ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG kategorie 10-F04 Funkční poruchy hypofýzy

Postavení DRG kategorie ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG kategorie

DRG kategorie 10-F04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu funkční poruchy hypofýzy.

Pro klinické stavy zahrnuté v této DRG kategorii jsou definovány následující léčebné modality:

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této DRG kategorie.

 • | Hlavní diagnózy - funkční poruchy hypofýzy
  • E220 Akromegalie a pituitární gigantismus
  • E221 Hyperprolaktinemie
  • E222 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu
  • E228 Jiná hyperfunkce hypofýzy
  • E229 Hyperfunkce hypofýzy NS
  • E230 Hypopituitarismus
  • E231 Hypopituitarismus vyvolaný léky
  • E232 Diabetes insipidus
  • E233 Hypothalamická dysfunkce nezařazená jinde
  • E236 Jiné poruchy podvěsku mozkového
  • E237 Poruchy podvěsku mozkového NS
  • E893 Hypopituitarismus po operačních a jiných zákrocích
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace