ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 10-I06 Rekonstrukční nebo transplantační výkon na diabetické noze

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 10-I06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se syndromem diabetické nohy, u kterých byla provedena transplantace kožním štěpem nebo lalokem nebo rekonstrukční výkon na diabetické noze a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 6
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 10-F02
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - syndrom diabetické nohy
  • U6974 Syndrom diabetické nohy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na noze
  • 66723 REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY
  • 66743 UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY
  • 66952 REKONSTRUKCE 2. AŽ 5. PAPRSKU NOHY
  • 66954 REKONSTRUKCE DEFORMITY PRSTU NOHY
  • 66957 REKONSTRUKCE/OSTEOTOMIE TARZÁLNÍ KOSTI
  • 66959 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE NOHY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - syndrom diabetické nohy
  • U6974 Syndrom diabetické nohy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - transplantace kožním štěpem
  • 44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH
  • 61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM^2
  • 61155 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA (JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK)
  • 61167 TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU
  • 61169 TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU
  • 62410 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62430 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM^2
  • 62440 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5 % POVRCHU TĚLA
  • 62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 - 10 % POVRCHU TĚLA
  • 62470 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 - 15 % POVRCHU TĚLA
  • 62480 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 - 20 % POVRCHU TĚLA
  • 62510 XENOTRANSPLANTACE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62520 XENOTRANSPLANTACE 1 - 5 % POVRCHU TĚLA
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - diabetes mellitus
  • E100 Diabetes mellitus 1. typu s kómatem
  • E101 Diabetes mellitus 1. typu s ketoacidózou
  • E102 Diabetes mellitus 1. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E103 Diabetes mellitus 1. typu s očními komplikacemi
  • E104 Diabetes mellitus 1. typu s neurologickým komplikacemi
  • E105 Diabetes mellitus 1. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E106 Diabetes mellitus 1. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E107 Diabetes mellitus 1. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E108 Diabetes mellitus 1. typu s neurčenými komplikacemi
  • E109 Diabetes mellitus 1. typu bez komplikací
  • E110 Diabetes mellitus 2. typu s kómatem
  • E111 Diabetes mellitus 2. typu s ketoacidózou
  • E112 Diabetes mellitus 2. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E113 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi
  • E114 Diabetes mellitus 2. typu s neurologickými komplikacemi
  • E115 Diabetes mellitus 2. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E116 Diabetes mellitus 2. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E117 Diabetes mellitus 2. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E118 Diabetes mellitus 2. typu s neurčenými komplikacemi
  • E119 Diabetes mellitus 2. typu bez komplikací
  • E120 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s kómatem
  • E121 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ketoacidózou
  • E122 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ledvinovými komplikacemi
  • E123 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s očními komplikacemi
  • E124 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s neurologickými komplikacemi
  • E125 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s perifer. oběhov. komplikacemi
  • E126 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s jinými určenými komplikacemi
  • E127 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s mnohočetnými komplikacemi
  • E128 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s neurčenými komplikacemi
  • E129 Diabetes mellitus spojený s podvýživou bez komplikací
  • E130 Jiný určený diabetes mellitus s kómatem
  • E131 Jiný určený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E132 Jiný určený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
  • E133 Jiný určený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E134 Jiný určený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
  • E135 Jiný určený diabetes mellitus s perifereními oběh. komplikacemi
  • E136 Jiný určený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
  • E137 Jiný určený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E138 Jiný určený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
  • E139 Jiný určený diabetes mellitus bez komplikací
  • E140 Neurčený diabetes mellitus s kómatem
  • E141 Neurčený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E142 Neurčený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
  • E143 Neurčený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E144 Neurčený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
  • E145 Neurčený diabetes mellitus s periferními oběhovými komplikacemi
  • E146 Neurčený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
  • E147 Neurčený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E148 Neurčený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
  • E149 Neurčený diabetes mellitus bez komplikací
  • P700 Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
  • P701 Syndrom dítěte diabetické matky
  • P702 Novorozenecký diabetes mellitus
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na noze
  • 66723 REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY
  • 66725 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE PATNÍ KOSTI
  • 66729 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE KOSTÍ TARZÁLNÍCH
  • 66731 REKONSTRUKCE KLADÍVKOVÉHO PRSTU NOHY
  • 66739 VELKÉ REKONSTRUKCE NOHY
  • 66743 UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY
  • 66952 REKONSTRUKCE 2. AŽ 5. PAPRSKU NOHY
  • 66954 REKONSTRUKCE DEFORMITY PRSTU NOHY
  • 66957 REKONSTRUKCE/OSTEOTOMIE TARZÁLNÍ KOSTI
  • 66959 KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE NOHY
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 2:

 • | Hlavní diagnózy - diabetes mellitus
  • E100 Diabetes mellitus 1. typu s kómatem
  • E101 Diabetes mellitus 1. typu s ketoacidózou
  • E102 Diabetes mellitus 1. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E103 Diabetes mellitus 1. typu s očními komplikacemi
  • E104 Diabetes mellitus 1. typu s neurologickým komplikacemi
  • E105 Diabetes mellitus 1. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E106 Diabetes mellitus 1. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E107 Diabetes mellitus 1. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E108 Diabetes mellitus 1. typu s neurčenými komplikacemi
  • E109 Diabetes mellitus 1. typu bez komplikací
  • E110 Diabetes mellitus 2. typu s kómatem
  • E111 Diabetes mellitus 2. typu s ketoacidózou
  • E112 Diabetes mellitus 2. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E113 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi
  • E114 Diabetes mellitus 2. typu s neurologickými komplikacemi
  • E115 Diabetes mellitus 2. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E116 Diabetes mellitus 2. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E117 Diabetes mellitus 2. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E118 Diabetes mellitus 2. typu s neurčenými komplikacemi
  • E119 Diabetes mellitus 2. typu bez komplikací
  • E120 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s kómatem
  • E121 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ketoacidózou
  • E122 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ledvinovými komplikacemi
  • E123 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s očními komplikacemi
  • E124 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s neurologickými komplikacemi
  • E125 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s perifer. oběhov. komplikacemi
  • E126 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s jinými určenými komplikacemi
  • E127 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s mnohočetnými komplikacemi
  • E128 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s neurčenými komplikacemi
  • E129 Diabetes mellitus spojený s podvýživou bez komplikací
  • E130 Jiný určený diabetes mellitus s kómatem
  • E131 Jiný určený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E132 Jiný určený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
  • E133 Jiný určený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E134 Jiný určený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
  • E135 Jiný určený diabetes mellitus s perifereními oběh. komplikacemi
  • E136 Jiný určený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
  • E137 Jiný určený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E138 Jiný určený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
  • E139 Jiný určený diabetes mellitus bez komplikací
  • E140 Neurčený diabetes mellitus s kómatem
  • E141 Neurčený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E142 Neurčený diabetes mellitus s ledvinovými komplikacemi
  • E143 Neurčený diabetes mellitus s očními komplikacemi
  • E144 Neurčený diabetes mellitus s neurologickými komplikacemi
  • E145 Neurčený diabetes mellitus s periferními oběhovými komplikacemi
  • E146 Neurčený diabetes mellitus s jinými určenými komplikacemi
  • E147 Neurčený diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi
  • E148 Neurčený diabetes mellitus s neurčenými komplikacemi
  • E149 Neurčený diabetes mellitus bez komplikací
  • P700 Syndrom dítěte matky s těhotenskou cukrovkou
  • P701 Syndrom dítěte diabetické matky
  • P702 Novorozenecký diabetes mellitus
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - transplantace kožním štěpem
  • 44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH
  • 61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠŤCE DO 20 CM^2
  • 61155 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA (JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK)
  • 61167 TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU
  • 61169 TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU
  • 62410 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - DLAŇ, DORSUM RUKY, NOHY NEBO DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62430 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) - PRST RUKY A NOHY NEBO PLOCHA DO 10 CM^2
  • 62440 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH) DO 5 % POVRCHU TĚLA
  • 62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 5 - 10 % POVRCHU TĚLA
  • 62470 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 10 - 15 % POVRCHU TĚLA
  • 62480 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁTÁCH), 15 - 20 % POVRCHU TĚLA
  • 62510 XENOTRANSPLANTACE DO 1 % POVRCHU TĚLA
  • 62520 XENOTRANSPLANTACE 1 - 5 % POVRCHU TĚLA
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace