ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 08-F09 Jiná onemocnění kostí

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 08-F09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu jiných onemocnění kostí.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - jiná onemocnění kostí
  • E550 Křivice, aktivní
  • M8100 Postmenopauzální osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8101 Postmenopauzální osteoporóza; ramenní krajina
  • M8102 Postmenopauzální osteoporóza; nadloktí
  • M8103 Postmenopauzální osteoporóza; předloktí
  • M8104 Postmenopauzální osteoporóza; ruka
  • M8105 Postmenopauzální osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8106 Postmenopauzální osteoporóza; bérec
  • M8107 Postmenopauzální osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8108 Postmenopauzální osteoporóza; jiné
  • M8109 Postmenopauzální osteoporóza; lokalizace NS
  • M8110 Postovarektomická osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8111 Postovarektomická osteoporóza; ramenní krajina
  • M8112 Postovarektomická osteoporóza; nadloktí
  • M8113 Postovarektomická osteoporóza; předloktí
  • M8114 Postovarektomická osteoporóza; ruka
  • M8115 Postovarektomická osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8116 Postovarektomická osteoporóza; bérec
  • M8117 Postovarektomická osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8118 Postovarektomická osteoporóza; jiné
  • M8119 Postovarektomická osteoporóza; lokalizace NS
  • M8120 Osteoporóza z nečinnosti; mnohočetné lokalizace
  • M8121 Osteoporóza z nečinnosti; ramenní krajina
  • M8122 Osteoporóza z nečinnosti; nadloktí
  • M8123 Osteoporóza z nečinnosti; předloktí
  • M8124 Osteoporóza z nečinnosti; ruka
  • M8125 Osteoporóza z nečinnosti; pánevní krajina a stehno
  • M8126 Osteoporóza z nečinnosti; bérec
  • M8127 Osteoporóza z nečinnosti; kotník a noha pod ním
  • M8128 Osteoporóza z nečinnosti; jiné
  • M8129 Osteoporóza z nečinnosti; lokalizace NS
  • M8130 Pooper.malabsorb.osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8131 Pooper.malabsorb.osteoporóza; ramenní krajina
  • M8132 Pooper.malabsorb.osteoporóza; nadloktí
  • M8133 Pooper.malabsorb.osteoporóza; předloktí
  • M8134 Pooper.malabsorb.osteoporóza; ruka
  • M8135 Pooper.malabsorb.osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8136 Pooper.malabsorb.osteoporóza; bérec
  • M8137 Pooper.malabsorb.osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8138 Pooper.malabsorb.osteoporóza; jiné
  • M8139 Pooper.malabsorb.osteoporóza; lokalizace NS
  • M8140 Osteoporóza způsobená léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8141 Osteoporóza způsobená léčivy; ramenní krajina
  • M8142 Osteoporóza způsobená léčivy; nadloktí
  • M8143 Osteoporóza způsobená léčivy; předloktí
  • M8144 Osteoporóza způsobená léčivy; ruka
  • M8145 Osteoporóza způsobená léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8146 Osteoporóza způsobená léčivy; bérec
  • M8147 Osteoporóza způsobená léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8148 Osteoporóza způsobená léčivy; jiné
  • M8149 Osteoporóza způsobená léčivy; lokalizace NS
  • M8150 Idiopatická osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8151 Idiopatická osteoporóza; ramenní krajina
  • M8152 Idiopatická osteoporóza; nadloktí
  • M8153 Idiopatická osteoporóza; předloktí
  • M8154 Idiopatická osteoporóza; ruka
  • M8155 Idiopatická osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8156 Idiopatická osteoporóza; bérec
  • M8157 Idiopatická osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8158 Idiopatická osteoporóza; jiné
  • M8159 Idiopatická osteoporóza; lokalizace NS
  • M8160 Lokalizovaná osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8161 Lokalizovaná osteoporóza; ramenní krajina
  • M8162 Lokalizovaná osteoporóza; nadloktí
  • M8163 Lokalizovaná osteoporóza; předloktí
  • M8164 Lokalizovaná osteoporóza; ruka
  • M8165 Lokalizovaná osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8166 Lokalizovaná osteoporóza; bérec
  • M8167 Lokalizovaná osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8168 Lokalizovaná osteoporóza; jiné
  • M8169 Lokalizovaná osteoporóza; lokalizace NS
  • M8180 Jiná osteoporóza; mnohočetné lokalizace
  • M8181 Jiná osteoporóza; ramenní krajina
  • M8182 Jiná osteoporóza; nadloktí
  • M8183 Jiná osteoporóza; předloktí
  • M8184 Jiná osteoporóza; ruka
  • M8185 Jiná osteoporóza; pánevní krajina a stehno
  • M8186 Jiná osteoporóza; bérec
  • M8187 Jiná osteoporóza; kotník a noha pod ním
  • M8188 Jiná osteoporóza; jiné
  • M8189 Jiná osteoporóza; lokalizace NS
  • M8190 Osteoporóza NS; mnohočetné lokalizace
  • M8191 Osteoporóza NS; ramenní krajina
  • M8192 Osteoporóza NS; nadloktí
  • M8193 Osteoporóza NS; předloktí
  • M8194 Osteoporóza NS; ruka
  • M8195 Osteoporóza NS; pánevní krajina a stehno
  • M8196 Osteoporóza NS; bérec
  • M8197 Osteoporóza NS; kotník a noha pod ním
  • M8198 Osteoporóza NS; jiné
  • M8199 Osteoporóza NS; lokalizace NS
  • M8200 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; mnohočetné lokalizace
  • M8201 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; ramenní krajina
  • M8202 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; nadloktí
  • M8203 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; předloktí
  • M8204 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; ruka
  • M8205 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; pánevní krajina a stehno
  • M8206 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; bérec
  • M8207 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; kotník a noha pod ním
  • M8208 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; jiné
  • M8209 Osteopor.u mnohočet.myelomat.; lokalizace NS
  • M8210 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); mnohočetné lokalizace
  • M8211 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); zamenní krajina
  • M8212 Osteoporóza při endokrin.poruchách (E00-E34+); nadloktí
  • M8213 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); předloktí
  • M8214 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); ruka
  • M8215 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); pánevní krajina a stehno
  • M8216 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); bérec
  • M8217 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); kotník a noha pod ním
  • M8218 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); jiné
  • M8219 Osteoporóza při endokrin.poruch.(E00-E34+); lokalizace NS
  • M8280 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M8281 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; ramenní krajina
  • M8282 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; nadloktí
  • M8283 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; předloktí
  • M8284 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; ruka
  • M8285 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M8286 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; bérec
  • M8287 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; kotník a noha pod ním
  • M8288 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; jiné
  • M8289 Osteoporóza při jiných nem.ZJ; lokalizace NS
  • M8300 Osteomalacie v šestinedělí; mnohočetné lokalizace
  • M8301 Osteomalacie v šestinedělí; ramenní krajina
  • M8302 Osteomalacie v šestinedělí; nadloktí
  • M8303 Osteomalacie v šestinedělí; předloktí
  • M8304 Osteomalacie v šestinedělí; ruka
  • M8305 Osteomalacie v šestinedělí; pánevní krajina a stehno
  • M8306 Osteomalacie v šestinedělí; bérec
  • M8307 Osteomalacie v šestinedělí; kotník a noha pod ním
  • M8308 Osteomalacie v šestinedělí; jiné
  • M8309 Osteomalacie v šestinedělí; lokalizace NS
  • M8310 Stařecká osteomalacie; mnohočetné lokalizace
  • M8311 Stařecká osteomalacie; ramenní krajina
  • M8312 Stařecká osteomalacie; nadloktí
  • M8313 Stařecká osteomalacie; předloktí
  • M8314 Stařecká osteomalacie; ruka
  • M8315 Stařecká osteomalacie; pánevní krajina a stehno
  • M8316 Stařecká osteomalacie; bérec
  • M8317 Stařecká osteomalacie; kotník a noha pod ním
  • M8318 Stařecká osteomalacie; jiné
  • M8319 Stařecká osteomalacie; lokalizace NS
  • M8320 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; mnohočetné lokalizace
  • M8321 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; ramenní krajina
  • M8322 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; nadloktí
  • M8323 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; předloktí
  • M8324 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; ruka
  • M8325 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; pánevní krajina a stehno
  • M8326 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; bérec
  • M8327 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; kotník a noha pod ním
  • M8328 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; jiné
  • M8329 Osteomalacie dospělých způsob.malabsorpcí; lokalizace NS
  • M8330 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; mnohočetné lokalizace
  • M8331 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; ramenní krajina
  • M8332 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; nadloktí
  • M8333 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; předloktí
  • M8334 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; ruka
  • M8335 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; pánevní krajina a stehno
  • M8336 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; bérec
  • M8337 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; kotník a noha pod ním
  • M8338 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; jiné
  • M8339 Osteomalacie dospělých způsob.podvýživou; lokalizace NS
  • M8340 Hliníková kostní nemoc; mnohočetné lokalizace
  • M8341 Hliníková kostní nemoc; ramenní krajina
  • M8342 Hliníková kostní nemoc; nadloktí
  • M8343 Hliníková kostní nemoc; předloktí
  • M8344 Hliníková kostní nemoc; ruka
  • M8345 Hliníková kostní nemoc; pánevní krajina a stehno
  • M8346 Hliníková kostní nemoc; bérec
  • M8347 Hliníková kostní nemoc; kotník a noha pod ním
  • M8348 Hliníková kostní nemoc; jiné
  • M8349 Hliníková kostní nemoc; lokalizace NS
  • M8350 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; mnohočetné lokalizace
  • M8351 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; ramenní krajina
  • M8352 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; nadloktí
  • M8353 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; předloktí
  • M8354 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; ruka
  • M8355 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; pánevní krajina a stehno
  • M8356 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; bérec
  • M8357 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; kotník a noha pod ním
  • M8358 Jiná osteomalacie dospělých způsobená léčivy; jiné
  • M8359 Jiná osteomalacie dosp.způs.léčivy; lokalizace NS
  • M8380 Jiná osteomalacie dospělých; mnohočetné lokalizace
  • M8381 Jiná osteomalacie dospělých; ramenní krajina
  • M8382 Jiná osteomalacie dospělých; nadloktí
  • M8383 Jiná osteomalacie dospělých; předloktí
  • M8384 Jiná osteomalacie dospělých; ruka
  • M8385 Jiná osteomalacie dospělých; pánevní krajina a stehno
  • M8386 Jiná osteomalacie dospělých; bérec
  • M8387 Jiná osteomalacie dospělých; kotník a noha pod ním
  • M8388 Jiná osteomalacie dospělých; jiné
  • M8389 Jiná osteomalacie dospělých; lokalizace NS
  • M8390 Osteomalacie dospělých NS; mnohočetné lokalizace
  • M8391 Osteomalacie dospělých NS; ramenní krajina
  • M8392 Osteomalacie dospělých NS; nadloktí
  • M8393 Osteomalacie dospělých NS; předloktí
  • M8394 Osteomalacie dospělých NS; ruka
  • M8395 Osteomalacie dospělých NS; pánevní krajina a stehno
  • M8396 Osteomalacie dospělých NS; bérec
  • M8397 Osteomalacie dospělých NS; kotník a noha pod ním
  • M8398 Osteomalacie dospělých NS; jiné
  • M8399 Osteomalacie dospělých NS; lokalizace NS
  • M8400 Špatné spojení kostí po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8401 Špatné spojení kostí po zlomenině; ramenní krajina
  • M8402 Špatné spojení kostí po zlomenině; nadloktí
  • M8403 Špatné spojení kostí po zlomenině; předloktí
  • M8404 Špatné spojení kostí po zlomenině; ruka
  • M8405 Špatné spojení kostí po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8406 Špatné spojení kostí po zlomenině; bérec
  • M8407 Špatné spojení kostí po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8408 Špatné spojení kostí po zlomenině; jiné
  • M8409 Špatné spojení kostí po zlomenině; lokalizace NS
  • M8410 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8411 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ramenní krajina
  • M8412 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; nadloktí
  • M8413 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; předloktí
  • M8414 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; ruka
  • M8415 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8416 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; bérec
  • M8417 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8418 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; jiné
  • M8419 Nespojení kostí - pakloub - po zlomenině; lokalizace NS
  • M8420 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; mnohočetné lokalizace
  • M8421 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ramenní krajina
  • M8422 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; nadloktí
  • M8423 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; předloktí
  • M8424 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; ruka
  • M8425 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; pánevní krajina a stehno
  • M8426 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; bérec
  • M8427 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; kotník a noha pod ním
  • M8428 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; jiné
  • M8429 Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině; lokalizace NS
  • M8480 Jiné poruchy kontinuity kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8481 Jiné poruchy kontinuity kosti; ramenní krajina
  • M8482 Jiné poruchy kontinuity kosti; nadloktí
  • M8483 Jiné poruchy kontinuity kosti; předloktí
  • M8484 Jiné poruchy kontinuity kosti; ruka
  • M8485 Jiné poruchy kontinuity kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8486 Jiné poruchy kontinuity kosti; bérec
  • M8487 Jiné poruchy kontinuity kosti; kotník a noha pod ním
  • M8488 Jiné poruchy kontinuity kosti; jiné
  • M8489 Jiné poruchy kontinuity kosti; lokalizace NS
  • M8490 Porucha kontinuity kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8491 Porucha kontinuity kosti NS; ramenní krajina
  • M8492 Porucha kontinuity kosti NS; nadloktí
  • M8493 Porucha kontinuity kosti NS; předloktí
  • M8494 Porucha kontinuity kosti NS; ruka
  • M8495 Porucha kontinuity kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8496 Porucha kontinuity kosti NS; bérec
  • M8497 Porucha kontinuity kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8498 Porucha kontinuity kosti NS; jiné
  • M8499 Porucha kontinuity kosti NS; lokalizace NS
  • M8500 Fibrózní dysplázie; mnohočetné lokalizace
  • M8501 Fibrózní dysplázie; ramenní krajina
  • M8502 Fibrózní dysplázie; nadloktí
  • M8503 Fibrózní dysplázie; předloktí
  • M8504 Fibrózní dysplázie; ruka
  • M8505 Fibrózní dysplázie; pánevní krajina a stehno
  • M8506 Fibrózní dysplázie; bérec
  • M8507 Fibrózní dysplázie; kotník a noha pod ním
  • M8508 Fibrózní dysplázie; jiné
  • M8509 Fibrózní dysplázie; lokalizace NS
  • M8510 Kostní fluoróza; mnohočetné lokalizace
  • M8511 Kostní fluoróza; ramenní krajina
  • M8512 Kostní fluoróza; nadloktí
  • M8513 Kostní fluoróza; předloktí
  • M8514 Kostní fluoróza; ruka
  • M8515 Kostní fluoróza; pánevní krajina a stehno
  • M8516 Kostní fluoróza; bérec
  • M8517 Kostní fluoróza; kotník a noha pod ním
  • M8518 Kostní fluoróza; jiné
  • M8519 Kostní fluoróza; lokalizace NS
  • M8528 Hyperostóza lebky; jiné
  • M8530 Osteitis condensans; mnohočetné lokalizace
  • M8531 Osteitis condensans; ramenní krajina
  • M8532 Osteitis condensans; nadloktí
  • M8533 Osteitis condensans; předloktí
  • M8534 Osteitis condensans; ruka
  • M8535 Osteitis condensans; pánevní krajina a stehno
  • M8536 Osteitis condensans; bérec
  • M8537 Osteitis condensans; kotník a noha pod ním
  • M8538 Osteitis condensans; jiné
  • M8539 Osteitis condensans; lokalizace NS
  • M8580 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8581 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; ramenní krajina
  • M8582 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; nadloktí
  • M8583 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; předloktí
  • M8584 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; ruka
  • M8585 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8586 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; bérec
  • M8587 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; kotník a noha pod ním
  • M8588 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; jiné
  • M8589 Jiné urč.poruchy hustoty a struktury kosti; lokalizace NS
  • M8590 Porucha hustoty a struktury kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8591 Porucha hustoty a struktury kosti NS; ramenní krajina
  • M8592 Porucha hustoty a struktury kosti NS; nadloktí
  • M8593 Porucha hustoty a struktury kosti NS; předloktí
  • M8594 Porucha hustoty a struktury kosti NS; ruka
  • M8595 Porucha hustoty a struktury kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8596 Porucha hustoty a struktury kosti NS; bérec
  • M8597 Porucha hustoty a struktury kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8598 Porucha hustoty a struktury kosti NS; jiné
  • M8599 Porucha hustoty a struktury kosti NS; lokalizace NS
  • M8808 Pagetova nemoc lebky; jiné
  • M8880 Pagetova nemoc jiných kostí; mnohočetné lokalizace
  • M8881 Pagetova nemoc jiných kostí; ramenní krajina
  • M8882 Pagetova nemoc jiných kostí; nadloktí
  • M8883 Pagetova nemoc jiných kostí; předloktí
  • M8884 Pagetova nemoc jiných kostí; ruka
  • M8885 Pagetova nemoc jiných kostí; pánevní krajina a stehno
  • M8886 Pagetova nemoc jiných kostí; bérec
  • M8887 Pagetova nemoc jiných kostí; kotník a noha pod ním
  • M8888 Pagetova nemoc jiných kostí; jiné
  • M8889 Pagetova nemoc jiných kostí; lokalizace NS
  • M8890 Pagetova nemoc kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8891 Pagetova nemoc kosti NS; ramenní krajina
  • M8892 Pagetova nemoc kosti NS; nadloktí
  • M8893 Pagetova nemoc kosti NS; předloktí
  • M8894 Pagetova nemoc kosti NS; ruka
  • M8895 Pagetova nemoc kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8896 Pagetova nemoc kosti NS; bérec
  • M8897 Pagetova nemoc kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8898 Pagetova nemoc kosti NS; jiné
  • M8899 Pagetova nemoc kosti NS; lokalizace NS
  • M8900 Algoneurodystrofie; mnohočetné lokalizace
  • M8901 Algoneurodystrofie; ramenní krajina
  • M8902 Algoneurodystrofie; nadloktí
  • M8903 Algoneurodystrofie; předloktí
  • M8904 Algoneurodystrofie; ruka
  • M8905 Algoneurodystrofie; pánevní krajina a stehno
  • M8906 Algoneurodystrofie; bérec
  • M8907 Algoneurodystrofie; kotník a noha pod ním
  • M8908 Algoneurodystrofie; jiné
  • M8909 Algoneurodystrofie; lokalizace NS
  • M8910 Uzávěr epifýzy; mnohočetné lokalizace
  • M8911 Uzávěr epifýzy; ramenní krajina
  • M8912 Uzávěr epifýzy; nadloktí
  • M8913 Uzávěr epifýzy; předloktí
  • M8914 Uzávěr epifýzy; ruka
  • M8915 Uzávěr epifýzy; pánevní krajina a stehno
  • M8916 Uzávěr epifýzy; bérec
  • M8917 Uzávěr epifýzy; kotník a noha pod ním
  • M8919 Uzávěr epifýzy; lokalizace NS
  • M8920 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; mnohočetné lokalizace
  • M8921 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; ramenní krajina
  • M8922 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; nadloktí
  • M8923 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; předloktí
  • M8924 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; ruka
  • M8925 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; pánevní krajina a stehno
  • M8926 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; bérec
  • M8927 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; kotník a noha pod ním
  • M8928 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; jiné
  • M8929 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí; lokalizace NS
  • M8930 Hypertrofie kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8931 Hypertrofie kosti; ramenní krajina
  • M8932 Hypertrofie kosti; nadloktí
  • M8933 Hypertrofie kosti; předloktí
  • M8934 Hypertrofie kosti; ruka
  • M8935 Hypertrofie kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8936 Hypertrofie kosti; bérec
  • M8937 Hypertrofie kosti; kotník a noha pod ním
  • M8938 Hypertrofie kosti; jiné
  • M8939 Hypertrofie kosti; lokalizace NS
  • M8940 Jiná hypertrofická osteoartropatie; mnohočetné lokalizace
  • M8941 Jiná hypertrofická osteoartropatie; ramenní krajina
  • M8942 Jiná hypertrofická osteoartropatie; nadloktí
  • M8943 Jiná hypertrofická osteoartropatie; předloktí
  • M8944 Jiná hypertrofická osteoartropatie; ruka
  • M8945 Jiná hypertrofická osteoartropatie; pánevní krajina a stehno
  • M8946 Jiná hypertrofická osteoartropatie; bérec
  • M8947 Jiná hypertrofická osteoartropatie; kotník a noha pod ním
  • M8948 Jiná hypertrofická osteoartropatie; Jiná
  • M8949 Jiná hypertrofická osteoartropatie; lokalizace NS
  • M8950 Osteolýza; mnohočetné lokalizace
  • M8951 Osteolýza; ramenní krajina
  • M8952 Osteolýza; nadloktí
  • M8953 Osteolýza; předloktí
  • M8954 Osteolýza; ruka
  • M8955 Osteolýza; pánevní krajina a stehno
  • M8956 Osteolýza; bérec
  • M8957 Osteolýza; kotník a noha pod ním
  • M8958 Osteolýza; jiné
  • M8959 Osteolýza; lokalizace NS
  • M8960 Osteopatie po poliomyelitidě; mnohočetné lokalizace
  • M8961 Osteopatie po poliomyelitidě; ramenní krajina
  • M8962 Osteopatie po poliomyelitidě; nadloktí
  • M8963 Osteopatie po poliomyelitidě; předloktí
  • M8964 Osteopatie po poliomyelitidě; ruka
  • M8965 Osteopatie po poliomyelitidě; pánevní krajina a stehno
  • M8966 Osteopatie po poliomyelitidě; bérec
  • M8967 Osteopatie po poliomyelitidě; kotník a noha pod ním
  • M8968 Osteopatie po poliomyelitidě; jiné
  • M8969 Osteopatie po poliomyelitidě; lokalizace NS
  • M8980 Jiná určená onemocnění kosti; mnohočetné lokalizace
  • M8981 Jiná určená onemocnění kosti; ramenní krajina
  • M8982 Jiná určená onemocnění kosti; nadloktí
  • M8983 Jiná určená onemocnění kosti; předloktí
  • M8984 Jiná určená onemocnění kosti; ruka
  • M8985 Jiná určená onemocnění kosti; pánevní krajina a stehno
  • M8986 Jiná určená onemocnění kosti; bérec
  • M8987 Jiná určená onemocnění kosti; kotník a noha pod ním
  • M8988 Jiná určená onemocnění kosti; jiné
  • M8989 Jiná určená onemocnění kosti; lokalizace NS
  • M8990 Onemocnění kosti NS; mnohočetné lokalizace
  • M8991 Onemocnění kosti NS; ramenní krajina
  • M8992 Onemocnění kosti NS; nadloktí
  • M8993 Onemocnění kosti NS; předloktí
  • M8994 Onemocnění kosti NS; ruka
  • M8995 Onemocnění kosti NS; pánevní krajina a stehno
  • M8996 Onemocnění kosti NS; bérec
  • M8997 Onemocnění kosti NS; kotník a noha pod ním
  • M8998 Onemocnění kosti NS; jiné
  • M8999 Onemocnění kosti NS; lokalizace NS
  • M9060 Osteitis deformans při novotvaru ; mnohočetné lokalizace
  • M9061 Osteitis deformans při novotvaru ; ramenní krajina
  • M9062 Osteitis deformans při novotvaru ; nadloktí
  • M9063 Osteitis deformans při novotvaru ; předloktí
  • M9064 Osteitis deformans při novotvaru ; ruka
  • M9065 Osteitis deformans při novotvaru ; pánevní krajina a stehno
  • M9066 Osteitis deformans při novotvaru ; bérec
  • M9067 Osteitis deformans při novotvaru ; kotník a noha pod ním
  • M9068 Osteitis deformans při novotvaru ; jiné
  • M9069 Osteitis deformans při novotvaru ; lokalizace NS
  • M9080 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; mnohočetné lokalizace
  • M9081 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; ramenní krajina
  • M9082 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; nadloktí
  • M9083 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; předloktí
  • M9084 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; ruka
  • M9085 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; pánevní krajina a stehno
  • M9086 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; bérec
  • M9087 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; kotník a noha pod ním
  • M9088 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; jiné
  • M9089 Osteopatie při jiných nemocech ZJ; lokalizace NS
  • M9105 Juvenilní osteochondróza pánve; pánevní krajina a stehno
  • M9109 Juvenilní osteochondróza pánve; lokalizace NS
  • M9115 Juvenil.osteochondropatie hlav.kosti stehenní; pánev. krajina a stehno
  • M9125 Coxa plana; pánevní krajina a stehno
  • M9135 Pseudokoxalgie; pánevní krajina a stehno
  • M9185 Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve; pánevní krajina a stehno
  • M9195 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve NS; pánevní krajina a stehno
  • M920 Juvenilní osteochondróza pažní kosti (humeru)
  • M921 Juvenilní osteochondróza kosti vřetenní (radia) a kosti loketní (ulny)
  • M922 Juvenilní osteochondróza ruky
  • M923 Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
  • M925 Juvenilní osteochondróza kosti holenní a kosti lýtkové
  • M926 Juvenilní osteochondróza tarzu
  • M927 Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
  • M928 Jiná určená osteochondróza
  • M929 Juvenilní osteochondróza NS
  • M930 Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
  • M931 Kienböckova nemoc dospělých
  • M932 Osteochondritis dissecans
  • M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace