ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 09 Nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 09 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje pacienty hospitalizované pro nemoci a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsu. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 09 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní, která není součástí standardní péče o pacienta s daným onemocněním (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 09 navrženo celkem 22 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 35 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 78 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A067 Kožní amébóza
  • A184 TBC kůže a podkožního vaziva
  • A220 Kožní antrax
  • A311 Kožní mykobakteriální infekce
  • A363 Kožní záškrt
  • A422 Cervikofaciální aktinomykóza
  • A431 Kožní nokardióza
  • A46 Růže – erysipel
  • A513 Sekundární syfilis kůže a sliznic
  • A630 Anogenitální (venerické) bradavice
  • A660 Počáteční frambéziové poškození
  • A661 Mnohočetné frambéziové papilomy a vlhké kožní afekce
  • A662 Jiná čerstvá frambéziová poškození kůže
  • A663 Hyperkeratóza při frambézii
  • A664 Frambéziová gumata a vředy
  • A665 Gangóza
  • A670 Časné léze pinty
  • A671 Středně pokročilé léze pinty
  • A673 Smíšená poškození při pintě
  • B000 Herpetický ekzém
  • B001 Vezikulární dermatitida, původce: virus Herpes simplex
  • B008 Jiné formy herpetické infekce, původce: virus Herpes simplex
  • B009 Infekční onemocnění, původce: virus Herpes simplex NS
  • B029 Herpes zoster bez komplikací
  • B07 Virové bradavice
  • B081 Molluscum contagiosum
  • B210 Onem. HIV, s následkem: Kaposiho sarkom
  • B350 Mykóza vousů a vlasů - Tinea barbae a tinea capitis
  • B351 Tinea nehtů
  • B352 Tinea ruky
  • B353 Tinea nohy
  • B354 Tinea trupu
  • B355 Tinea imbricata
  • B356 Tinea stehen a pohlavních orgánů
  • B358 Jiné dermatofytózy
  • B359 Dermatofytóza NS
  • B360 Pityriasis versicolor
  • B361 Tinea nigra
  • B362 Bílá piedra
  • B363 Černá piedra
  • B368 Jiné určené povrchové mykózy
  • B369 Povrchová mykóza NS
  • B372 Kandidóza kůže a nehtů
  • B421 Lymfokutánní sporotrichóza
  • B427 Diseminovaná sporotrichóza
  • B428 Jiné formy sporotrichózy
  • B429 Sporotrichóza NS
  • B430 Kožní chromomykóza
  • B432 Podkožní feomykotický absces a cysta
  • B452 Kožní kryptokokóza
  • B463 Kožní mukormykóza
  • B551 Kožní leishmanióza
  • B552 Kožní a slizniční (mukokutánní) leishmanióza
  • B653 Cerkariová dermatitida
  • B850 Pedikulóza‚ pův.: Pediculus humanus capitis (veš hlav.‚ vlas. ‚ děts.)
  • B851 Pedikulóza‚ původce: Pediculus humanus corporis (veš šatní)
  • B852 Pedikulóza NS
  • B853 Napadení vší muňkou – ftiriáza
  • B854 Smíšená pedikulóza a ftiriáza
  • B86 Svrab [scabies]
  • B870 Kožní myiáza
  • B871 Raná myiáza
  • B872 Oční myiáza
  • B873 Nosohltanová myiáza
  • B874 Ušní myiáza
  • B878 Myiáza jiných lokalizací
  • B879 Myiáza NS
  • B880 Jiná akarióza (napadení roztoči)
  • B881 Tungiasis (napadení písečnou blechou)
  • B882 Jiná napadení členovci
  • B883 Zevní hirudinióza
  • B888 Jiná napadení určenými ektoparazity
  • B889 Napadení ektoparazity NS
  • C430 Zhoubný melanom rtu
  • C432 Zhoubný melanom ucha a zevního zvukovodu
  • C433 Zhoubný melanom jiných a neurčených částí obličeje
  • C434 Zhoubný melanom vlasové části hlavy a krku
  • C435 Zhoubný melanom trupu
  • C436 Zhoubný melanom horní končetiny včetně ramene
  • C437 Zhoubný melanom dolní končetiny včetně kyčle
  • C438 Zhoubný melanom přesahující kůži
  • C439 Zhoubný melanom kůže NS
  • C440 Jiný ZN - kůže rtu
  • C442 Jiný ZN - kůže ucha a zevního zvukovodu
  • C443 Jiný ZN - kůže jiných a neurčených částí obličeje
  • C444 Jiný ZN - kůže vlasové části hlavy a krku
  • C445 Jiný ZN - kůže trupu
  • C446 Jiný ZN - kůže horní končetiny včetně ramene
  • C447 Jiný ZN - kůže dolní končetiny včetně kyčle
  • C448 Jiný ZN - léze přesahující kůži
  • C449 Zhoubný novotvar kůže NS
  • C460 Kaposiho sarkom kůže
  • C461 Kaposiho sarkom měkké tkáně
  • C467 Kaposiho sarkom jiných lokalizací
  • C468 Kaposiho sarkom mnohočetných orgánů
  • C469 Kaposiho sarkom NS
  • C500 ZN - bradavka - mamilla a dvorec - areola
  • C501 ZN - střední část prsu
  • C502 ZN - horní vnitřní kvadrant prsu
  • C503 ZN - dolní vnitřní kvadrant prsu
  • C504 ZN - horní zevní kvadrant prsu
  • C505 ZN - dolní zevní kvadrant prsu
  • C506 ZN - axilární část prsu
  • C508 ZN - léze přesahující prs
  • C509 ZN - prs NS
  • C792 Sekundární ZN kůže
  • D030 Melanom in situ rtu
  • D032 Melanom in situ ucha a zevního zvukovodu
  • D033 Melanom in situ jiných a neurčených částí obličeje
  • D034 Melanom in situ vlasové části hlavy a krku
  • D035 Melanom in situ trupu
  • D036 Melanom in situ horní končetiny‚ včetně ramene
  • D037 Melanom in situ dolní končetiny‚ včetně boku
  • D038 Melanom in situ jiných lokalizací
  • D039 Melanom in situ NS
  • D040 Karcinom in situ - kůže rtu
  • D042 Karcinom in situ - kůže ucha a zevního zvukovodu
  • D043 Karcinom in situ - kůže jiných a neurčených částí obličeje
  • D044 Karcinom in situ - kůže vlasové části hlavy a krku
  • D045 Karcinom in situ - kůže trupu
  • D046 Karcinom in situ - kůže horní končetiny, včetně ramene
  • D047 Karcinom in situ - kůže dolní končetiny, včetně boku
  • D048 Karcinom in situ - kůže jiných lokalizací
  • D049 Karcinom in situ - kůže NS
  • D050 Lobulární karcinom in situ
  • D051 Intraduktální karcinom in situ
  • D057 Jiný karcinom in situ prsu
  • D059 Karcinom in situ prsu NS
  • D170 Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkožní tkáně hlavy, obličeje a krku
  • D171 Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkožní tkáně trupu
  • D172 Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkožní tkáně končetin
  • D173 Nezh.lipomat.novotvar kůže a podkož.tkáně jiných a neurč.lokalizací
  • D179 Nezhoubný lipomatózní novotvar neurčené lokalizace
  • D180 Hemangiom kterékoliv lokalizace
  • D220 Melanocytový névus rtu
  • D222 Melanocytový névus ucha a zevního zvukovodu
  • D223 Melanocytový névus jiné a neurčené části obličeje
  • D224 Melanocytový névus vlasové části hlavy a krku
  • D225 Melanocytový névus trupu
  • D226 Melanocytové névy horní končetiny včetně ramene
  • D227 Melanocytové névy dolní končetiny včetně kyčle
  • D229 Melanocytové névy NS
  • D230 Jiné nezhoubné novotvary kůže rtu
  • D232 Jiné nezhoubné novotvary kůže ucha a zevního zvukovodu
  • D233 Jiné nezhoubné novotvary kůže jiných a neurčených částí obličeje
  • D234 Jiné nezhoubné novotvary kůže vlasové části hlavy a krku
  • D235 Jiné nezhoubné novotvary kůže trupu
  • D236 Jiné nezhoubné novotvary kůže horní končetiny včetně ramene
  • D237 Jiné nezhoubné novotvary kůže dolní končetiny včetně boku
  • D239 Jiné nezhoubné novotvary kůže NS
  • D24 Nezhoubné novotvary prsu
  • D485 Novotvar NNCH - kůže
  • D486 Novotvar NNCH - prs
  • I781 Névus, nenádorový
  • I890 Lymfedém nezařazený jinde
  • I891 Zánět mízních cév (lymfangitida)
  • I972 Postmasektomický lymfedém
  • L00 Stafylokokový puchýřnatý kožní syndrom
  • L010 Impetigo (kterékoliv lokalizace) (kterýmkoliv organismem)
  • L011 Impetiginizace jiných dermatóz
  • L020 Kožní absces, furunkl a karbunkl obličeje
  • L021 Kožní absces, furunkl a karbunkl krku
  • L022 Kožní absces, furunkl a karbunkl trupu
  • L023 Kožní absces, furunkl a karbunkl hýždě
  • L024 Kožní absces, furunkl a karbunkl končetiny
  • L028 Kožní absces, furunkl a karbunkl jiných lokalizací
  • L029 Kožní absces, furunkl a karbunkl NS
  • L030 Flegmóna (celulitida) prstů ruky a nohy
  • L031 Flegmóna (celulitida) jiných částí končetin
  • L032 Flegmóna (celulitida) obličeje
  • L033 Flegmóna (celulitida) trupu
  • L038 Flegmóna (celulitida) jiných lokalizací
  • L039 Flegmóna (celulitida) NS
  • L080 Pyodermie
  • L081 Erythrasma
  • L088 Jiné určené místní infekce kůže a podkožního vaziva
  • L089 Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS
  • L100 Pemphigus vulgaris
  • L101 Pemphigus vegetans
  • L102 Pemphigus foliaceus
  • L103 Brazilský pemfigus [Fogo selvagemi]
  • L104 Pemphigus erythematosus
  • L105 Pemfigus způsobený léčivy
  • L108 Jiný pemfigus
  • L109 Pemfigus NS
  • L110 Získaná keratosis follicularis
  • L111 Přechodná akantolytická dermatóza [Groverova]
  • L118 Jiná určená akantolytická onemocnění
  • L119 Akantolytické onemocnění NS
  • L120 Bulózní pemfigoid
  • L121 Jizevnatý pemfigoid
  • L122 Chronické puchýřnaté onemocnění v dětství
  • L123 Získaná epidermolysis bullosa
  • L128 Jiný pemfigoid
  • L129 Pemfigoid NS
  • L130 Dermatitis herpetiformis (herpetiformní dermatitida)
  • L131 Dermatitis pustulosa subcornealis
  • L138 Jiná určená bulózní onemocnění
  • L139 Bulózní onemocnění NS
  • L14 Puchýřnatá (bulózní) onemocnění při nemocech zařazených jinde
  • L200 Besnierovo prurigo
  • L208 Jiná atopická dermatitida
  • L209 Atopická dermatitida NS
  • L210 Seborea [seborrhoea] hlavy
  • L211 Seboroická dětská dermatitida
  • L218 Jiná seboroická dermatitida
  • L219 Seboroická dermatitida NS
  • L22 Plenková (slintáková) dermatitida
  • L230 Alergická kontaktní dermatitida způsobená kovy
  • L231 Alergická kontaktní dermatitida způsobená adhezivy
  • L232 Alergická kontaktní dermatitida způsob. kosmetickými přípravky
  • L233 Alergická kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
  • L234 Alergická kontaktní dermatitida způsobená barvivy
  • L235 Alergická kontaktní dermatitida způsob. jinými chemickými produkty
  • L236 Alergická kontaktní dermatitida způsob. potravinami ve styku s kůží
  • L237 Alergická kontaktní dermatitida způsobená rostlinami
  • L238 Alergická kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
  • L239 Alergická kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
  • L240 Kontaktní dermatitida způsobená čistícími a pracovními prostředky
  • L241 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená oleji a tuky
  • L242 Kontaktní dermatitida z podráždění způsobená rozpouštědly
  • L243 Kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
  • L244 Kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
  • L245 Kontaktní dermatitida způsobená jinými chemickými prostředky
  • L246 Kontaktní dermatitida způsobená potravinami ve styku s kůží
  • L247 Kontaktní dermatitida způsobená rostlinami
  • L248 Kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
  • L249 Kontaktní dermatitida z podráždění, neurčené příčiny
  • L250 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená kosmetickými přípravky
  • L251 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená léčivy ve styku s kůží
  • L252 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená barvivy
  • L253 Neurčená kontaktní dermatitida způsob. jinými chemickými produkty
  • L254 Neurčená kontaktní dermatitida způsob. potravinami ve styku s kůží
  • L255 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená rostlinami
  • L258 Neurčená kontaktní dermatitida způsobená jinými činiteli
  • L259 Neurčená kontaktní dermatitida, neurčené příčiny
  • L26 Exfoliativní dermatitida
  • L270 Generalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
  • L271 Lokalizovaná kožní erupce způsobená drogami a léky
  • L272 Dermatitida způsobená požitou potravou
  • L278 Dermatitida způsobená jinými látkami přijatými vnitřně
  • L279 Dermatitida způs. neurč. látkou přijatou vnitřně
  • L280 Lichen simplex chronicus
  • L281 Prurigo nodulární
  • L282 Jiné prurigo
  • L290 Svědění řiti [pruritus ani]
  • L298 Jiný pruritus
  • L299 Pruritus NS
  • L300 Dermatitida numulární (penízková)
  • L301 Dyshidrosis [pompholyx]
  • L302 Kožní autosenzibilizace
  • L303 Infekční dermatitida
  • L304 Opruzení s erytémem [erythema intertrigo]
  • L305 Pityriasis alba
  • L308 Jiná určená dermatitida
  • L309 Dermatitida NS
  • L400 Běžná lupénka [psoriasis vulgaris]
  • L401 Psoriáza generalizovaná pustulární
  • L402 Acrodermatitis continua
  • L403 Pustulosis palmaris et plantaris
  • L404 Psoriasis guttata
  • L408 Jiná psoriáza
  • L409 Psoriáza NS
  • L410 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
  • L411 Pityriasis lichenoides chronica
  • L412 Lymfomatoidní papulóza
  • L413 Parapsoriáza malých plátů
  • L414 Parapsoriáza velkých plátů
  • L415 Parapsoriáza retiformní
  • L418 Jiná parapsoriáza
  • L419 Parapsoriáza NS
  • L42 Pityriasis rosea
  • L430 Hypertrofický lichen planus
  • L431 Bulózní lichen planus
  • L432 Lichenoidní reakce na léčiva
  • L433 Subakutní (aktivní) lichen planus
  • L438 Jiný lichen planus
  • L439 Lichen planus NS
  • L440 Pityriasis rubra pilaris
  • L441 Lichen nitidus
  • L442 Lichen striatus
  • L443 Lichen ruber moniliformis
  • L444 Dětská papulární akrodermatitida [Giannotiova-Crostiova]
  • L448 Jiná určená papuloskvamózní onemocnění
  • L449 Papuloskvamózní onemocnění NS
  • L45 Papuloskvamózní onemocnění při nemocech ZJ
  • L500 Alergická kopřivka
  • L501 Idiopatická kopřivka
  • L502 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem
  • L503 Dermatografická kopřivka
  • L504 Vibrační kopřivka
  • L505 Cholinergická kopřivka
  • L506 Kontaktní kopřivka
  • L508 Jiná kopřivka
  • L509 Kopřivka NS
  • L510 Nebulózní erythema multiforme
  • L511 Bulózní erythema multiforme
  • L512 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova]
  • L518 Jiný erythema multiforme
  • L519 Erythema multiforme NS
  • L52 Erythema nodosum
  • L530 Toxický erytém
  • L531 Erythema annulare centrifugum
  • L532 Erythema marginatum
  • L533 Jiný chronický obrazcový erytém
  • L538 Jiné určené erytémové stavy
  • L539 Erytémový stav NS
  • L540 Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+)
  • L548 Erytém při jiných nemocech ZJ
  • L550 Spálení sluncem prvního stupně
  • L551 Spálení sluncem druhého stupně
  • L552 Spálení sluncem třetího stupně
  • L558 Jiné spálení sluncem
  • L559 Spálení sluncem NS
  • L560 Léková fototoxická reakce
  • L561 Léková fotoalergická reakce
  • L562 Fotokontaktní dermatitida [přívěsková-berloque-dermatitida]
  • L563 Sluneční (solární) kopřivka
  • L564 Světelné polymorfní erupce
  • L568 Jiné specifické akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením
  • L569 Akutní kožní změny způsobené ultrafialovým zářením NS
  • L570 Keratóza ze záření
  • L571 Retikuloid ze záření
  • L572 Cutis rhomboidalis nuchae
  • L573 Poikiloderma Civatte
  • L574 Ochablá stařecká kůže
  • L575 Granulom ze záření
  • L578 Jiné kožní změny způsob. chronickou expozicí neionizovaným zářením
  • L579 Kožní změny způsob. chronickou expozicí neionizovanému záření, NS
  • L580 Akutní radiodermatitida
  • L581 Chronická radiodermatitida
  • L589 Radiodermatitida NS
  • L590 Erytém z ohně (dermatitida z ohně)
  • L598 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva ze záření
  • L599 Onemocnění kůže a podkožního vaziva ze záření NS
  • L600 Zarůstající nehet
  • L601 Onycholysis
  • L602 Onychogryposis
  • L603 Dystrofie nehtu
  • L604 Beauovy linie
  • L605 Syndrom žlutých nehtů
  • L608 Jiná onemocnění nehtů
  • L609 Onemocnění nehtu NS
  • L620 Pachydermoperiostotické paličkovité nehty (M89.4+)
  • L628 Onemocnění nehtů při jiných nemocech ZJ
  • L630 Alopecia totalis (hlavy)
  • L631 Alopecia universalis
  • L632 Ofiáza [ophiasis]
  • L638 Jiná ložisková alopecie
  • L639 Ložisková alopecie NS
  • L640 Androgenní alopecie způsobená léčivy
  • L648 Jiná androgenní alopecie
  • L649 Androgenní alopecie NS
  • L650 Telogenní efluvium
  • L651 Anagenní efluvium
  • L652 Alopecia mucinosa
  • L658 Jiná specifická nejizevnatá ztráta vlasů
  • L659 Nejizevnatá ztráta vlasů NS
  • L660 Pseudopelade
  • L661 Lichen planopilaris
  • L662 Folliculitis decalvans
  • L663 Perifolliculitis capitis abscedens
  • L664 Folliculitis ulerythematosa reticulata
  • L668 Jiná jizevnatá alopecie
  • L669 Jizevnatá alopecie NS
  • L670 Trichorrhexis nodosa
  • L671 Změny v barvě vlasů
  • L678 Jiné abnormality barvy a střední části vlasů
  • L679 Abnormalita barvy a střední části vlasů NS
  • L680 Hirzutismus - nadměrné ochlupení
  • L681 Získaná lanuginózní hypertrichóza
  • L682 Lokalizovaná hypertrichóza
  • L683 Polytrichie
  • L688 Jiná hypertrichóza
  • L689 Hypertrichóza NS
  • L700 Acne vulgaris
  • L701 Acne conglobata
  • L702 Acne varioliformis
  • L703 Acne tropics
  • L704 Dětská akné
  • L705 Acne excoriée
  • L708 Jiná akné
  • L709 Akné NS
  • L710 Periorální dermatitida
  • L711 Rhinophyma
  • L718 Jiná rosacea
  • L719 Rosacea NS
  • L720 Epidermální cysta
  • L721 Tricholemální cysta
  • L722 Steatocystoma multiplex
  • L728 Jiné folikulární cysty kůže a podkožní tkáně
  • L729 Folikulární cysta kůže a podkožní tkáně NS
  • L730 Akné keloidní
  • L731 Pseudofolliculitis barbae
  • L732 Hidradenitis suppurativa
  • L738 Jiná určená folikulární onemocnění
  • L739 Folikulární onemocnění NS
  • L740 Miliaria rubra
  • L741 Miliaria crystallina
  • L742 Miliaria profunda
  • L743 Miliaria NS
  • L744 Anhidrosis
  • L748 Jiná onemocnění ekkrinních potních žláz
  • L749 Onemocnění ekkrinních potních žláz NS
  • L750 Bromhidrosis
  • L751 Chromhidrosis
  • L752 Apokrinní miliaria
  • L758 Jiná onemocnění apokrinních potních žláz
  • L759 Onemocnění apokrinních potních žláz NS
  • L80 Vitiligo
  • L810 Pozánětlivá hyperpigmentace
  • L811 Chloazma
  • L812 Pihy
  • L813 Skvrny bílé kávy
  • L814 Jiné melaninové hyperpigmentace
  • L815 Leukoderma nezařazená jinde
  • L816 Jiné poruchy snížení tvorby melaninu
  • L817 Pigmentovaná purpurická dermatóza
  • L818 Jiné určené poruchy pigmentace
  • L819 Porucha pigmentace NS
  • L82 Seboroická keratóza
  • L83 Acanthosis nigricans
  • L84 Kuří oka a mozoly
  • L850 Získaná ichtyóza
  • L851 Získaná keratóza [keratoderma] dlaní rukou a chodidel nohou
  • L852 Skvrnitá keratóza [keratosis punctata] dlaní rukou a chodidel nohou
  • L853 Xeróza kůže
  • L858 Jiné určené ztluštění epidermis
  • L859 Ztluštění epidermis NS
  • L86 Keratóza při nemocech ZJ
  • L870 Keratóza folikulární a parafolikulární pronikajici do cutis
  • L871 Reakční perforující kolagenóza
  • L872 Elastosis perforans serpiginosa
  • L878 Jiné transepidermální poruchy odlučování
  • L879 Transepidermální poruchy odlučování NS
  • L88 Pyoderma gangrenosum
  • L890 Dekubitální vřed I.stupně a proleženina
  • L891 Dekubitální vřed II.stupně
  • L892 Dekubitální vřed III.stupně
  • L893 Dekubitální vřed IV.stupně
  • L899 Dekubitální vřed a proleženina, NS
  • L900 Lichen sclerosus et atrophicus
  • L901 Anetodermie Schweningerova-Buzziova
  • L902 Anetodermie Jadassohnova-Pellizzariova
  • L903 Atrofodermie Pasiniova a Pieriniova
  • L904 Acrodermatitis chronica atrophicans
  • L905 Jizevnaté stavy a fibróza kůže
  • L906 Pajizévky [striae atrophicae]
  • L908 Jiná atrofická onemocnění kůže
  • L909 Atrofické onemocnění kůže NS
  • L910 Hypertrofická jizva
  • L918 Jiná hypertrofická onemocnění kůže
  • L919 Hypertrofické onemocnění kůže NS
  • L920 Granuloma annulare
  • L921 Necrobiosis lipoidica nezařazená jinde
  • L922 Eozinofilní granulom kůže obličeje
  • L923 Granulom kůže a podkožní tkáně způsobený cizím tělesem
  • L928 Jiná granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva
  • L929 Granulomatózní onemocnění kůže a podkožního vaziva NS
  • L930 Diskoidní lupus erythematodes
  • L931 Subakutní kožní lupus erythematodes
  • L932 Jiný místní lupus erythematodes
  • L940 Lokalizovaná sklerodermie [morphea]
  • L941 Lineární sklerodermie
  • L942 Kalcinóza kůže
  • L943 Sklerodaktylie
  • L944 Gottronovy papuly
  • L945 Poikiloderma vasculare atrophicans
  • L948 Jiná určená lokalizovaná onemocnění pojivové tkáně
  • L949 Lokalizované onemocnění pojivové tkáně NS
  • L950 Lividní vaskulitida
  • L951 Erythema elevatum diutinum
  • L958 Jiná vaskulitida omezená na kůži
  • L959 Vaskulitida omezená na kůži NS
  • L97 Vřed dolní končetiny nezařazený jinde
  • L980 Pyogenní granulom
  • L981 Umělá dermatitida
  • L982 Febrilní neutrofilní dermatóza [Sweetova]
  • L983 Eozinofilní celulitida [Wellsova]
  • L984 Chronický vřed kůže NJ
  • L985 Mucinóza kůže
  • L986 Jiná infiltrativní onemocnění kůže
  • L987 Nadmíra a nadbytek kůže a podkožní tkáně
  • L988 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva
  • L989 Onemocnění kůže a podkožního vaziva NS
  • L990 Amyloidóza kůže (E85.-+)
  • L998 Jiná určená onemocnění kůže a podkožního vaziva při nemocech ZJ
  • M356 Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova]
  • M7930 Panikulitida NS; mnohočetné lokalizace
  • M7931 Panikulitida NS; ramenní krajina
  • M7932 Panikulitida NS; nadloktí
  • M7933 Panikulitida NS; předloktí
  • M7934 Panikulitida NS; ruka
  • M7935 Panikulitida NS; pánevní krajina a stehno
  • M7936 Panikulitida NS; bérec
  • M7937 Panikulitida NS; kotník a noha pod ním
  • M7939 Panikulitida NS; lokalizace NS
  • M7946 Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře; bérec
  • N600 Solitární cysta prsu
  • N601 Difuzní cystická mastopatie
  • N602 Fibroadenóza prsu
  • N603 Fibroskleróza prsu
  • N604 Rozšíření mléčného vývodu
  • N608 Jiná nezhoubná dysplázie prsu
  • N609 Nezhoubná dysplázie prsu NS
  • N61 Zánětlivá onemocnění prsu
  • N62 Hypertrofie prsu
  • N63 Neurčitá bulka v prsu
  • N640 Trhlina nebo píštěl bradavky
  • N641 Tuková nekróza prsu
  • N642 Atrofie prsu
  • N643 Galaktorea nesdružená s porodem
  • N644 Mastodynie
  • N645 Jiné příznaky a symptomy v prsu
  • N648 Jiná určená onemocnění prsu
  • N649 Onemocnění prsu NS
  • P120 Kefalhematom způsobený poraněním za porodu
  • P121 Porodní nádor [caput succedaneum] způsobený za porodu
  • P122 Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu
  • P123 Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu
  • P124 Poranění vlasaté části hlavy novorozence způs. monitorací za porodu
  • P128 Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu
  • P129 Poranění vlasové části hlavy za porodu NS
  • P154 Poranění obličeje způsobené za porodu
  • P156 Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu
  • P352 Vrozená infekce virem Herpes simplex
  • P390 Novorozenecká infekční mastitida
  • P394 Novorozenecká infekce kůže
  • P545 Novorozenecké kožní krvácení
  • P830 Sclerema neonatorum
  • P831 Novorozenecký toxický erytém
  • P832 Hydrops plodu nezpůsobený hemolytickou nemocí
  • P833 Jiný a neurčený edém specifický pro plod a novorozence
  • P834 Hormonální reakce prsních žláz novorozence
  • P836 Pupeční polyp novorozence
  • P838 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží spec.pro plod a novorozence
  • P839 Jiné poruchy kožního krytu a podkoží spec.pro plod a novorozence NS
  • Q183 Kožní řasy šíje
  • Q189 Vrozené vady obličeje a krku NS
  • Q800 Obecná ichtyóza
  • Q801 Ichtyóza vázaná na X chromozom
  • Q802 Lamelární ichtyóza
  • Q803 Vrozená erytrodermie bulózně ichtyoziformní
  • Q804 Plod harlekýn
  • Q808 Jiná vrozená ichtyóza
  • Q809 Vrozená ichtyóza NS
  • Q810 Prostá bulózní epidermolýza
  • Q811 Letální epidermolysis bullosa
  • Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica
  • Q818 Jiná epidermolysis bullosa
  • Q819 Epidermolysis bullosa NS
  • Q820 Dědičný lymfedém
  • Q821 Xeroderma pigmentosum
  • Q822 Mastocytóza
  • Q823 Incontinentia pigmenti
  • Q824 Ektodermová dysplázie (anhydrotická)
  • Q825 Vrozený nenádorový névus
  • Q828 Jiné určené vrozené vady kůže
  • Q829 Vrozená vada kůže NS
  • Q830 Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky
  • Q831 Přídatný prs
  • Q832 Chybění bradavky
  • Q833 Přídatná bradavka
  • Q838 Jiné vrozené vady prsu
  • Q839 Vrozená vada prsu NS
  • Q840 Vrozená alopecie
  • Q841 Vrozené morfologické poruchy vlasů nezařazené jinde
  • Q842 Jiné vrozené vady vlasů
  • Q843 Anonychie
  • Q844 Vrozená leukonychie
  • Q845 Zvětšené a hypertrofické nehty
  • Q846 Jiné vrozené vady nehtů
  • Q848 Jiné určené vrozené vady kožního krytu
  • Q849 Vrozené vady kožního krytu NS
  • Q858 Jiné fakomatózy nezařazené jinde
  • Q859 Fakomatóza NS
  • Q870 Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje
  • R02 Gangréna NJ
  • R21 Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce
  • R220 Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka hlavy
  • R221 Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka krku
  • R222 Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka trupu
  • R223 Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka horní končetiny
  • R224 Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka dolní končetiny
  • R227 Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka mnohočetných lokalizací
  • R229 Lokalizované zduření‚ útvar nebo bulka NS
  • R234 Změny kožní struktury
  • R238 Jiné a neurčené kožní změny
  • R610 Lokalizovaná hyperhidróza
  • R611 Generalizovaná hyperhidróza
  • R619 Hyperhidróza NS
  • R92 Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích metodách prsu
  • S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy
  • S007 Mnohočetná povrchní poranění hlavy
  • S008 Povrchní poranění jiných částí hlavy
  • S009 Povrchní poranění hlavy, část NS
  • S010 Otevřená rána vlasové části hlavy
  • S017 Mnohočetné otevřené rány hlavy
  • S018 Otevřená rána jiných částí hlavy
  • S019 Otevřená rána hlavy, část NS
  • S080 Odtržení vlasové části (skalpování)
  • S088 Úrazová amputace jiných částí hlavy
  • S089 Úrazová amputace neurčené části hlavy
  • S107 Mnohočetná povrchní poranění krku
  • S108 Povrchní poranění jiných částí krku
  • S109 Povrchní poranění krku, část NS
  • S117 Mnohočetné otevřené rány krku
  • S118 Otevřená rána jiných částí krku
  • S119 Otevřená rána krku, část NS
  • S200 Zhmoždění (kontuze) prsu
  • S201 Jiná a neurčená povrchní poranění prsu
  • S202 Zhmoždění (kontuze) hrudníku
  • S203 Jiná povrchní poranění přední stěny hrudníku
  • S204 Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku
  • S207 Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
  • S208 Povrchní poranění jiných a neurčených částí hrudníku
  • S210 Otevřená rána prsu
  • S211 Otevřená rána přední stěny hrudníku
  • S212 Otevřená rána zadní stěny hrudníku
  • S217 Mnohočetné otevřené rány hrudní stěny
  • S218 Otevřená rána jiných částí hrudníku
  • S219 Otevřená rána hrudníku, část NS
  • S281 Úrazová amputace části hrudníku
  • S300 Zhmoždění (kontuze) dolní části zad a pánve
  • S301 Zhmoždění (kontuze) břišní stěny
  • S307 Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
  • S308 Jiná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
  • S309 Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve, část NS
  • S310 Otevřená rána dolní části zad a pánve
  • S311 Otevřená rána břišní stěny
  • S317 Mnohočetné otevřené rány břicha, dolní části zad a pánve
  • S318 Otevřená rána jiných a neurčených částí břicha
  • S383 Úrazová amputace jiných a NS částí břicha‚ dolní části zad a pánve
  • S400 Zhmoždění (kontuze) ramene a paže (nadloktí)
  • S407 Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S408 Jiná povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
  • S409 Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí) NS
  • S410 Otevřená rána ramene
  • S411 Otevřená rána paže (nadloktí)
  • S417 Mnohočetné otevřené rány ramene a paže (nadloktí)
  • S418 Otevřená rána jiných a neurčených částí ramenního pletence
  • S500 Zhmoždění (kontuze) lokte
  • S501 Zhmoždění (kontuze) jiných a neurčených částí předloktí
  • S507 Mnohočetná povrchní poranění předloktí
  • S508 Jiná povrchní poranění předloktí
  • S509 Povrchní poranění předloktí NS
  • S510 Otevřená rána lokte
  • S517 Mnohočetné otevřené rány předloktí
  • S518 Otevřená rána jiných částí předloktí
  • S519 Otevřená rána předloktí, část NS
  • S600 Zhmoždění (kontuze) prstu nebo prstů ruky bez poškození nehtu
  • S601 Zhmoždění (kontuze) prstu nebo prstů ruky s poškozením nehtu
  • S602 Zhmoždění (kontuze) jiných částí zápěstí a ruky
  • S607 Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky
  • S608 Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky
  • S609 Povrchní poranění zápěstí a ruky NS
  • S610 Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu
  • S611 Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu
  • S617 Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky
  • S618 Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky
  • S619 Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS
  • S700 Zhmoždění (kontuze) kyčle
  • S701 Zhmoždění stehna
  • S707 Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna
  • S708 Jiná povrchní poranění kyčle a stehna
  • S709 Povrchní poranění kyčle a stehna NS
  • S710 Otevřená rána kyčle
  • S711 Otevřená rána stehna
  • S717 Mnohočetné otevřené rány kyčle a stehna
  • S718 Otevřená rána jiných a neurčených částí pánevního pletence
  • S800 Zhmoždění (kontuze) kolena
  • S801 Zhmoždění (kontuze) jiných a neurčených částí bérce
  • S807 Mnohočetná povrchní poranění bérce
  • S808 Jiná povrchní poranění bérce
  • S809 Povrchní poranění bérce NS
  • S810 Otevřená rána kolena
  • S817 Mnohočetné otevřené rány bérce
  • S818 Otevřená rána jiných částí bérce
  • S819 Otevřená rána bérce, část NS
  • S900 Zhmoždění kotníku
  • S901 Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
  • S902 Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
  • S903 Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem
  • S907 Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
  • S908 Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
  • S909 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním NS
  • S910 Otevřená rána kotníku
  • S911 Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu
  • S912 Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu
  • S913 Otevřená rána jiných částí nohy pod kotníkem
  • S917 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním
  • T000 Povrchní poranění postihující hlavu s krkem
  • T001 Povrchní poranění postih hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
  • T002 Povrchní poranění postih více částí horních končetin
  • T003 Povrchní poranění postih více částí dolních končetin
  • T006 Povrchní poranění postihující více částí HK s DK
  • T010 Otevřené rány postihující hlavu s krkem
  • T011 Otevřené rány postih.hrudník s břichem, dolní části zad a pánve
  • T012 Otevřené rány postihující více částí horních končetin
  • T013 Otevřené rány postih.více částí dolních končetin
  • T016 Otevřené rány postih.více čá. HK s DK
  • T090 Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena
  • T091 Otevřená rána trupu, úroveň neurčena
  • T096 Úrazová amputace trupu‚ úroveň neurčena
  • T110 Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
  • T111 Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
  • T130 Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T131 Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
  • T854 Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu
  • T900 Následky povrchního poranění hlavy
  • T901 Následky otevřené rány hlavy
  • T910 Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu
  • T918 Následky jiných určených poranění krku a trupu
  • T920 Následky otevřené rány horní končetiny
  • T930 Následky otevřené rány dolní končetiny
  • T950 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku
  • T951 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu
  • T952 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny
  • T953 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny
  • T954 Následky popál.a polept.zařaditelné dle rozsahu post.povrchu těla
  • T958 Následky jiné(ho) urč. popál.,polept.a omrzliny
  • T959 Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny
  • Z420 Následná péče zahrnující plastické operační výkony hlavy a krku
  • Z421 Následná péče zahrnující plastické operační výkony prsu
  • Z422 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí trupu
  • Z423 Následná péče zahrnující plastické operační výkony horní končetiny
  • Z424 Následná péče zahrnující plastické operační výkony dolní končetiny
  • Z428 Následná péče zahrnující plastické operační výkony jiných částí těla
  • Z429 Následná péče zahrnující plastický operační výkon NS
 • | Hlavní diagnózy - radioterapie (s první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar kůže a prsu)
  • Z510 Radioterapeutická série
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie (s první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar kůže a prsu)
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace