ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 10-K07 Zhoubný novotvar nadledviny

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 10-K07 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem nadledviny, které nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o symptomatickou nebo paliativní léčbu onemocnění, případně diagnostické hospitalizace. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 26
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 10-N02
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

  • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar nadledviny
    • C740 ZN - kůra [cortex] nadledviny
    • C741 ZN - dřeň [medulla] nadledviny
    • C749 ZN - nadledvina NS
    • C797 Sekundární ZN nadledviny
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace