ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 10-I09 Bariatrický nebo metabolický chirurgický výkon

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 10-I09 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s obezitou nebo diabetes mellitus II. typu, u kterých byla provedena bariatrická nebo metabolická operace a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny dle typu provedeného výkonu.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 9
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 10-F03, 10-X03
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - diabetes mellitus II. typu
  • E110 Diabetes mellitus 2. typu s kómatem
  • E111 Diabetes mellitus 2. typu s ketoacidózou
  • E112 Diabetes mellitus 2. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E113 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi
  • E114 Diabetes mellitus 2. typu s neurologickými komplikacemi
  • E115 Diabetes mellitus 2. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E116 Diabetes mellitus 2. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E117 Diabetes mellitus 2. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E118 Diabetes mellitus 2. typu s neurčenými komplikacemi
  • E119 Diabetes mellitus 2. typu bez komplikací
 • | Hlavní diagnózy - obezita
  • E660 Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
  • E661 Obezita způsobená léky
  • E662 Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
  • E668 Jiná obezita
  • E669 Obezita NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - bariatrický nebo metabolický chirurgický výkon
  • 15050 ENDOSKOPICKÁ GASTROPLIKACE
  • 90854 (DRG) BANDÁŽ ŽALUDKU LAPAROSKOPICKY NEBO THORAKOSKOPICKY
  • 90914 (DRG) GASTRICKÝ BYPASS PRO MORBIDNÍ OBEZITU
  • 90915 (DRG) SLEEVE GASTREKTOMIE PRO MORBIDNÍ OBEZITU
  • 90938 (DRG) PLIKACE ŽALUDKU LAPAROSKOPICKY
  • 91765 (DRG) BILIOPANKREATICKÁ DIVERSE
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - diabetes mellitus II. typu
  • E110 Diabetes mellitus 2. typu s kómatem
  • E111 Diabetes mellitus 2. typu s ketoacidózou
  • E112 Diabetes mellitus 2. typu s ledvinovými komplikacemi
  • E113 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi
  • E114 Diabetes mellitus 2. typu s neurologickými komplikacemi
  • E115 Diabetes mellitus 2. typu s periferními oběhovými komplikacemi
  • E116 Diabetes mellitus 2. typu s jinými určenými komplikacemi
  • E117 Diabetes mellitus 2. typu s mnohočetnými komplikacemi
  • E118 Diabetes mellitus 2. typu s neurčenými komplikacemi
  • E119 Diabetes mellitus 2. typu bez komplikací
 • | Hlavní diagnózy - obezita
  • E660 Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
  • E661 Obezita způsobená léky
  • E662 Extrémní obezita s alveolární hypoventilací
  • E668 Jiná obezita
  • E669 Obezita NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - pomocný výkon pro bariatrickou a metabolickou chirurgii
  • B0057 SLEEVE GASTRECTOMIE PRO MORBIDNÍ OBEZITU
  • 90852 (DRG) ANASTOMOSA NA TRÁVICÍM TRAKTU JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON LAPAROSKOPICKY
  • 90853 (DRG) FUNDOPLIKACE LAPAROSKOPICKY
  • 90875 (DRG) RESEKCE ŽALUDKU BL LAPAROSKOPICKY
  • 90879 (DRG) RESEKCE ŽALUDKU BLL LAPAROSKOPICKY
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace