ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 10-K10 Poruchy pohlavního a fyziologického vývoje

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 10-K10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s poruchou pohlavního nebo fyziologického vývoje, kteří byli hospitalizováni na lůžku akutní péče pro diagnostiku nebo léčbu dané poruchy. Pro tuto DRG bázi je definována pouze jedna DRG skupina.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 29
Počet DRG skupin 1
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 10-X01
Pro tuto DRG bázi je definována 1 DRG skupina:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - poruchy pohlavního a fyziologického vývoje
  • E300 Opožděná puberta
  • E301 Předčasná puberta
  • E308 Jiné poruchy puberty
  • E309 Poruchy puberty NS
  • R620 Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
  • R628 Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
  • R629 Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje NS
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace