ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 10-R02 Léčba radiojódem

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 10-R02 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se zhoubným novotvarem štítné žlázy, hypertyreózou nebo jinou netoxickou strumou, u kterých proběhla hospitalizace za účelem léčby radiojódem a zároveň nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle indikace léčby.

Typ DRG báze R — terapeutická – radioterapie
Priorita báze v rámci MDC 19
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 10-F01, 10-N01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - hypertyreóza a jiná netoxická struma
  • E040 Difuzní netoxická struma
  • E041 Struma netoxická jednouzlová
  • E042 Struma netoxická mnohauzlová
  • E048 Jiná určená netoxická struma
  • E049 Netoxická struma NS
  • E050 Tyreotoxikóza s difuzní strumou
  • E051 Tyreotoxikóza s toxickým tyroidálním uzlíkem
  • E052 Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
  • E053 Tyreotoxikóza z ektopické tyroidní tkáně
  • E054 Tyreotoxikóza uměle vyvolaná
  • E055 Tyroidní krize nebo bouře
  • E058 Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní
  • E059 Tyreotoxikóza NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - léčba radiojódem
  • 47113 HYPERTHYREOSA - TERAPIE RADIONUKLIDY
  • 47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar štítné žlázy a příštítných tělísek
  • C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy
  • C750 ZN - příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
  • D093 Karcinom in situ - štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - léčba radiojódem
  • 47111 MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY
  • 47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - radioterapie
  • Z510 Radioterapeutická série
 • a zároveň
 • | První vedlejší diagnóza - zhoubný novotvar štítné žlázy a příštítných tělísek
  • C73 Zhoubný novotvar štítné žlázy
  • C750 ZN - příštítná žláza [glandula parathyreoidea]
  • D093 Karcinom in situ - štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - léčba radiojódem
  • 47111 MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY
  • 47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace