ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 11-I08 Odstranění ledviny

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 11-I08 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním ledvin, kterým bylo provedeno kompletní odstranění ledviny. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě dalšího operačního výkonu provedeného v jiný den, věku a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 9
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 11-Z01, 11-F02, 11-F03, 11-N01, 11-N03, 11-T01, 11-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - zánět ledviny
  • A181 TBC močové a pohlavní soustavy
  • A561 Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
  • B650 Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium
  • N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida
  • N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
  • N111 Chronická obstrukční pyelonefritida
  • N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
  • N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
  • N12 Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická
  • N150 Balkánská nefropatie
  • N151 Ledvinný a perinefrický absces
  • N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
  • N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS
  • N290 Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
  • N291 Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde
  • N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
  • P393 Novorozenecká infekce močového systému
  • T835 Infekční a zánět.reakce způs. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
 • | Hlavní diagnózy - chronické onemocnění ledvin
  • I120 Hypertenzní nemoc ledvin se selháním ledvin
  • I129 Hypertenzní nemoc ledvin bez selhání ledvin
  • I131 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin
  • I139 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
  • N020 Recidivující a přetrvávající hematurie; menší glomerulární abnormalita
  • N021 Recidiv.a přetrvávající hematurie; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N022 Recidiv.a přetrvávající hematurie; difuzní membran.glomerulonefritida
  • N023 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.mezang.prolif.glomerulonefrit.
  • N024 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuz.endokapil.prolif.glomerulonefrit.
  • N025 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
  • N026 Recidivující a přetrvávající hematurie; nemoc denzních depozit
  • N027 Recidiv.a přetrváv. hematurie; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N028 Recidivující a přetrvávající hematurie; jiné
  • N030 Chronický nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N031 Chronický nefritický syndrom; ložisk.a segmentální glomerulární léze
  • N032 Chronický nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N033 Chron.nefritický syndrom; difuz.mezangiál.prolifer. glomerulonefritida
  • N034 Chron.nefritic. syndrom; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
  • N035 Chronický nefritický synd.; difuzní mezangiokapil.glomerulonefrit.
  • N036 Chronický nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
  • N037 Chronický nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N038 Chronický nefritický syndrom; jiný
  • N039 Chronický nefritický syndrom; NS
  • N040 Nefrotický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N041 Nefrotický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze
  • N042 Nefrotický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N043 Nefrotický sy.; difuzní mezangiální proliferativní glomerulonefritida
  • N044 Nefrotický sy.; difuzní endokapilární proliferativní glomerulonefr.
  • N045 Nefrotický syndrom; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
  • N046 Nefrotický syndrom; nemoc denzních depozit
  • N047 Nefrotický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N048 Nefrotický syndrom; jiný
  • N049 Nefrotický syndrom; NS
  • N050 Neurčený nefritický syndrom; menší glomerulární abnormalita
  • N051 Neurčený nefritický syndrom; ložisková a segmentální glomerulární léze
  • N052 Neurčený nefritický syndrom; difuzní membranózní glomerulonefritida
  • N053 Neurčený nefritický sy.; difuz.mezangiál.proliferat.glomerulonefritida
  • N054 Neurčený nefritický sy.; difuz.endokapil.proliferat.glomerulonefritida
  • N055 Neurčený nefritický sy.; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
  • N056 Neurčený nefritický syndrom; nemoc denzních depozit
  • N057 Neurčený nefritický syndrom; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N058 Neurčený nefritický syndrom; jiný
  • N059 Neurčený nefritický syndrom; NS
  • N060 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; menší glomerulární abnormalita
  • N061 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N062 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.membran.glomerulonefritida
  • N063 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezang.prolif.glomerulonefr.
  • N064 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.endokap.prolif.glomerulonefr.
  • N065 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuz.mezangiokapil.glomerulonefri.
  • N066 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; nemoc denzních depozit
  • N067 Izol.proteinurie s urč.morf.pošk.; difuzní srpkovitá glomerulonefr.
  • N068 Izolovaná proteinurie s urč.morf.pošk.; jiná
  • N070 Dědičná nefropatie NJ; menší glomerulární abnormalita
  • N071 Dědičná nefropatie NJ; ložisk.a segment.glomerulární léze
  • N072 Dědičná nefropatie NJ; difuzní.membranózní glomerulonefritida
  • N073 Dědičná nefropatie NJ; difuz.mezang. proliferativní glomerulonefritida
  • N074 Dědičná nefropatie NJ; difuz.endokapilární prolifer.glomerulonefritida
  • N075 Dědičná nefropatie NJ; difuzní mezangiokapilární glomerulonefritida
  • N076 Dědičná nefropatie NJ; nemoc denzních depozit
  • N077 Dědičná nefropatie NJ; difuzní srpkovitá glomerulonefritida
  • N078 Dědičná nefropatie NJ; jiná
  • N079 Dědičná nefropatie NJ; NS
  • N080 Glomerulár.poruchy při infekčních a parazitárních nemocech ZJ
  • N081 Glomerulární poruchy při novotvarech
  • N082 Glomerulární poruchy při krevních onemocněních a poruchách imunity
  • N083 Glomerulární poruchy při diabetes mellitus
  • N084 Glomerul. por. při d. mellitus (E10–E14+ se spol. char. .2 na 4. m.)
  • N085 Glomerulární poruchy při systémových onem.pojivové tkáně
  • N088 Glomerulární poruchy při jiných nemocech ZJ
  • N140 Nefropatie po analgezii
  • N141 Nefropatie způs.jinými léky, léčivy návykovými n.biologickými látkami
  • N142 Nefropatie způs.neurč. léky,l éčivy, návykovými n.biologickými látkami
  • N143 Nefropatie způsobená těžkými kovy
  • N144 Toxická nefropatie nezařazená jinde
  • N160 Tubulo-interst. por. ledvin při inf. a par. n. zař. jinde
  • N161 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech
  • N162 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev. onem. a poruchách imun.
  • N163 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek
  • N164 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systém. onem.pojivové tkáně
  • N165 Tubulo-interstic. por. ledvin při rej. (odmítnutní) transpl. (T86.–+)
  • N168 Tubulo-interstic. por. ledvin při jiných n. zař. jinde
  • N181 Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
  • N182 Chronické onemocnění ledvin, stadium 2
  • N183 Chronické onemocnění ledvin, stadium 3
  • N184 Chronické onemocnění ledvin, stadium 4
  • N185 Chronické onemocnění ledvin, stadium 5
  • N189 Chronické onemocnění ledvin NS
  • N250 Renální osteodystrofie
  • N251 Nefrogenní diabetes insipidus
  • N258 Jiné poruchy z porušené funkce renálních tubulů
  • N259 Poruchy z porušené funkce renálních tubulů NS
  • N26 Neurčená svraštělá ledvina
  • N270 Malá ledvina, jednostranná
  • N271 Malá ledvina, oboustranná
  • N279 Malá ledvina NS
  • Z490 Přípravná péče pro dialýzu
 • | Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových
  • K662 Retroperitoneální fibróza
  • N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
  • N131 Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde
  • N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
  • N133 Jiná a neurčená hydronefróza
  • N134 Hydroureter
  • N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
  • N136 Pyonefróza
  • N137 Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
  • N138 Jiná obstrukční a refluxní uropatie
  • N139 Obstrukční a refluxní uropatie NS
  • N281 Cysta ledviny
  • N288 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar ledviny
  • C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku
  • C65 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky
  • C688 ZN - léze přesahující močové orgány
  • C790 Sekundární ZN ledviny a ledvinné pánvičky
  • D091 Karcinom in situ - jiné a NS močové orgány
 • | Hlavní diagnózy - novotvary ledviny a horních cest močových mimo zhoubné
  • D300 Nezhoubný novotvar - ledvina
  • D301 Nezhoubný novotvar - ledvinná pánvička [pelvis renalis]
  • D302 Nezhoubný novotvar - močovod [ureter]
  • D410 Novotvar NNCH - ledvina
  • D411 Novotvar NNCH - ledvinná pánvička [pelvis renalis]
  • D412 Novotvar NNCH - močovod [ureter]
 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady ledviny
  • Q603 Jednostranná hypoplázie ledviny
  • Q604 Oboustranná hypoplázie ledvin
  • Q605 Hypoplázie ledviny NS
  • Q606 Syndrom Potterové
  • Q610 Jediná vrozená cysta ledviny
  • Q611 Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
  • Q612 Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
  • Q613 Polycystická ledvina NS
  • Q614 Dysplázie ledviny
  • Q615 Cystická dřeň ledviny
  • Q618 Jiné cystické nemoci ledvin
  • Q619 Cystická nemoc ledvin NS
  • Q620 Vrozená hydronefróza
  • Q630 Přídatná ledvina
  • Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
  • Q632 Ektopická ledvina
  • Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina
  • Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin
  • Q639 Vrozená vada ledvin NS
  • Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
  • Q649 Vrozená vada močové soustavy NS
 • | Hlavní diagnózy - poranění ledviny
  • S3700 Poranění ledviny; neotevřená rána
  • S3701 Poranění ledviny; otevřená rána
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění ledviny
  • 76477 NEFREKTOMIE LUMBÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
  • 76479 NEFREKTOMIE TRANSPERITONEÁLNÍ
  • 90866 (DRG) NEFREKTOMIE LAPAROSKOPICKY
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace