ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 08-T08 Zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni ruky

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 08-T08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zlomenin, rozdrcení nebo amputace v úrovni ruky.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - zlomeniny, rozdrcení a amputace v úrovni ruky
  • S6200 Zlomenina kosti člunkové; zavřená
  • S6201 Zlomenina kosti člunkové; otevřená
  • S6210 Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); zavřená
  • S6211 Zlomenina jiné zápěstní kosti(-í); otevřená
  • S6220 Zlomenina první záprstní kosti; zavřená
  • S6221 Zlomenina první záprstní kosti; otevřená
  • S6230 Zlomenina jiné záprstní kosti; zavřená
  • S6231 Zlomenina jiné záprstní kosti; otevřená
  • S6240 Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; zavřená
  • S6241 Mnohočetné zlomeniny záprstních kostí; otevřená
  • S6250 Zlomenina palce (ruky); zavřená
  • S6251 Zlomenina palce (ruky); otevřená
  • S6260 Zlomenina jiného prstu (ruky); zavřená
  • S6261 Zlomenina jiného prstu (ruky); otevřená
  • S6270 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; zavřená
  • S6271 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky; otevřená
  • S6280 Zlomenina jiných a neurč.částí zápěstí a ruky; zavřená
  • S6281 Zlomenina jiných neurč.částí zápěstí a ruky; otevřená
  • S670 Rozdrcení palce a jiného(ých) prstu(ů) ruky
  • S678 Rozdrcení jiných a neurčených částí zápěstí a ruky
  • S680 Úrazová amputace palce ruky (úplná)(částečná)
  • S681 Úrazová amputace jiného jednotlivého prstu (úplná)(částečná)
  • S682 Úrazová amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná)(částečná)
  • S683 Komb. úraz. amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky
  • S684 Úrazová amputace ruky v úrovni zápěstí
  • S688 Úrazová amputace jiných částí zápěstí a ruky
  • S689 Úrazová amputace zápěstí a ruky‚ úroveň neurčena
  • T050 Úrazové amputace obou rukou
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace