ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 08-Z05 Zánětlivá onemocnění obratlů a meziobratlových plotének

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 08-Z05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu zánětlivých onemocnění obratlů a meziobratlových plotének.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - zánětlivá onemocnění obratlů a meziobratlových plotének
  • G061 Páteřní absces a granulom
  • M0720 Psoriatická spondylitida; mnohočetné lokalizace
  • M0721 Psoriatická spondylitida; ramenní krajina
  • M0722 Psoriatická spondylitida; nadloktí
  • M0723 Psoriatická spondylitida; předloktí
  • M0724 Psoriatická spondylitida; ruka
  • M0725 Psoriatická spondylitida; pánevní krajina a stehno
  • M0726 Psoriatická spondylitida; bérec
  • M0727 Psoriatická spondylitida; kotník a noha pod ním
  • M0728 Psoriatická spondylitida; jiné
  • M0729 Psoriatická spondylitida; lokalizace NS
  • M0810 Juvenilní ankylozující spondylitida; mnohočetné lokalizace
  • M0811 Juvenilní ankylozující spondylitida; ramenní krajina
  • M0812 Juvenilní ankylozující spondylitida; nadloktí
  • M0813 Juvenilní ankylozující spondylitida; předloktí
  • M0814 Juvenilní ankylozující spondylitida; ruka
  • M0815 Juvenilní ankylozující spondylitida; pánevní krajina a stehno
  • M0816 Juvenilní ankylozující spondylitida; bérec
  • M0817 Juvenilní ankylozující spondylitida; kotník a noha pod ním
  • M0818 Juvenilní ankylozující spondylitida; jiné
  • M0819 Juvenilní ankylozující spondylitida; lokalizace NS
  • M450 Ankylozující spondylitida; mnohočet. postižení páteře
  • M451 Ankylozující spondylitida; týlní krajina
  • M452 Ankylozující spondylitida; krční krajina
  • M453 Ankylozující spondylitida; krčně-hrudní krajina
  • M454 Ankylozující spondylitida; hrudní krajina
  • M455 Ankylozující spondylitida; hrudně-bederní krajina
  • M456 Ankylozující spondylitida; bederní krajina
  • M457 Ankylozující spondylitida; bederně-křížová krajina
  • M458 Ankylozující spondylitida; křížová-kostrční krajina
  • M459 Ankylozující spondylitida; lokalizace NS
  • M4618 Zánět kosti křížové a kyčelní NJ; křížová-kostrční krajina
  • M4620 Osteomyelitida obratle; mnohočet. postižení páteře
  • M4621 Osteomyelitida obratle; týlní krajina
  • M4622 Osteomyelitida obratle; krční krajina
  • M4623 Osteomyelitida obratle; krčně-hrudní krajina
  • M4624 Osteomyelitida obratle; hrudní krajina
  • M4625 Osteomyelitida obratle; hrudně-bederní krajina
  • M4626 Osteomyelitida obratle; bederní krajina
  • M4627 Osteomyelitida obratle; bederně-křížová krajina
  • M4628 Osteomyelitida obratle; křížová-kostrční krajina
  • M4629 Osteomyelitida obratle; lokalizace NS
  • M4630 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); mnohočet.post.páteře
  • M4631 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); týlní krajina
  • M4632 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); krční krajina
  • M4633 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); krčně-hrudní krajina
  • M4634 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); hrudní krajina
  • M4635 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); hrudně-bederní krajina
  • M4636 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); bederní krajina
  • M4637 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); bederně-křížová krajina
  • M4638 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); křížová-kostrční krajina
  • M4639 Infekce meziobratl.plotén.(hnis.); lokalizace NS
  • M4640 Discitida NS; mnohočet. post. páteře
  • M4642 Discitida NS; krční krajina
  • M4643 Discitida NS; krčně-hrudní krajina
  • M4644 Discitida NS; hrudní krajina
  • M4645 Discitida NS; hrudně-bederní krajina
  • M4646 Discitida NS; bederní krajina
  • M4647 Discitida NS; bederně-křížová krajina
  • M4649 Discitida NS; lokalizace NS
  • M4650 Jiné infekční spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M4651 Jiné infekční spondylopatie; týlní krajina
  • M4652 Jiné infekční spondylopatie; krční krajina
  • M4653 Jiné infekční spondylopatie; krčně-hrudní krajina
  • M4654 Jiné infekční spondylopatie; hrudní krajina
  • M4655 Jiné infekční spondylopatie; hrudně-bederní krajina
  • M4656 Jiné infekční spondylopatie; bederní krajina
  • M4657 Jiné infekční spondylopatie; bederně-křížová krajina
  • M4658 Jiné infekční spondylopatie; křížová-kostrční krajina
  • M4659 Jiné infekční spondylopatie; lokalizace NS
  • M4680 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; mnohočet. postižení páteře
  • M4681 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; týlní krajina
  • M4682 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; krční krajina
  • M4683 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; krčně-hrudní krajina
  • M4684 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; hrudní krajina
  • M4685 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; hrudně-bederní krajina
  • M4686 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; bederní krajina
  • M4687 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; bederně-křížová krajina
  • M4688 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; křížová-kostrční krajina
  • M4689 Jiné urč.zánětlivé spondylopatie; lokalizace NS
  • M4690 Zánětlivá spondylopatie NS; mnohočet. postižení páteře
  • M4691 Zánětlivá spondylopatie NS; týlní krajina
  • M4692 Zánětlivá spondylopatie NS; krční krajina
  • M4693 Zánětlivá spondylopatie NS; krčně-hrudní krajina
  • M4694 Zánětlivá spondylopatie NS; hrudní krajina
  • M4695 Zánětlivá spondylopatie NS; hrudně-bederní krajina
  • M4696 Zánětlivá spondylopatie NS; bederní krajina
  • M4697 Zánětlivá spondylopatie NS; bederně-křížová krajina
  • M4698 Zánětlivá spondylopatie NS; křížová-kostrční krajina
  • M4699 Zánětlivá spondylopatie NS; lokalizace NS
  • M4900 TBC páteře; mnohočet. postižení páteře
  • M4901 TBC páteře; týlní krajina
  • M4902 TBC páteře; krční krajina
  • M4903 TBC páteře; krčně-hrudní krajina
  • M4904 TBC páteře; hrudní krajina
  • M4905 TBC páteře; hrudně-bederní krajina
  • M4906 TBC páteře; bederní krajina
  • M4907 TBC páteře; bederně-křížová krajina
  • M4908 TBC páteře; křížová-kostrční krajina
  • M4909 TBC páteře; lokalizace NS
  • M4910 Brucellózní spondylitida; mnohočet. postižení páteře
  • M4911 Brucellózní spondylitida; týlní krajina
  • M4912 Brucellózní spondylitida; krční krajina
  • M4913 Brucellózní spondylitida; krčně-hrudní krajina
  • M4914 Brucellózní spondylitida; hrudní krajina
  • M4915 Brucellózní spondylitida; hrudně-bederní krajina
  • M4916 Brucellózní spondylitida; bederní krajina
  • M4917 Brucellózní spondylitida; bederně-křížová krajina
  • M4918 Brucellózní spondylitida; křížová-kostrční krajina
  • M4919 Brucellózní spondylitida; lokalizace NS
  • M4920 Spondylitida způsobená enterobakt.; mnohočet. postižení páteře
  • M4921 Spondylitida způsobená enterobakt.; týlní krajina
  • M4922 Spondylitida způsobená enterobakt.; krční krajina
  • M4923 Spondylitida způsobená enterobakt.; krčně-hrudní krajina
  • M4924 Spondylitida způsobená enterobakt.; hrudní krajina
  • M4925 Spondylitida způsobená enterobakt.; hrudně-bederní krajina
  • M4926 Spondylitida způsobená enterobakt.; bederní krajina
  • M4927 Spondylitida způsobená enterobakt.; bederně-křížová krajina
  • M4928 Spondylitida způsobená enterobakt.; křížová-kostrční krajina
  • M4929 Spondylitida způsobená enterobakt.; lokalizace NS
  • M4930 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; mnohočet. postižení páteře
  • M4931 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; týlní krajina
  • M4932 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; krční krajina
  • M4933 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; krčně hrudní krajina
  • M4934 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; hrudní krajina
  • M4935 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; hrudně-bederní krajina
  • M4936 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; bederní krajina
  • M4937 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; bederně křížová krajina
  • M4938 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; křížová-kostrční krajina
  • M4939 Spondylopatie při infek.a parazit.onem.ZJ; lokalizace NS
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie (s první vedlejší diagnózou odpovídající indikace onemocnění pojivových tkání)
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
2022 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace