ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 10-K03 Diabetická ketoacidóza a kóma

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 10-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro léčbu diabetické ketoacidózy nebo diabetického kóma, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Tato DRG báze obsahuje 4 DRG skupiny definované s využitím věku pacienta a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 22
Počet DRG skupin 4
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 10-F03
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 4 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - diabetická ketoacidóza nebo kóma
  • E100 Diabetes mellitus 1. typu s kómatem
  • E101 Diabetes mellitus 1. typu s ketoacidózou
  • E110 Diabetes mellitus 2. typu s kómatem
  • E111 Diabetes mellitus 2. typu s ketoacidózou
  • E120 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s kómatem
  • E121 Diabetes mellitus spojený s podvýživou s ketoacidózou
  • E130 Jiný určený diabetes mellitus s kómatem
  • E131 Jiný určený diabetes mellitus s ketoacidózou
  • E140 Neurčený diabetes mellitus s kómatem
  • E141 Neurčený diabetes mellitus s ketoacidózou
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace