ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 10-F01 Nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 10-F01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy nebo příštítných tělísek mimo novotvary. Zahrnuje tedy záněty, funkční nebo strukturální poruchy, případně poranění štítné žlázy a příštítných tělísek.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek
  • E000 Vrozený syndrom z jodové karence, neurologický typ
  • E001 Vrozený syndrom z jodové karence, myxedémový typ
  • E002 Vrozený syndrom z jodové karence, smíšený typ
  • E009 Vrozený syndrom z jodové karence NS
  • E010 Difuzní (endemická) struma z jodové karence
  • E011 Mnohauzlová (endemická) struma z jodové karence
  • E012 Struma (endemická) z jodové karence NS
  • E018 Jiné poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jódovou karencí
  • E02 Subklinická hypotyreóza z jodové karence
  • E030 Vrozená hypotyreóza s difuzní strumou
  • E031 Vrozená hypotyreóza bez strumy
  • E032 Hypotyreóza způsobená léky a jinými zevními látkami
  • E033 Poinfekční hypotyreóza
  • E034 Získaná atrofie štítné žlázy
  • E038 Jiná určená hypotyreóza
  • E039 Hypotyreóza NS
  • E040 Difuzní netoxická struma
  • E041 Struma netoxická jednouzlová
  • E042 Struma netoxická mnohauzlová
  • E048 Jiná určená netoxická struma
  • E049 Netoxická struma NS
  • E050 Tyreotoxikóza s difuzní strumou
  • E051 Tyreotoxikóza s toxickým tyroidálním uzlíkem
  • E052 Tyreotoxikóza s toxickou mnohauzlovou strumou
  • E053 Tyreotoxikóza z ektopické tyroidní tkáně
  • E054 Tyreotoxikóza uměle vyvolaná
  • E055 Tyroidní krize nebo bouře
  • E058 Jiná tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní
  • E059 Tyreotoxikóza NS
  • E060 Akutní tyroiditida
  • E061 Subakutní tyroiditida
  • E062 Chronická tyroiditida s přechodnou tyr(e)otoxikózou
  • E063 Autoimunitní tyroiditida
  • E064 Tyroiditida způsobená léky
  • E065 Jiná chronická tyroditida
  • E069 Tyroiditida NS
  • E070 Hypersekrece kalcitoninu
  • E071 Dyshormogenetická struma
  • E078 Jiné určené poruchy štítné žlázy
  • E079 Poruchy štítné žlázy NS
  • E200 Idiopatická hypoparatyreóza
  • E201 Pseudohypoparatyreóza
  • E208 Jiná hypoparatyreóza
  • E209 Hypoparatyreóza NS
  • E210 Primární hyperparatyreóza
  • E211 Sekundární hyperparatyreóza nezařazená jinde
  • E212 Jiná hyperparatyreóza
  • E213 Hyperparatyreóza NS
  • E214 Jiné určené poruchy příštítné žlázy (příštítných tělísek)
  • E215 Porucha příštítných tělísek (paratyreoidey) NS
  • E350 Poruchy štítné žlázy při nemocech zařazených jinde
  • E890 Hypotyreóza po operačních a jiných výkonech
  • E892 Hypoparatyreóza po operačních a jiných výkonech
  • P714 Přechodná novorozenecká hypoparatyreóza
  • P720 Novorozenecká struma nezařazená jinde
  • P721 Přechodná hypertyreóza novorozence
  • P722 Jiné přechodné neonatální poruchy tyreoidální funkce nezařazené jinde
  • R946 Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy
  • S111 Otevřená rána postihující štítnou žlázu
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace