Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 10 Nemoci a poruchy endokrinní, nutriční a metabolické

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 10 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s endokrinními, nutričními a metabolickými nemocemi a poruchami. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 10 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimku tvoří hospitalizační případy novorozenců do 28 dní věku (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15), dále pak případy pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu, krvetvorných buněk nebo s umělou plicní ventilací 5 a více dní (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 10 navrženo celkem 15 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 40 DRG bází zohledňujících jednotlivé modality léčby a 85 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy - MDC 10
  • A187 TBC nadledvin (E35.1*)
  • C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy
  • C740 ZN - kůra - cortex - nadledviny
  • C741 ZN - dřeň-medulla - nadledviny
  • C749 ZN - nadledvina NS
  • C750 ZN - příštítná žláza - glandula parathyreoidea
  • C797 Sekundární ZN nadledviny
  • D093 Ca.in situ - štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
  • D34 Nezhoubný novotvar štítné žlázy
  • D350 Nezhoubný novotvar - nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis)
  • D351 Nezhoubný novotvar - příštítná žláza - glandula parathyreoidea
  • D357 Nezhoubný novotvar - jiné určené žlázy s vnitřní sekrecí
  • D358 Nezhoubný novotvar - postižení více žláz s vnitřní sekrecí
  • D440 Novotvar NNCH - štítná žláza - glandula thyroidea
  • D441 Novotvar NNCH - nadledvina - glandula suprarenalis (adrenalis)
  • D442 Novotvar NNCH - příštítná žláza - glandula parathyroidea
  • D448 Novotvar NNCH - postižení více žláz s vnitřní sekrecí
  • E000 Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ
  • E001 Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ
  • E002 Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ
  • E009 Vrozený syndrom z jodové karence NS
  • E010 Difuzní (endemická) struma z jodové karence
  • E011 Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
  • E012 Struma (endemická) z jodové karence NS
  • E018 Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jódovou karencí
  • E02 Subklinická hypotyreóza z jodové karence
  • E030 Vrozená hypotyreóza s difuzní strumou
  • E031 Vrozená hypotyreóza bez strumy
  • E032 Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
  • E033 Poinfekční hypotyreóza
  • E034 Získaná atrofie štítné žlázy
  • E038 Jiná určená hypotyreóza
  • E039 Hypotyreóza NS
  • E040 Difuzní netoxická struma
  • E041 Struma netoxická jednouzlová
  • E042 Struma netoxická mnohauzlová
  • E048 Jiná určená netoxická struma
  • E049 Netoxická struma NS
  • E050 Tyr(e)otoxikóza s difuzní strumou
  • E051 Tyr(e)otoxikóza s toxickým tyroidálním uzlíkem
  • E052 Tyr(e)otoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
  • E053 Tyr(e)otoxikóza z ektopické tyroidní tkáně
  • E054 Tyr(e)otoxikóza uměle vyvolaná
  • E055 Tyroidní krize nebo bouře
  • E058 Jiná tyr(e)otoxikóza se strumou nebo bez ní
  • E059 Tyr(e)otoxikóza NS
  • E060 Akutní tyroiditida
  • E061 Subakutní tyroiditida
  • E062 Chronická tyroiditida s přechodnou tyr(e)otoxikózou
  • E063 Autoimunitní tyroiditida
  • E064 Tyroiditida způsobená léky
  • E065 Jiná chronická tyroditida
  • E069 Tyroiditida NS
  • E070 Hypersekrece kalcitoninu
  • E071 Dyshormogenetická struma
  • E078 Jiné určené poruchy štítné žlázy
  • E079 Poruchy štítné žlázy NS
  • E100 Diabetes mellitus 1. typu s kómatem
  • E101 Diabetes mellitus 1. typu s ketoacidózou
  • E102 Diabetes mellitus 1. typu s ledvinovými komplikacem
  • E103 Diabetes mellitus 1. typu s očními komplikacemi
  • E104 Diabetes mellitus 1. typu s neurologickým komplikacemi
  • E105 Diabetes mellitus 1. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E106 Diabetes mellitus 1. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E107 Diabetes mellitus 1. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E108 Diabetes mellitus 1. typu s neurčenými komplikacemi
  • E109 Diabetes mellitus 1. typu bez komplikací
  • E110 Diabetes mellitus 2. typu s kómatem
  • E111 Diabetes mellitus 2. typu s ketoacidózou
  • E112 Diabetes mellitus 2. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E113 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi
  • E114 Diabetes mellitus 2. typu s neurologickými komplikacemi
  • E115 Diabetes mellitus 2. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E116 Diabetes mellitus 2. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E117 Diabetes mellitus 2. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E118 Diabetes mellitus 2. typu s neurčenými komplikacemi
  • E119 Diabetes mellitus 2. typu bez komplikací
  • E120 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s kómatem
  • E121 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ketoacidózou
  • E122 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ledvinovými komplikacemi
  • E123 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s očními komplikacemi
  • E124 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s neurologickými komplikacemi
  • E125 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s perifer. oběhov. komplikacemi
  • E126 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s jinými určenými komplikacemi
  • E127 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s mnohočetnými komplikacemi
  • E128 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s neurčenými komplikacemi
  • E129 Diabetes mellitus spojený s podvýživou bez komplikací
  • E130 Jiný určený diabetes mellitus s kómatem
  • E131 Jiný určený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E132 Jiný určený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
  • E133 Jiný určený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E134 Jiný určený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
  • E135 Jiný určený diabetes mellitus s perifereními oběh. komplikacemi
  • E136 Jiný určený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
  • E137 Jiný určený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E138 Jiný určený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
  • E139 Jiný určený diabetes mellitus bez komplikací
  • E140 Neurčený diabetes mellitus s kómatem
  • E141 Neurčený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E142 Neurčený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
  • E143 Neurčený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E144 Neurčený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
  • E145 Neurčený diabetes mellitus s periferními oběhovými komplikacemi
  • E146 Neurčený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
  • E147 Neurčený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E148 Neurčený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
  • E149 Neurčený diabetes mellitus bez komplikací
  • E15 Nediabetické hypoglykemické kóma
  • E160 Hypoglykemie bez kómatu, způsobená léky
  • E161 Jiná hypoglykemie
  • E162 Hypoglykemie NS
  • E163 Zvýšená sekrece glukagonu
  • E168 Jiné určené poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní
  • E169 Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní NS
  • E200 Idiopatická hypoparatyreóza
  • E201 Pseudohypoparatyreóza
  • E208 Jiná hypoparatyreóza
  • E209 Hypoparatyreóza NS
  • E210 Primární hyperparatyreóza
  • E211 Sekundární hyperparatyreóza nezařaditelná jinam
  • E212 Jiná hyperparatyreóza
  • E213 Hyperparatyreóza NS
  • E214 Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
  • E215 Porucha příštítných tělísek - paratyreoidey NS
  • E220 Akromegalie a pituitární gigantismus
  • E221 Hyperprolaktinemie
  • E222 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
  • E228 Jiná hyperfunkce hypofýzy
  • E229 Hyperfunkce hypofýzy NS
  • E230 Hypopituitarismus
  • E231 Hypopituitarismus vyvolaný léky
  • E232 Diabetes insipidus
  • E233 Hypothalamická dysfunkce nezařaditelná jinam
  • E236 Jiné poruchy podvěsku mozkového
  • E237 Poruchy podvěsku mozkového NS
  • E240 Cushingův syndrom závislý na hypofýze
  • E241 Nelsonův syndrom
  • E242 Cushingův syndrom způsobený léčivy
  • E243 Ektopický syndrom ACTH
  • E244 Pseudo-Cushingův syndrom navozený alkoholem
  • E248 Jiný Cushingův syndrom
  • E249 Cushingův syndrom NS
  • E250 Vrozené adrenogenitální poruchy spojené s nedostatkem enzymů
  • E258 Jiné adrenogenitální poruchy
  • E259 Adrenogenitální porucha NS
  • E260 Primární hyperaldosteronismus
  • E261 Sekundární hyperaldosteronismus
  • E268 Jiný hyperaldosteronismus
  • E269 Hyperaldosteronismus NS
  • E270 Jiná zvýšená aktivita kůry nadledvin
  • E271 Primární insuficience kůry nadledvin
  • E272 Addisonská krize
  • E273 Insuficience kůry nadledvin způsobená léčivy
  • E274 Jiná a neurčená adrenokortikální insuficience
  • E275 Hyperfunkce dřeně nadledvin
  • E278 Jiné určené poruchy nadledviny
  • E279 Porucha nadledviny NS
  • E300 Opožděná puberta
  • E301 Předčasná puberta
  • E308 Jiné poruchy puberty
  • E309 Poruchy puberty NS
  • E310 Autoimunitní polyglandulární selhání
  • E311 Polyglandulární hyperfunkce
  • E318 Jiná polyglandulární dysfunkce
  • E319 Polyglandulární dysfunkce NS
  • E341 Jiná hypersekrece střevních hormonů
  • E342 Ektopická sekrece hormonů, nezařaditelná jinam
  • E343 Trpaslictví nezařaditelné jinam
  • E344 Konstitucionální vysoká postava
  • E345 Syndrom rezistence na androgeny
  • E348 Jiné určené endokrinní poruchy
  • E349 Endokrinní porucha NS
  • E350 Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
  • E351 Poruchy nadledvin při nemocech zařazených jinde
  • E358 Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí při nemocech ZJ
  • E40 Kwashiorkor
  • E41 Nutriční marazmus
  • E42 Marasmický kwashiorkor
  • E43 Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa
  • E440 Mírná (střední) protein-energetická podvýživa
  • E441 Lehká protein-energetická podvýživa
  • E45 Opožděný vývoj následující po protein-energetické podvýživě
  • E46 Neurčená podvýživa
  • E500 Karence vitaminu A s xerózou spojivky
  • E501 Karence vitaminu A s Bitotovou skvrnou a xerózou spojivky
  • E502 Karence vitaminu A s xerózou rohovky
  • E503 Karence vitaminu A s ulcerací rohovky a xerózou
  • E504 Karence vitaminu A s keratomalacií
  • E505 Karence vitaminu A se šeroslepostí
  • E506 Karence vitaminu A s xeroftalmickými jizvami rohovky
  • E507 Jiné oční projevy karence vitaminu A
  • E508 Jiné projevy karence vitaminu A
  • E509 Karence vitaminu A NS
  • E511 Beri-beri
  • E512 Wernickeova encefalopatie
  • E518 Jiné projevy karence thiaminu
  • E519 Karence thiaminu NS
  • E52 Karence niacinu (pellagra)
  • E530 Karence riboflavinu
  • E531 Karence pyridoxinu
  • E538 Karence jiných určených vitaminů skupiny B
  • E539 Karence B vitaminu NS
  • E54 Karence kyseliny askorbové
  • E559 Karence vitaminu D NS
  • E560 Karence vitaminu E
  • E561 Karence vitaminu K
  • E568 Karence jiných vitaminů
  • E569 Karence vitaminu NS
  • E58 Nutriční karence kalcia
  • E59 Nutriční karence selénu
  • E60 Nutriční karence zinku
  • E610 Karence mědi
  • E611 Karence železa
  • E612 Karence magnezia
  • E613 Karence manganu
  • E614 Karence chromu
  • E615 Karence molybdenu
  • E616 Karence vanadu
  • E617 Karence více prvků potravy
  • E618 Karence jiných určených prvků potravy
  • E619 Karence prvků potravy NS
  • E630 Karence esenciálních mastných kyselin [EFA]
  • E631 Nerovnováha složek přijímané potravy
  • E638 Jiné určené nutriční karence
  • E639 Nutriční karence NS
  • E640 Následky protein-energetické podvýživy
  • E641 Následky karence vitaminu A
  • E642 Následky karence vitaminu C
  • E648 Následky jiných nutričních karencí
  • E649 Následky neurčené nutriční karence
  • E65 Lokalizovaná adipozita
  • E660 Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
  • E661 Obezita způsobená léky
  • E662 Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
  • E668 Jiná obezita
  • E669 Obezita NS
  • E670 Hypervitaminóza A
  • E671 Hyperkarotenemie
  • E672 Syndrom nadbytku vitaminu B6
  • E673 Hypervitaminóza D
  • E678 Jiná určená hyperalimentace
  • E68 Následky hyperalimentace
  • E700 Klasická fenylketonurie
  • E701 Jiné hyperfenylalaninemie
  • E702 Poruchy metabolizmu tyrosinu
  • E703 Albinismus
  • E708 Jiné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselin
  • E709 Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselin NS
  • E710 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
  • E711 Jiné poruchy metabolizmu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
  • E712 Porucha metabolizmu aminokyselin s rozvětveným řetězcem NS
  • E713 Poruchy metabolizmu mastných kyselin
  • E720 Poruchy transportu aminokyselin
  • E721 Poruchy metabolizmu aminokyselin nesoucích síru
  • E722 Poruchy metabolizmu cyklu močoviny
  • E723 Poruchy metabolizmu lyzinu a hydroxylyzinu
  • E724 Poruchy metabolizmu ornithinu
  • E725 Poruchy metabolizmu glycinu
  • E728 Jiné určené poruchy metabolizmu aminokyselin
  • E729 Poruchy metabolizmu aminokyselin NS
  • E740 Porucha ukládání glykogenu
  • E742 Poruchy metabolizmu galaktózy
  • E744 Poruchy metabolizmu pyrohroznanů a glukoneogenezy
  • E748 Jiné určené poruchy metabolizmu uhlovodanů
  • E749 Poruchy metabolizmu uhlovodanů NS
  • E752 Jiná sfingolipidóza
  • E753 Sfingolipidóza NS
  • E755 Jiné poruchy ukládání lipidů
  • E756 Porucha ukládání lipidů NS
  • E760 Mukopolysacharidóza, typu I
  • E761 Mukopolysacharidóza, typ II
  • E762 Jiné mukopolysacharidózy
  • E763 Mukopolysacharidóza NS
  • E768 Jiné poruchy metabolizmu glykosaminoglykanu
  • E769 Porucha metabolizmu glykosaminoglykanu NS
  • E770 Poruchy v potranslační modifikaci lyzozomálních enzymů
  • E771 Vady v odbourávání glykoproteinů
  • E778 Jiné poruchy metabolizmu glykoproteinů
  • E779 Poruchy metabolizmu glykoproteinů NS
  • E780 Čistá hypercholesterolemie
  • E781 Čistá hyperglyceridemie
  • E782 Smíšená hyperlipidemie
  • E783 Hyperchylomikronemie
  • E784 Jiná hyperlipidemie
  • E785 Hyperlipidemie NS
  • E786 Nedostatek lipoproteinu
  • E788 Jiné poruchy metabolizmu lipoproteinů
  • E789 Porucha metabolizmu lipoproteinů NS
  • E791 Leschův-Nyhanův syndrom
  • E798 Jiné poruchy metabolizmu purinu a pyrimidinu
  • E799 Porucha metabolizmu purinu a pyrimidinu NS
  • E800 Dědičná erytropoetická porfyrie
  • E801 Porfyria cutanea tarda
  • E802 Jiná porfyrie
  • E803 Vady katalázy a peroxydázy
  • E804 Gilbertův syndrom
  • E805 Criglerův-Najjarův syndrom
  • E806 Jiné poruchy metabolizmu bilirubinu
  • E807 Poruchy metabolizmu bilirubinu NS
  • E830 Poruchy metabolizmu mědi
  • E831 Poruchy metabolizmu železa
  • E832 Poruchy metabolizmu zinku
  • E833 Poruchy metabolizmu fosforu a fosfatáz
  • E834 Poruchy metabolizmu magnezia
  • E835 Poruchy metabolizmu kalcia
  • E838 Jiné poruchy metabolizmu minerálů
  • E839 Poruchy metabolizmu minerálů NS
  • E86 Snížení objemu plazmy nebo extracelulární tekutiny
  • E870 Hyperosmolalita a hypernatremie
  • E871 Hypoosmolalita a hyponatremie
  • E872 Acidóza
  • E873 Alkalóza
  • E874 Smíšená porucha acidobasické rovnováhy
  • E875 Hyperkalemie
  • E876 Hypokalemie
  • E877 Přetížení tekutinami
  • E878 Jiné poruchy elektrolytů a tekutin NJ
  • E880 Poruchy metabolizmu plazmatických bílkovin NJ
  • E881 Lipodystrofie NJ
  • E882 Lipomatóza NJ
  • E888 Jiné určené poruchy metabolizmu
  • E889 Poruchy metabolizmu NS
  • E890 Hypotyreóza po operačních a jiných výkonech
  • E891 Hypoinzulinemie po operačních a jiných výkonech
  • E892 Hypoparatyreóza po operačních a jiných výkonech
  • E893 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích
  • E896 Hypofunkce nadledvin po operacích a jiných výkonech
  • E898 Jiné endokrinní a metabolicképo operacích a jiých výkonech
  • E899 Metabolické a endokrinní poruchy po operacích a j. výkonech NS
  • E90 Poruchy výživy a přeměny látek u onemocnění ZJ
  • P544 Novorozenecké krvácení do nadledvin
  • P700 Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
  • P701 Syndrom dítěte diabetické matky
  • P702 Novorozenecký diabetes mellitus
  • P703 Iatrogenní novorozenecká hypoglykemie
  • P704 Jiná novorozenecká hypoglykemie
  • P708 Jiné přechodné poruchy metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence
  • P709 Přechodná porucha metabolismu uhlovodanů plodu a novorozence NS
  • P710 Hypokalcemie z kravského mléka u novorozence
  • P711 Jiná novorozenecká hypokalcemie
  • P712 Novorozenecká hypomagnezemie
  • P713 Novorozenecká tetanie bez nedostatku vápníku nebo hořčíku
  • P714 Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
  • P718 Jiné přechodné novorozenecké pouchy metabolizmu vápníku a hořčíku
  • P719 Přechodná novorozenecká porucha metabtabolizmu vápníku a hořčíku NS
  • P720 Novorozenecká struma, nezařazená jinde
  • P721 Přechodná hypertyreóza novorozence
  • P722 Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce NJ
  • P728 Jiné určené přechodné novorozenecké endokrinní poruchy
  • P729 Přechodná novorozenecká endokrinní porucha NS
  • P740 Pozdní metabolická acidóza u novorozence
  • P741 Dehydratace u novorozence
  • P742 Poruchy rovnováhy sodíku u novorozence
  • P743 Poruchy rovnováhy draslíku u novorozence
  • P744 Jiné přechodné poruchy elektrolytů u novorozence
  • P745 Přechodná tyrozinemie u novorozence
  • P748 Jiné přechodné metabolické poruchy u novorozence
  • P749 Přechodná metabolická porucha u novorozence NS
  • Q891 Vrozené vady nadledviny
  • Q892 Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí
  • R290 Tetanie
  • R620 Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
  • R628 Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
  • R629 Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje NS
  • R630 Anorexie - nechutenství
  • R631 Polydipsie
  • R632 Polyfagie
  • R633 Obtížné a špatně vedené krmení
  • R634 Abnormální ztráta hmotnosti
  • R635 Dosažení abnormální hmotnosti
  • R636 Nedostatečný přijem potravy a vody způsobený zanedbáním sebe sama
  • R638 Jiné příznaky a znaky týkající se příjmu potravy a tekutin
  • R730 Abnormální test glukózové tolerance
  • R739 Hyperglykemie NS
  • R946 Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy
  • R947 Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření
  • S111 Otevřená rána postihující štítnou žlázu
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace