ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

DRG báze 10-K14 Těžká podvýživa a nutriční karence

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 10-K14 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s těžkou podvýživou nebo nutriční karencí, kteří byli hospitalizováni na lůžku akutní péče pro diagnostiku nebo léčbu daného onemocnění. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze K — terapeutická bez kritického výkonu
Priorita báze v rámci MDC 35
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 10-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - těžká podvýživa a nutriční karence
  • E40Kwashiorkor
  • E41Nutriční marazmus
  • E42Marasmický kwashiorkor
  • E43Nespecifikovaná těžká protein-energetická podvýživa
  • E511Beri-beri
  • E512Wernickeova encefalopatie
2019 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace