ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 10 Nemoci a poruchy endokrinní, nutriční a metabolické

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 10 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s endokrinními, nutričními a metabolickými nemocemi a poruchami. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 10 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 10 navrženo celkem 15 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 35 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a 81 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 10
  • A187 TBC nadledvin (E35.1*)
  • C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy
  • C740 ZN - kůra [cortex] nadledviny
  • C741 ZN - dřeň [medulla] nadledviny
  • C749 ZN - nadledvina NS
  • C750 ZN - příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
  • C797 Sekundární ZN nadledviny
  • D093 Karcinom in situ - štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
  • D34 Nezhoubný novotvar štítné žlázy
  • D350 Nezhoubný novotvar - nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)]
  • D351 Nezhoubný novotvar - příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
  • D357 Nezhoubný novotvar - jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
  • D358 Nezhoubný novotvar - postižení více žláz s vnitřní sekrecí
  • D440 Novotvar NNCH - štítná žláza [glandula thyroidea]
  • D441 Novotvar NNCH - nadledvina [glandula suprarenalis (adrenalis)]
  • D442 Novotvar NNCH - příštítná žláza [glandula parathyroidea]
  • D448 Novotvar NNCH - postižení více žláz s vnitřní sekrecí
  • E000 Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ
  • E001 Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ
  • E002 Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ
  • E009 Vrozený syndrom z jodové karence NS
  • E010 Difuzní (endemická) struma z jodové karence
  • E011 Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
  • E012 Struma (endemická) z jodové karence NS
  • E018 Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jódovou karencí
  • E02 Subklinická hypotyreóza z jodové karence
  • E030 Vrozená hypotyreóza s difuzní strumou
  • E031 Vrozená hypotyreóza bez strumy
  • E032 Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
  • E033 Poinfekční hypotyreóza
  • E034 Získaná atrofie štítné žlázy
  • E038 Jiná určená hypotyreóza
  • E039 Hypotyreóza NS
  • E040 Difuzní netoxická struma
  • E041 Struma netoxická jednouzlová
  • E042 Struma netoxická mnohauzlová
  • E048 Jiná určená netoxická struma
  • E049 Netoxická struma NS
  • E050 Tyreotoxikóza s difuzní strumou
  • E051 Tyreotoxikóza s toxickým tyroidálním uzlíkem
  • E052 Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
  • E053 Tyreotoxikóza z ektopické tyroidní tkáně
  • E054 Tyreotoxikóza uměle vyvolaná
  • E055 Tyroidní krize nebo bouře
  • E058 Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní
  • E059 Tyreotoxikóza NS
  • E060 Akutní tyroiditida
  • E061 Subakutní tyroiditida
  • E062 Chronická tyroiditida s přechodnou tyr(e)otoxikózou
  • E063 Autoimunitní tyroiditida
  • E064 Tyroiditida způsobená léky
  • E065 Jiná chronická tyroditida
  • E069 Tyroiditida NS
  • E070 Hypersekrece kalcitoninu
  • E071 Dyshormogenetická struma
  • E078 Jiné určené poruchy štítné žlázy
  • E079 Poruchy štítné žlázy NS
  • E100 Diabetes mellitus 1. typu s kómatem
  • E101 Diabetes mellitus 1. typu s ketoacidózou
  • E102 Diabetes mellitus 1. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E103 Diabetes mellitus 1. typu s očními komplikacemi
  • E104 Diabetes mellitus 1. typu s neurologickým komplikacemi
  • E105 Diabetes mellitus 1. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E106 Diabetes mellitus 1. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E107 Diabetes mellitus 1. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E108 Diabetes mellitus 1. typu s neurčenými komplikacemi
  • E109 Diabetes mellitus 1. typu bez komplikací
  • E110 Diabetes mellitus 2. typu s kómatem
  • E111 Diabetes mellitus 2. typu s ketoacidózou
  • E112 Diabetes mellitus 2. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E113 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi
  • E114 Diabetes mellitus 2. typu s neurologickými komplikacemi
  • E115 Diabetes mellitus 2. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E116 Diabetes mellitus 2. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E117 Diabetes mellitus 2. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E118 Diabetes mellitus 2. typu s neurčenými komplikacemi
  • E119 Diabetes mellitus 2. typu bez komplikací
  • E120 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s kómatem
  • E121 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ketoacidózou
  • E122 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ledvinovými komplikacemi
  • E123 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s očními komplikacemi
  • E124 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s neurologickými komplikacemi
  • E125 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s perifer. oběhov. komplikacemi
  • E126 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s jinými určenými komplikacemi
  • E127 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s mnohočetnými komplikacemi
  • E128 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s neurčenými komplikacemi
  • E129 Diabetes mellitus spojený s podvýživou bez komplikací
  • E130 Jiný určený diabetes mellitus s kómatem
  • E131 Jiný určený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E132 Jiný určený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
  • E133 Jiný určený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E134 Jiný určený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
  • E135 Jiný určený diabetes mellitus s perifereními oběh. komplikacemi
  • E136 Jiný určený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
  • E137 Jiný určený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E138 Jiný určený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
  • E139 Jiný určený diabetes mellitus bez komplikací
  • E140 Neurčený diabetes mellitus s kómatem
  • E141 Neurčený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E142 Neurčený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
  • E143 Neurčený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E144 Neurčený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
  • E145 Neurčený diabetes mellitus s periferními oběhovými komplikacemi
  • E146 Neurčený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
  • E147 Neurčený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E148 Neurčený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
  • E149 Neurčený diabetes mellitus bez komplikací
  • E15 Nediabetické hypoglykemické kóma
  • E160 Hypoglykemie bez kómatu, způsobená léky
  • E161 Jiná hypoglykemie
  • E162 Hypoglykemie NS
  • E163 Zvýšená sekrece glukagonu
  • E168 Jiné určené poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
  • E169 Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní NS
  • E200 Idiopatická hypoparatyreóza
  • E201 Pseudohypoparatyreóza
  • E208 Jiná hypoparatyreóza
  • E209 Hypoparatyreóza NS
  • E210 Primární hyperparatyreóza
  • E211 Sekundární hyperparatyreóza nezařazená jinde
  • E212 Jiná hyperparatyreóza
  • E213 Hyperparatyreóza NS
  • E214 Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
  • E215 Porucha příštítných tělísek (paratyreoidey) NS
  • E220 Akromegalie a pituitární gigantismus
  • E221 Hyperprolaktinemie
  • E222 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
  • E228 Jiná hyperfunkce hypofýzy
  • E229 Hyperfunkce hypofýzy NS
  • E230 Hypopituitarismus
  • E231 Hypopituitarismus vyvolaný léky
  • E232 Diabetes insipidus
  • E233 Hypothalamická dysfunkce nezařazená jinde
  • E236 Jiné poruchy podvěsku mozkového
  • E237 Poruchy podvěsku mozkového NS
  • E240 Cushingův syndrom závislý na hypofýze
  • E241 Nelsonův syndrom
  • E242 Cushingův syndrom způsobený léčivy
  • E243 Ektopický syndrom ACTH
  • E244 Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
  • E248 Jiný Cushingův syndrom
  • E249 Cushingův syndrom NS
  • E250 Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
  • E258 Jiné adrenogenitální poruchy
  • E259 Adrenogenitální porucha NS
  • E260 Primární hyperaldosteronismus
  • E261 Sekundární hyperaldosteronismus
  • E268 Jiný hyperaldosteronismus
  • E269 Hyperaldosteronismus NS
  • E270 Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin
  • E271 Primární insuficience kůry nadledvin
  • E272 Addisonská krize
  • E273 Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy
  • E274 Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience
  • E275 Hyperfunkce dřeně nadledvin
  • E278 Jiné určené poruchy nadledviny
  • E279 Porucha nadledviny NS
  • E300 Opožděná puberta
  • E301 Předčasná puberta
  • E308 Jiné poruchy puberty
  • E309 Poruchy puberty NS
  • E310 Autoimunitní polyglandulární selhání
  • E311 Polyglandulární hyperfunkce
  • E318 Jiná polyglandulární dysfunkce
  • E319 Polyglandulární dysfunkce NS
  • E341 Jiná hypersekrece střevních hormonů
  • E342 Ektopická sekrece hormonů nezařazená jinde
  • E343 Trpaslictví nezařazené jinde
  • E344 Konstitucionální vysoká postava
  • E345 Syndrom rezistence na androgeny
  • E348 Jiné určené endokrinní poruchy
  • E349 Endokrinní porucha NS
  • E350 Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
  • E351 Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde
  • E358 Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech ZJ
  • E40 Kwashiorkor
  • E41 Nutriční marazmus
  • E42 Marasmický kwashiorkor
  • E43 Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa
  • E440 Mírná (střední) protein-energetická podvýživa
  • E441 Lehká protein-energetická podvýživa
  • E45 Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě
  • E46 Neurčená podvýživa
  • E500 Karence vitaminu A s xerózou spojivky
  • E501 Karence vitaminu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
  • E502 Karence vitaminu A s xerózou rohovky
  • E503 Karence vitaminu A s ulcerací rohovky a xerózou
  • E504 Karence vitaminu A s keratomalacií
  • E505 Karence vitaminu A se šeroslepostí
  • E506 Karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
  • E507 Jiné oční projevy karence vitaminu A
  • E508 Jiné projevy karence vitaminu A
  • E509 Karence vitaminu A NS
  • E511 Beri-beri
  • E512 Wernickeova encefalopatie
  • E518 Jiné projevy karence thiaminu
  • E519 Karence thiaminu NS
  • E52 Karence niacinu (pellagra)
  • E530 Karence riboflavinu
  • E531 Karence pyridoxinu
  • E538 Karence jiných určených vitaminů skupiny B
  • E539 Karence B vitaminu NS
  • E54 Karence kyseliny askorbové
  • E559 Karence vitaminu D NS
  • E560 Karence vitaminu E
  • E561 Karence vitaminu K
  • E568 Karence jiných vitaminů
  • E569 Karence vitaminu NS
  • E58 Nutriční karence vápníku
  • E59 Nutriční karence selenu
  • E60 Nutriční karence zinku
  • E610 Karence mědi
  • E611 Karence železa
  • E612 Karence hořčíku
  • E613 Karence manganu
  • E614 Karence chromu
  • E615 Karence molybdenu
  • E616 Karence vanadu
  • E617 Karence více prvků potravy
  • E618 Karence jiných určených prvků potravy
  • E619 Karence prvků potravy NS
  • E630 Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]
  • E631 Nerovnováha složek přijímané potravy
  • E638 Jiné určené nutriční karence
  • E639 Nutriční karence NS
  • E640 Následky protein-energetické podvýživy
  • E641 Následky karence vitaminu A
  • E642 Následky karence vitaminu C
  • E648 Následky jiných nutričních karencí
  • E649 Následky neurčené nutriční karence
  • E65 Lokalizovaná adipozita
  • E660 Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
  • E661 Obezita způsobená léky
  • E662 Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
  • E668 Jiná obezita
  • E669 Obezita NS
  • E670 Hypervitaminóza A
  • E671 Hyperkarotenemie
  • E672 Syndrom nadbytku vitaminu B6
  • E673 Hypervitaminóza D
  • E678 Jiná určená hyperalimentace
  • E68 Následky hyperalimentace
  • E700 Klasická fenylketonurie
  • E701 Jiné hyperfenylalaninemie
  • E702 Poruchy metabolizmu tyrosinu
  • E703 Albinismus
  • E708 Jiné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselin
  • E709 Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselin NS
  • E710 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
  • E711 Jiné poruchy metabolizmu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
  • E712 Porucha metabolizmu aminokyselin s rozvětveným řetězcem NS
  • E713 Poruchy metabolizmu mastných kyselin
  • E720 Poruchy transportu aminokyselin
  • E721 Poruchy metabolizmu aminokyselin nesoucích síru
  • E722 Poruchy metabolizmu cyklu močoviny
  • E723 Poruchy metabolizmu lyzinu a hydroxylyzinu
  • E724 Poruchy metabolizmu ornithinu
  • E725 Poruchy metabolizmu glycinu
  • E728 Jiné určené poruchy metabolizmu aminokyselin
  • E729 Poruchy metabolizmu aminokyselin NS
  • E740 Porucha ukládání glykogenu
  • E742 Poruchy metabolizmu galaktózy
  • E744 Poruchy metabolizmu pyrohroznanů a glukoneogenezy
  • E748 Jiné určené poruchy metabolizmu uhlovodanů
  • E749 Poruchy metabolizmu uhlovodanů NS
  • E752 Jiná sfingolipidóza
  • E753 Sfingolipidóza NS
  • E755 Jiné poruchy ukládání lipidů
  • E756 Porucha ukládání lipidů NS
  • E760 Mukopolysacharidóza‚ typ I
  • E761 Mukopolysacharidóza, typ II
  • E762 Jiné mukopolysacharidózy
  • E763 Mukopolysacharidóza NS
  • E768 Jiné poruchy metabolizmu glykosaminoglykanu
  • E769 Porucha metabolizmu glykosaminoglykanu NS
  • E770 Poruchy v potranslační modifikaci lyzozomálních enzymů
  • E771 Vady v odbourávání glykoproteinů
  • E778 Jiné poruchy metabolizmu glykoproteinů
  • E779 Poruchy metabolizmu glykoproteinů NS
  • E780 Čistá hypercholesterolemie
  • E781 Čistá hyperglyceridemie
  • E782 Smíšená hyperlipidemie
  • E783 Hyperchylomikronemie
  • E784 Jiná hyperlipidemie
  • E785 Hyperlipidemie NS
  • E786 Nedostatek lipoproteinu
  • E788 Jiné poruchy metabolizmu lipoproteinů
  • E789 Porucha metabolizmu lipoproteinů NS
  • E791 Leschův-Nyhanův syndrom
  • E798 Jiné poruchy metabolizmu purinu a pyrimidinu
  • E799 Porucha metabolizmu purinu a pyrimidinu NS
  • E800 Dědičná erytropoetická porfyrie
  • E801 Porfyria cutanea tarda
  • E802 Jiná porfyrie
  • E803 Vady katalázy a peroxidázy
  • E804 Gilbertův syndrom
  • E805 Criglerův-Najjarův syndrom
  • E806 Jiné poruchy metabolizmu bilirubinu
  • E807 Poruchy metabolizmu bilirubinu NS
  • E830 Poruchy metabolizmu mědi
  • E831 Poruchy metabolizmu železa
  • E832 Poruchy metabolizmu zinku
  • E833 Poruchy metabolizmu fosforu a fosfatáz
  • E834 Poruchy metabolismu hořčíku
  • E835 Poruchy metabolismu vápníku
  • E838 Jiné poruchy metabolizmu minerálů
  • E839 Poruchy metabolizmu minerálů NS
  • E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny
  • E870 Hyperosmolalita a hypernatremie
  • E871 Hypoosmolalita a hyponatremie
  • E872 Acidóza
  • E873 Alkalóza
  • E874 Smíšená porucha acidobasické rovnováhy
  • E875 Hyperkalemie
  • E876 Hypokalemie
  • E877 Přetížení tekutinami
  • E878 Jiné poruchy rovnováhy elektrolytů a tekutin nezařazené jinde
  • E880 Poruchy metabolizmu plazmatických bílkovin NJ
  • E881 Lipodystrofie nezařazená jinde
  • E882 Lipomatóza nezařazená jinde
  • E888 Jiné určené poruchy metabolizmu
  • E889 Poruchy metabolizmu NS
  • E890 Hypotyreóza po operačních a jiných výkonech
  • E891 Hypoinzulinemie po operačních a jiných výkonech
  • E892 Hypoparatyreóza po operačních a jiných výkonech
  • E893 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích
  • E896 Hypofunkce nadledvin po operacích a jiných výkonech
  • E898 Jiné endokrinní a metabolicképo operacích a jiých výkonech
  • E899 Metabolické a endokrinní poruchy po operacích a j. výkonech NS
  • E90 Poruchy výživy a přeměny látek u onemocnění ZJ
  • P544 Novorozenecké krvácení do nadledvin
  • P700 Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
  • P701 Syndrom dítěte diabetické matky
  • P702 Novorozenecký diabetes mellitus
  • P703 Iatrogenní novorozenecká hypoglykemie
  • P704 Jiná novorozenecká hypoglykemie
  • P708 Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence
  • P709 Přechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence NS
  • P710 Hypokalcemie z kravského mléka u novorozence
  • P711 Jiná novorozenecká hypokalcemie
  • P712 Novorozenecká hypomagnezemie
  • P713 Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku
  • P714 Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
  • P718 Jiné přechodné novorozenecké pouchy metabolizmu vápníku a hořčíku
  • P719 Přechodná novorozenecká porucha metabtabolizmu vápníku a hořčíku NS
  • P720 Novorozenecká struma nezařazená jinde
  • P721 Přechodná hypertyreóza novorozence
  • P722 Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce nezařazené jinde
  • P728 Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
  • P729 Přechodná novorozenecká endokrinní porucha NS
  • P740 Pozdní metabolická acidóza u novorozence
  • P741 Dehydratace u novorozence
  • P742 Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence
  • P743 Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence
  • P744 Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence
  • P745 Přechodná tyrozinemie u novorozence
  • P748 Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence
  • P749 Přechodná metabolická porucha u novorozence NS
  • Q891 Vrozené vady nadledviny
  • Q892 Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí
  • R290 Tetanie
  • R620 Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
  • R628 Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
  • R629 Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje NS
  • R630 Anorexie - nechutenství
  • R631 Polydipsie
  • R632 Polyfagie
  • R633 Obtížné a špatně vedené krmení
  • R634 Abnormální ztráta hmotnosti
  • R635 Dosažení abnormální hmotnosti
  • R636 Nedostatečný příjem potravy a vody
  • R638 Jiné příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
  • R730 Abnormální test glukózové tolerance
  • R739 Hyperglykemie NS
  • R946 Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy
  • R947 Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření
  • S111 Otevřená rána postihující štítnou žlázu
  • U6974 Syndrom diabetické nohy
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
 • | Hlavní diagnózy - radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace