ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 10-R01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 10-R01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem štítné žlázy nebo příštítných tělísek, u kterých byla provedena zevní radioterapie a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin dle počtu ozařovacích dnů, použité techniky ozařování a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze R — terapeutická – radioterapie
Priorita báze v rámci MDC 17
Počet DRG skupin 8
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 10-N01
Pro tuto DRG bázi je definováno 8 DRG skupin:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar štítné žlázy a příštítných tělísek
  • C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy
  • C750 ZN - příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
  • D093 Karcinom in situ - štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - zevní radioterapie
  • 43111 RTG TERAPIE 10-300 kV (1 POLE)
  • 43213 RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)
  • 43215 RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)
  • 43311 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)
  • 43315 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENZÁTORŮ APOD. (1 POLE)
  • 43611 RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)
  • 43633 RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)
  • 43637 STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM
  • 43652 PROTONOVÉ OZÁŘENÍ MIMO KRANIOSPINÁLNÍ OSU
  • 43653 PROTONOVÉ OZÁŘENÍ V KRANIOSPINÁLNÍ OSE
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie a radioterapie
  • Z510 Radioterapeutická série
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
 • a zároveň
 • | První vedlejší diagnóza - zhoubný novotvar štítné žlázy a příštítných tělísek
  • C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy
  • C750 ZN - příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
  • D093 Karcinom in situ - štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - zevní radioterapie
  • 43111 RTG TERAPIE 10-300 kV (1 POLE)
  • 43213 RADIOTERAPIE CO 60 S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)
  • 43215 RADIOTERAPIE CO 60 (1 POLE)
  • 43311 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 POLE)
  • 43315 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENZÁTORŮ APOD. (1 POLE)
  • 43611 RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)
  • 43633 RADIOTERAPIE POMOCÍ URYCHLOVAČE ČÁSTIC S POUŽITÍM TECHNIKY IMRT (1 POLE)
  • 43637 STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM
  • 43652 PROTONOVÉ OZÁŘENÍ MIMO KRANIOSPINÁLNÍ OSU
  • 43653 PROTONOVÉ OZÁŘENÍ V KRANIOSPINÁLNÍ OSE
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 2:

 • | Hlavní diagnózy - radioterapie
  • Z510 Radioterapeutická série
 • a zároveň
 • | První vedlejší diagnóza - zhoubný novotvar štítné žlázy a příštítných tělísek
  • C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy
  • C750 ZN - příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
  • D093 Karcinom in situ - štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - léčba radiojódem (žádné z uvedených v následujícím seznamu)
  • 47111 MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY
  • 47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace