Klasifikační systém CZ-DRG
  Odeslat komentář

MDC 11 Nemoci a poruchy vylučovací soustavy

Postavení MDC ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list MDC

MDC 11 představuje jednu z orgánově specifických MDC a zahrnuje hospitalizační případy pacientů s nemocemi a poruchami týkajícími se vylučovací soustavy, tedy ledvin, močovodů, močového měchýře a močové trubice. Hospitalizační případ je klasifikován do MDC 11 tehdy, pokud se jeho hlavní diagnóza nachází v seznamu přípustných diagnóz pro tuto MDC (viz seznam na konci stránky). Výjimky pro zařazení hospitalizačního případu pouze na základě hlavní diagnózy tvoří hospitalizace pacientů s diagnostikovaným polytraumatem (tyto případy jsou zařazeny do MDC 25), provedenou transplantací orgánu nebo krvetvorných buněk nebo dlouhodobou umělou plicní ventilací (tyto případy jsou zařazeny do MDC 00). V systému CZ-DRG je pro MDC 11 navrženo celkem 14 DRG kategorií definovaných na základě lokalizace a charakteru onemocnění, 41 DRG bází zohledňujících jednotlivé léčebné modality a 88 DRG skupin maximalizujících ekonomickou homogenitu.

Tato MDC zahrnuje následující DRG báze a DRG kategorie:

sbalit vše rozbalit vše

sbalit vše rozbalit vše

Následující seznam diagnóz představuje úplný výčet kódů MKN-10, které na pozici hlavní diagnózy hospitalizačního případu klasifikují daný případ do této MDC.

 • | Hlavní diagnózy
  • A181 TBC močové a pohlavní soustavy
  • A561 Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
  • B650 Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium
  • B901 Následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí
  • C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
  • C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
  • C66 Zhoubný novotvar močovodu - ureteru
  • C670 ZN - trigonum močového měchýře
  • C671 ZN - klenba močového měchýře
  • C672 ZN - boční stěna moč.měchýře
  • C673 ZN - přední stěna moč.měchýře
  • C674 ZN - zadní stěna moč.měchýře
  • C675 ZN - hrdlo močového měchýře
  • C676 ZN - ústí močovodu
  • C677 ZN - urachus
  • C678 ZN - léze přesahující močový měchýř
  • C679 ZN - měchýř močový NS
  • C680 ZN - močová trubice - urethra
  • C681 ZN - parauretrální žláza
  • C688 ZN - léze přesahující močové orgány
  • C790 Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánvičky
  • C791 Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů
  • D090 Ca.in situ - močový měchýř
  • D091 Ca.in situ - jiné a NS močové orgány
  • D300 Nezhoubný novotvar - ledvina
  • D301 Nezhoubný novotvar - ledvinná pánvička - pelvis renalis
  • D302 Nezhoubný novotvar - močovod - ureter
  • D303 Nezhoubný novotvar - močový měchýř - vesica urinaria
  • D304 Nezhoubný novotvar - močová trubice - urethra
  • D307 Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány
  • D410 Novotvar NNCH - ledvina
  • D411 Novotvar NNCH - ledvinná pánvička - pelvis renalis
  • D412 Novotvar NNCH - močovod - ureter
  • D413 Novotvar NNCH - močová trubice - urethra
  • D414 Novotvar NNCH - močový měchýř - vesica urinaria
  • D417 Novotvar NNCH - jiné močové orgány
  • D593 Hemolyticko-uremický syndrom
  • E883 Syndrom z nádorové lýzy
  • I120 Hypertenzní nemoc ledvin s renálním selháním
  • I129 Hypertenzní nemoc ledvin bez renálního selhání
  • I131 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin
  • I139 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
  • N000 Akutní nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N001 Akutní nefritický syndrom; ložiskové a segmentální glomerulární léze
  • N002 Akutní nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N003 Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiální prolifer.glomerulonefr.
  • N004 Akutní nefritický syndrom; difuzní endokapilár.prolifer.glomerulonefr.
  • N005 Akutní nefritický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefr.
  • N006 Akutní nefritický syndrom; nemoc hustého sedimentu
  • N007 Akutní nefritický syndrom; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
  • N008 Akutní nefritický syndrom; jiné
  • N009 Akutní nefritický syndrom; NS
  • N010 Rychle postupující nefritický sy; menší glomerulární abnormalita
  • N011 Rychle postupující nefritický sy; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N012 Rychle postupující nefritický sy; difuzní membran.glomerulonefritida
  • N013 Rychle postup. nefritický sy; difuzní mezang.prolif.glomerulonefritida
  • N014 Rychle postup.nefritický sy; difuzní endokapil.prolif.glomerulonefrit.
  • N015 Rychle postup. nefritický sy; difuzní mezangiokapil.glomerulonefritida
  • N016 Rychle postupující nefritický sy; nemoc hustého sedimentu
  • N017 Rychle postup. nefritický sy; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
  • N018 Rychle postupující nefritický syndrom; jiné
  • N019 Rychle postupující nefritický syndrom; NS
  • N020 Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita
  • N021 Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N022 Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida
  • N023 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
  • N024 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.
  • N025 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
  • N026 Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc hustého sedimentu
  • N027 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
  • N028 Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné
  • N029 Recidivující a přetrvávající hematurie; NS
  • N030 Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N031 Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze
  • N032 Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N033 Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida
  • N034 Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
  • N035 Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
  • N036 Chronický nefritický syndrom; nemoc hustého sedimentu
  • N037 Chronický nefritický syndrom; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
  • N038 Chronický nefritický syndrom; jiný
  • N039 Chronický nefritický syndrom; NS
  • N040 Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N041 Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze
  • N042 Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N043 Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
  • N044 Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
  • N045 Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
  • N046 Nefrotický syndrom; nemoc hustého sedimentu
  • N047 Nefrotický syndrom; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
  • N048 Nefrotický syndrom; jiný
  • N049 Nefrotický syndrom; NS
  • N050 Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N051 Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze
  • N052 Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N053 Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida
  • N054 Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
  • N055 Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
  • N056 Neurčený nefritický syndrom; nemoc hustého sedimentu
  • N057 Neurčený nefritický syndrom; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
  • N058 Neurčený nefritický syndrom; jiný
  • N059 Neurčený nefritický syndrom; NS
  • N060 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
  • N061 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N062 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
  • N063 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.
  • N064 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
  • N065 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefri.
  • N066 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc hustého sedimentu
  • N067 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní vzrůst. glomerulonefritida
  • N068 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
  • N069 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; NS
  • N070 Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita
  • N071 Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N072 Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida
  • N073 Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
  • N074 Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida
  • N075 Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
  • N076 Dědičná nefropatie NJ; nemoc hustého sedimentu
  • N077 Dědičná nefropatie NJ; difuzní vzrůstající glomerulonefritida
  • N078 Dědičná nefropatie NJ; jiná
  • N079 Dědičná nefropatie NJ; NS
  • N080 Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • N081 Glomerulární poruchy při novotvarech
  • N082 Glomerulární poruchy při krev.onem.a poruchách mechan.imunity
  • N083 Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
  • N084 Glomerulární poruchy při j.endokr.nem.,výživy a přeměny látek
  • N085 Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
  • N088 Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ
  • N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida
  • N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida s refluxem
  • N111 Chronická obstruktivní pyelonefritida
  • N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
  • N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
  • N12 Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická
  • N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení
  • N131 Hydronefróza se strikturou ureteru,NJ
  • N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
  • N133 Jiná a neurčená hydronefróza
  • N134 Hydroureter
  • N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
  • N136 Pyonefróza
  • N137 Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
  • N138 Jiná obstruktivní a refluxní uropatie
  • N139 Obstruktivní a refluxní uropatie NS
  • N140 Nefropatie po analgezii
  • N141 Nefropatie způs.jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami
  • N142 Nefropatie způs.neurč. léky,l éčivy, návykovými n.biologickými látkami
  • N143 Nefropatie způsobená těžkými kovy
  • N144 Toxická nefropatie, NJ
  • N150 Balkánská nefropatie
  • N151 Ledvinný a perinefrický absces
  • N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
  • N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS
  • N160 Tubulo-intersticiální porucha při infekč. a parazitárních nemocech ZJ
  • N161 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
  • N162 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onem.a poruchách imunity
  • N163 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
  • N164 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně
  • N165 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu
  • N168 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných onemocněních ZJ
  • N170 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou
  • N171 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou
  • N172 Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou
  • N178 Jiné akutní selhání ledvin
  • N179 Akutní selhání ledvin NS
  • N181 Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
  • N182 Chronické onemocnění ledvin, stadium 2
  • N183 Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
  • N184 Chronické onemocnění ledvin, stadium 4
  • N185 Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
  • N189 Chronické onemocnění ledvin NS
  • N19 Neurčené selhání ledvin
  • N200 Kámen ledviny
  • N201 Kámen močovodu
  • N202 Kámen ledviny s kamenem močovodu
  • N209 Močový kámen NS
  • N210 Kámen v močovém měchýři
  • N211 Kámen v močové trubici
  • N218 Jiný kámen v dolním močovém traktu
  • N219 Kámen v dolním močovém traktu NS
  • N220 Močový kámen při schistozomóze [bilharzióze] (B65.-+)
  • N228 Kámen močového traktu při jiných nemocech ZJ
  • N23 Neurčená ledvinná kolika
  • N250 Renální osteodystrofie
  • N251 Nefrogenní diabetes insipidus
  • N258 Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
  • N259 Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS
  • N26 Neurčená svraštělá ledvina
  • N270 Malá ledvina, jednostranná
  • N271 Malá ledvina, oboustranná
  • N279 Malá ledvina NS
  • N281 Získaná cysta ledviny
  • N288 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
  • N289 Onemocnění ledviny a močovodu NS
  • N290 Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
  • N291 Jiné poruchy ledviny a močovodu při inf.a parazitárních nemocech ZJ
  • N298 Jiné poruchy ledviny a močovodu při jiných nemocech ZJ
  • N300 Akutní cystitida
  • N301 Intersticiální cystitida (chronická)
  • N302 Jiná chronická cystitida
  • N303 Trigonitida
  • N304 Postiradiační cystitida
  • N308 Jiná cystitida
  • N309 Cystitida NS
  • N310 Dráždivý neuropatický měchýř NJ
  • N311 Reflexní neuropatický měchýř NJ
  • N312 Ochablý neuropatický měchýř NJ
  • N318 Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
  • N319 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
  • N320 Obstrukce hrdla močového měchýře
  • N321 Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
  • N322 Píštěl močového měchýře, nezařazená jinde
  • N323 Divertikl močového měchýře
  • N324 Ruptura močového měchýře, neúrazová
  • N328 Jiná určená onemocnění močového měchýře
  • N329 Onemocnění močového měchýře NS
  • N330 Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
  • N338 Porucha močového měchýře při jiných nemocech ZJ
  • N340 Absces uretry
  • N341 Nespecifická uretritida
  • N342 Jiná uretritida
  • N343 Uretrální syndrom NS
  • N350 Poúrazová striktura uretry
  • N351 Poinfekční striktura uretry NJ
  • N358 Jiná striktura uretry
  • N359 Striktura uretry NS
  • N360 Píštěl močové trubice
  • N361 Divertikl močové trubice
  • N362 Karunkula močové trubice
  • N363 Výhřez sliznice močové trubice
  • N368 Jiná určená onemocnění močové trubice
  • N369 Onemocnění močové trubice NS
  • N370 Uretritida při nemocech ZJ
  • N378 Jiná onemocnění močové trubicd při nemocech ZJ
  • N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
  • N391 Přetrvávající proteinurie NS
  • N392 Ortostatická proteinurie NS
  • N393 Stresová inkontinence
  • N394 Jiná určená inkontinence moči
  • N398 Jiné určené poruchy močové soustavy
  • N399 Poruchy močové soustavy NS
  • N990 Selhání ledvin po výkonu
  • N991 Striktura uretry po výkonu
  • N995 Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
  • P393 Novorozenecká infekce močového systému
  • P960 Vrozené selhání ledvin
  • Q540 Hypospadie balanická
  • Q541 Hypospadie penilní
  • Q542 Hypospadie penoskrotální
  • Q543 Hypospadie perineální
  • Q544 Vrozená chordea
  • Q548 Jiné hypospadie
  • Q549 Hypospadie NS
  • Q600 Jednostranná ageneze ledviny
  • Q601 Oboustranná ageneze ledvin
  • Q602 Ageneze ledviny NS
  • Q603 Jednostranná hypoplazie ledviny
  • Q604 Oboustranná hypoplazie ledvin
  • Q605 Hypoplazie ledviny NS
  • Q606 Potterův syndrom
  • Q610 Jediná vrozená cysta ledviny
  • Q611 Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
  • Q612 Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
  • Q613 Polycystická ledvina NS
  • Q614 Dysplazie ledviny
  • Q615 Cystická dřeň ledviny
  • Q618 Jiné cystické nemoci ledvin
  • Q619 Cystická nemoc ledvin NS
  • Q620 Vrozená hydronefróza
  • Q621 Atrézie a stenóza močovodu
  • Q622 Vrozený megaloureter
  • Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu
  • Q624 Ageneze močovodu
  • Q625 Zdvojení močovodu
  • Q626 Špatné umístění močovodu
  • Q627 Vrozený veziko-uretero-renální reflux
  • Q628 Jiné vrozené vady močovodu
  • Q630 Přídatná ledvina
  • Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
  • Q632 Ektopická ledvina
  • Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina
  • Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin
  • Q639 Vrozená vada ledvin NS
  • Q640 Epispadie
  • Q641 Extrofie močového měchýře
  • Q642 Vrozená zadní uretrální chlopeň
  • Q643 Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
  • Q644 Vady urachu
  • Q645 Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice
  • Q646 Vrozený divertikl močového měchýře
  • Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
  • Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
  • Q649 Vrozená vada močové soustavy NS
  • R300 Dysurie
  • R301 Tenesmus vesicalis
  • R309 Bolestivé močení NS
  • R31 Neurčená hematurie
  • R32 Neurčená inkontinence moči
  • R33 Retence - zadržení moči
  • R34 Anurie a oligurie
  • R35 Polyurie
  • R36 Výtok z močové trubice
  • R390 Extravazace moči
  • R391 Jiné potíže s močením
  • R392 Extrarenální uremie
  • R398 Jiné neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy
  • R80 Izolovaná proteinurie
  • R934 Abnorm.nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů
  • R944 Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
  • S3700 Poranění ledviny; neotevřená rána
  • S3701 Poranění ledviny; otevřená rána
  • S3710 Poranění močovodu; neotevřená rána
  • S3711 Poranění močovodu; otevřená rána
  • S3720 Poranění močového měchýře; neotevřená rána
  • S3721 Poranění močového měchýře; otevřená rána
  • S3730 Poranění močové trubice; neotevřená rána
  • S3731 Poranění močové trubice; otevřená rána
  • T190 Cizí těleso v močové trubici
  • T191 Cizí těleso v močovém měchýři
  • T198 Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
  • T199 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
  • T283 Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T288 Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T795 Traumatická anurie
  • T830 Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)
  • T831 Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
  • T832 Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu
  • T835 Infekční a zánět.reakce způs. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
  • T838 Jiné komplikace genitourinárních protetic.pomůcek, implantátů a štěpů
  • T839 Neurč.komplikace genitourinárních protetic.pomůcek, implantátů a štěpů
  • Z435 Ošetření cystostomie
  • Z436 Ošetření jiných umělých vyústění močového traktu
  • Z466 Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky
  • Z490 Přípravná péče pro dialýzu
2018 Klasifikační systém CZ-DRG | Prohlášení o používání cookies
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace