ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 11-I06 Odstranění nebo resekce močovodu

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 11-I06 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním močovodu, kterým byl močovod odstraněn nebo částečně resekován. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy, věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 7
Počet DRG skupin 2
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 11-Z01, 11-F03, 11-F05, 11-N01, 11-N03, 11-T01, 11-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánět horních cest močových nebo močového měchýře
  • A181 TBC močové a pohlavní soustavy
  • A561 Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
  • B650 Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium
  • N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida
  • N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
  • N111 Chronická obstrukční pyelonefritida
  • N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
  • N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
  • N12 Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická
  • N150 Balkánská nefropatie
  • N151 Ledvinný a perinefrický absces
  • N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
  • N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS
  • N290 Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
  • N291 Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde
  • N300 Akutní cystitida
  • N301 Intersticiální cystitida (chronická)
  • N302 Jiná chronická cystitida
  • N303 Trigonitida
  • N308 Jiná cystitida
  • N309 Cystitida NS
  • N330 Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
  • N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
  • P393 Novorozenecká infekce močového systému
  • T835 Infekční a zánět.reakce způs. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
 • | Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových
  • K662 Retroperitoneální fibróza
  • N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
  • N131 Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde
  • N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
  • N133 Jiná a neurčená hydronefróza
  • N134 Hydroureter
  • N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
  • N136 Pyonefróza
  • N137 Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
  • N138 Jiná obstrukční a refluxní uropatie
  • N139 Obstrukční a refluxní uropatie NS
  • N281 Cysta ledviny
  • N288 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močovodu
  • C66 Zhoubný novotvar močovodu (ureteru)
  • C688 ZN - léze přesahující močové orgány
  • C790 Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánvičky
  • D091 Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
 • | Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné
  • D300 Nezhoubný novotvar - ledvina
  • D301 Nezhoubný novotvar - ledvinná pánvička [pelvis renalis]
  • D302 Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]
  • D410 Novotvar NNCH - ledvina
  • D411 Novotvar NNCH - ledvinná pánvička [pelvis renalis]
  • D412 Novotvar NNCH - močovod [ureter]
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady močovodu
  • Q620 Vrozená hydronefróza
  • Q621 Atrézie a stenóza močovodu
  • Q622 Vrozený megaloureter
  • Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu
  • Q624 Ageneze močovodu
  • Q625 Zdvojení močovodu
  • Q626 Špatné umístění močovodu
  • Q627 Vrozený veziko-uretero-renální reflux
  • Q628 Jiné vrozené vady močovodu
  • Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
  • Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
  • Q649 Vrozená vada močové soustavy NS
 • | Hlavní diagnózy - poranění močovodu
  • S3710 Poranění močovodu; neotevřená rána
  • S3711 Poranění močovodu; otevřená rána
  • T198 Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
  • T199 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
  • T283 Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T288 Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění nebo resekce močovodu 1
  • 76341 URETEROTOMIE - NEBO URETEREKTOMIE VČ. URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE JEDNOSTRANNÁ
  • 76343 RESEKCE, SUTURA URETERU JEDNOSTRANNÁ
  • 90863 (DRG) DISEKCE URETERU LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - kámen horních cest močových
  • N201 Kámen močovodu
  • N202 Kámen ledviny s kamenem močovodu
  • N209 Močový kámen NS
  • N220 Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)
  • N228 Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění nebo resekce močovodu 2
  • 76341 URETEROTOMIE - NEBO URETEREKTOMIE VČ. URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE JEDNOSTRANNÁ
  • 90863 (DRG) DISEKCE URETERU LAPAROSKOPICKY
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace