ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 10-I02 Výkon na cévách s chirurgickým výkonem na noze pro syndrom diabetické nohy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 10-I02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se syndromem diabetické nohy, u kterých byl proveden vybraný endovaskulární nebo chirurgický výkon na cévách společně s vybraným chirurgickým výkonem na diabetické noze. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče nebo centra vysoce specializované kardiovaskulární péče.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 2
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 10-F02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - syndrom diabetické nohy
  • U6974 Syndrom diabetické nohy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - výkon na cévách
  • 07376 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07377 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07378 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07379 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07380 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07381 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07382 (DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07383 (DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07384 (DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07385 (DRG) BYPASS ILIKO - RENÁLNÍ CHIRURGICKY
  • 07386 (DRG) REKONSTRUKCE A. ILIACA INTERNA CHIRURGICKY
  • 07387 (DRG) JINÉ CÉVNÍ REKONSTRUKCE V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07397 (DRG) ZAVEDENÍ TUBULÁRNÍHO STENTGRAFTU DO PÁNEVNÍ TEPNY
  • 07398 (DRG) ZAVEDENÍ VĚTVENÉHO STENTGRAFTU DO PÁNEVNÍ TEPNY
  • 07404 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07405 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ AUTOLOGNÍ CHIRURGICKY
  • 07406 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07407 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07408 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07409 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07410 (DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07411 (DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07412 (DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07413 (DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07414 (DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07415 (DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07416 (DRG) JINÉ CÉVNÍ REKONSTRUKCE V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07426 (DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO OBLASTI A. FEMORALIS
  • 07431 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07432 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07433 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07434 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07435 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07436 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07437 (DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07438 (DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07439 (DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07440 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07441 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07442 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07443 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ CHIRURGICKY
  • 07444 (DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07445 (DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07446 (DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07447 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07448 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07449 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07450 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07451 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07452 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07453 (DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07454 (DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07455 (DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07456 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ŽILNÍ CHIRURGICKY
  • 07457 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07458 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07459 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ CHIRURGICKY
  • 07460 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07461 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07462 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07463 (DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07464 (DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07465 (DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07466 (DRG) JINÁ CÉVNÍ REKONSTRUKCE V OBLASTI INFRAPOPLITEÁLNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07473 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07474 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07475 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ CHIRURGICKY
  • 07476 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU CHIRURGICKY
  • 07477 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07478 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07479 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ CHIRURGICKY
  • 07480 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU CHIRURGICKY
  • 07481 (DRG) IMPLANTACE STENTGRAFTU DO OBLASTI A. POPLITEA
  • 07574 (DRG) BYPASS CROSS-OVER ILIKO - FEMORÁLNÍ SE SUPRAINGUINÁLNÍM PŘÍSTUPEM CHIRURGICKY
  • 07575 (DRG) JINÉ CÉVNÍ EXTRA - ANATOMICKÉ REKONSTRUKCE NITROBŘIŠNÍ CHIRURGICKY
  • 07576 (DRG) PEROPERAČNÍ ZAVEDENÍ STENTU DO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 12510 LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN
  • 54170 PROFUNDOPLASTIKA
  • 54190 OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BYPASSY
  • 54310 AORTOILICKÝ ÚSEK - ENDARTEREKTOMIE
  • 54320 ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN
  • 54325 AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ
  • 54340 TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE
  • 54510 PEROPERAČNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA
  • 89317 SELEKTIVNÍ TROMBOLÝZA
  • 89331 ZAVEDENÍ STENTU DO TEPENNÉHO ČI ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 89409 ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO NEKORONÁRNÍHO TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 89423 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA
  • 90952 (DRG) EXTRAKCE TROMBU NEBO EMBOLU ENDOVASKULÁRNÍ CESTOU
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na noze
  • 44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH
  • 51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
  • 51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY
  • 61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM^2
  • 61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 61153 UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM^2
  • 61155 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA (JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK)
  • 61163 PŘENOS NEBO ODPOJENÍ STOPKY KOŽNÍHO LALOKU
  • 61167 TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU
  • 61169 TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU
  • 62310 NEKREKTOMIE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62340 NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62350 NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62410 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62430 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM^2
  • 62440 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5 % POVRCHU TĚLA
  • 62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 - 10 % POVRCHU TĚLA
  • 62470 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 - 15 % POVRCHU TĚLA
  • 62480 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 - 20 % POVRCHU TĚLA
  • 62510 XENOTRANSPLANTACE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62520 XENOTRANSPLANTACE 1 - 5 % POVRCHU TĚLA
  • 66122 EXARTIKULACE V KYČLI
  • 66679 EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - JEDNA
  • 66681 EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI
  • 66683 AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY
  • 66685 SYMEHO AMPUTACE A AMPUTACE V TARZU
  • 66695 EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE
  • 66697 EXCIZE / EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU - JEDNA
  • 66699 EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE NEBO HLAVIČKY METATARZU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
  • 66711 EXCIZE / EXSTIRPACE ČLUNKOVÉ KOSTI NOHY
  • 66715 EXCIZE / EXSTIRPACE KOSTI PATNÍ / HLEZENNÍ
  • 66717 EXCIZE / EXSTIRPACE SEZAMSKÉ KOSTI NOHY
  • 66719 EXCIZE / EXSTIRPACE / TARZÁLNÍ KOALICE
  • 66723 REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY
  • 66743 UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY
  • 66819 APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU
  • 66829 ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE
  • 66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY
  • 66851 AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU - KROMĚ KYČLE
  • 66855 INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII
  • 66919 SEKVESTROTOMIE
  • 66952 REKONSTRUKCE 2. AŽ 5. PAPRSKU NOHY
  • 66954 REKONSTRUKCE DEFORMITY PRSTU NOHY
  • 66956 EXCIZE/EXSTIRPACE TARZÁLNÍCH KOSTÍ
  • 66957 REKONSTRUKCE/OSTEOTOMIE TARZÁLNÍ KOSTI
  • 66958 INCIZE/ EXCIZE PLANTÁRNÍ APONEURÓZY NEBO ABLACE OSTRUHY PATNÍ KOSTI
  • 66959 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE NOHY
  • 67231 HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - diabetes mellitus
  • E100 Diabetes mellitus 1. typu s kómatem
  • E101 Diabetes mellitus 1. typu s ketoacidózou
  • E102 Diabetes mellitus 1. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E103 Diabetes mellitus 1. typu s očními komplikacemi
  • E104 Diabetes mellitus 1. typu s neurologickým komplikacemi
  • E105 Diabetes mellitus 1. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E106 Diabetes mellitus 1. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E107 Diabetes mellitus 1. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E108 Diabetes mellitus 1. typu s neurčenými komplikacemi
  • E109 Diabetes mellitus 1. typu bez komplikací
  • E110 Diabetes mellitus 2. typu s kómatem
  • E111 Diabetes mellitus 2. typu s ketoacidózou
  • E112 Diabetes mellitus 2. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E113 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi
  • E114 Diabetes mellitus 2. typu s neurologickými komplikacemi
  • E115 Diabetes mellitus 2. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E116 Diabetes mellitus 2. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E117 Diabetes mellitus 2. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E118 Diabetes mellitus 2. typu s neurčenými komplikacemi
  • E119 Diabetes mellitus 2. typu bez komplikací
  • E120 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s kómatem
  • E121 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ketoacidózou
  • E122 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ledvinovými komplikacemi
  • E123 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s očními komplikacemi
  • E124 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s neurologickými komplikacemi
  • E125 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s perifer. oběhov. komplikacemi
  • E126 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s jinými určenými komplikacemi
  • E127 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s mnohočetnými komplikacemi
  • E128 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s neurčenými komplikacemi
  • E129 Diabetes mellitus spojený s podvýživou bez komplikací
  • E130 Jiný určený diabetes mellitus s kómatem
  • E131 Jiný určený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E132 Jiný určený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
  • E133 Jiný určený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E134 Jiný určený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
  • E135 Jiný určený diabetes mellitus s perifereními oběh. komplikacemi
  • E136 Jiný určený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
  • E137 Jiný určený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E138 Jiný určený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
  • E139 Jiný určený diabetes mellitus bez komplikací
  • E140 Neurčený diabetes mellitus s kómatem
  • E141 Neurčený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E142 Neurčený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
  • E143 Neurčený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E144 Neurčený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
  • E145 Neurčený diabetes mellitus s periferními oběhovými komplikacemi
  • E146 Neurčený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
  • E147 Neurčený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E148 Neurčený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
  • E149 Neurčený diabetes mellitus bez komplikací
  • P700 Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
  • P701 Syndrom dítěte diabetické matky
  • P702 Novorozenecký diabetes mellitus
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - výkon na cévách
  • 07376 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07377 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07378 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - ILICKÁ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07379 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07380 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07381 (DRG) BYPASS NEBO NÁHRADA ILIKO - FEMORÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07382 (DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07383 (DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07384 (DRG) BYPASS ILIKO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07385 (DRG) BYPASS ILIKO - RENÁLNÍ CHIRURGICKY
  • 07386 (DRG) REKONSTRUKCE A. ILIACA INTERNA CHIRURGICKY
  • 07387 (DRG) JINÉ CÉVNÍ REKONSTRUKCE V OBLASTI PÁNEVNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07397 (DRG) ZAVEDENÍ TUBULÁRNÍHO STENTGRAFTU DO PÁNEVNÍ TEPNY
  • 07398 (DRG) ZAVEDENÍ VĚTVENÉHO STENTGRAFTU DO PÁNEVNÍ TEPNY
  • 07404 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07405 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ AUTOLOGNÍ CHIRURGICKY
  • 07406 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07407 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07408 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07409 (DRG) BYPASS FEMORO - POPLITEÁLNÍ DISTÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07410 (DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07411 (DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07412 (DRG) BYPASS FEMORO - PROFUNDÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07413 (DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07414 (DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07415 (DRG) PLASTIKA A. FEMORALIS A JEJÍCH VĚTVÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07416 (DRG) JINÉ CÉVNÍ REKONSTRUKCE V OBLASTI TEPEN STEHNA CHIRURGICKY
  • 07426 (DRG) ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO OBLASTI A. FEMORALIS
  • 07431 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07432 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07433 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ BYPASS ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07434 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07435 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07436 (DRG) BYPASS FEMORO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07437 (DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07438 (DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07439 (DRG) BYPASS FEMORO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07440 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07441 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07442 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07443 (DRG) BYPASS FEMORO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ CHIRURGICKY
  • 07444 (DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07445 (DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07446 (DRG) BYPASS FEMORO - TRUNKÁLNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07447 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07448 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07449 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ PŘEDNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07450 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07451 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07452 (DRG) BYPASS POPLITEO - TIBIÁLNÍ ZADNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07453 (DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07454 (DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07455 (DRG) BYPASS POPLITEO - FIBULÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07456 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ŽILNÍ CHIRURGICKY
  • 07457 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07458 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07459 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ VĚTVENÝ KOMPOZITNÍ CHIRURGICKY
  • 07460 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ PROTETICKÝ CHIRURGICKY
  • 07461 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07462 (DRG) BYPASS POPLITEO - CRURÁLNÍ PERIMALEOLÁRNÍ ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07463 (DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN PROTETICKÁ CHIRURGICKY
  • 07464 (DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN AUTOLOGNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07465 (DRG) PLASTIKA A. POPLITEA A DISTÁLNÍCH TEPEN ALLOGENNÍ CÉVOU CHIRURGICKY
  • 07466 (DRG) JINÁ CÉVNÍ REKONSTRUKCE V OBLASTI INFRAPOPLITEÁLNÍCH TEPEN CHIRURGICKY
  • 07473 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07474 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07475 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ CHIRURGICKY
  • 07476 (DRG) BYPASS FEMORO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU CHIRURGICKY
  • 07477 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.DORSALIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07478 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ NA A.PLANTARIS PEDIS CHIRURGICKY
  • 07479 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ VĚTVENÝ CHIRURGICKY
  • 07480 (DRG) BYPASS POPLITEO - PEDÁLNÍ KOMBINOVANÝ S PŘENOSEM SVALOVÉHO LALOKU CHIRURGICKY
  • 07481 (DRG) IMPLANTACE STENTGRAFTU DO OBLASTI A. POPLITEA
  • 07574 (DRG) BYPASS CROSS-OVER ILIKO - FEMORÁLNÍ SE SUPRAINGUINÁLNÍM PŘÍSTUPEM CHIRURGICKY
  • 07575 (DRG) JINÉ CÉVNÍ EXTRA - ANATOMICKÉ REKONSTRUKCE NITROBŘIŠNÍ CHIRURGICKY
  • 07576 (DRG) PEROPERAČNÍ ZAVEDENÍ STENTU DO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 12510 LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN
  • 54170 PROFUNDOPLASTIKA
  • 54190 OSTATNÍ REKONSTRUKCE TEPEN A BYPASSY
  • 54310 AORTOILICKÝ ÚSEK - ENDARTEREKTOMIE
  • 54320 ENDARTEREKTOMIE KAROTICKÁ A OSTATNÍCH PERIFERNÍCH TEPEN
  • 54325 AORTOILICKÁ EMBOLEKTOMIE NEBO TROMBEKTOMIE BIFURKACE - NEPŘÍMÁ
  • 54340 TEPENNÁ EMBOLEKTOMIE, TROMBEKTOMIE
  • 54510 PEROPERAČNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA
  • 89317 SELEKTIVNÍ TROMBOLÝZA
  • 89331 ZAVEDENÍ STENTU DO TEPENNÉHO ČI ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 89409 ZAVEDENÍ STENTGRAFTU DO NEKORONÁRNÍHO TEPENNÉHO NEBO ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ
  • 89423 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA
  • 90952 (DRG) EXTRAKCE TROMBU NEBO EMBOLU ENDOVASKULÁRNÍ CESTOU
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon na noze
  • 44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH
  • 51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU
  • 51819 OŠETŘENÍ A OBVAZ ROZSÁHLÉ RÁNY V CELKOVÉ ANESTEZII
  • 51825 SEKUNDÁRNÍ SUTURA RÁNY
  • 61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
  • 61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
  • 61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
  • 61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
  • 61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
  • 61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM^2
  • 61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2
  • 61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2
  • 61151 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM^2
  • 61153 UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM^2
  • 61155 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA (JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK)
  • 61163 PŘENOS NEBO ODPOJENÍ STOPKY KOŽNÍHO LALOKU
  • 61167 TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU
  • 61169 TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU
  • 62310 NEKREKTOMIE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62320 NEKREKTOMIE DO 5 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62330 NEKREKTOMIE 5 - 10 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62340 NEKREKTOMIE 10 - 15 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62350 NEKREKTOMIE 15 - 20 % POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
  • 62410 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62430 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM^2
  • 62440 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5 % POVRCHU TĚLA
  • 62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 - 10 % POVRCHU TĚLA
  • 62470 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 - 15 % POVRCHU TĚLA
  • 62480 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 - 20 % POVRCHU TĚLA
  • 62510 XENOTRANSPLANTACE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62520 XENOTRANSPLANTACE 1 - 5 % POVRCHU TĚLA
  • 66122 EXARTIKULACE V KYČLI
  • 66679 EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - JEDNA
  • 66681 EXARTIKULACE (AMPUTACE METATARZÁLNÍ) FALANGEÁLNÍ - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI
  • 66683 AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY
  • 66685 SYMEHO AMPUTACE A AMPUTACE V TARZU
  • 66695 EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE
  • 66697 EXCIZE / EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU - JEDNA
  • 66699 EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE NEBO HLAVIČKY METATARZU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
  • 66711 EXCIZE / EXSTIRPACE ČLUNKOVÉ KOSTI NOHY
  • 66715 EXCIZE / EXSTIRPACE KOSTI PATNÍ / HLEZENNÍ
  • 66717 EXCIZE / EXSTIRPACE SEZAMSKÉ KOSTI NOHY
  • 66719 EXCIZE / EXSTIRPACE / TARZÁLNÍ KOALICE
  • 66721 EXCIZE / EXSTIRPACE FASCIE, APONEURÓZY V OBLASTI NOHY
  • 66723 REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY
  • 66725 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE PATNÍ KOSTI
  • 66729 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE KOSTÍ TARZÁLNÍCH
  • 66731 REKONSTRUKCE KLADÍVKOVÉHO PRSTU NOHY
  • 66739 VELKÉ REKONSTRUKCE NOHY
  • 66743 UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY
  • 66819 APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU
  • 66829 ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE
  • 66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY
  • 66851 AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU - KROMĚ KYČLE
  • 66855 INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII
  • 66919 SEKVESTROTOMIE
  • 66952 REKONSTRUKCE 2. AŽ 5. PAPRSKU NOHY
  • 66954 REKONSTRUKCE DEFORMITY PRSTU NOHY
  • 66956 EXCIZE/EXSTIRPACE TARZÁLNÍCH KOSTÍ
  • 66957 REKONSTRUKCE/OSTEOTOMIE TARZÁLNÍ KOSTI
  • 66958 INCIZE/ EXCIZE PLANTÁRNÍ APONEURÓZY NEBO ABLACE OSTRUHY PATNÍ KOSTI
  • 66959 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE NOHY
  • 67231 HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace