ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

MDC 11 Nemoci a poruchy vylučovací soustavy

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 11 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi a poruchami týkajícími se vylučovací soustavy, tedy ledvin, močovodů, močového měchýře a močové trubice. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 11 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam níže). Výjimku tvoří hospitalizační případy pacientů splňující kritéria pro polytrauma (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), novorozenci (tyto případy jsou zařazeny do MDC 15) a hospitalizační případy, v rámci kterých došlo k transplantaci orgánu resp. krvetvorných buněk. Hospitalizační případy, kdy byl pacient připojen k umělé plicní ventilaci 5 a více dní, jsou klasifikovány do MDC 00. V systému CZ-DRG je pro MDC 11 navrženo celkem 14 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 41 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 97 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A181 TBC močové a pohlavní soustavy
  • A561 Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
  • B650 Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium
  • B901 Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí
  • C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
  • C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
  • C66 Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)
  • C670 ZN - trigonum močového měchýře
  • C671 ZN - klenba močového měchýře
  • C672 ZN - boční stěna moč.měchýře
  • C673 ZN - přední stěna moč.měchýře
  • C674 ZN - zadní stěna moč.měchýře
  • C675 ZN - hrdlo močového měchýře
  • C676 ZN - ústí močovodu
  • C677 ZN - urachus
  • C678 ZN - léze přesahující močový měchýř
  • C679 ZN - močový měchýř NS
  • C680 ZN - močová trubice [urethra]
  • C681 ZN - parauretrální žláza
  • C688 ZN - léze přesahující močové orgány
  • C790 Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánvičky
  • C791 Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů
  • D090 Karcinom in situ - močový měchýř
  • D091 Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
  • D300 Nezhoubný novotvar - ledvina
  • D301 Nezhoubný novotvar - ledvinná pánvička [pelvis renalis]
  • D302 Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]
  • D303 Nezhoubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]
  • D304 Nezhoubný novotvar - močová trubice [urethra]
  • D307 Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány
  • D410 Novotvar NNCH - ledvina
  • D411 Novotvar NNCH - ledvinná pánvička [pelvis renalis]
  • D412 Novotvar NNCH - močovod [ureter]
  • D413 Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
  • D414 Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]
  • D417 Novotvar NNCH - jiné močové orgány
  • D593 Hemolyticko-uremický syndrom
  • E883 Syndrom z nádorové lýzy
  • I120 Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin
  • I129 Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
  • I131 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin
  • I139 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
  • K662 Retroperitoneální fibróza
  • N000 Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N001 Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze
  • N002 Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N003 Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.
  • N004 Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
  • N005 Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.
  • N006 Akutní nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
  • N007 Akutní nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N008 Akutní nefritický syndrom; jiné
  • N009 Akutní nefritický syndrom; NS
  • N010 Rychle progredující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
  • N011 Rychle progredující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N012 Rychle progredující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida
  • N013 Rychle progredující nefritický sy;difuzní mezang.prolif.glomerulonefr.
  • N014 Rychle progr. nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefr.
  • N015 Rychle progr. nefritický sy; difuzní mezangiokapil.glomerulonefr.
  • N016 Rychle progredující nefritický sy; nemoc denzních depozit
  • N017 Rychle progredující nefritický sy; difuzní srpkovitá glomerulonefr.
  • N018 Rychle progredující nefritický syndrom; jiné
  • N019 Rychle progredující nefritický syndrom; NS
  • N020 Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita
  • N021 Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N022 Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida
  • N023 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
  • N024 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.
  • N025 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
  • N026 Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit
  • N027 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N028 Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné
  • N029 Recidivující a přetrvávající hematurie; NS
  • N030 Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N031 Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze
  • N032 Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N033 Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida
  • N034 Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
  • N035 Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
  • N036 Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
  • N037 Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N038 Chronický nefritický syndrom; jiný
  • N039 Chronický nefritický syndrom; NS
  • N040 Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N041 Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze
  • N042 Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N043 Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
  • N044 Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
  • N045 Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
  • N046 Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
  • N047 Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N048 Nefrotický syndrom; jiný
  • N049 Nefrotický syndrom; NS
  • N050 Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N051 Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze
  • N052 Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N053 Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida
  • N054 Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
  • N055 Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
  • N056 Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
  • N057 Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N058 Neurčený nefritický syndrom; jiný
  • N059 Neurčený nefritický syndrom; NS
  • N060 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
  • N061 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N062 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
  • N063 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.
  • N064 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
  • N065 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefri.
  • N066 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
  • N067 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.
  • N068 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
  • N069 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; NS
  • N070 Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita
  • N071 Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N072 Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida
  • N073 Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
  • N074 Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida
  • N075 Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
  • N076 Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit
  • N077 Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N078 Dědičná nefropatie NJ; jiná
  • N079 Dědičná nefropatie NJ; NS
  • N080 Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • N081 Glomerulární poruchy při novotvarech
  • N082 Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity
  • N083 Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
  • N084 Glomerul. por. při d. mellitus (E10–E14+ se spol. char. .2 na 4. m.)
  • N085 Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
  • N088 Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ
  • N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida
  • N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
  • N111 Chronická obstrukční pyelonefritida
  • N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
  • N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
  • N12 Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická
  • N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
  • N131 Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde
  • N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
  • N133 Jiná a neurčená hydronefróza
  • N134 Hydroureter
  • N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
  • N136 Pyonefróza
  • N137 Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
  • N138 Jiná obstrukční a refluxní uropatie
  • N139 Obstrukční a refluxní uropatie NS
  • N140 Nefropatie po analgezii
  • N141 Nefropatie způs.jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami
  • N142 Nefropatie způs.neurč. léky,l éčivy, návykovými n.biologickými látkami
  • N143 Nefropatie způsobená těžkými kovy
  • N144 Toxická nefropatie nezařazená jinde
  • N150 Balkánská nefropatie
  • N151 Ledvinný a perinefrický absces
  • N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
  • N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS
  • N160 Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde
  • N161 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
  • N162 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.
  • N163 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
  • N164 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně
  • N165 Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutní) transpl. (T86.–+)
  • N168 Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde
  • N170 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou
  • N171 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou
  • N172 Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou
  • N178 Jiné akutní selhání ledvin
  • N179 Akutní selhání ledvin NS
  • N181 Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
  • N182 Chronické onemocnění ledvin, stadium 2
  • N183 Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
  • N184 Chronické onemocnění ledvin, stadium 4
  • N185 Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
  • N189 Chronické onemocnění ledvin NS
  • N19 Neurčené selhání ledvin
  • N200 Kámen ledviny
  • N201 Kámen močovodu
  • N202 Kámen ledviny s kamenem močovodu
  • N209 Močový kámen NS
  • N210 Kámen v močovém měchýři
  • N211 Kámen v močové trubici
  • N218 Jiný kámen dolních močových cest
  • N219 Kámen dolních močových cest NS
  • N220 Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)
  • N228 Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
  • N23 Neurčená renální kolika
  • N250 Renální osteodystrofie
  • N251 Nefrogenní diabetes insipidus
  • N258 Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
  • N259 Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS
  • N26 Neurčená svraštělá ledvina
  • N270 Malá ledvina, jednostranná
  • N271 Malá ledvina, oboustranná
  • N279 Malá ledvina NS
  • N281 Cysta ledviny
  • N288 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
  • N289 Onemocnění ledviny a močovodu NS
  • N290 Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
  • N291 Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde
  • N298 Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech ZJ
  • N300 Akutní cystitida
  • N301 Intersticiální cystitida (chronická)
  • N302 Jiná chronická cystitida
  • N303 Trigonitida
  • N304 Postiradiační cystitida
  • N308 Jiná cystitida
  • N309 Cystitida NS
  • N310 Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N311 Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N312 Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N318 Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
  • N319 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
  • N320 Obstrukce hrdla močového měchýře
  • N321 Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
  • N322 Píštěl močového měchýře nezařazená jinde
  • N323 Divertikl močového měchýře
  • N324 Ruptura močového měchýře, neúrazová
  • N328 Jiná určená onemocnění močového měchýře
  • N329 Onemocnění močového měchýře NS
  • N330 Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
  • N338 Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde
  • N340 Absces uretry
  • N341 Nespecifická uretritida
  • N342 Jiná uretritida
  • N343 Uretrální syndrom NS
  • N350 Poúrazová striktura uretry
  • N351 Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde
  • N358 Jiná striktura uretry
  • N359 Striktura uretry NS
  • N360 Píštěl močové trubice
  • N361 Divertikl močové trubice
  • N362 Karunkula močové trubice
  • N363 Výhřez sliznice močové trubice
  • N368 Jiná určená onemocnění močové trubice
  • N369 Onemocnění močové trubice NS
  • N370 Uretritida při nemocech ZJ
  • N378 Jiná onemocnění močové trubicd při nemocech ZJ
  • N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
  • N391 Přetrvávající proteinurie NS
  • N392 Ortostatická proteinurie NS
  • N393 Stresová inkontinence
  • N394 Jiná určená inkontinence moči
  • N398 Jiné určené poruchy močové soustavy
  • N399 Poruchy močové soustavy NS
  • N990 Selhání ledvin po výkonu
  • N991 Striktura uretry po výkonu
  • N995 Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
  • P393 Novorozenecká infekce močového systému
  • P960 Vrozené selhání ledvin
  • Q600 Jednostranná ageneze ledviny
  • Q601 Oboustranná ageneze ledvin
  • Q602 Ageneze ledviny NS
  • Q603 Jednostranná hypoplázie ledviny
  • Q604 Oboustranná hypoplázie ledvin
  • Q605 Hypoplázie ledviny NS
  • Q606 Syndrom Potterové
  • Q610 Jediná vrozená cysta ledviny
  • Q611 Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
  • Q612 Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
  • Q613 Polycystická ledvina NS
  • Q614 Dysplázie ledviny
  • Q615 Cystická dřeň ledviny
  • Q618 Jiné cystické nemoci ledvin
  • Q619 Cystická nemoc ledvin NS
  • Q620 Vrozená hydronefróza
  • Q621 Atrézie a stenóza močovodu
  • Q622 Vrozený megaloureter
  • Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu
  • Q624 Ageneze močovodu
  • Q625 Zdvojení močovodu
  • Q626 Špatné umístění močovodu
  • Q627 Vrozený veziko-uretero-renální reflux
  • Q628 Jiné vrozené vady močovodu
  • Q630 Přídatná ledvina
  • Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
  • Q632 Ektopická ledvina
  • Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina
  • Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin
  • Q639 Vrozená vada ledvin NS
  • Q641 Ekstrofie močového měchýře
  • Q642 Vrozená zadní uretrální chlopeň
  • Q643 Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
  • Q644 Vady urachu
  • Q645 Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice
  • Q646 Vrozený divertikl močového měchýře
  • Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
  • Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
  • Q649 Vrozená vada močové soustavy NS
  • R300 Dysurie
  • R301 Tenesmus vesicalis
  • R309 Bolestivé močení NS
  • R31 Neurčená hematurie
  • R32 Neurčená inkontinence moči
  • R33 Retence (zadržení) moči
  • R34 Anurie a oligurie
  • R35 Polyurie
  • R36 Výtok z močové trubice
  • R390 Extravazace moči
  • R391 Jiné potíže s močením
  • R392 Extrarenální uremie
  • R398 Jiné neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy
  • R80 Izolovaná proteinurie
  • R934 Abnormální nálezy při diagn. zobr. met. močových orgánů
  • R944 Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
  • S3700 Poranění ledviny; neotevřená rána
  • S3701 Poranění ledviny; otevřená rána
  • S3710 Poranění močovodu; neotevřená rána
  • S3711 Poranění močovodu; otevřená rána
  • S3720 Poranění močového měchýře; neotevřená rána
  • S3721 Poranění močového měchýře; otevřená rána
  • S3730 Poranění močové trubice; neotevřená rána
  • S3731 Poranění močové trubice; otevřená rána
  • T190 Cizí těleso v močové trubici
  • T191 Cizí těleso v močovém měchýři
  • T198 Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
  • T199 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
  • T283 Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T288 Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T795 Úrazová anurie
  • T830 Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)
  • T831 Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
  • T832 Mechanická komplikace štěpu močového orgánu
  • T835 Infekční a zánět.reakce způs. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
  • T838 Jiné komplikace urogenit. protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
  • T839 Neurčená komplikace urogenit. protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
  • Z435 Ošetření cystostomie
  • Z436 Ošetření jiných umělých vyústění močového ústrojí
  • Z466 Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky
  • Z490 Přípravná péče pro dialýzu
 • | Hlavní diagnózy - chemoterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z511 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar
  • Z512 Jiná chemoterapie
 • | Hlavní diagnózy - radioterapie (s odpovídající první vedlejší diagnózou pro zhoubný novotvar)
  • Z510 Radioterapeutická série
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace