0299 Reakční artropatie NS; lokalizace NS
  • M0320 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0321 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0322 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; nadloktí
  • M0323 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; předloktí
  • M0324 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; ruka
  • M0325 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0326 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; bérec
  • M0327 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0328 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; jiné
  • M0329 Jiné postinfekční artropatie při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0360 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M0361 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
  • M0362 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; nadloktí
  • M0363 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; předloktí
  • M0364 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; ruka
  • M0365 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0366 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; bérec
  • M0367 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0368 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; jiné
  • M0369 Reakční artropatie při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
  • M0500 Feltyho syndrom; mnohočetné lokalizace
  • M0501 Feltyho syndrom; ramenní krajina
  • M0502 Feltyho syndrom; nadloktí
  • M0503 Feltyho syndrom; předloktí
  • M0504 Feltyho syndrom; ruka
  • M0505 Feltyho syndrom; pánevní krajina a stehno
  • M0506 Feltyho syndrom; bérec
  • M0507 Feltyho syndrom; kotník a noha pod ním
  • M0508 Feltyho syndrom; jiné
  • M0509 Feltyho syndrom; lokalizace NS
  • M0520 Revmatická vaskulitida; mnohočetné lokalizace
  • M0521 Revmatická vaskulitida; ramenní krajina
  • M0522 Revmatická vaskulitida; nadloktí
  • M0523 Revmatická vaskulitida; předloktí
  • M0524 Revmatická vaskulitida; ruka
  • M0525 Revmatická vaskulitida; pánevní krajina a stehno
  • M0526 Revmatická vaskulitida; bérec
  • M0527 Revmatická vaskulitida; kotník a noha pod ním
  • M0528 Revmatická vaskulitida; jiné
  • M0529 Revmatická vaskulitida; lokalizace NS
  • M0530 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; mnohočetné lokalizace
  • M0531 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ramenní krajina
  • M0532 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; nadloktí
  • M0533 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; předloktí
  • M0534 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; ruka
  • M0535 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; pánev. krajina a stehno
  • M0536 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; bérec
  • M0537 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; kotník a noha pod ním
  • M0538 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; jiné
  • M0539 Revmatická artritida s postiž.j.org.a soustav; lokalizace NS
  • M0580 Jiná séropozitivní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0581 Jiná séropozitivní revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0582 Jiná séropozitivní revmatická artritida; nadloktí
  • M0583 Jiná séropozitivní revmatická artritida; předloktí
  • M0584 Jiná séropozitivní revmatická artritida; ruka
  • M0585 Jiná séropozitivní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0586 Jiná séropozitivní revmatická artritida; bérec
  • M0587 Jiná séropozitivní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0588 Jiná séropozitivní revmatická artritida; jiné
  • M0589 Jiná séropozitivní revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0590 Séropozitivní revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0591 Séropozitivní revmatická artritida NS; ramenní krajina
  • M0592 Séropozitivní revmatická artritida NS; nadloktí
  • M0593 Séropozitivní revmatická artritida NS; předloktí
  • M0594 Séropozitivní revmatická artritida NS; ruka
  • M0595 Séropozitivní revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0596 Séropozitivní revmatická artritida NS; bérec
  • M0597 Séropozitivní revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0598 Séropozitivní revmatická artritida NS; jiné
  • M0599 Séropozitivní revmatická artritida NS; lokalizace NS
  • M0600 Séronegat.revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0601 Séronegat.revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0602 Séronegat.revmatická artritida; nadloktí
  • M0603 Séronegat.revmatická artritida; předloktí
  • M0604 Séronegat.revmatická artritida; ruka
  • M0605 Séronegat.revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0606 Séronegat.revmatická artritida; bérec
  • M0607 Séronegat.revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0608 Séronegat.revmatická artritida; jiné
  • M0609 Séronegat.revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0610 Stillova nemoc začínající v dospělosti; mnohočetné lokalizace
  • M0611 Stillova nemoc začínající v dospělosti; ramenní krajina
  • M0612 Stillova nemoc začínající v dospělosti; nadloktí
  • M0613 Stillova nemoc začínající v dospělosti; předloktí
  • M0614 Stillova nemoc začínající v dospělosti; ruka
  • M0615 Stillova nemoc začínající v dospělosti; pánevní krajina a stehno
  • M0616 Stillova nemoc začínající v dospělosti; bérec
  • M0617 Stillova nemoc začínající v dospělosti; kotník a noha pod ním
  • M0618 Stillova nemoc začínající v dospělosti; jiné
  • M0619 Stillova nemoc začínající v dospělosti; lokalizace NS
  • M0620 Revmatická burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M0621 Revmatická burzitida; ramenní krajina
  • M0622 Revmatická burzitida; nadloktí
  • M0623 Revmatická burzitida; předloktí
  • M0624 Revmatická burzitida; ruka
  • M0625 Revmatická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M0626 Revmatická burzitida; bérec
  • M0627 Revmatická burzitida; kotník a noha pod ním
  • M0628 Revmatická burzitida; jiné
  • M0629 Revmatická burzitida; lokalizace NS
  • M0630 Revmatické uzlíky; mnohočetná lokalizace
  • M0631 Revmatické uzlíky; ramenní krajina
  • M0632 Revmatické uzlíky; nadloktí
  • M0633 Revmatické uzlíky; předloktí
  • M0634 Revmatické uzlíky; ruka
  • M0635 Revmatické uzlíky; pánevní krajina a stehno
  • M0636 Revmatické uzlíky; bérec
  • M0637 Revmatické uzlíky; kotník a noha pod ním
  • M0638 Revmatické uzlíky; jiné
  • M0639 Revmatické uzlíky; lokalizace NS
  • M0640 Zánětlivá polyartropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0641 Zánětlivá polyartropatie; ramenní krajina
  • M0642 Zánětlivá polyartropatie; nadloktí
  • M0643 Zánětlivá polyartropatie; předloktí
  • M0644 Zánětlivá polyartropatie; ruka
  • M0645 Zánětlivá polyartropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0646 Zánětlivá polyartropatie; bérec
  • M0647 Zánětlivá polyartropatie; kotník a noha pod ním
  • M0648 Zánětlivá polyartropatie; jiné
  • M0649 Zánětlivá polyartropatie; lokalizace NS
  • M0680 Jiná určená revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0681 Jiná určená revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0682 Jiná určená revmatická artritida; nadloktí
  • M0683 Jiná určená revmatická artritida; předloktí
  • M0684 Jiná určená revmatická artritida; ruka
  • M0685 Jiná určená revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0686 Jiná určená revmatická artritida; bérec
  • M0687 Jiná určená revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0688 Jiná určená revmatická artritida; jiné
  • M0689 Jiná určená revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0690 Revmatická artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0691 Revmatická artritida NS; ramenní krajina
  • M0692 Revmatická artritida NS; nadloktí
  • M0693 Revmatická artritida NS; předloktí
  • M0694 Revmatická artritida NS; ruka
  • M0695 Revmatická artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0696 Revmatická artritida NS; bérec
  • M0697 Revmatická artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0698 Revmatická artritida NS; jiné
  • M0699 Revmatická artritida NS; lokalizace NS
  • M0700 Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0704 Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+); ruka
  • M0707 Distální interfalang. psor. artropatie (L40.5); kotník a noha pod ním
  • M0709 Distální interfalang. psoriatická artropatie (L40.5+); lokalizace NS
  • M0710 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0711 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ramenní krajina
  • M0712 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); nadloktí
  • M0713 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); předloktí
  • M0714 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); ruka
  • M0715 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); pánevní krajina a stehno
  • M0716 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); bérec
  • M0717 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0718 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)jiné
  • M0719 Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+); lokalizace NS
  • M0730 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0731 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ramenní krajina
  • M0732 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); nadloktí
  • M0733 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); předloktí
  • M0734 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); ruka
  • M0735 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); pánevní krajina a stehno
  • M0736 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); bérec
  • M0737 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0738 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); jiné
  • M0739 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+); lokalizace NS
  • M0740 Artropatie při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
  • M0741 Artropatie při Crohnově nemoci; ramenní krajina
  • M0742 Artropatie při Crohnově nemoci; nadloktí
  • M0743 Artropatie při Crohnově nemoci; předloktí
  • M0744 Artropatie při Crohnově nemoci; ruka
  • M0745 Artropatie při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
  • M0746 Artropatie při Crohnově nemoci; bérec
  • M0747 Artropatie při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
  • M0748 Artropatie při Crohnově nemoci; jiné
  • M0749 Artropatie při Crohnově nemoci; lokalizace NS
  • M0750 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetné lokalizace
  • M0751 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
  • M0752 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
  • M0753 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
  • M0754 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
  • M0755 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
  • M0756 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
  • M0757 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
  • M0758 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
  • M0759 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
  • M0760 Jiné enteropatické artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M0761 Jiné enteropatické artropatie; ramenní krajina
  • M0762 Jiné enteropatické artropatie; nadloktí
  • M0763 Jiné enteropatické artropatie; předloktí
  • M0764 Jiné enteropatické artropatie; ruka
  • M0765 Jiné enteropatické artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M0766 Jiné enteropatické artropatie; bérec
  • M0767 Jiné enteropatické artropatie; kotník a noha pod ním
  • M0768 Jiné enteropatické artropatie; jiné
  • M0769 Jiné enteropatické artropatie; lokalizace NS
  • M0800 Juvenilní revmatická artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0801 Juvenilní revmatická artritida; ramenní krajina
  • M0802 Juvenilní revmatická artritida; nadloktí
  • M0803 Juvenilní revmatická artritida; předloktí
  • M0804 Juvenilní revmatická artritida; ruka
  • M0805 Juvenilní revmatická artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0806 Juvenilní revmatická artritida; bérec
  • M0807 Juvenilní revmatická artritida; kotník a noha pod ním
  • M0808 Juvenilní revmatická artritida; jiné
  • M0809 Juvenilní revmatická artritida; lokalizace NS
  • M0820 Juvenilní artritida se syst. nást. [Stillova]; mnohočetné lokalizace
  • M0821 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; ramenní krajina
  • M0822 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; nadloktí
  • M0823 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; předloktí
  • M0824 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; ruka
  • M0825 Juvenilní artritida se syst.nást. [Stillova]; pánevní krajina a stehno
  • M0826 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; bérec
  • M0827 Juvenilní artritida se syst. nást. [Stillova]; kotník a noha pod ním
  • M0828 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; jiné
  • M0829 Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]; lokalizace NS
  • M0830 Juvenilní polyartritida (séronegativní); mnohočetné lokalizace
  • M0831 Juvenilní polyartritida (séronegativní); ramenní krajina
  • M0832 Juvenilní polyartritida (séronegativní); nadloktí
  • M0833 Juvenilní polyartritida (séronegativní); předloktí
  • M0834 Juvenilní polyartritida (séronegativní); ruka
  • M0835 Juvenilní polyartritida (séronegativní); pánevní krajina a stehno
  • M0836 Juvenilní polyartritida (séronegativní); bérec
  • M0837 Juvenilní polyartritida (séronegativní); kotník a noha pod ním
  • M0838 Juvenilní polyartritida (séronegativní); jiné
  • M0839 Juvenilní polyartritida (séronegativní); lokalizace NS
  • M0840 Pauciartikulární juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0841 Pauciartikulární juvenilní artritida; ramenní krajina
  • M0842 Pauciartikulární juvenilní artritida; nadloktí
  • M0843 Pauciartikulární juvenilní artritida; předloktí
  • M0844 Pauciartikulární juvenilní artritida; ruka
  • M0845 Pauciartikulární juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0846 Pauciartikulární juvenilní artritida; bérec
  • M0847 Pauciartikulární juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
  • M0848 Pauciartikulární juvenilní artritida; jiné
  • M0849 Pauciartikulární juvenilní artritida; lokalizace NS
  • M0880 Jiná juvenilní artritida; mnohočetné lokalizace
  • M0881 Jiná juvenilní artritida; ramenní krajina
  • M0882 Jiná juvenilní artritida; nadloktí
  • M0883 Jiná juvenilní artritida; předloktí
  • M0884 Jiná juvenilní artritida; ruka
  • M0885 Jiná juvenilní artritida; pánevní krajina a stehno
  • M0886 Jiná juvenilní artritida; bérec
  • M0887 Jiná juvenilní artritida; kotník a noha pod ním
  • M0888 Jiná juvenilní artritida; jiné
  • M0889 Jiná juvenilní artritida; lokalizace NS
  • M0890 Juvenilní artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M0891 Juvenilní artritida NS; ramenní krajina
  • M0892 Juvenilní artritida NS; nadloktí
  • M0893 Juvenilní artritida NS; předloktí
  • M0894 Juvenilní artritida NS; ruka
  • M0895 Juvenilní artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M0896 Juvenilní artritida NS; bérec
  • M0897 Juvenilní artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M0898 Juvenilní artritida NS; jiné
  • M0899 Juvenilní artritida NS; lokalizace NS
  • M0900 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); mnohočetné lokalizace
  • M0901 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ramenní krajina
  • M0902 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); nadloktí
  • M0903 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); předloktí
  • M0904 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); ruka
  • M0905 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); stehenní krajina a stehno
  • M0906 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); bérec
  • M0907 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); kotník a noha pod ním
  • M0908 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); jiné
  • M0909 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+); lokalizace NS
  • M0910 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; mnohočetné lokalizace
  • M0911 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ramenní krajina
  • M0912 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; nadloktí
  • M0913 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; předloktí
  • M0914 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; ruka
  • M0915 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; pánevní krajina a stehno
  • M0916 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; bérec
  • M0917 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; kotník a noha pod ním
  • M0918 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; jiné
  • M0919 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci; lokalizace NS
  • M0920 Juven. artrit. při ulcerózní kolitidě (K51.-+); mnohočetná lokalizace
  • M0921 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ramenní krajina
  • M0922 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); nadloktí
  • M0923 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); předloktí
  • M0924 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); ruka
  • M0925 Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); pánevní krajina a stehno
  • M0926 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); bérec
  • M0927 Juven.artrit.při ulcerózní kolitidě (K51.-+); kotník a noha pod ním
  • M0928 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); jiné
  • M0929 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+); lokalizace NS
  • M0980 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; mnohočetná lokalizace
  • M0981 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M0982 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M0983 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M0984 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M0985 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M0986 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M0987 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M0988 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M0989 Juvenilní artritida při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M1000 Idiopatická dna; mnohočetné lokalizace
  • M1001 Idiopatická dna; ramenní krajina
  • M1002 Idiopatická dna; nadloktí
  • M1003 Idiopatická dna; předloktí
  • M1004 Idiopatická dna; ruka
  • M1005 Idiopatická dna; pánevní krajina a stehno
  • M1006 Idiopatická dna; bérec
  • M1007 Idiopatická dna; kotník a noha pod ním
  • M1008 Idiopatická dna; jiné
  • M1009 Idiopatická dna; lokalizace NS
  • M1010 Dna působená olovem; mnohočetné lokalizace
  • M1011 Dna působená olovem; ramenní krajina
  • M1012 Dna působená olovem; nadloktí
  • M1013 Dna působená olovem; předloktí
  • M1014 Dna působená olovem; ruka
  • M1015 Dna působená olovem; pánevní krajina a stehno
  • M1016 Dna působená olovem; bérec
  • M1017 Dna působená olovem; kotník a noha pod ním
  • M1018 Dna působená olovem; jiné
  • M1019 Dna působená olovem; lokalizace NS
  • M1020 Dna způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M1021 Dna způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M1022 Dna způsobená léčivy; nadloktí
  • M1023 Dna způsobená léčivy; předloktí
  • M1024 Dna způsobená léčivy; ruka
  • M1025 Dna způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M1026 Dna způsobená léčivy; bérec
  • M1027 Dna způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M1028 Dna způsobená léčivy; jiné
  • M1029 Dna způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M1030 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M1031 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ramenní krajina
  • M1032 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; nadloktí
  • M1033 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; předloktí
  • M1034 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; ruka
  • M1035 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M1036 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; bérec
  • M1037 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; kotník a noha pod ním
  • M1038 Dna způsobená poškozením ledvinových funkcí; jiné
  • M1039 Dna způsob.poškoz.ledvin.funkcí; lokalizace NS
  • M1040 Jiná sekundární dna; mnohočetné lokalizace
  • M1041 Jiná sekundární dna; ramenní krajina
  • M1042 Jiná sekundární dna; nadloktí
  • M1043 Jiná sekundární dna; předloktí
  • M1044 Jiná sekundární dna; ruka
  • M1045 Jiná sekundární dna; pánevní krajina a stehno
  • M1046 Jiná sekundární dna; bérec
  • M1047 Jiná sekundární dna; kotník a noha pod ním
  • M1048 Jiná sekundární dna; jiné
  • M1049 Jiná sekundární dna; lokalizace NS
  • M1090 Dna NS; mnohočetné lokalizace
  • M1091 Dna NS; ramenní krajina
  • M1092 Dna NS; nadloktí
  • M1093 Dna NS; předloktí
  • M1094 Dna NS; ruka
  • M1095 Dna NS; pánevní krajina a stehno
  • M1096 Dna NS; bérec
  • M1097 Dna NS; kotník a noha pod ním
  • M1098 Dna NS; jiné
  • M1099 Dna NS; lokalizace NS
  • M1100 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; mnohočetné lokalizace
  • M1101 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ramenní krajina
  • M1102 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; nadloktí
  • M1103 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; předloktí
  • M1104 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; ruka
  • M1105 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; pánevní krajina a stehno
  • M1106 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; bérec
  • M1107 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; kotník a noha pod ním
  • M1108 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; jiné
  • M1109 Nemoc ukládání hydroxyapatitu; lokalizace NS
  • M1110 Familiární chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
  • M1111 Familiární chondrokalcinóza; ramenní krajina
  • M1112 Familiární chondrokalcinóza; nadloktí
  • M1113 Familiární chondrokalcinóza; předloktí
  • M1114 Familiární chondrokalcinóza; ruka
  • M1115 Familiární chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
  • M1116 Familiární chondrokalcinóza; bérec
  • M1117 Familiární chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
  • M1118 Familiární chondrokalcinóza; jiné
  • M1119 Familiární chondrokalcinóza; lokalizace NS
  • M1120 Jiná chondrokalcinóza; mnohočetné lokalizace
  • M1121 Jiná chondrokalcinóza; ramenní krajina
  • M1122 Jiná chondrokalcinóza; nadloktí
  • M1123 Jiná chondrokalcinóza; předloktí
  • M1124 Jiná chondrokalcinóza; ruka
  • M1125 Jiná chondrokalcinóza; pánevní krajina a stehno
  • M1126 Jiná chondrokalcinóza; bérec
  • M1127 Jiná chondrokalcinóza; kotník a noha pod ním
  • M1128 Jiná chondrokalcinóza; jiné
  • M1129 Jiná chondrokalcinóza; lokalizace NS
  • M1180 Jiné určené krystalové artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1181 Jiné určené krystalové artropatie; ramenní krajina
  • M1182 Jiné určené krystalové artropatie; nadloktí
  • M1183 Jiné určené krystalové artropatie; předloktí
  • M1184 Jiné určené krystalové artropatie; ruka
  • M1185 Jiné určené krystalové artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1186 Jiné určené krystalové artropatie; bérec
  • M1187 Jiné určené krystalové artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1188 Jiné určené krystalové artropatie; jiné
  • M1189 Jiné určené krystalové artropatie; lokalizace NS
  • M1190 Krystalová artropatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M1191 Krystalová artropatie NS; ramenní krajina
  • M1192 Krystalová artropatie NS; nadloktí
  • M1193 Krystalová artropatie NS; předloktí
  • M1194 Krystalová artropatie NS; ruka
  • M1195 Krystalová artropatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M1196 Krystalová artropatie NS; bérec
  • M1197 Krystalová artropatie NS; kotník a noha pod ním
  • M1198 Krystalová artropatie NS; jiné
  • M1199 Krystalová artropatie NS; lokalizace NS
  • M1300 Polyartritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M1301 Polyartritida NS; ramenní krajina
  • M1302 Polyartritida NS; nadloktí
  • M1303 Polyartritida NS; předloktí
  • M1304 Polyartritida NS; ruka
  • M1305 Polyartritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M1306 Polyartritida NS; bérec
  • M1307 Polyartritida NS; kotník a noha pod ním
  • M1308 Polyartritida NS; jiné
  • M1309 Polyartritida NS; lokalizace NS
  • M1310 Monoartritida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
  • M1311 Monoartritida nezařazená jinde; ramenní krajina
  • M1312 Monoartritida nezařazená jinde; nadloktí
  • M1313 Monoartritida nezařazená jinde; předloktí
  • M1314 Monoartritida nezařazená jinde; ruka
  • M1315 Monoartritida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
  • M1316 Monoartritida nezařazená jinde; bérec
  • M1317 Monoartritida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
  • M1318 Monoartritida nezařazená jinde; jiné
  • M1319 Monoartritida nezařazená jinde; lokalizace NS
  • M1380 Jiná určená artritida; mnohočetné lokalizace
  • M1381 Jiná určená artritida; ramenní krajina
  • M1382 Jiná určená artritida; nadloktí
  • M1383 Jiná určená artritida; předloktí
  • M1384 Jiná určená artritida; ruka
  • M1385 Jiná určená artritida; pánevní krajina a stehno
  • M1386 Jiná určená artritida; bérec
  • M1387 Jiná určená artritida; kotník a noha pod ním
  • M1388 Jiná určená artritida; jiné
  • M1389 Jiná určená artritida; lokalizace NS
  • M1390 Artritida NS; mnohočetné lokalizace
  • M1391 Artritida NS; ramenní krajina
  • M1392 Artritida NS; nadloktí
  • M1393 Artritida NS; předloktí
  • M1394 Artritida NS; ruka
  • M1395 Artritida NS; pánevní krajina a stehno
  • M1396 Artritida NS; bérec
  • M1397 Artritida NS; kotník a noha pod ním
  • M1398 Artritida NS; jiné
  • M1399 Artritida NS; lokalizace NS
  • M140 Dnavá artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
  • M141 Krystalová artropatie při jiných onemocněních látkové přemeny ZJ
  • M145 Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění a nekróza kostí
  • B453 Kostní kryptokokóza
  • B672 Infekce kosti, původce: Echinococcus granulosus
  • M8600 Akutní hematogenní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8601 Akutní hematogenní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8602 Akutní hematogenní osteomyelitida; nadloktí
  • M8603 Akutní hematogenní osteomyelitida; předloktí
  • M8604 Akutní hematogenní osteomyelitida; ruka
  • M8605 Akutní hematogenní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8606 Akutní hematogenní osteomyelitida; bérec
  • M8607 Akutní hematogenní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8608 Akutní hematogenní osteomyelitida; jiné
  • M8609 Akutní hematogenní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8610 Jiná akutní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8611 Jiná akutní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8612 Jiná akutní osteomyelitida; nadloktí
  • M8613 Jiná akutní osteomyelitida; předloktí
  • M8614 Jiná akutní osteomyelitida; ruka
  • M8615 Jiná akutní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8616 Jiná akutní osteomyelitida; bérec
  • M8617 Jiná akutní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8618 Jiná akutní osteomyelitida; jiné
  • M8619 Jiná akutní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8620 Subakutní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8621 Subakutní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8622 Subakutní osteomyelitida; nadloktí
  • M8623 Subakutní osteomyelitida; předloktí
  • M8624 Subakutní osteomyelitida; ruka
  • M8625 Subakutní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8626 Subakutní osteomyelitida; bérec
  • M8627 Subakutní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8628 Subakutní osteomyelitida; jiné
  • M8629 Subakutní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8630 Chronická multifokální osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8631 Chronická multifokální osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8632 Chronická multifokální osteomyelitida; nadloktí
  • M8633 Chronická multifokální osteomyelitida; předloktí
  • M8634 Chronická multifokální osteomyelitida; ruka
  • M8635 Chronická multifokální osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8636 Chronická multifokální osteomyelitida; bérec
  • M8637 Chronická multifokální osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8638 Chronická multifokální osteomyelitida; jiné
  • M8639 Chronická multifokální osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8640 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; mnohočetné lokalizace
  • M8641 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; ramenní krajina
  • M8642 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; nadloktí
  • M8643 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; předloktí
  • M8644 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; ruka
  • M8645 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; pánevní krajina a stehno
  • M8646 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; bérec
  • M8647 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; kotník a noha pod ním
  • M8648 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; jiné
  • M8649 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí; lokalizace NS
  • M8650 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8651 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8652 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; nadloktí
  • M8653 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; předloktí
  • M8654 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; ruka
  • M8655 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8656 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; bérec
  • M8657 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8658 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; jiné
  • M8659 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8660 Jiná chronická osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8661 Jiná chronická osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8662 Jiná chronická osteomyelitida; nadloktí
  • M8663 Jiná chronická osteomyelitida; předloktí
  • M8664 Jiná chronická osteomyelitida; ruka
  • M8665 Jiná chronická osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8666 Jiná chronická osteomyelitida; bérec
  • M8667 Jiná chronická osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8668 Jiná chronická osteomyelitida; jiné
  • M8669 Jiná chronická osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8680 Jiná osteomyelitida; mnohočetné lokalizace
  • M8681 Jiná osteomyelitida; ramenní krajina
  • M8682 Jiná osteomyelitida; nadloktí
  • M8683 Jiná osteomyelitida; předloktí
  • M8684 Jiná osteomyelitida; ruka
  • M8685 Jiná osteomyelitida; pánevní krajina a stehno
  • M8686 Jiná osteomyelitida; bérec
  • M8687 Jiná osteomyelitida; kotník a noha pod ním
  • M8688 Jiná osteomyelitida; jiné
  • M8689 Jiná osteomyelitida; lokalizace NS
  • M8690 Osteomyelitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M8691 Osteomyelitida NS; ramenní krajina
  • M8692 Osteomyelitida NS; nadloktí
  • M8693 Osteomyelitida NS; předloktí
  • M8694 Osteomyelitida NS; ruka
  • M8695 Osteomyelitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M8696 Osteomyelitida NS; bérec
  • M8697 Osteomyelitida NS; kotník a noha pod ním
  • M8698 Osteomyelitida NS; jiné
  • M8699 Osteomyelitida NS; lokalizace NS
  • M8700 Idiopatická aseptická nekróza kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8701 Idiopatická aseptická nekróza kosti; ramenní krajina
  • M8702 Idiopatická aseptická nekróza kosti; nadloktí
  • M8703 Idiopatická aseptická nekróza kosti; předloktí
  • M8704 Idiopatická aseptická nekróza kosti; ruka
  • M8705 Idiopatická aseptická nekróza kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8706 Idiopatická aseptická nekróza kosti; bérec
  • M8707 Idiopatická aseptická nekróza kosti; kotník a noha pod ním
  • M8708 Idiopatická aseptická nekróza kosti; jiné
  • M8709 Idiopatická aseptická nekróza kosti; lokalizace NS
  • M8710 Osteonekróza způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8711 Osteonekróza způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M8712 Osteonekróza způsobená léčivy; nadloktí
  • M8713 Osteonekróza způsobená léčivy; předloktí
  • M8714 Osteonekróza způsobená léčivy; ruka
  • M8715 Osteonekróza způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8716 Osteonekróza způsobená léčivy; bérec
  • M8717 Osteonekróza způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8718 Osteonekróza způsobená léčivy; jiné
  • M8719 Osteonekróza způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M8720 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; mnohočetné lokalizace
  • M8721 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; ramenní krajina
  • M8722 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; nadloktí
  • M8723 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; předloktí
  • M8724 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; ruka
  • M8725 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; pánevní krajina a stehno
  • M8726 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; bérec
  • M8727 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; kotník a noha pod ním
  • M8728 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; jiné
  • M8729 Osteonekróza způsob.předcház.úrazem; lokalizace NS
  • M8730 Jiná sekundární osteonekróza; mnohočetné lokalizace
  • M8731 Jiná sekundární osteonekróza; ramenní krajina
  • M8732 Jiná sekundární osteonekróza; nadloktí
  • M8733 Jiná sekundární osteonekróza; předloktí
  • M8734 Jiná sekundární osteonekróza; ruka
  • M8735 Jiná sekundární osteonekróza; pánevní krajina a stehno
  • M8736 Jiná sekundární osteonekróza; bérec
  • M8737 Jiná sekundární osteonekróza; kotník a noha pod ním
  • M8738 Jiná sekundární osteonekróza; jiné
  • M8739 Jiná sekundární osteonekróza; lokalizace NS
  • M8780 Jiná osteonekróza; mnohočetné lokalizace
  • M8781 Jiná osteonekróza; ramenní krajina
  • M8782 Jiná osteonekróza; nadloktí
  • M8783 Jiná osteonekróza; předloktí
  • M8784 Jiná osteonekróza; ruka
  • M8785 Jiná osteonekróza; pánevní krajina a stehno
  • M8786 Jiná osteonekróza; bérec
  • M8787 Jiná osteonekróza; kotník a noha pod ním
  • M8788 Jiná osteonekróza; jiné
  • M8789 Jiná osteonekróza; lokalizace NS
  • M8790 Osteonekróza NS; mnohočetné lokalizace
  • M8791 Osteonekróza NS; ramenní krajina
  • M8792 Osteonekróza NS; nadloktí
  • M8793 Osteonekróza NS; předloktí
  • M8794 Osteonekróza NS; ruka
  • M8795 Osteonekróza NS; pánevní krajina a stehno
  • M8796 Osteonekróza NS; bérec
  • M8797 Osteonekróza NS; kotník a noha pod ním
  • M8798 Osteonekróza NS; jiné
  • M8799 Osteonekróza NS; lokalizace NS
  • M9000 TBC kosti (A18.0+); mnohočetné lokalizace
  • M9001 TBC kosti (A18.0+); ramenní krajina
  • M9002 TBC kosti (A18.0+); nadloktí
  • M9003 TBC kosti (A18.0+); předloktí
  • M9004 TBC kosti (A18.0+); ruka
  • M9005 TBC kosti (A18.0+); pánevní krajina a stehno
  • M9006 TBC kosti (A18.0+); bérec
  • M9007 TBC kosti (A18.0+); kotník a noha pod ním
  • M9008 TBC kosti (A18.0+); jiné
  • M9009 TBC kosti (A18.0+); lokalizace NS
  • M9010 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9011 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M9012 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; nadloktí
  • M9013 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; předloktí
  • M9014 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; ruka
  • M9015 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9016 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; bérec
  • M9017 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9018 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; jiné
  • M9019 Periostitida při jiných infekč.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M9020 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9021 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; ramenní krajina
  • M9022 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; nadloktí
  • M9023 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; předloktí
  • M9024 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; ruka
  • M9025 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9026 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; bérec
  • M9027 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9028 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; jiné
  • M9029 Osteopatie při jiných infekč.nem.ZJ; lokalizace NS
  • M9030 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+).; mnohočetné lokalizace
  • M9031 Osteonekróza při kesonové nem.(T70.3+); ramenní krajina
  • M9032 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); nadloktí
  • M9033 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); předloktí
  • M9034 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); ruka
  • M9035 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); pánevní krajina a stehno
  • M9036 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); bérec
  • M9037 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); kotník a noha pod ním
  • M9038 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); jiné
  • M9039 Osteonekróza při kesonové nem. (T70.3+); lokalizace NS
  • M9040 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); mnohočetné lokalizace
  • M9041 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); ramenní krajina
  • M9042 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); nadloktí
  • M9043 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); předloktí
  • M9044 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); ruka
  • M9045 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); pánevní krajina a stehno
  • M9046 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); bérec
  • M9047 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); kotník a noha pod ním
  • M9048 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); jiné
  • M9049 Osteonekróza způs.hemoglobinopat.(D50-D64+); lokalizace NS
  • M9050 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9051 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M9052 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M9053 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M9054 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M9055 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9056 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M9057 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9058 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M9059 Osteonekróza při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - zánětlivé komplikace ortopedických protetických pomůcek a komplikace související s amputací
  • T845 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou
  • T846 Inf. a zánětlivá reakce způs. vnitřní fixační pomůckou (kterék.lok.)
  • T847 Infekční a zánět. reakce způs.j.vnitř.ortop.protet.pomůc.,impl.a štěpy
  • T874 Infekce amputačního pahýlu
  • T875 Nekróza amputačního pahýlu
 • | Hlavní diagnózy - artróza
  • M150 Primární generalizovaná (osteo)artróza
  • M151 Heberdenovy uzly (s artropatií)
  • M152 Bouchardovy uzly (s artropatií)
  • M153 Sekundární mnohočetná artróza
  • M154 Erozivní (osteo)artróza
  • M158 Jiná polyartróza
  • M159 Polyartróza NS
  • M160 Primární koxartróza, oboustranná
  • M161 Jiná primární koxartróza
  • M162 Koxartróza jako výsledek dysplázie‚ oboustranná
  • M163 Jiná dysplastická koxartróza
  • M164 Poúrazová koxartróza, oboustranná
  • M165 Jiná poúrazová koxartróza
  • M166 Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
  • M167 Jiná sekundární koxartróza
  • M169 Koxartróza NS
  • M170 Primární gonartróza, oboustranná
  • M171 Jiná primární gonartróza
  • M172 Poúrazová gonartróza, oboustranná
  • M173 Jiná poúrazová gonartróza
  • M174 Sekundární gonartróza, oboustranná
  • M175 Jiná sekundární gonartróza
  • M179 Gonartróza NS
  • M180 Primární artróza prvního karpometakarpáního kloubu, oboustranná
  • M181 Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M182 Poúraová artróza karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M183 Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M184 Jiná sekund.artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
  • M185 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
  • M189 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu NS
  • M1900 Primární artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1901 Primární artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1902 Primární artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1903 Primární artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1904 Primární artróza jiných kloubů; ruka
  • M1905 Primární artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1906 Primární artróza jiných kloubů; bérec
  • M1907 Primární artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1908 Primární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1909 Primární artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1910 Poúrazová artróza jiných kloubů; mnohočetné lokalizace
  • M1911 Poúrazová artróza jiných kloubů; ramenní krajina
  • M1912 Poúrazová artróza jiných kloubů; nadloktí
  • M1913 Poúrazová artróza jiných kloubů; předloktí
  • M1914 Poúrazová artróza jiných kloubů; ruka
  • M1915 Poúrazová artróza jiných kloubů; pánevní krajina a stehno
  • M1916 Poúrazová artróza jiných kloubů; bérec
  • M1917 Poúrazová artróza jiných kloubů; kotník a noha pod ním
  • M1918 Poúrazová artróza jiných kloubů; jiné
  • M1919 Poúrazová artróza jiných kloubů; lokalizace NS
  • M1920 Jiné sekundární artrózy; mnohočetné lokalizace
  • M1921 Jiné sekundární artrózy; ramenní kloub
  • M1922 Jiné sekundární artrózy; nadloktí
  • M1923 Jiné sekundární artrózy; předloktí
  • M1924 Jiné sekundární artrózy; ruka
  • M1925 Jiné sekundární artrózy; pánevní krajina a stehno
  • M1926 Jiné sekundární artrózy; bérec
  • M1927 Jiné sekundární artrózy; kotník a noha pod ním
  • M1928 Sekundární artróza jiných kloubů; jiné
  • M1929 Jiné sekundární artrózy; lokalizace NS
  • M1980 Jiná určená artróza; mnohočetné lokalizace
  • M1981 Jiná určená artróza; ramenní krajina
  • M1982 Jiná určená artróza; nadloktí
  • M1983 Jiná určená artróza; předloktí
  • M1984 Jiná určená artróza; ruka
  • M1985 Jiná určená artróza; pánevní krajina a stehno
  • M1986 Jiná určená artróza; bérec
  • M1987 Jiná určená artróza; kotník a noha pod ním
  • M1988 Jiná určená artróza; jiné
  • M1989 Jiná určená artróza; lokalizace NS
  • M1990 Artróza NS; mnohočetné lokalizace
  • M1991 Artróza NS; ramenní krajina
  • M1992 Artróza NS; nadloktí
  • M1993 Artróza NS; předloktí
  • M1994 Artróza NS; ruka
  • M1995 Artróza NS; pánevní krajina a stehno
  • M1996 Artróza NS; bérec
  • M1997 Artróza NS; kotník a noha pod ním
  • M1998 Artróza NS; jiné
  • M1999 Artróza NS; lokalizace NS
  • M2570 Osteofyty; mnohočetné lokalizace
  • M2571 Osteofyty; ramenní krajina
  • M2572 Osteofyty; nadloktí
  • M2573 Osteofyty; předloktí
  • M2574 Osteofyty; ruka
  • M2575 Osteofyty; pánevní krajina a stehno
  • M2576 Osteofyty; bérec
  • M2577 Osteofyty; kotník a noha pod ním
  • M2578 Osteofyty; jiné
  • M2579 Osteofyty; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - poruchy čéšky a menisku
  • M220 Recidivující dislokace čéšky
  • M221 Recidivující subluxace čéšky
  • M222 Patelofemorální poruchy
  • M223 Jiné poruchy čéšky
  • M224 Chondromalacie čéšky
  • M228 Jiná onemocnění čéšky
  • M229 Onemocnění čéšky NS
  • M2300 Cystický meniskus; mnohočetné lokalizace
  • M2301 Cystický meniskus; přední roh vnitř.menisku
  • M2302 Cystický meniskus; zadní roh vnitř.menisku
  • M2303 Cystický meniskus; NS část menisku
  • M2304 Cystický meniskus; přední roh vnějš.menisku
  • M2305 Cystický meniskus; zadní roh vnějšího menisku
  • M2306 Cystický meniskus; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2309 Cystický meniskus; NS meniskus
  • M2310 (Vrozený) diskoidní meniskus; mnohočetné lokalizace
  • M2311 (Vrozený) diskoidní meniskus; přední roh vnitř.menisku
  • M2312 (Vrozený) diskoidní meniskus; zadní roh vnitř.menisku
  • M2313 (Vrozený) diskoidní meniskus; NS část menisku
  • M2314 (Vrozený) diskoidní meniskus; přední roh vnějš.menisku
  • M2315 (Vrozený) diskoidní meniskus; zadní roh vnějšího menisku
  • M2316 (Vrozený) diskoidní meniskus; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2319 (Vrozený) diskoidní meniskus; NS meniskus
  • M2320 Porucha menisku způs.star.poraněním; mnohočetné lokalizace
  • M2321 Porucha menisku způs.star.poran.; přední roh vnitř.menisku
  • M2322 Porucha menisku způs.star.poran.; zadní roh vnitř.menisku
  • M2323 Porucha menisku způs.star.poran.; NS část menisku
  • M2324 Porucha menisku způs.star.poran.; přední roh vnějš.menisku
  • M2325 Porucha menisku způs.star.poran.; zadní roh vnějšího menisku
  • M2326 Porucha menisku způs.star.poran.; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2329 Porucha menisku způs.star.poraněním; NS meniskus
  • M2330 Jiné poruchy menisku; mnohočetné lokalizace
  • M2331 Jiné poruchy menisku; přední roh vnitř.menisku
  • M2332 Jiné poruchy menisku; zadní roh vnitř.menisku
  • M2333 Jiné poruchy menisku; NS část menisku
  • M2334 Jiné poruchy menisku; přední roh vnějš.menisku
  • M2335 Jiné poruchy menisku; zadní roh vnějšího menisku
  • M2336 Jiné poruchy menisku; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2339 Jiné poruchy menisku; NS meniskus
  • M2340 Volné těleso v koleně; mnohočetné lokalizace
  • M2341 Volné těleso v koleně; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2342 Volné těleso v koleně; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2343 Volné těleso v koleně; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2344 Volné těleso v koleně; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2345 Volné těleso v koleně; zadní roh vnějšího menisku
  • M2346 Volné těleso v koleně; jiná a NS část vnějš.menisku
  • M2347 Volné těleso v koleně; pouzdrový vaz
  • M2349 Volné těleso v koleně; NS vaz, meniskus
  • M2350 Chronická nestabilita kolena; mnohočetné lokalizace
  • M2351 Chronická nestabilita kolena; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2352 Chronická nestabilita kolena; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2353 Chronická nestabilita kolena; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2354 Chronická nestabilita kolena; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2355 Chronická nestabilita kolena; zadní roh vnějšího menisku
  • M2356 Chronická nestabilita kolena; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2357 Chronická nestabilita kolena; pouzdrový vaz
  • M2359 Chronická nestabilita kolena; NS vaz, meniskus
  • M2360 Jiné spont.roztržení vazu kolena; mnohočetné lokalizace
  • M2361 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; přední zkřížený vaz
  • M2362 Jiné spont.roztrž. vazu kolena; zadní zkřížený vaz
  • M2363 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; vnitřní postranní vaz
  • M2364 Jiné spont.roztrž.vazu kolena; zevní postranní vaz
  • M2367 Jiné spont.roztržení vazu kolena; kapsulární vaz
  • M2369 Jiné spont.roztržení vazu kolena; NS vaz
  • M2380 Jiné.vnitřní poran.kolenního kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2381 Jiné vnitř.poran.kolen.kloubu; přední vaz, roh vnitř.menisku
  • M2382 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zadní vaz, roh vnitř.menisku
  • M2383 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2384 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zevní vaz,před.roh vnějš.menisku
  • M2385 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; zadní roh vnějšího menisku
  • M2386 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2387 Jiné vnitř.por.kolenního kloubu; pouzdrový vaz
  • M2389 Jiné vnitř.por.kolen.kloubu; NS vaz, meniskus
  • M2390 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; mnohočetné lokalizace
  • M2391 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; přední vaz, roh Vnitřní menisku
  • M2392 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zadní vaz, roh Vnitřní menisku
  • M2393 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; vnitřní vaz, NS část menisku
  • M2394 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zevní vaz,př.roh vnějš.menisku
  • M2395 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; zadní roh vnějšího menisku
  • M2396 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; jiná a NS část vnějš. menisku
  • M2397 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; pouzdrový vaz
  • M2399 Vnitřní poruchy kolenního kloubu,NS; NS vaz, meniskus
  • M7046 Prepatelární burzitida; bérec
  • M7056 Jiná burzitida kolena; bérec
  • M924 Juvenilní osteochondróza čéšky
 • | Hlavní diagnózy - komplikace ortopedických protetických pomůcek a komplikace související s amputací
  • M966 Zlom.kosti násled.po vložení ortop.impl.‚ kloub.prot. nebo kost.dest.
  • T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy
  • T841 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny
  • T842 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí
  • T843 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů
  • T844 Mechanická komplikace j.vnitř. ortoped. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T848 Jiné komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T849 Neurč.komplikace vnitř. ortopedic. protet. pomůcek, implantátů a štěpů
  • T870 Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny
  • T871 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny
  • T872 Komplikace jiné znovupřipojené části těla
  • T873 Neurom amputačního pahýlu
  • T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění kostí
  • E550 Křivice, aktivní
  • M8100 Postmenopauzální osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8101 Postmenopauzální osteoporóza; ramenní krajina
  • M8102 Postmenopauzální osteoporóza; nadloktí
  • M8103 Postmenopauzální osteoporóza; předloktí
  • M8104 Postmenopauzální osteoporóza; ruka
  • M8105 Postmenopauzální osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8106 Postmenopauzální osteoporóza; bérec
  • M8107 Postmenopauzální osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8108 Postmenopauzální osteoporóza; jiné
  • M8109 Postmenopauzální osteoporóza; lokalizace NS
  • M8110 Postovarektomická osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8111 Postovarektomická osteoporóza; ramenní krajina
  • M8112 Postovarektomická osteoporóza; nadloktí
  • M8113 Postovarektomická osteoporóza; předloktí
  • M8114 Postovarektomická osteoporóza; ruka
  • M8115 Postovarektomická osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8116 Postovarektomická osteoporóza; bérec
  • M8117 Postovarektomická osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8118 Postovarektomická osteoporóza; jiné
  • M8119 Postovarektomická osteoporóza; lokalizace NS
  • M8120 Osteoporóza z nečinnosti; mnohočetné lokalizace
  • M8121 Osteoporóza z nečinnosti; ramenní krajina
  • M8122 Osteoporóza z nečinnosti; nadloktí
  • M8123 Osteoporóza z nečinnosti; předloktí
  • M8124 Osteoporóza z nečinnosti; ruka
  • M8125 Osteoporóza z nečinnosti; pánevní krajina a stehno
  • M8126 Osteoporóza z nečinnosti; bérec
  • M8127 Osteoporóza z nečinnosti; kotník a noha pod ním
  • M8128 Osteoporóza z nečinnosti; jiné
  • M8129 Osteoporóza z nečinnosti; lokalizace NS
  • M8130 Pooper.malabsorb.osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8131 Pooper.malabsorb.osteoporóza; ramenní krajina
  • M8132 Pooper.malabsorb.osteoporóza; nadloktí
  • M8133 Pooper.malabsorb.osteoporóza; předloktí
  • M8134 Pooper.malabsorb.osteoporóza; ruka
  • M8135 Pooper.malabsorb.osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8136 Pooper.malabsorb.osteoporóza; bérec
  • M8137 Pooper.malabsorb.osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8138 Pooper.malabsorb.osteoporóza; jiné
  • M8139 Pooper.malabsorb.osteoporóza; lokalizace NS
  • M8140 Osteoporóza způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8141 Osteoporóza způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M8142 Osteoporóza způsobená léčivy; nadloktí
  • M8143 Osteoporóza způsobená léčivy; předloktí
  • M8144 Osteoporóza způsobená léčivy; ruka
  • M8145 Osteoporóza způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8146 Osteoporóza způsobená léčivy; bérec
  • M8147 Osteoporóza způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8148 Osteoporóza způsobená léčivy; jiné
  • M8149 Osteoporóza způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M8150 Idiopatická osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8151 Idiopatická osteoporóza; ramenní krajina
  • M8152 Idiopatická osteoporóza; nadloktí
  • M8153 Idiopatická osteoporóza; předloktí
  • M8154 Idiopatická osteoporóza; ruka
  • M8155 Idiopatická osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8156 Idiopatická osteoporóza; bérec
  • M8157 Idiopatická osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8158 Idiopatická osteoporóza; jiné
  • M8159 Idiopatická osteoporóza; lokalizace NS
  • M8160 Lokalizovaná osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8161 Lokalizovaná osteoporóza; ramenní krajina
  • M8162 Lokalizovaná osteoporóza; nadloktí
  • M8163 Lokalizovaná osteoporóza; předloktí
  • M8164 Lokalizovaná osteoporóza; ruka
  • M8165 Lokalizovaná osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8166 Lokalizovaná osteoporóza; bérec
  • M8167 Lokalizovaná osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8168 Lokalizovaná osteoporóza; jiné
  • M8169 Lokalizovaná osteoporóza; lokalizace NS
  • M8180 Jiná osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8181 Jiná osteoporóza; ramenní krajina
  • M8182 Jiná osteoporóza; nadloktí
  • M8183 Jiná osteoporóza; předloktí
  • M8184 Jiná osteoporóza; ruka
  • M8185 Jiná osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8186 Jiná osteoporóza; bérec
  • M8187 Jiná osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8188 Jiná osteoporóza; jiné
  • M8189 Jiná osteoporóza; lokalizace NS
  • M8190 Osteoporóza NS; mnohočetné lokalizace
  • M8191 Osteoporóza NS; ramenní krajina
  • M8192 Osteoporóza NS; nadloktí
  • M8193 Osteoporóza NS; předloktí
  • M8194 Osteoporóza NS; ruka
  • M8195 Osteoporóza NS; pánevní krajina a stehno
  • M8196 Osteoporóza NS; bérec
  • M8197 Osteoporóza NS; kotník a noha pod ním
  • M8198 Osteoporóza NS; jiné
  • M8199 Osteoporóza NS; lokalizace NS
  • M8200 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; mnohočetné lokalizace
  • M8201 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; ramenní krajina
  • M8202 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; nadloktí
  • M8203 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; předloktí
  • M8204 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; ruka
  • M8205 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; pánevní krajina a stehno
  • M8206 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; bérec
  • M8207 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; kotník a noha pod ním
  • M8208 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; jiné
  • M8209 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; lokalizace NS
  • M8210 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); mnohočetné lokalizace
  • M8211 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); zamenní krajina
  • M8212 Osteoporóza při endokrin.poruchách (E00-E34+); nadloktí
  • M8213 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); předloktí
  • M8214 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); ruka
  • M8215 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); pánevní krajina a stehno
  • M8216 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); bérec
  • M8217 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); kotník a noha pod ním
  • M8218 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); jiné
  • M8219 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); lokalizace NS
  • M8280 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M8281 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
  • M8282 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; nadloktí
  • M8283 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; předloktí
  • M8284 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; ruka
  • M8285 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M8286 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; bérec
  • M8287 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M8288 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; jiné
  • M8289 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
  • M8300 Osteomalacie v šestinedělí; mnohočetné lokalizace
  • M8301 Osteomalacie v šestinedělí; ramenní krajina
  • M8302 Osteomalacie v šestinedělí; nadloktí
  • M8303 Osteomalacie v šestinedělí; předloktí
  • M8304 Osteomalacie v šestinedělí; ruka
  • M8305 Osteomalacie v šestinedělí; pánevní krajina a stehno
  • M8306 Osteomalacie v šestinedělí; bérec
  • M8307 Osteomalacie v šestinedělí; kotník a noha pod ním
  • M8308 Osteomalacie v šestinedělí; jiné
  • M8309 Osteomalacie v šestinedělí; lokalizace NS
  • M8310 Stařecká osteomalacie; mnohočetné lokalizace
  • M8311 Stařecká osteomalacie; ramenní krajina
  • M8312 Stařecká osteomalacie; nadloktí
  • M8313 Stařecká osteomalacie; předloktí
  • M8314 Stařecká osteomalacie; ruka
  • M8315 Stařecká osteomalacie; pánevní krajina a stehno
  • M8316 Stařecká osteomalacie; bérec
  • M8317 Stařecká osteomalacie; kotník a noha pod ním
  • M8318 Stařecká osteomalacie; jiné
  • M8319 Stařecká osteomalacie; lokalizace NS
  • M8320 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; mnohočetné lokalizace
  • M8321 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; ramenní krajina
  • M8322 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; nadloktí
  • M8323 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; předloktí
  • M8324 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; ruka
  • M8325 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; pánevní krajina a stehno
  • M8326 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; bérec
  • M8327 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; kotník a noha pod ním
  • M8328 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; jiné
  • M8329 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; lokalizace NS
  • M8330 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; mnohočetné lokalizace
  • M8331 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; ramenní krajina
  • M8332 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; nadloktí
  • M8333 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; předloktí
  • M8334 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; ruka
  • M8335 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; pánevní krajina a stehno
  • M8336 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; bérec
  • M8337 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; kotník a noha pod ním
  • M8338 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; jiné
  • M8339 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; lokalizace NS
  • M8340 Hliníková kostní nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M8341 Hliníková kostní nemoc; ramenní krajina
  • M8342 Hliníková kostní nemoc; nadloktí
  • M8343 Hliníková kostní nemoc; předloktí
  • M8344 Hliníková kostní nemoc; ruka
  • M8345 Hliníková kostní nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M8346 Hliníková kostní nemoc; bérec
  • M8347 Hliníková kostní nemoc; kotník a noha pod ním
  • M8348 Hliníková kostní nemoc; jiné
  • M8349 Hliníková kostní nemoc; lokalizace NS
  • M8350 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8351 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; ramenní krajina
  • M8352 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; nadloktí
  • M8353 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; předloktí
  • M8354 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; ruka
  • M8355 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8356 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; bérec
  • M8357 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8358 Jiná osteomalacie dospělých způsobená léčivy; jiné
  • M8359 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; lokalizace NS
  • M8380 Jiná osteomalacie dospělých; mnohočetné lokalizace
  • M8381 Jiná osteomalacie dospělých; ramenní krajina
  • M8382 Jiná osteomalacie dospělých; nadloktí
  • M8383 Jiná osteomalacie dospělých; předloktí
  • M8384 Jiná osteomalacie dospělých; ruka
  • M8385 Jiná osteomalacie dospělých; pánevní krajina a stehno
  • M8386 Jiná osteomalacie dospělých; bérec
  • M8387 Jiná osteomalacie dospělých; kotník a noha pod ním
  • M8388 Jiná osteomalacie dospělých; jiné
  • M8389 Jiná osteomalacie dospělých; lokalizace NS
  • M8390 Osteomalacie dospělých NS; mnohočetné lokalizace
  • M8391 Osteomalacie dospělých NS; ramenní krajina
  • M8392 Osteomalacie dospělých NS; nadloktí
  • M8393 Osteomalacie dospělých NS; předloktí
  • M8394 Osteomalacie dospělých NS; ruka
  • M8395 Osteomalacie dospělých NS; pánevní krajina a stehno
  • M8396 Osteomalacie dospělých NS; bérec
  • M8397 Osteomalacie dospělých NS; kotník a noha pod ním
  • M8398 Osteomalacie dospělých NS; jiné
  • M8399 Osteomalacie dospělých NS; lokalizace NS
  • M8400 Špatné spojení kostí po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8401 Špatné spojení kostí po zlomenině; ramenní krajina
  • M8402 Špatné spojení kostí po zlomenině; nadloktí
  • M8403 Špatné spojení kostí po zlomenině; předloktí
  • M8404 Špatné spojení kostí po zlomenině; ruka
  • M8405 Špatné spojení kostí po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8406 Špatné spojení kostí po zlomenině; bérec
  • M8407 Špatné spojení kostí po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8408 Špatné spojení kostí po zlomenině; jiné
  • M8409 Špatné spojení kostí po zlomenině; lokalizace NS
  • M8410 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8411 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ramenní krajina
  • M8412 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; nadloktí
  • M8413 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; předloktí
  • M8414 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ruka
  • M8415 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8416 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; bérec
  • M8417 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8418 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; jiné
  • M8419 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; lokalizace NS
  • M8420 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8421 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ramenní krajina
  • M8422 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; nadloktí
  • M8423 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; předloktí
  • M8424 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ruka
  • M8425 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8426 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; bérec
  • M8427 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8428 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; jiné
  • M8429 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; lokalizace NS
  • M8480 Jiné poruchy kontinuity kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8481 Jiné poruchy kontinuity kosti; ramenní krajina
  • M8482 Jiné poruchy kontinuity kosti; nadloktí
  • M8483 Jiné poruchy kontinuity kosti; předloktí
  • M8484 Jiné poruchy kontinuity kosti; ruka
  • M8485 Jiné poruchy kontinuity kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8486 Jiné poruchy kontinuity kosti; bérec
  • M8487 Jiné poruchy kontinuity kosti; kotník a noha pod ním
  • M8488 Jiné poruchy kontinuity kosti; jiné
  • M8489 Jiné poruchy kontinuity kosti; lokalizace NS
  • M8490 Porucha kontinuity kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8491 Porucha kontinuity kosti NS; ramenní krajina
  • M8492 Porucha kontinuity kosti NS; nadloktí
  • M8493 Porucha kontinuity kosti NS; předloktí
  • M8494 Porucha kontinuity kosti NS; ruka
  • M8495 Porucha kontinuity kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8496 Porucha kontinuity kosti NS; bérec
  • M8497 Porucha kontinuity kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8498 Porucha kontinuity kosti NS; jiné
  • M8499 Porucha kontinuity kosti NS; lokalizace NS
  • M8500 Fibrózní dysplázie; mnohočetné lokalizace
  • M8501 Fibrózní dysplázie; ramenní krajina
  • M8502 Fibrózní dysplázie; nadloktí
  • M8503 Fibrózní dysplázie; předloktí
  • M8504 Fibrózní dysplázie; ruka
  • M8505 Fibrózní dysplázie; pánevní krajina a stehno
  • M8506 Fibrózní dysplázie; bérec
  • M8507 Fibrózní dysplázie; kotník a noha pod ním
  • M8508 Fibrózní dysplázie; jiné
  • M8509 Fibrózní dysplázie; lokalizace NS
  • M8510 Kostní fluoróza; mnohočetné lokalizace
  • M8511 Kostní fluoróza; ramenní krajina
  • M8512 Kostní fluoróza; nadloktí
  • M8513 Kostní fluoróza; předloktí
  • M8514 Kostní fluoróza; ruka
  • M8515 Kostní fluoróza; pánevní krajina a stehno
  • M8516 Kostní fluoróza; bérec
  • M8517 Kostní fluoróza; kotník a noha pod ním
  • M8518 Kostní fluoróza; jiné
  • M8519 Kostní fluoróza; lokalizace NS
  • M8528 Hyperostóza lebky; jiné
  • M8530 Osteitis condensans; mnohočetné lokalizace
  • M8531 Osteitis condensans; ramenní krajina
  • M8532 Osteitis condensans; nadloktí
  • M8533 Osteitis condensans; předloktí
  • M8534 Osteitis condensans; ruka
  • M8535 Osteitis condensans; pánevní krajina a stehno
  • M8536 Osteitis condensans; bérec
  • M8537 Osteitis condensans; kotník a noha pod ním
  • M8538 Osteitis condensans; jiné
  • M8539 Osteitis condensans; lokalizace NS
  • M8580 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8581 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; ramenní krajina
  • M8582 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; nadloktí
  • M8583 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; předloktí
  • M8584 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; ruka
  • M8585 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8586 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; bérec
  • M8587 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; kotník a noha pod ním
  • M8588 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; jiné
  • M8589 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; lokalizace NS
  • M8590 Porucha hustoty a struktury kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8591 Porucha hustoty a struktury kosti NS; ramenní krajina
  • M8592 Porucha hustoty a struktury kosti NS; nadloktí
  • M8593 Porucha hustoty a struktury kosti NS; předloktí
  • M8594 Porucha hustoty a struktury kosti NS; ruka
  • M8595 Porucha hustoty a struktury kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8596 Porucha hustoty a struktury kosti NS; bérec
  • M8597 Porucha hustoty a struktury kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8598 Porucha hustoty a struktury kosti NS; jiné
  • M8599 Porucha hustoty a struktury kosti NS; lokalizace NS
  • M8808 Pagetova nemoc lebky; jiné
  • M8880 Pagetova nemoc jiných kostí; mnohočetné lokalizace
  • M8881 Pagetova nemoc jiných kostí; ramenní krajina
  • M8882 Pagetova nemoc jiných kostí; nadloktí
  • M8883 Pagetova nemoc jiných kostí; předloktí
  • M8884 Pagetova nemoc jiných kostí; ruka
  • M8885 Pagetova nemoc jiných kostí; pánevní krajina a stehno
  • M8886 Pagetova nemoc jiných kostí; bérec
  • M8887 Pagetova nemoc jiných kostí; kotník a noha pod ním
  • M8888 Pagetova nemoc jiných kostí; jiné
  • M8889 Pagetova nemoc jiných kostí; lokalizace NS
  • M8890 Pagetova nemoc kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8891 Pagetova nemoc kosti NS; ramenní krajina
  • M8892 Pagetova nemoc kosti NS; nadloktí
  • M8893 Pagetova nemoc kosti NS; předloktí
  • M8894 Pagetova nemoc kosti NS; ruka
  • M8895 Pagetova nemoc kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8896 Pagetova nemoc kosti NS; bérec
  • M8897 Pagetova nemoc kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8898 Pagetova nemoc kosti NS; jiné
  • M8899 Pagetova nemoc kosti NS; lokalizace NS
  • M8900 Algoneurodystrofie; mnohočetné lokalizace
  • M8901 Algoneurodystrofie; ramenní krajina
  • M8902 Algoneurodystrofie; nadloktí
  • M8903 Algoneurodystrofie; předloktí
  • M8904 Algoneurodystrofie; ruka
  • M8905 Algoneurodystrofie; pánevní krajina a stehno
  • M8906 Algoneurodystrofie; bérec
  • M8907 Algoneurodystrofie; kotník a noha pod ním
  • M8908 Algoneurodystrofie; jiné
  • M8909 Algoneurodystrofie; lokalizace NS
  • M8910 Uzávěr epifýzy; mnohočetné lokalizace
  • M8911 Uzávěr epifýzy; ramenní krajina
  • M8912 Uzávěr epifýzy; nadloktí
  • M8913 Uzávěr epifýzy; předloktí
  • M8914 Uzávěr epifýzy; ruka
  • M8915 Uzávěr epifýzy; pánevní krajina a stehno
  • M8916 Uzávěr epifýzy; bérec
  • M8917 Uzávěr epifýzy; kotník a noha pod ním
  • M8919 Uzávěr epifýzy; lokalizace NS
  • M8920 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; mnohočetné lokalizace
  • M8921 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; ramenní krajina
  • M8922 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; nadloktí
  • M8923 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; předloktí
  • M8924 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; ruka
  • M8925 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; pánevní krajina a stehno
  • M8926 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; bérec
  • M8927 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; kotník a noha pod ním
  • M8928 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; jiné
  • M8929 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; lokalizace NS
  • M8930 Hypertrofie kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8931 Hypertrofie kosti; ramenní krajina
  • M8932 Hypertrofie kosti; nadloktí
  • M8933 Hypertrofie kosti; předloktí
  • M8934 Hypertrofie kosti; ruka
  • M8935 Hypertrofie kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8936 Hypertrofie kosti; bérec
  • M8937 Hypertrofie kosti; kotník a noha pod ním
  • M8938 Hypertrofie kosti; jiné
  • M8939 Hypertrofie kosti; lokalizace NS
  • M8940 Jiná hypertrofická osteoartropatie; mnohočetné lokalizace
  • M8941 Jiná hypertrofická osteoartropatie; ramenní krajina
  • M8942 Jiná hypertrofická osteoartropatie; nadloktí
  • M8943 Jiná hypertrofická osteoartropatie; předloktí
  • M8944 Jiná hypertrofická osteoartropatie; ruka
  • M8945 Jiná hypertrofická osteoartropatie; pánevní krajina a stehno
  • M8946 Jiná hypertrofická osteoartropatie; bérec
  • M8947 Jiná hypertrofická osteoartropatie; kotník a noha pod ním
  • M8948 Jiná hypertrofická osteoartropatie; Jiná
  • M8949 Jiná hypertrofická osteoartropatie; lokalizace NS
  • M8950 Osteolýza; mnohočetné lokalizace
  • M8951 Osteolýza; ramenní krajina
  • M8952 Osteolýza; nadloktí
  • M8953 Osteolýza; předloktí
  • M8954 Osteolýza; ruka
  • M8955 Osteolýza; pánevní krajina a stehno
  • M8956 Osteolýza; bérec
  • M8957 Osteolýza; kotník a noha pod ním
  • M8958 Osteolýza; jiné
  • M8959 Osteolýza; lokalizace NS
  • M8960 Osteopatie po poliomyelitidě; mnohočetné lokalizace
  • M8961 Osteopatie po poliomyelitidě; ramenní krajina
  • M8962 Osteopatie po poliomyelitidě; nadloktí
  • M8963 Osteopatie po poliomyelitidě; předloktí
  • M8964 Osteopatie po poliomyelitidě; ruka
  • M8965 Osteopatie po poliomyelitidě; pánevní krajina a stehno
  • M8966 Osteopatie po poliomyelitidě; bérec
  • M8967 Osteopatie po poliomyelitidě; kotník a noha pod ním
  • M8968 Osteopatie po poliomyelitidě; jiné
  • M8969 Osteopatie po poliomyelitidě; lokalizace NS
  • M8980 Jiná určená onemocnění kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8981 Jiná určená onemocnění kosti; ramenní krajina
  • M8982 Jiná určená onemocnění kosti; nadloktí
  • M8983 Jiná určená onemocnění kosti; předloktí
  • M8984 Jiná určená onemocnění kosti; ruka
  • M8985 Jiná určená onemocnění kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8986 Jiná určená onemocnění kosti; bérec
  • M8987 Jiná určená onemocnění kosti; kotník a noha pod ním
  • M8988 Jiná určená onemocnění kosti; jiné
  • M8989 Jiná určená onemocnění kosti; lokalizace NS
  • M8990 Onemocnění kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8991 Onemocnění kosti NS; ramenní krajina
  • M8992 Onemocnění kosti NS; nadloktí
  • M8993 Onemocnění kosti NS; předloktí
  • M8994 Onemocnění kosti NS; ruka
  • M8995 Onemocnění kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8996 Onemocnění kosti NS; bérec
  • M8997 Onemocnění kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8998 Onemocnění kosti NS; jiné
  • M8999 Onemocnění kosti NS; lokalizace NS
  • M9060 Osteitis deformans při novotvaru ; mnohočetné lokalizace
  • M9061 Osteitis deformans při novotvaru ; ramenní krajina
  • M9062 Osteitis deformans při novotvaru ; nadloktí
  • M9063 Osteitis deformans při novotvaru ; předloktí
  • M9064 Osteitis deformans při novotvaru ; ruka
  • M9065 Osteitis deformans při novotvaru ; pánevní krajina a stehno
  • M9066 Osteitis deformans při novotvaru ; bérec
  • M9067 Osteitis deformans při novotvaru ; kotník a noha pod ním
  • M9068 Osteitis deformans při novotvaru ; jiné
  • M9069 Osteitis deformans při novotvaru ; lokalizace NS
  • M9080 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9081 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M9082 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M9083 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M9084 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M9085 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9086 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M9087 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9088 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M9089 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M9105 Juvenilní osteochondróza pánve; pánevní krajina a stehno
  • M9109 Juvenilní osteochondróza pánve; lokalizace NS
  • M9115 Juvenil.osteochondropatie hlav.kosti stehenní; pánev. krajina a stehno
  • M9125 Coxa plana; pánevní krajina a stehno
  • M9135 Pseudokoxalgie; pánevní krajina a stehno
  • M9185 Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve; pánevní krajina a stehno
  • M9195 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve NS; pánevní krajina a stehno
  • M920 Juvenilní osteochondróza pažní kosti (humeru)
  • M921 Juvenilní osteochondróza kosti vřetenní (radia) a kosti loketní (ulny)
  • M922 Juvenilní osteochondróza ruky
  • M923 Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
  • M925 Juvenilní osteochondróza kosti holenní a kosti lýtkové
  • M926 Juvenilní osteochondróza tarzu
  • M927 Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
  • M928 Jiná určená osteochondróza
  • M929 Juvenilní osteochondróza NS
  • M930 Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
  • M931 Kienböckova nemoc dospělých
  • M932 Osteochondritis dissecans
  • M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění kloubů
  • M1200 Chronická postrevmatická artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1201 Chronická postrevmatická artropatie; ramenní krajina
  • M1202 Chronická postrevmatická artropatie; nadloktí
  • M1203 Chronická postrevmatická artropatie; předloktí
  • M1204 Chronická postrevmatická artropatie; ruka
  • M1205 Chronická postrevmatická artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1206 Chronická postrevmatická artropatie; bérec
  • M1207 Chronická postrevmatická artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1208 Chronická postrevmatická artropatie; jiné
  • M1209 Chronická postrevmatická artropatie; lokalizace NS
  • M1210 Kaschinova-Beckova nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M1211 Kaschinova-Beckova nemoc; ramenní krajina
  • M1212 Kaschinova-Beckova nemoc; nadloktí
  • M1213 Kaschinova-Beckova nemoc; předloktí
  • M1214 Kaschinova-Beckova nemoc; ruka
  • M1215 Kaschinova-Beckova nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M1216 Kaschinova-Beckova nemoc; bérec
  • M1217 Kaschinova-Beckova nemoc; kotník a noha pod ním
  • M1218 Kaschinova-Beckova nemoc; jiné
  • M1219 Kaschinova-Beckova nemoc; lokalizace NS
  • M1220 Vilonodulární synovitida; mnohočetné lokalizace
  • M1221 Vilonodulární synovitida; ramenní krajina
  • M1222 Vilonodulární synovitida; nadloktí
  • M1223 Vilonodulární synovitida; předloktí
  • M1224 Vilonodulární synovitida; ruka
  • M1225 Vilonodulární synovitida; pánevní krajina a stehno
  • M1226 Vilonodulární synovitida; bérec
  • M1227 Vilonodulární synovitida; kotník a noha pod ním
  • M1228 Vilonodulární synovitida; jiné
  • M1229 Vilonodulární synovitida; lokalizace NS
  • M1230 Návratný (palindromický) revmatismus; mnohočetné lokalizace
  • M1231 Návratný (palindromický) revmatismus; ramenní krajina
  • M1232 Návratný (palindromický) revmatismus; nadloktí
  • M1233 Návratný (palindromický) revmatismus; předloktí
  • M1234 Návratný (palindromický) revmatismus; ruka
  • M1235 Návratný (palindromický) revmatismus; pánevní krajina a stehno
  • M1236 Návratný (palindromický) revmatismus; bérec
  • M1237 Návratný (palindromický) revmatismus; kotník a noha pod ním
  • M1238 Návratný (palindromický) revmatismus; jiné
  • M1239 Návratný (palindromický) revmatismus; lokalizace NS
  • M1240 Intermitentní hydrartróza; mnohočetné lokalizace
  • M1241 Intermitentní hydrartróza; ramenní krajina
  • M1242 Intermitentní hydrartróza; nadloktí
  • M1243 Intermitentní hydrartróza; předloktí
  • M1244 Intermitentní hydrartróza; ruka
  • M1245 Intermitentní hydrartróza; pánevní krajina a stehno
  • M1246 Intermitentní hydrartróza; bérec
  • M1247 Intermitentní hydrartróza; kotník a noha pod ním
  • M1248 Intermitentní hydrartróza; jiné
  • M1249 Intermitentní hydrartróza; lokalizace NS
  • M1250 Úrazová artropatie; mnohočetné lokalizace
  • M1251 Úrazová artropatie; ramenní krajina
  • M1252 Úrazová artropatie; nadloktí
  • M1253 Úrazová artropatie; předloktí
  • M1254 Úrazová artropatie; ruka
  • M1255 Úrazová artropatie; pánevní krajina a stehno
  • M1256 Úrazová artropatie; bérec
  • M1257 Úrazová artropatie; kotník a noha pod ním
  • M1258 Úrazová artropatie; jiné
  • M1259 Úrazová artropatie; lokalizace NS
  • M1280 Jiné určené artropatie NJ; mnohočetné lokalizace
  • M1281 Jiné určené artropatie NJ; ramenní krajina
  • M1282 Jiné určené artropatie NJ; nadloktí
  • M1283 Jiné určené artropatie NJ; předloktí
  • M1284 Jiné určené artropatie NJ; ruka
  • M1285 Jiné určené artropatie NJ; pánevní krajina a stehno
  • M1286 Jiné určené artropatie NJ; bérec
  • M1287 Jiné určené artropatie NJ; kotník a noha pod ním
  • M1288 Jiné určené artropatie NJ; jiné
  • M1289 Jiné určené artropatie NJ; lokalizace NS
  • M142 Diabetická artropatie (E10-E14+ se spol.charkt..6 na čtvrtém místě)
  • M143 Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
  • M144 Artropatie při amyloidóze (E85.-+)
  • M146 Neuropatická artropatie
  • M148 Artropatie při jiných určených nemocech ZJ
  • M2400 Volné těleso v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2401 Volné těleso v kloubu; ramenní krajina
  • M2402 Volné těleso v kloubu; nadloktí
  • M2403 Volné těleso v kloubu; předloktí
  • M2404 Volné těleso v kloubu; ruka
  • M2405 Volné těleso v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2406 Volné těleso v kloubu; bérec
  • M2407 Volné těleso v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2409 Volné těleso v kloubu; lokalizace NS
  • M2410 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; mnohočetné lokalizace
  • M2411 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; ramenní krajina
  • M2412 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; nadloktí
  • M2413 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; předloktí
  • M2414 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; ruka
  • M2415 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; pánevní krajina a stehno
  • M2416 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; bérec
  • M2417 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; kotník a noha pod ním
  • M2418 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; jiné
  • M2419 Jiná onemocnění chrupavky kloubní; lokalizace NS
  • M2430 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2431 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2432 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; nadloktí
  • M2433 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; předloktí
  • M2434 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; ruka
  • M2435 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2436 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; bérec
  • M2437 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2438 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; jiné
  • M2439 Patologická dislokace a subluxace kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2440 Opakovaná dislokace a subluxace; mnohočetné lokalizace
  • M2441 Opakovaná dislokace a subluxace; ramenní krajina
  • M2442 Opakovaná dislokace a subluxace; nadloktí
  • M2443 Opakovaná dislokace a subluxace; předloktí
  • M2444 Opakovaná dislokace a subluxace; ruka
  • M2445 Opakovaná dislokace a subluxace; pánevní krajina a stehno
  • M2446 Opakovaná dislokace a subluxace; bérec
  • M2447 Opakovaná dislokace a subluxace; kotník a noha pod ním
  • M2448 Opakovaná dislokace a subluxace; jiné
  • M2449 Opakovaná dislokace a subluxace; lokalizace NS
  • M2450 Kontraktura kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2451 Kontraktura kloubu; ramenní krajina
  • M2452 Kontraktura kloubu; nadloktí
  • M2453 Kontraktura kloubu; předloktí
  • M2454 Kontraktura kloubu; ruka
  • M2455 Kontraktura kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2456 Kontraktura kloubu; bérec
  • M2457 Kontraktura kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2458 Kontraktura kloubu; jiné
  • M2459 Kontraktura kloubu; lokalizace NS
  • M2460 Ankylóza kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2461 Ankylóza kloubu; ramenní krajina
  • M2462 Ankylóza kloubu; nadloktí
  • M2463 Ankylóza kloubu; předloktí
  • M2464 Ankylóza kloubu; ruka
  • M2465 Ankylóza kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2466 Ankylóza kloubu; bérec
  • M2467 Ankylóza kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2468 Ankylóza kloubu; jiné
  • M2469 Ankylóza kloubu; lokalizace NS
  • M2470 Protruze jamky kloubní; mnohočetné lokalizace
  • M2471 Protruze jamky kloubní; ramenní krajina
  • M2472 Protruze jamky kloubní; nadloktí
  • M2473 Protruze jamky kloubní; předloktí
  • M2474 Protruze jamky kloubní; ruka
  • M2475 Protruze jamky kloubní; pánevní krajina a stehno
  • M2476 Protruze jamky kloubní; bérec
  • M2477 Protruze jamky kloubní; kotník a noha pod ním
  • M2478 Protruze jamky kloubní; jiné
  • M2479 Protruze jamky kloubní; lokalizace NS
  • M2480 Jiné určené poruchy kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2481 Jiné určené poruchy kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2482 Jiné určené poruchy kloubu NJ; nadloktí
  • M2483 Jiné určené poruchy kloubu NJ; předloktí
  • M2484 Jiné určené poruchy kloubu NJ; ruka
  • M2485 Jiné určené poruchy kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2486 Jiné určené poruchy kloubu NJ; bérec
  • M2487 Jiné určené poruchy kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2488 Jiné určené poruchy kloubu NJ; jiné
  • M2489 Jiné určené poruchy kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2490 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; mnohočetné lokalizace
  • M2491 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; ramenní krajina
  • M2492 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; nadloktí
  • M2493 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; předloktí
  • M2494 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; ruka
  • M2495 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; pánevní krajina a stehno
  • M2496 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; bérec
  • M2497 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; kotník a noha pod ním
  • M2498 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; jiné
  • M2499 J.urč.por.kloubu - porucha kloubu NS; lokalizace NS
  • M2500 Hemartros; mnohočetné lokalizace
  • M2501 Hemartros; ramenní krajina
  • M2502 Hemartros; nadloktí
  • M2503 Hemartros; předloktí
  • M2504 Hemartros; ruka
  • M2505 Hemartros; pánevní krajina a stehno
  • M2506 Hemartros; bérec
  • M2507 Hemartros; kotník a noha pod ním
  • M2508 Hemartros; jiné
  • M2509 Hemartros; lokalizace NS
  • M2510 Píštěl kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2511 Píštěl kloubu; ramenní krajina
  • M2512 Píštěl kloubu; nadloktí
  • M2513 Píštěl kloubu; předloktí
  • M2514 Píštěl kloubu; ruka
  • M2515 Píštěl kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2516 Píštěl kloubu; bérec
  • M2517 Píštěl kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2519 Píštěl kloubu; lokalizace NS
  • M2520 Volný kloub; mnohočetné lokalizace
  • M2521 Volný kloub; ramenní krajina
  • M2522 Volný kloub; nadloktí
  • M2523 Volný kloub; předloktí
  • M2524 Volný kloub; ruka
  • M2525 Volný kloub; pánevní krajina a stehno
  • M2526 Volný kloub; bérec
  • M2527 Volný kloub; kotník a noha pod ním
  • M2528 Volný kloub; jiné
  • M2529 Volný kloub; lokalizace NS
  • M2530 Jiná nestabilita kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2531 Jiná nestabilita kloubu; ramenní krajina
  • M2532 Jiná nestabilita kloubu; nadloktí
  • M2533 Jiná nestabilita kloubu; předloktí
  • M2534 Jiná nestabilita kloubu; ruka
  • M2535 Jiná nestabilita kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2536 Jiná nestabilita kloubu; bérec
  • M2537 Jiná nestabilita kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2538 Jiná nestabilita kloubu; jiné
  • M2539 Jiná nestabilita kloubu; lokalizace NS
  • M2540 Výpotek v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2541 Výpotek v kloubu; ramenní krajina
  • M2542 Výpotek v kloubu; nadloktí
  • M2543 Výpotek v kloubu; předloktí
  • M2544 Výpotek v kloubu; ruka
  • M2545 Výpotek v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2546 Výpotek v kloubu; bérec
  • M2547 Výpotek v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2548 Výpotek v kloubu; jiné
  • M2549 Výpotek v kloubu; lokalizace NS
  • M2550 Bolest v kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2551 Bolest v kloubu; ramenní krajina
  • M2552 Bolest v kloubu; nadloktí
  • M2553 Bolest v kloubu; předloktí
  • M2554 Bolest v kloubu; ruka
  • M2555 Bolest v kloubu; pánevní krajina a stehno
  • M2556 Bolest v kloubu; bérec
  • M2557 Bolest v kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2558 Bolest v kloubu; jiné
  • M2559 Bolest v kloubu; lokalizace NS
  • M2560 Ztuhlost kloubu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M2561 Ztuhlost kloubu NJ; ramenní krajina
  • M2562 Ztuhlost kloubu NJ; nadloktí
  • M2563 Ztuhlost kloubu NJ; předloktí
  • M2564 Ztuhlost kloubu NJ; ruka
  • M2565 Ztuhlost kloubu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M2566 Ztuhlost kloubu NJ; bérec
  • M2567 Ztuhlost kloubu NJ; kotník a noha pod ním
  • M2568 Ztuhlost kloubu NJ; jiné
  • M2569 Ztuhlost kloubu NJ; lokalizace NS
  • M2580 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; mnohočetné lokalizace
  • M2581 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; ramenní krajina
  • M2582 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; nadloktí
  • M2583 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; předloktí
  • M2584 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; ruka
  • M2585 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; pánev.krajina a stehno
  • M2586 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; bérec
  • M2587 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; kotník a noha pod ním
  • M2588 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; jiné
  • M2589 J.por. kloubu, NJ - jiné určené poruchy kloubu; lokalizace NS
  • M2590 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; mnohočetné lokalizace
  • M2591 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; ramenní krajina
  • M2592 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; nadloktí
  • M2593 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; předloktí
  • M2594 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; ruka
  • M2595 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; pánevní krajina a stehno
  • M2596 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; bérec
  • M2597 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; kotník a noha pod ním
  • M2598 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; jiné
  • M2599 J.por. kloubu, NJ - porucha kloubu NS; lokalizace NS
  • M938 Jiné určené osteochondropatie
  • M9420 Chondromalacie; mnohočetné lokalizace
  • M9421 Chondromalacie; ramenní krajina
  • M9422 Chondromalacie; nadloktí
  • M9423 Chondromalacie; předloktí
  • M9424 Chondromalacie; ruka
  • M9425 Chondromalacie; pánevní krajina a stehno
  • M9426 Chondromalacie; bérec
  • M9427 Chondromalacie; kotník a noha pod ním
  • M9428 Chondromalacie; jiné
  • M9429 Chondromalacie; lokalizace NS
  • M9430 Chondrolýza; mnohočetné lokalizace
  • M9431 Chondrolýza; ramenní krajina
  • M9432 Chondrolýza; nadloktí
  • M9433 Chondrolýza; předloktí
  • M9434 Chondrolýza; ruka
  • M9435 Chondrolýza; pánevní krajina a stehno
  • M9436 Chondrolýza; bérec
  • M9437 Chondrolýza; kotník a noha pod ním
  • M9438 Chondrolýza; jiné
  • M9439 Chondrolýza; lokalizace NS
  • M9480 Jiná určená onemocnění chrupavky; mnohočetné lokalizace
  • M9481 Jiná určená onemocnění chrupavky; ramenní krajina
  • M9482 Jiná určená onemocnění chrupavky; nadloktí
  • M9483 Jiná určená onemocnění chrupavky; předloktí
  • M9484 Jiná určená onemocnění chrupavky; ruka
  • M9485 Jiná určená onemocnění chrupavky; pánevní krajina a stehno
  • M9486 Jiná určená onemocnění chrupavky; bérec
  • M9487 Jiná určená onemocnění chrupavky; kotník a noha pod ním
  • M9488 Jiná určená onemocnění chrupavky; jiné
  • M9489 Jiná určená onemocnění chrupavky; lokalizace NS
  • M9490 Onemocnění chrupavky NS; mnohočetné lokalizace
  • M9491 Onemocnění chrupavky NS; ramenní krajina
  • M9492 Onemocnění chrupavky NS; nadloktí
  • M9493 Onemocnění chrupavky NS; předloktí
  • M9494 Onemocnění chrupavky NS; ruka
  • M9495 Onemocnění chrupavky NS; pánevní krajina a stehno
  • M9496 Onemocnění chrupavky NS; bérec
  • M9497 Onemocnění chrupavky NS; kotník a noha pod ním
  • M9498 Onemocnění chrupavky NS; jiné
  • M9499 Onemocnění chrupavky NS; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění měkkých tkání
  • E850 Rodinně - dědičná amyloidóza bez neuropatie
  • E851 Rodinně - dědičná neuropatická amyloidóza
  • E852 Rodinně - dědičná amyloidóza NS
  • E854 Orgánově ohraničená amyloidóza
  • E858 Jiná určená amyloidóza
  • E859 Amyloidóza NS
  • G710 Svalová dystrofie
  • G711 Myotonické poruchy
  • G712 Vrozené myopatie
  • G713 Myopatie mitochondriální NJ
  • G718 Jiné primární poruchy svalů
  • G719 Primární porucha svalu NS
  • G720 Myopatie způsobená léčivy
  • G721 Alkoholická myopatie
  • G722 Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
  • G723 Periodické ochrnutí
  • G724 Zánětlivá myopatie nezařazená jinde
  • G728 Jiné určené myopatie
  • G729 Myopatie NS
  • G734 Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • G735 Myopatie při endokrinních nemocech
  • G736 Myopatie při poruchách přeměny látek
  • G737 Myopatie při jiných nemocech ZJ
  • M2420 Poruchy vazů; mnohočetné lokalizace
  • M2421 Poruchy vazů; ramenní krajina
  • M2422 Poruchy vazů; nadloktí
  • M2423 Poruchy vazů; předloktí
  • M2424 Poruchy vazů; ruka
  • M2425 Poruchy vazů; pánevní krajina a stehno
  • M2426 Poruchy vazů; bérec
  • M2427 Poruchy vazů; kotník a noha pod ním
  • M2428 Poruchy vazů; jiné
  • M2429 Poruchy vazů; lokalizace NS
  • M6000 Infekční myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6001 Infekční myozitida; ramenní krajina
  • M6002 Infekční myozitida; nadloktí
  • M6003 Infekční myozitida; předloktí
  • M6004 Infekční myozitida; ruka
  • M6005 Infekční myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6006 Infekční myozitida; bérec
  • M6007 Infekční myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6008 Infekční myozitida; jiné
  • M6009 Infekční myozitida; lokalizace NS
  • M6010 Intersticiální myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6011 Intersticiální myozitida; ramenní krajina
  • M6012 Intersticiální myozitida; nadloktí
  • M6013 Intersticiální myozitida; předloktí
  • M6014 Intersticiální myozitida; ruka
  • M6015 Intersticiální myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6016 Intersticiální myozitida; bérec
  • M6017 Intersticiální myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6018 Intersticiální myozitida; jiné
  • M6019 Intersticiální myozitida; lokalizace NS
  • M6020 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; mnohočetné lokalizace
  • M6021 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; ramenní krajina
  • M6022 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; nadloktí
  • M6023 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; předloktí
  • M6024 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; ruka
  • M6025 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; pánevní krajina a stehno
  • M6026 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; bérec
  • M6027 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; kotník a noha pod ním
  • M6028 Granulom z cizího tělesa měkkké tkáně NJ; jiné
  • M6029 Granulom z ciz.těl.měk.tkáně NJ; lokalizace NS
  • M6080 Jiná myozitida; mnohočetné lokalizace
  • M6081 Jiná myozitida; ramenní krajina
  • M6082 Jiná myozitida; nadloktí
  • M6083 Jiná myozitida; předloktí
  • M6084 Jiná myozitida; ruka
  • M6085 Jiná myozitida; pánevní krajina a stehno
  • M6086 Jiná myozitida; bérec
  • M6087 Jiná myozitida; kotník a noha pod ním
  • M6088 Jiná myozitida; jiné
  • M6089 Jiná myozitida; lokalizace NS
  • M6090 Myozitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M6091 Myozitida NS; ramenní krajina
  • M6092 Myozitida NS; nadloktí
  • M6093 Myozitida NS; předloktí
  • M6094 Myozitida NS; ruka
  • M6095 Myozitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M6096 Myozitida NS; bérec
  • M6097 Myozitida NS; kotník a noha pod ním
  • M6098 Myozitida NS; jiné
  • M6099 Myozitida NS; lokalizace NS
  • M6100 Myositis ossificans traumatica; mnohočetné lokalizace
  • M6101 Myositis ossificans traumatica; ramenní krajina
  • M6102 Myositis ossificans traumatica; nadloktí
  • M6103 Myositis ossificans traumatica; předloktí
  • M6104 Myositis ossificans traumatica; ruka
  • M6105 Myositis ossificans traumatica; pánevní krajina a stehno
  • M6106 Myositis ossificans traumatica; bérec
  • M6107 Myositis ossificans traumatica; kotník a noha pod ním
  • M6108 Myositis ossificans traumatica; jiné
  • M6109 Myositis ossificans traumatica; lokalizace NS
  • M6110 Myositis ossificans progressiva; mnohočetné lokalizace
  • M6111 Myositis ossificans progressiva; ramenní krajina
  • M6112 Myositis ossificans progressiva; nadloktí
  • M6113 Myositis ossificans progressiva; předloktí
  • M6114 Myositis ossificans progressiva; ruka
  • M6115 Myositis ossificans progressiva; pánevní krajina a stehno
  • M6116 Myositis ossificans progressiva; bérec
  • M6117 Myositis ossificans progressiva; kotník a noha pod ním
  • M6118 Myositis ossificans progressiva; jiné
  • M6119 Myositis ossificans progressiva; lokalizace NS
  • M6120 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6121 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; ramenní krajina
  • M6122 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; nadloktí
  • M6123 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; předloktí
  • M6124 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; ruka
  • M6125 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6126 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; bérec
  • M6127 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6128 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; jiné
  • M6129 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu; lokalizace NS
  • M6130 Kalcifikace a osifikace sval.spoj.s popál.; mnohočetné lokalizace
  • M6131 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; ramenní krajina
  • M6132 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; nadloktí
  • M6133 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; předloktí
  • M6134 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; ruka
  • M6135 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; pánevní krajina a stehno
  • M6136 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; bérec
  • M6137 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; kotník a noha pod ním
  • M6138 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; jiné
  • M6139 Kalcifikace a osifikace svalů spoj.s popál.; lokalizace NS
  • M6140 Jiná kalcifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6141 Jiná kalcifikace svalu; ramenní krajina
  • M6142 Jiná kalcifikace svalu; nadloktí
  • M6143 Jiná kalcifikace svalu; předloktí
  • M6144 Jiná kalcifikace svalu; ruka
  • M6145 Jiná kalcifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6146 Jiná kalcifikace svalu; bérec
  • M6147 Jiná kalcifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6148 Jiná kalcifikace svalu; jiné
  • M6149 Jiná kalcifikace svalu; lokalizace NS
  • M6150 Jiná osifikace svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6151 Jiná osifikace svalu; ramenní krajina
  • M6152 Jiná osifikace svalu; nadloktí
  • M6153 Jiná osifikace svalu; předloktí
  • M6154 Jiná osifikace svalu; ruka
  • M6155 Jiná osifikace svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6156 Jiná osifikace svalu; bérec
  • M6157 Jiná osifikace svalu; kotník a noha pod ním
  • M6158 Jiná osifikace svalu; jiné
  • M6159 Jiná osifikace svalu; lokalizace NS
  • M6190 Kalcifikace a osif.svalu NS; mnohočetné lokalizace
  • M6191 Kalcifikace a osif.svalu NS; ramenní krajina
  • M6192 Kalcifikace a osif.svalu NS; nadloktí
  • M6193 Kalcifikace a osif.svalu NS; předloktí
  • M6194 Kalcifikace a osif.svalu NS; ruka
  • M6195 Kalcifikace a osif.svalu NS; pánevní krajina a stehno
  • M6196 Kalcifikace a osif.svalu NS; bérec
  • M6197 Kalcifikace a osif.svalu NS; kotník a noha pod ním
  • M6198 Kalcifikace a osif.svalu NS; jiné
  • M6199 Kalcifikace a osif.svalu NS; lokalizace NS
  • M6200 Rozštěp svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6201 Rozštěp svalu; ramenní krajina
  • M6202 Rozštěp svalu; nadloktí
  • M6203 Rozštěp svalu; předloktí
  • M6204 Rozštěp svalu; ruka
  • M6205 Rozštěp svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6206 Rozštěp svalu; bérec
  • M6207 Rozštěp svalu; kotník a noha pod ním
  • M6208 Rozštěp svalu; jiné
  • M6209 Rozštěp svalu; lokalizace NS
  • M6210 Jiná ruptura svalu (neúrazová); mnohočetné lokalizace
  • M6211 Jiná ruptura svalu (neúrazová); ramenní krajina
  • M6212 Jiná ruptura svalu (neúrazová); nadloktí
  • M6213 Jiná ruptura svalu (neúrazová); předloktí
  • M6214 Jiná ruptura svalu (neúrazová); ruka
  • M6215 Jiná ruptura svalu (neúrazová); pánevní krajina a stehno
  • M6216 Jiná ruptura svalu (neúrazová); bérec
  • M6217 Jiná ruptura svalu (neúrazová); kotník a noha pod ním
  • M6218 Jiná ruptura svalu (neúrazová); jiné
  • M6219 Jiná ruptura svalu (neúrazová); lokalizace NS
  • M6220 Ischemický infarkt svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6221 Ischemický infarkt svalu; ramenní krajina
  • M6222 Ischemický infarkt svalu; nadloktí
  • M6223 Ischemický infarkt svalu; předloktí
  • M6224 Ischemický infarkt svalu; ruka
  • M6225 Ischemický infarkt svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6226 Ischemický infarkt svalu; bérec
  • M6227 Ischemický infarkt svalu; kotník a noha pod ním
  • M6228 Ischemický infarkt svalu; jiné
  • M6229 Ischemický infarkt svalu; lokalizace NS
  • M6230 Syndrom nehybnosti (paraplegický); mnohočetné lokalizace
  • M6231 Syndrom nehybnosti (paraplegický); ramenní krajina
  • M6232 Syndrom nehybnosti (paraplegický); nadloktí
  • M6233 Syndrom nehybnosti (paraplegický); předloktí
  • M6234 Syndrom nehybnosti (paraplegický); ruka
  • M6235 Syndrom nehybnosti (paraplegický); pánevní krajina a stehno
  • M6236 Syndrom nehybnosti (paraplegický); bérec
  • M6237 Syndrom nehybnosti (paraplegický); kotník a noha pod ním
  • M6238 Syndrom nehybnosti (paraplegický); jiné
  • M6239 Syndrom nehybnosti (paraplegický); lokalizace NS
  • M6240 Kontraktura svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6241 Kontraktura svalu; ramenní krajina
  • M6242 Kontraktura svalu; nadloktí
  • M6243 Kontraktura svalu; předloktí
  • M6244 Kontraktura svalu; ruka
  • M6245 Kontraktura svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6246 Kontraktura svalu; bérec
  • M6247 Kontraktura svalu; kotník a noha pod ním
  • M6248 Kontraktura svalu; jiné
  • M6249 Kontraktura svalu; lokalizace NS
  • M6250 Ochablost a atrofie svalu NJ; mnohočetné lokalizace
  • M6251 Ochablost a atrofie svalu NJ; ramenní krajina
  • M6252 Ochablost a atrofie svalu NJ; nadloktí
  • M6253 Ochablost a atrofie svalu NJ; předloktí
  • M6254 Ochablost a atrofie svalu NJ; ruka
  • M6255 Ochablost a atrofie svalu NJ; pánevní krajina a stehno
  • M6256 Ochablost a atrofie svalu NJ; bérec
  • M6257 Ochablost a atrofie svalu NJ; kotník a noha pod ním
  • M6258 Ochablost a atrofie svalu NJ; jiné
  • M6259 Ochablost a atrofie svalu NJ; lokalizace NS
  • M6260 Svalová křeč; mnohočetné lokalizace
  • M6261 Svalová křeč; ramenní krajina
  • M6262 Svalová křeč; nadloktí
  • M6263 Svalová křeč; předloktí
  • M6264 Svalová křeč; ruka
  • M6265 Svalová křeč; pánevní krajina a stehno
  • M6266 Svalová křeč; bérec
  • M6267 Svalová křeč; kotník a noha pod ním
  • M6268 Svalová křeč; jiné
  • M6269 Svalová křeč; lokalizace NS
  • M6280 Jiná určená onemocnění svalu; mnohočetné lokalizace
  • M6281 Jiná určená onemocnění svalu; ramenní krajina
  • M6282 Jiná určená onemocnění svalu; nadloktí
  • M6283 Jiná určená onemocnění svalu; předloktí
  • M6284 Jiná určená onemocnění svalu; ruka
  • M6285 Jiná určená onemocnění svalu; pánevní krajina a stehno
  • M6286 Jiná určená onemocnění svalu; bérec
  • M6287 Jiná určená onemocnění svalu; kotník a noha pod ním
  • M6288 Jiná určená onemocnění svalu; jiné
  • M6289 Jiná určená onemocnění svalu; lokalizace NS
  • M6290 Onemocnění svalu NS; mnohočetné lokalizace
  • M6291 Onemocnění svalu NS; ramenní krajina
  • M6292 Onemocnění svalu NS; nadloktí
  • M6293 Onemocnění svalu NS; předloktí
  • M6294 Onemocnění svalu NS; ruka
  • M6295 Onemocnění svalu NS; pánevní krajina a stehno
  • M6296 Onemocnění svalu NS; bérec
  • M6297 Onemocnění svalu NS; kotník a noha pod ním
  • M6298 Onemocnění svalu NS; jiné
  • M6299 Onemocnění svalu NS; lokalizace NS
  • M630 Myozitida při bakteriálních nemocech ZJ
  • M631 Myozitida při protozoárních a parazitárních infekcích ZJ
  • M632 Myozitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
  • M633 Myozitida při sarkoidóze (D86.8+)
  • M638 Jiná onemocnění svalů při nemocech ZJ
  • M6500 Absces šlachové pochvy; mnohočetné lokalizace
  • M6501 Absces šlachové pochvy; ramenní krajina
  • M6502 Absces šlachové pochvy; nadloktí
  • M6503 Absces šlachové pochvy; předloktí
  • M6504 Absces šlachové pochvy; ruka
  • M6506 Absces šlachové pochvy; bérec
  • M6507 Absces šlachové pochvy; kotník a noha pod ním
  • M6508 Absces šlachové pochvy; jiné
  • M6509 Absces šlachové pochvy; lokalizace NS
  • M6510 Jiná infekční (tendo)synovitida; mnohočetné lokalizace
  • M6511 Jiná infekční (tendo)synovitida; ramenní krajina
  • M6512 Jiná infekční (tendo)synovitida; nadloktí
  • M6513 Jiná infekční (tendo)synovitida; předloktí
  • M6514 Jiná infekční (tendo)synovitida; ruka
  • M6516 Jiná infekční (tendo)synovitida; bérec
  • M6517 Jiná infekční (tendo)synovitida; kotník a noha pod ním
  • M6518 Jiná infekční (tendo)synovitida; jiné
  • M6519 Jiná infekční (tendo)synovitida; lokalizace NS
  • M6520 Kalcifikující zánět šlachy; mnohočetné lokalizace
  • M6521 Kalcifikující zánět šlachy; ramenní krajina
  • M6522 Kalcifikující zánět šlachy; nadloktí
  • M6523 Kalcifikující zánět šlachy; předloktí
  • M6524 Kalcifikující zánět šlachy; ruka
  • M6526 Kalcifikující zánět šlachy; bérec
  • M6527 Kalcifikující zánět šlachy; kotník a noha pod ním
  • M6528 Kalcifikující zánět šlachy; jiné
  • M6529 Kalcifikující zánět šlachy; lokalizace NS
  • M6530 Skákavý prst [trigger finger]; mnohočetné lokalizace
  • M6534 Skákavý prst [trigger finger]; ruka
  • M6537 Skákavý prst [trigger finger]; kotník a noha pod ním
  • M6539 Skákavý prst [trigger finger]; lokalizace NS
  • M6543 Tendosynovitida v obl. bodc. výb. k. vřet. [de Quervainova]; předloktí
  • M6580 Jiná synovitida a tendosynovitida; mnohočetné lokalizace
  • M6581 Jiná synovitida a tendosynovitida; ramenní krajina
  • M6582 Jiná synovitida a tendosynovitida; nadloktí
  • M6583 Jiná synovitida a tendosynovitida; předloktí
  • M6584 Jiná synovitida a tendosynovitida; ruka
  • M6585 Jiná synovitida a tendosynovitida; pánevní krajina a stehno
  • M6586 Jiná synovitida a tendosynovitida; bérec
  • M6587 Jiná synovitida a tendosynovitida; kotník a noha pod ním
  • M6588 Jiná synovitida a tendosynovitida; jiné
  • M6589 Jiná synovitida a tendosynovitida; lokalizace NS
  • M6590 Synovitida a tendosynovitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M6591 Synovitida a tendosynovitida NS; ramenní krajina
  • M6592 Synovitida a tendosynovitida NS; nadloktí
  • M6593 Synovitida a tendosynovitida NS; předloktí
  • M6594 Synovitida a tendosynovitida NS; ruka
  • M6595 Synovitida a tendosynovitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M6596 Synovitida a tendosynovitida NS; bérec
  • M6597 Synovitida a tendosynovitida NS; kotník a noha pod ním
  • M6598 Synovitida a tendosynovitida NS; jiné
  • M6599 Synovitida a tendosynovitida NS; lokalizace NS
  • M6606 Ruptura popliteální cysty; bérec
  • M6609 Ruptura popliteální cysty; lokalizace NS
  • M6610 Ruptura synoviální blány; mnohočetné lokalizace
  • M6611 Ruptura synoviální blány; ramenní krajina
  • M6612 Ruptura synoviální blány; nadloktí
  • M6613 Ruptura synoviální blány; předloktí
  • M6614 Ruptura synoviální blány; ruka
  • M6615 Ruptura synoviální blány; pánevní krajina a stehno
  • M6616 Ruptura synoviální blány; bérec
  • M6617 Ruptura synoviální blány; kotník a noha pod ním
  • M6618 Ruptura synoviální blány; jiné
  • M6619 Ruptura synoviální blány; lokalizace NS
  • M6620 Samovolná ruptura šlach extenzorů; mnohočetné lokalizace
  • M6621 Samovolná ruptura šlach extenzorů; ramenní krajina
  • M6622 Samovolná ruptura šlach extenzorů; nadloktí
  • M6623 Samovolná ruptura šlach extenzorů; předloktí
  • M6624 Samovolná ruptura šlach extenzorů; ruka
  • M6625 Samovolná ruptura šlach extenzorů; pánevní krajina a stehno
  • M6626 Samovolná ruptura šlach extenzorů; bérec
  • M6627 Samovolná ruptura šlach extenzorů; kotník a noha pod ním
  • M6629 Samovolná ruptura šlach extenzorů; lokalizace NS
  • M6630 Samovolná ruptura šlach flexorů; mnohočetné lokalizace
  • M6631 Samovolná ruptura šlach flexorů; ramenní krajina
  • M6632 Samovolná ruptura šlach flexorů; nadloktí
  • M6633 Samovolná ruptura šlach flexorů; předloktí
  • M6634 Samovolná ruptura šlach flexorů; ruka
  • M6635 Samovolná ruptura šlach flexorů; pánevní krajina a stehno
  • M6636 Samovolná ruptura šlach flexorů; bérec
  • M6637 Samovolná ruptura šlach flexorů; kotník a noha pod ním
  • M6639 Samovolná ruptura šlach flexorů; lokalizace NS
  • M6640 Samovolná ruptura jiných šlach; mnohočetné lokalizace
  • M6641 Samovolná ruptura jiných šlach; ramenní krajina
  • M6642 Samovolná ruptura jiných šlach; nadloktí
  • M6643 Samovolná ruptura jiných šlach; předloktí
  • M6644 Samovolná ruptura jiných šlach; ruka
  • M6645 Samovolná ruptura jiných šlach; pánevní krajina a stehno
  • M6646 Samovolná ruptura jiných šlach; bérec
  • M6647 Samovolná ruptura jiných šlach; kotník a noha pod ním
  • M6648 Samovolná ruptura jiných šlach; jiné
  • M6649 Samovolná ruptura jiných šlach; lokalizace NS
  • M6650 Samovolná ruptura neurčené šlachy; mnohočetné lokalizace
  • M6651 Samovolná ruptura neurčené šlachy; ramenní krajina
  • M6652 Samovolná ruptura neurčené šlachy; nadloktí
  • M6653 Samovolná ruptura neurčené šlachy; předloktí
  • M6654 Samovolná ruptura neurčené šlachy; ruka
  • M6655 Samovolná ruptura neurčené šlachy; pánevní krajina a stehno
  • M6656 Samovolná ruptura neurčené šlachy; bérec
  • M6657 Samovolná ruptura neurčené šlachy; kotník a noha pod ním
  • M6658 Samovolná ruptura neurčené šlachy; jiné
  • M6659 Samovolná ruptura neurčené šlachy; lokalizace NS
  • M670 Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
  • M671 Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)
  • M672 Hypertrofie synoviální blány nezařazená jinde
  • M673 Přechodná synovitida
  • M674 Ganglion
  • M678 Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
  • M679 Onemocnění synoviální blány a šlachy NS
  • M680 Synovitida a tendosynovitida při bakteriápních nemocech ZJ
  • M688 Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech ZJ
  • M7003 Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí; předloktí
  • M7004 Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí; ruka
  • M7014 Burzitida ruky; ruka
  • M7022 Burzitida olekranonu; nadloktí
  • M7023 Burzitida olekranonu; předloktí
  • M7032 Jiná burzitida lokte; nadloktí
  • M7033 Jiná burzitida lokte; předloktí
  • M7065 Trochanterická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7075 Jiná burzitida kyčle; pánevní krajina a stehno
  • M7080 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M7081 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; ramenní krajina
  • M7082 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; nadloktí
  • M7083 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; předloktí
  • M7084 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; ruka
  • M7085 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M7086 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; bérec
  • M7087 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; kotník a noha pod ním
  • M7088 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; jiné
  • M7089 Jiná onem.měkké tkáně spojená s funkcí; lokalizace NS
  • M7090 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; mnohočetné lokalizace
  • M7091 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; ramenní krajina
  • M7092 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; nadloktí
  • M7093 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; předloktí
  • M7094 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; ruka
  • M7095 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; pánevní krajina a stehno
  • M7096 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; bérec
  • M7097 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; kotník a noha pod ním
  • M7098 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; jiné
  • M7099 Neurčené onem.měkké tkáně spojené s funkcí; lokalizace NS
  • M7100 Absces burzy; mnohočetné lokalizace
  • M7101 Absces burzy; ramenní krajina
  • M7102 Absces burzy; nadloktí
  • M7103 Absces burzy; předloktí
  • M7104 Absces burzy; ruka
  • M7105 Absces burzy; pánevní krajina a stehno
  • M7106 Absces burzy; bérec
  • M7107 Absces burzy; kotník a noha pod ním
  • M7108 Absces burzy; jiné
  • M7109 Absces burzy; lokalizace NS
  • M7110 Jiná infekční burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7111 Jiná infekční burzitida; ramenní krajina
  • M7112 Jiná infekční burzitida; nadloktí
  • M7113 Jiná infekční burzitida; předloktí
  • M7114 Jiná infekční burzitida; ruka
  • M7115 Jiná infekční burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7116 Jiná infekční burzitida; bérec
  • M7117 Jiná infekční burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7119 Jiná infekční burzitida; lokalizace NS
  • M7126 Synoviální cysta popliteálního prostoru; bérec
  • M7130 Jiná cysta burzy; mnohočetné lokalizace
  • M7131 Jiná cysta burzy; ramenní krajina
  • M7132 Jiná cysta burzy; nadloktí
  • M7133 Jiná cysta burzy; předloktí
  • M7134 Jiná cysta burzy; ruka
  • M7135 Jiná cysta burzy; pánevní krajina a stehno
  • M7136 Jiná cysta burzy; bérec
  • M7137 Jiná cysta burzy; kotník a noha pod ním
  • M7139 Jiná cysta burzy; lokalizace NS
  • M7140 Vápenaté uloženiny v burze; mnohočetné lokalizace
  • M7141 Vápenaté uloženiny v burze; ramenní krajina
  • M7142 Vápenaté uloženiny v burze; nadloktí
  • M7143 Vápenaté uloženiny v burze; předloktí
  • M7144 Vápenaté uloženiny v burze; ruka
  • M7145 Vápenaté uloženiny v burze; pánevní krajina a stehno
  • M7146 Vápenaté uloženiny v burze; bérec
  • M7147 Vápenaté uloženiny v burze; kotník a noha pod ním
  • M7149 Vápenaté uloženiny v burze; lokalizace NS
  • M7150 Jiná burzitida nezařazená jinde; mnohočetné lokalizace
  • M7151 Jiná burzitida nezařazená jinde; ramenní krajina
  • M7152 Jiná burzitida nezařazená jinde; nadloktí
  • M7153 Jiná burzitida nezařazená jinde; předloktí
  • M7154 Jiná burzitida nezařazená jinde; ruka
  • M7155 Jiná burzitida nezařazená jinde; pánevní krajina a stehno
  • M7156 Jiná burzitida nezařazená jinde; bérec
  • M7157 Jiná burzitida nezařazená jinde; kotník a noha pod ním
  • M7159 Jiná burzitida nezařazená jinde; lokalizace NS
  • M7180 Jiné určené burzopatie; mnohočetné lokalizace
  • M7181 Jiné určené burzopatie; ramenní krajina
  • M7182 Jiné určené burzopatie; nadloktí
  • M7183 Jiné určené burzopatie; předloktí
  • M7184 Jiné určené burzopatie; ruka
  • M7185 Jiné určené burzopatie; pánevní krajina a stehno
  • M7186 Jiné určené burzopatie; bérec
  • M7187 Jiné určené burzopatie; kotník a noha pod ním
  • M7189 Jiné určené burzopatie; lokalizace NS
  • M7190 Burzopatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M7191 Burzopatie NS; ramenní krajina
  • M7192 Burzopatie NS; nadloktí
  • M7193 Burzopatie NS; předloktí
  • M7194 Burzopatie NS; ruka
  • M7195 Burzopatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M7196 Burzopatie NS; bérec
  • M7197 Burzopatie NS; kotník a noha pod ním
  • M7199 Burzopatie NS; lokalizace NS
  • M7204 Fibromatóza palmární fascie; ruka
  • M7210 Polštářkové klouby; mnohočetné lokalizace
  • M7211 Polštářkové klouby; ramenní krajina
  • M7212 Polštářkové klouby; nadloktí
  • M7213 Polštářkové klouby; předloktí
  • M7214 Polštářkové klouby; ruka
  • M7216 Polštářkové klouby; bérec
  • M7217 Polštářkové klouby; kotník a noha pod ním
  • M7219 Polštářkové klouby; lokalizace NS
  • M7227 Fibromatóza plantární fascie; kotník a noha pod ním
  • M7240 Fibromatóza pseudosarkomatózní; mnohočetné lokalizace
  • M7244 Fibromatóza pseudosarkomatózní; ruka
  • M7246 Fibromatóza pseudosarkomatózní; bérec
  • M7247 Fibromatóza pseudosarkomatózní; kotník a noha pod ním
  • M7249 Fibromatóza pseudosarkomatózní; lokalizace NS
  • M7260 Fasciitida nekrotizující; mnohočetné lokalizace
  • M7261 Fasciitida nekrotizující; ramenní krajina
  • M7262 Fasciitida nekrotizující; nadloktí
  • M7263 Fasciitida nekrotizující; předloktí
  • M7264 Fasciitida nekrotizující; ruka
  • M7265 Fasciitida nekrotizující; pánevní krajina a stehno
  • M7266 Fasciitida nekrotizující; bérec
  • M7267 Fasciitida nekrotizující; kotník a noha pod ním
  • M7268 Fasciitida nekrotizující; jiné
  • M7269 Fasciitida nekrotizující; lokalizace NS
  • M7280 Jiná fibroblastická onemocnění; mnohočetné lokalizace
  • M7281 Jiná fibroblastická onemocnění; ramenní krajina
  • M7282 Jiná fibroblastická onemocnění; nadloktí
  • M7283 Jiná fibroblastická onemocnění; předloktí
  • M7284 Jiná fibroblastická onemocnění; ruka
  • M7285 Jiná fibroblastická onemocnění; pánevní krajina a stehno
  • M7286 Jiná fibroblastická onemocnění; bérec
  • M7287 Jiná fibroblastická onemocnění; kotník a noha pod ním
  • M7288 Jiná fibroblastická onemocnění; jiné
  • M7289 Jiná fibroblastická onemocnění; lokalizace NS
  • M7290 Fibroblastické onemocnění NS; mnohočetné lokalizace
  • M7291 Fibroblastické onemocnění NS; ramenní krajina
  • M7292 Fibroblastické onemocnění NS; nadloktí
  • M7293 Fibroblastické onemocnění NS; předloktí
  • M7294 Fibroblastické onemocnění NS; ruka
  • M7295 Fibroblastické onemocnění NS; pánevní krajina a stehno
  • M7296 Fibroblastické onemocnění NS; bérec
  • M7297 Fibroblastické onemocnění NS; kotník a noha pod ním
  • M7298 Fibroblastické onemocnění NS; jiné
  • M7299 Fibroblastické onemocnění NS; lokalizace NS
  • M7300 Gonokoková burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7301 Gonokoková burzitida; ramenní krajina
  • M7302 Gonokoková burzitida; nadloktí
  • M7303 Gonokoková burzitida; předloktí
  • M7304 Gonokoková burzitida; ruka
  • M7305 Gonokoková burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7306 Gonokoková burzitida; bérec
  • M7307 Gonokoková burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7309 Gonokoková burzitida; lokalizace NS
  • M7310 Syfilitická burzitida; mnohočetné lokalizace
  • M7311 Syfilitická burzitida; ramenní krajina
  • M7312 Syfilitická burzitida; nadloktí
  • M7313 Syfilitická burzitida; předloktí
  • M7314 Syfilitická burzitida; ruka
  • M7315 Syfilitická burzitida; pánevní krajina a stehno
  • M7316 Syfilitická burzitida; bérec
  • M7317 Syfilitická burzitida; kotník a noha pod ním
  • M7319 Syfilitická burzitida; lokalizace NS
  • M7380 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M7381 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; ramenní krajina
  • M7382 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; nadloktí
  • M7383 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; předloktí
  • M7384 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; ruka
  • M7385 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M7386 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; bérec
  • M7387 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M7388 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; jiné
  • M7389 Jiná onem.měkké tkáně při nem.ZJ; lokalizace NS
  • M750 Adhezivní zánět pouzdra (kapsulitida) ramenního kloubu
  • M751 Syndrom manžety rotátoru
  • M752 Tendinitis bicipitalis
  • M753 Kalcifikující tendinitida ramene
  • M754 Syndrom naraženého ramene
  • M755 Burzitida ramene
  • M756 Roztržení labra při degenerativním poškození ramenního kloubu
  • M758 Jiná poškození ramene
  • M759 Poškození ramene NS
  • M7600 Tendinitis glutealis; mnohočetné lokalizace
  • M7605 Tendinitis glutealis; pánevní krajina a stehno
  • M7609 Tendinitis glutealis; lokalizace NS
  • M7610 Tendinitis psoatica; mnohočetné lokalizace
  • M7615 Tendinitis psoatica; pánevní krajina a stehno
  • M7619 Tendinitis psoatica; lokalizace NS
  • M7625 Ostruha hřebene kosti kyčelní; pánevní krajina a stehno
  • M7635 Syndrom iliotibiálního pruhu; pánevní krajina a stehno
  • M7636 Syndrom iliotibiálního pruhu; bérec
  • M7646 Tibiální kolaterální burzitida; bérec
  • M7656 Tendinitis patellaris; bérec
  • M7666 Tendinitida Achillovy šlachy; bérec
  • M7667 Tendinitida Achillovy šlachy; kotník a noha pod ním
  • M7676 Tendinitis fibularis (peronealis); bérec
  • M7677 Tendinitis peronealis; kotník a noha pod ním
  • M7679 Tendinitis peronealis; lokalizace NS
  • M7680 Jiné entézopatie DK mimo nohu; mnohočetné lokalizace
  • M7685 Jiné entézopatie DK mimo nohu; pánevní krajina a stehno
  • M7686 Jiné entézopatie DK mimo nohu; bérec
  • M7689 Jiné entézopatie DK mimo nohu; lokalizace NS
  • M7690 Entézopatie dolní končetiny NS; mnohočetné lokalizace
  • M7695 Entézopatie dolní končetiny NS; pánevní krajina a stehno
  • M7696 Entézopatie dolní končetiny NS; bérec
  • M7697 Entézopatie dolní končetiny NS; kotník a noha pod ním
  • M7699 Entézopatie dolní končetiny NS; lokalizace NS
  • M7700 Epikondylitida mediální; mnohočetné lokalizace
  • M7702 Epikondylitida mediální; nadloktí
  • M7703 Epikondylitida mediální; předloktí
  • M7704 Epikondylitida mediální; ruka
  • M7705 Epikondylitida mediální; pánevní krajina a stehno
  • M7706 Epikondylitida mediální; bérec
  • M7707 Epikondylitida mediální; kotník a noha pod ním
  • M7709 Epikondylitida mediální; lokalizace NS
  • M7712 Epikondylitida laterální; nadloktí
  • M7713 Epikondylitida laterální; předloktí
  • M7715 Epikondylitida laterální; pánevní krajina a stehno
  • M7716 Epikondylitida laterální; bérec
  • M7717 Epikondylitida laterální; kotník a noha pod ním
  • M7719 Epikondylitida laterální; lokalizace NS
  • M7723 Periartritida zápěstí; předloktí
  • M7724 Periartritida zápěstí; ruka
  • M7737 Ostruha patní kosti; kotník a noha pod ním
  • M7747 Metatarsalgie; kotník a noha pod ním
  • M7757 Jiné entézopatie nohy; kotník a noha pod ním
  • M7759 Jiné entézopatie nohy; lokalizace NS
  • M7780 Jiné entézopatie NJ; mnohočetné lokalizace
  • M7781 Jiné entézopatie NJ; ramenní krajina
  • M7782 Jiné entézopatie NJ; nadloktí
  • M7783 Jiné entézopatie NJ; předloktí
  • M7784 Jiné entézopatie NJ; ruka
  • M7785 Jiné entézopatie NJ; pánevní krajina a stehno
  • M7786 Jiné entézopatie NJ; bérec
  • M7787 Jiné entézopatie NJ; kotník a noha pod ním
  • M7788 Jiné entézopatie NJ; jiné
  • M7789 Jiné entézopatie NJ; lokalizace NS
  • M7790 Entézopatie NS; mnohočetné lokalizace
  • M7791 Entézopatie NS; ramenní krajina
  • M7792 Entézopatie NS; nadloktí
  • M7793 Entézopatie NS; předloktí
  • M7794 Entézopatie NS; ruka
  • M7795 Entézopatie NS; pánevní krajina a stehno
  • M7796 Entézopatie NS; bérec
  • M7797 Entézopatie NS; kotník a noha pod ním
  • M7798 Entézopatie NS; jiné
  • M7799 Entézopatie NS; lokalizace NS
  • M7900 Revmatismus NS; mnohočetné lokalizace
  • M7901 Revmatismus NS; ramenní krajina
  • M7902 Revmatismus NS; nadloktí
  • M7903 Revmatismus NS; předloktí
  • M7904 Revmatismus NS; ruka
  • M7905 Revmatismus NS; pánevní krajina a stehno
  • M7906 Revmatismus NS; bérec
  • M7907 Revmatismus NS; kotník a noha pod ním
  • M7908 Revmatismus NS; jiné
  • M7909 Revmatismus NS; lokalizace NS
  • M7910 Myalgie; mnohočetné lokalizace
  • M7911 Myalgie; ramenní krajina
  • M7912 Myalgie; nadloktí
  • M7913 Myalgie; předloktí
  • M7914 Myalgie; ruka
  • M7915 Myalgie; pánevní krajina a stehno
  • M7916 Myalgie; bérec
  • M7917 Myalgie; kotník a noha pod ním
  • M7918 Myalgie; jiné
  • M7919 Myalgie; lokalizace NS
  • M7950 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; mnohočetné lokalizace
  • M7951 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; ramenní krajina
  • M7952 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; nadloktí
  • M7953 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; předloktí
  • M7954 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; ruka
  • M7955 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; pánevní krajina a stehno
  • M7956 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; bérec
  • M7957 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; kotník a noha pod ním
  • M7958 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; jiné
  • M7959 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni; lokalizace NS
  • M7960 Bolest v končetině; mnohočetné lokalizace
  • M7961 Bolest v končetině; ramenní krajina
  • M7962 Bolest v končetině; nadloktí
  • M7963 Bolest v končetině; předloktí
  • M7964 Bolest v končetině; ruka
  • M7965 Bolest v končetině; pánevní krajina a stehno
  • M7966 Bolest v končetině; bérec
  • M7967 Bolest v končetině; kotník a noha pod ním
  • M7969 Bolest v končetině; lokalizace NS
  • M7970 Fibromyalgie; mnohočetné lokalizace
  • M7971 Fibromyalgie; ramenní krajina
  • M7972 Fibromyalgie; nadloktí
  • M7973 Fibromyalgie; předloktí
  • M7974 Fibromyalgie; ruka
  • M7975 Fibromyalgie; pánevní krajina a stehno
  • M7976 Fibromyalgie; bérec
  • M7977 Fibromyalgie; kotník a noha pod ním
  • M7978 Fibromyalgie; jiné
  • M7979 Fibromyalgie; lokalizace NS
  • M7980 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; mnohočetné lokalizace
  • M7981 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; ramenní krajina
  • M7982 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; nadloktí
  • M7983 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; předloktí
  • M7984 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; ruka
  • M7985 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; pánevní krajina a stehno
  • M7986 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; bérec
  • M7987 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; kotník a noha pod ním
  • M7988 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; jiné
  • M7989 Jiná určená onemocnění měkké tkáně; lokalizace NS
  • M7990 Onemocnění měkké tkáně NS; mnohočetné lokalizace
  • M7991 Onemocnění měkké tkáně NS; ramenní krajina
  • M7992 Onemocnění měkké tkáně NS; nadloktí
  • M7993 Onemocnění měkké tkáně NS; předloktí
  • M7994 Onemocnění měkké tkáně NS; ruka
  • M7995 Onemocnění měkké tkáně NS; pánevní krajina a stehno
  • M7996 Onemocnění měkké tkáně NS; bérec
  • M7997 Onemocnění měkké tkáně NS; kotník a noha pod ním
  • M7998 Onemocnění měkké tkáně NS; jiné
  • M7999 Onemocnění měkké tkáně NS; lokalizace NS
  • P941 Svalová hypertonie
  • P942 Svalová hypotonie
  • P948 Jiné poruchy svalového tonu novorozence
  • P949 Poruchy svalového tonu novorozence NS
  • T796 Úrazová ischemie svalu
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni pánve a stehna
  • P132 Poranění stehenní kosti za porodu
  • S3230 Zlomenina kyčelní kosti; zavřená
  • S3231 Zlomenina kyčelní kosti; otevřená
  • S3240 Zlomenina acetabula; zavřená
  • S3241 Zlomenina acetabula; otevřená
  • S3250 Zlomenina kosti stydké; zavřená
  • S3251 Zlomenina kosti stydké; otevřená
  • S334 Úrazová ruptura spony stydké
  • S7200 Zlomenina krčku kosti stehenní; zavřená
  • S7201 Zlomenina krčku kosti stehenní; otevřená
  • S7210 Pertrochanterická zlomenina; zavřená
  • S7211 Pertrochanterická zlomenina; otevřená
  • S7220 Subtrochanterická zlomenina; zavřená
  • S7221 Subtrochanterická zlomenina; otevřená
  • S7230 Zlom.diafýzy kosti stehenní; zavřená
  • S7231 Zlom.diafýzy kosti stehenní; otevřená
  • S7240 Zlom.dol.konce kosti stehenní; zavřená
  • S7241 Zlom.dol.konce kosti stehenní; otevřená
  • S7270 Mnohoč.zlom.kosti stehenní; zavřená
  • S7271 Mnohoč.zlom.kosti stehenní; otevřená
  • S7280 Zlomenina jiných částí kosti stehenní; zavřená
  • S7281 Zlomenina jiných částí kosti stehenní; otevřená
  • S7290 Zlomenina kosti stehenní,část NS; zavřená
  • S7291 Zlomenina kosti stehenní,část NS; otevřená
  • S770 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle
  • S771 Drtivé poranění (rozdrcení) stehna
  • S772 Drtivé poranění (rozdrcení) kyčle se stehnem
  • S780 Úrazová amputace v kyčelním kloubu
  • S781 Úrazová amputace mezi kyčlí a kolenem
  • S789 Úrazová amputace kyčle a stehna, úroveň NS
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni bérce
  • S8210 Zlomenina horní části holenní kosti; zavřená
  • S8211 Zlomenina horní části holenní kosti; otevřená
  • S8220 Zlomenina diafýzy holenní kosti; zavřená
  • S8221 Zlomenina diafýzy holenní kosti; otevřená
  • S8230 Zlomenina dolního konce holenní kosti; zavřená
  • S8231 Zlomenina dolního konce holenní kosti; otevřená
  • S8240 Zlomenina samotné kosti lýtkové; zavřená
  • S8241 Zlomenina samotné kosti lýtkové; otevřená
  • S8250 Zlomenina vnitřního kotníku; zavřená
  • S8251 Zlomenina vnitřního kotníku; otevřená
  • S8260 Zlomenina vnějšího kotníku; zavřená
  • S8261 Zlomenina vnějšího kotníku; otevřená
  • S8270 Mnohočetné zlomeniny bérce; zavřená
  • S8271 Mnohočetné zlomeniny bérce; otevřená
  • S8280 Zlomeniny jiných částí bérce; zavřená
  • S8281 Zlomeniny jiných částí bérce; otevřená
  • S8290 Zlomenina bérce, část NS; zavřená
  • S8291 Zlomenina bérce, část NS; otevřená
  • S870 Drtivé poranění (rozdrcení) kolena
  • S878 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí bérce
  • S880 Úrazová amputace v úrovni kolena
  • S881 Úrazová amputace mezi kolenem a kotníkem
  • S889 Úrazová amputace bérce‚ úroveň NS
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni chodidla
  • S9200 Zlomenina patní kosti; zavřená
  • S9201 Zlomenina patní kosti; otevřená
  • S9210 Zlomenina kosti hlezenní; zavřená
  • S9211 Zlomenina kosti hlezenní; otevřená
  • S9220 Zlomenina jiných nártních kostí; zavřená
  • S9221 Zlomenina jiných nártních kostí; otevřená
  • S9230 Zlomenina nártní kosti; zavřená
  • S9231 Zlomenina nártní kosti; otevřená
  • S9240 Zlomenina palce nohy; zavřená
  • S9241 Zlomenina palce nohy; otevřená
  • S9250 Zlomenina jiného prstu nohy; zavřená
  • S9251 Zlomenina jiného prstu nohy; otevřená
  • S9270 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; zavřená
  • S9271 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem; otevřená
  • S9290 Zlomenina nohy pod kotníkem NS; zavřená
  • S9291 Zlomenina nohy pod kotníkem NS; otevřená
  • S970 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku
  • S971 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy
  • S978 Rozdrcení jiných částí kotníku a nohy pod ním
  • S980 Úrazová amputace nohy v úrovni kotníku
  • S981 Úrazová amputace jednoho prstu nohy
  • S982 Úrazová amputace dvou nebo více prstů nohy
  • S983 Úrazová amputace jiných částí nohy pod kotníkem
  • S984 Úrazová amputace nohy pod kotníkem‚ úroveň NS
  • T053 Úrazové amputace obou nohou pod kotníkem
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni ramene a paže
  • P134 Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu
  • S4200 Zlomenina klíční kosti; zavřená
  • S4201 Zlomenina klíční kosti; otevřená
  • S4210 Zlomenina lopatky; zavřená
  • S4211 Zlomenina lopatky; otevřená
  • S4220 Zlomenina horního konce pažní kosti; zavřená
  • S4221 Zlomenina horního konce pažní kosti; otevřená
  • S4230 Zlomenina diafýzy pažní kosti; zavřená
  • S4231 Zlomenina diafýzy pažní kosti; otevřená
  • S4240 Zlomenina dolního konce pažní kosti; zavřená
  • S4241 Zlomenina dolního konce pažní kosti; otevřená
  • S4270 Mnohočetná zlomenina klíční kosti, lopatky a pažní kosti; zavřená
  • S4271 Mnohočetná zlomenina klíční kosti, lopatky a pažní kosti; otevřená
  • S4280 Zlomenina jiných částí ramene a paže; zavřená
  • S4281 Zlomenina jiných částí ramene a paže; otevřená
  • S4290 Zlomenina ramenního pletence, část neurčena; zavřená
  • S4291 Zlomenina ramenního pletence, část neurčena; otevřená
  • S47 Drtivé poranění (rozdrcení) ramene a paže (nadloktí)
  • S480 Úrazová amputace v ramenním kloubu
  • S481 Úrazová amputace v úrovni mezi ramenem a loktem
  • S489 Úrazová amputace ramene a paže (nadloktí)‚ úroveň NS
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni předloktí
  • S5200 Zlomenina horního konce ulny; zavřená
  • S5201 Zlomenina horního konce ulny; otevřená
  • S5210 Zlomenina horního konce radia; zavřená
  • S5211 Zlomenina horního konce radia; otevřená
  • S5220 Zlomenina diafýzy ulny; zavřená
  • S5221 Zlomenina diafýzy ulny; otevřená
  • S5230 Zlomenina diafýzy radia; zavřená
  • S5231 Zlomenina diafýzy radia; otevřená
  • S5240 Zlomenina diafýz ulny i radia; zavřená
  • S5241 Zlomenina diafýz ulny i radia; otevřená
  • S5250 Zlomenina dolního konce radia; zavřená
  • S5251 Zlomenina dolního konce radia; otevřená
  • S5260 Zlom.dol.konce ulny i radia; zavřená
  • S5261 Zlom.dol.konce ulny i radia; otevřená
  • S5270 Mnohočetné zlomeniny předloktí; zavřená
  • S5271 Mnohočetné zlomeniny předloktí; otevřená
  • S5280 Zlomenina jiných částí předloktí; zavřená
  • S5281 Zlomenina jiných částí předloktí; otevřená
  • S5290 Zlomenina předloktí, část NS; zavřená
  • S5291 Zlomenina předloktí, část NS; otevřená
  • S570 Drtivé poranění (rozdrcení) lokte
  • S578 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí předloktí
  • S579 Drtivé poranění (rozdrcení) předloktí, část NS
  • S580 Úrazová amputace v úrovni lokte
  • S581 Úrazová amputace v úrovni mezi loktem a zápěstím
  • S589 Úrazová amputace předloktí‚ úroveň NS
 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni ruky
  • S6200 Zlomenina kosti člunkové; zavřená
  • S6201 Zlomenina kosti člunkové; otevřená
  • S6210 Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); zavřená
  • S6211 Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); otevřená
  • S6220 Zlomenina první záprstní kosti; zavřená
  • S6221 Zlomenina první záprstní kosti; otevřená
  • S6230 Zlomenina jiné záprstní kosti; zavřená
  • S6231 Zlomenina jiné záprstní kosti; otevřená
  • S6240 Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; zavřená
  • S6241 Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; otevřená
  • S6250 Zlomenina palce (ruky); zavřená
  • S6251 Zlomenina palce (ruky); otevřená
  • S6260 Zlomenina jiného prstu (ruky); zavřená
  • S6261 Zlomenina jiného prstu (ruky); otevřená
  • S6270 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; zavřená
  • S6271 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; otevřená
  • S6280 Zlomenina jiných a neurč.částí zápěstí a ruky; zavřená
  • S6281 Zlomenina jiných neurč.částí zápěstí a ruky; otevřená
  • S670 Rozdrcení palce a jiného(ých) prstu(ů) ruky
  • S678 Rozdrcení jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
  • S680 Úrazová amputace palce ruky (úplná)(částečná)
  • S681 Úrazová amputace jiného jednotlivého prstu (úplná)(částečná)
  • S682 Úrazová amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná)(částečná)
  • S683 Komb. úraz. amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
  • S684 Úrazová amputace ruky v úrovni zápěstí
  • S688 Úrazová amputace jiných částí zápěstí a ruky
  • S689 Úrazová amputace zápěstí a ruky‚ úroveň neurčena
  • T050 Úrazové amputace obou rukou
 • | Hlavní diagnózy - vymknutí a poranění svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
  • S730 Vymknutí kyčle
  • S731 Podvrtnutí a natažení kyčle
  • S760 Poranění svalu a šlachy kyčle
  • S761 Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu
  • S762 Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna
  • S763 Poranění sval.a šlach.zad.sval.skup.v úrovni stehna
  • S764 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna
  • S767 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
 • | Hlavní diagnózy - vymknutí, zlomeniny a poranění svalů a šlach v úrovni kolena
  • S8200 Zlomenina čéšky; zavřená
  • S8201 Zlomenina čéšky; otevřená
  • S830 Vymknutí čéšky
  • S831 Vymknutí kolena
  • S832 Přetržení (odtržení, natržení) menisku, čerstvé
  • S833 Čerstvé přetržení kloubní chrupavky kolena
  • S834 Podvrtnutí a natažení post.(fib.)(tib.) kolaterální vaz kolena
  • S835 Podvrtnutí a natažení (před.)(zad.) zkříženého vazu kolena
  • S836 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena
  • S837 Poranění mnohočetných struktur kolena
 • | Hlavní diagnózy - vymknutí a poranění svalů a šlach v úrovni bérce a chodidla
  • S860 Poranění Achillovy šlachy
  • S861 Poranění j.svalů a šlach zadní svalové skupiny v úrovni bérce
  • S862 Poranění svalů a šlach přední svalové skupiny v úrovni bérce
  • S863 Poranění svalů a šlach skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce
  • S867 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
  • S868 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce
  • S869 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni bérce
  • S930 Vymknutí kotníku
  • S931 Vymknutí prstu(-ů) nohy
  • S932 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
  • S934 Podvrtnutí a natažení kotníku
  • S935 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy
  • S936 Podvrtnutí a natažení jiných a neurč.částí nohy pod kotníkem
  • S960 Poranění svalu a šlachy dl.flexoru prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
  • S961 Poranění svalu a šlachy dl.extenz. prstu v úrov.kotníku a nohy pod ním
  • S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
  • S969 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
 • | Hlavní diagnózy - vymknutí a poranění svalů a šlach v úrovni ramene a paže
  • P152 Poranění musculus sternocleidomastoideus způsobené za porodu
  • S430 Vymknutí ramenního kloubu
  • S431 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu
  • S432 Vymknutí sternoklavikulárního kloubu
  • S433 Vymknutí jiných a neurčených částí pletence ramenního
  • S434 Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu
  • S435 Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu
  • S436 Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu
  • S437 Podvrtnutí a natažení jiných a neurč.částí pletence ramenního
  • S460 Poranění svalu a šlachy manžety rotátorů ramene
  • S461 Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu (bicepsu)
  • S462 Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu (bicepsu)
  • S463 Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu (tricepsu)
  • S467 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S468 Poranění jiných svalů a šlachv úrovni ramene a paže (nadloktí)
  • S469 Poranění neurč.svalu a šlachyv úrovni ramene a paže (nadloktí)
 • | Hlavní diagnózy - vymknutí a poranění svalů a šlach v úrovni lokte
  • S530 Vymknutí hlavičky kosti vřetenní (radia)
  • S531 Vymknutí lokte NS
  • S532 Úrazová ruptura radiálního kolaterálního vazu
  • S533 Úrazová ruptura ulnárního kolaterálního vazu
  • S534 Podvrtnutí a natažení lokte
 • | Hlavní diagnózy - vymknutí a poranění svalů a šlach v úrovni předloktí a ruky
  • S560 Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí
  • S561 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru j. prstu v úrovni předloktí
  • S562 Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí
  • S563 Poranění svalů a šlach extenzoru n.abduktoru palce v úrovni předloktí
  • S564 Poranění svalů a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí
  • S565 Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí
  • S567 Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
  • S568 Poranění jiných a neurč.svalů a šlach v úrovni předloktí
  • S630 Vymknutí zápěstí
  • S631 Vymknutí prstu (ruky)
  • S632 Mnohočetná vymknutí prstů (ruky)
  • S633 Úrazová ruptura vazu zápěstí a karpu
  • S634 Úrazová ruptura vazu prstu ruky a metakarpofal. a interfal. kloubu(-ů)
  • S635 Podvrtnutí a natažení zápěstí
  • S636 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky)
  • S637 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky
  • S660 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S661 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěsí a ruky
  • S662 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S663 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
  • S664 Poranění vnitř.svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky
  • S665 Poranění vnitř.svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky
  • S666 Poranění svalů a šlach mnohočet.flexorů v úrovni zápěstí a ruky
  • S667 Poranění svalů a šlach mnohoč.extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
  • S668 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky
  • S669 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - operační artroskopie
  • 66037 JEDNODUCHÁ ARTROSKOPIE
  • 66039 SLOŽITÁ ARTROSKOPIE
  • 66041 REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE
  • 66043 REVIZNÍ A ZVLÁŠTĚ SLOŽITÁ REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace