ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 11-I10 Rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 11-I10 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním vylučovací soustavy, u kterých byla proveden rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě závažnosti hlavní diagnózy, operačního přístupu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 11
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 11-F03, 11-F04, 11-F05, 11-N02, 11-N04, 11-T01, 11-V01
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových
  • K662 Retroperitoneální fibróza
  • N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
  • N131 Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde
  • N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
  • N133 Jiná a neurčená hydronefróza
  • N134 Hydroureter
  • N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
  • N136 Pyonefróza
  • N137 Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
  • N138 Jiná obstrukční a refluxní uropatie
  • N139 Obstrukční a refluxní uropatie NS
  • N281 Cysta ledviny
  • N288 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 1
  • 76315 KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76337 PYELOPLASTIKA
  • 76345 REIMPLANTACE URETERU (UCNA)
  • 76347 REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ
  • 76349 NÁHRADA URETERU STŘEVEM - OBOUSTRANNÁ
  • 76351 NÁHRADA URETERU STŘEVEM - JEDNOSTRANNÁ
  • 76353 URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA
  • 76354 URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76355 URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 76357 URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 76359 URETEROLÝZA PRO PERIURETERÁLNÍ FIBRÓZU S TRANSPOZICÍ URETERU
  • 76361 LALOK Z MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU
  • 76495 NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ
  • 76709 ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY
  • 77119 KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE
  • 77123 PYELOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ MIKROCHIRURGICKÁ
  • 90936 (DRG) PYELOPLASTIKA LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - funkční nebo strukturální poruchy močového měchýře
  • N304 Postiradiační cystitida
  • N310 Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N311 Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N312 Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N318 Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
  • N319 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
  • N320 Obstrukce hrdla močového měchýře
  • N321 Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
  • N322 Píštěl močového měchýře nezařazená jinde
  • N323 Divertikl močového měchýře
  • N328 Jiná určená onemocnění močového měchýře
  • N393 Stresová inkontinence
  • N394 Jiná určená inkontinence moči
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 2
  • 76315 KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76353 URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA
  • 76354 URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76355 URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 76357 URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 76379 REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE STŘEVEM - AUGMENTACE
  • 77119 KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
  • N321 Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - chirurgický výkon pro píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
  • 51357 JEJUNOSTOMIE, ILEOSTOMIE NEBO KOLOSTOMIE, ANTEPOZICE TLUSTÉHO STŘEVA
  • 51359 RESEKCE A ANASTOMÓZA TLUSTÉHO STŘEVA NEBO REKTOSIGMATU BŘIŠNÍM PŘÍSTUPEM, KOLOMYOTOMIE
  • 51419 MÍSTNÍ EXCIZE LÉZE REKTA TRANSSFINKTERICKÁ, TRANSVAGINÁLNÍ, TRANSPERINEÁLNÍ, SAKRÁLNÍ, TRANSPUBICKÁ VYJMA TRANSANÁLNÍHO PŘÍSTUPU NEBO PERINEÁLNÍ KOREKCE PROLAPSU ANU A REKTA
  • 76385 UZAVŘENÍ PÍŠTĚLE VEZIKOREKTÁLNÍ NEBO VEZIKOSIGMOIDEÁLNÍ (ZALOŽENÍ KOLOSTOMIE NENÍ ZAPOČTENO)
  • 90822 (DRG) KOLOSTOMIE LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - kámen ledviny
  • N200 Kámen ledviny
  • N202 Kámen ledviny s kamenem močovodu
  • N209 Močový kámen NS
  • N220 Močový kámen při schistozomóze a bilharzióze (B65.0+)
  • N228 Kámen močových cest při jiných nemocech zařazených jinde
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - odstranění kamene z ledviny
  • 76489 NEFROTOMIE S EXTRAKCÍ KONKREMENTU A S NEFROSTOMIÍ NEBO PYELOLITOTOMIE NEBO OPERAČNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 76491 NEFROLITOTOMIE PRO ODLITKOVOU LITIÁZU S NEFROSTOMIÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře
  • C670 ZN - trigonum močového měchýře
  • C671 ZN - klenba močového měchýře
  • C672 ZN - boční stěna moč.měchýře
  • C673 ZN - přední stěna moč.měchýře
  • C674 ZN - zadní stěna moč.měchýře
  • C675 ZN - hrdlo močového měchýře
  • C676 ZN - ústí močovodu
  • C677 ZN - urachus
  • C678 ZN - léze přesahující močový měchýř
  • C679 ZN - močový měchýř NS
  • C791 Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů
 • | Hlavní diagnózy - novotvar močového měchýře mimo zhoubný
  • D303 Nezhoubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]
  • D414 Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 3
  • 76315 KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76353 URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA
  • 76354 URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76355 URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 76357 URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 77119 KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady močového měchýře
  • Q627 Vrozený veziko-uretero-renální reflux
  • Q641 Ekstrofie močového měchýře
  • Q646 Vrozený divertikl močového měchýře
  • Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
  • Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 4
  • 76315 KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76347 REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ
  • 76353 URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA
  • 76354 URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76355 URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 76357 URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 76379 REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE STŘEVEM - AUGMENTACE
  • 77119 KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE
  • 77125 REKONSTRUKCE HRDLA MĚCHÝŘE - PROLONGACE URETRY A PLASTIKA HRDLA MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
  • 77127 PRIMÁRNÍ REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE S PARCIÁLNÍ PLASTIKOU URETRY U EXTROFIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
  • Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rozdělení podkovovité ledviny včetně pexe
  • 76485 ROZDĚLENÍ PODKOVOVITÉ LEDVINY VČETNĚ PEXE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 8:

 • | Hlavní diagnózy - ektopická ledvina
  • Q632 Ektopická ledvina
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - nefropexe
  • 76495 NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 9:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady ledviny
  • Q603 Jednostranná hypoplázie ledviny
  • Q604 Oboustranná hypoplázie ledvin
  • Q605 Hypoplázie ledviny NS
  • Q606 Syndrom Potterové
  • Q610 Jediná vrozená cysta ledviny
  • Q611 Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
  • Q612 Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
  • Q613 Polycystická ledvina NS
  • Q614 Dysplázie ledviny
  • Q615 Cystická dřeň ledviny
  • Q618 Jiné cystické nemoci ledvin
  • Q619 Cystická nemoc ledvin NS
  • Q620 Vrozená hydronefróza
  • Q630 Přídatná ledvina
  • Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
  • Q632 Ektopická ledvina
  • Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina
  • Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin
  • Q639 Vrozená vada ledvin NS
  • Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
  • Q649 Vrozená vada močové soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 5
  • 76337 PYELOPLASTIKA
  • 76495 NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ
  • 76709 ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY
  • 77123 PYELOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ MIKROCHIRURGICKÁ
  • 90936 (DRG) PYELOPLASTIKA LAPAROSKOPICKY
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 10:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady močovodu
  • Q620 Vrozená hydronefróza
  • Q621 Atrézie a stenóza močovodu
  • Q622 Vrozený megaloureter
  • Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu
  • Q624 Ageneze močovodu
  • Q625 Zdvojení močovodu
  • Q626 Špatné umístění močovodu
  • Q627 Vrozený veziko-uretero-renální reflux
  • Q628 Jiné vrozené vady močovodu
  • Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
  • Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
  • Q649 Vrozená vada močové soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 6
  • 76345 REIMPLANTACE URETERU (UCNA)
  • 76347 REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 11:

 • | Hlavní diagnózy - traumata vylučovací soustavy
  • N324 Ruptura močového měchýře, neúrazová
  • S3700 Poranění ledviny; neotevřená rána
  • S3701 Poranění ledviny; otevřená rána
  • S3710 Poranění močovodu; neotevřená rána
  • S3711 Poranění močovodu; otevřená rána
  • S3720 Poranění močového měchýře; neotevřená rána
  • S3721 Poranění močového měchýře; otevřená rána
  • S3730 Poranění močové trubice; neotevřená rána
  • S3731 Poranění močové trubice; otevřená rána
  • T190 Cizí těleso v močové trubici
  • T191 Cizí těleso v močovém měchýři
  • T198 Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
  • T199 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
  • T283 Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T288 Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T795 Úrazová anurie
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 7
  • 76315 KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76345 REIMPLANTACE URETERU (UCNA)
  • 76347 REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ
  • 76349 NÁHRADA URETERU STŘEVEM - OBOUSTRANNÁ
  • 76351 NÁHRADA URETERU STŘEVEM - JEDNOSTRANNÁ
  • 76353 URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA
  • 76354 URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76355 URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 76357 URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
  • 76361 LALOK Z MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU
  • 76377 OŠETŘENÍ RUPTURY MĚCHÝŘE, EV. PERFORACE MĚCHÝŘE
  • 76487 SUTURA RUPTURY NEBO LACERACE LEDVINY JEDNOSTRANNÁ
  • 77119 KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 1:

 • | Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových
  • K662 Retroperitoneální fibróza
  • N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
  • N131 Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde
  • N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
  • N133 Jiná a neurčená hydronefróza
  • N134 Hydroureter
  • N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
  • N136 Pyonefróza
  • N137 Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
  • N138 Jiná obstrukční a refluxní uropatie
  • N139 Obstrukční a refluxní uropatie NS
  • N281 Cysta ledviny
  • N288 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 1
  • D0002 INSTRUMENTARIUM K ROBOTICKÉ OPERACI - PYELOPLASTIKA
  • D0014 ROBOTICKY ASISTOVANÁ PYELOPLASTIKA
  • 76082 ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY
  • 76653 ROBOTICKY ASISTOVANÁ PYELOPLASTIKA
rozbalit / sbalit

Pomocné klasifikační pravidlo pro referenční období 2:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady ledviny
  • Q603 Jednostranná hypoplázie ledviny
  • Q604 Oboustranná hypoplázie ledvin
  • Q605 Hypoplázie ledviny NS
  • Q606 Syndrom Potterové
  • Q610 Jediná vrozená cysta ledviny
  • Q611 Polycystická ledvina, autozomálně recesivní
  • Q612 Polycystická ledvina, autozomálně dominantní
  • Q613 Polycystická ledvina NS
  • Q614 Dysplázie ledviny
  • Q615 Cystická dřeň ledviny
  • Q618 Jiné cystické nemoci ledvin
  • Q619 Cystická nemoc ledvin NS
  • Q620 Vrozená hydronefróza
  • Q630 Přídatná ledvina
  • Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina
  • Q632 Ektopická ledvina
  • Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina
  • Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin
  • Q639 Vrozená vada ledvin NS
  • Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
  • Q649 Vrozená vada močové soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - rekonstrukční výkon na horních cestách močových nebo močovém měchýři 5
  • D0002 INSTRUMENTARIUM K ROBOTICKÉ OPERACI - PYELOPLASTIKA
  • D0014 ROBOTICKY ASISTOVANÁ PYELOPLASTIKA
  • 76082 ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY
  • 76653 ROBOTICKY ASISTOVANÁ PYELOPLASTIKA
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace