ESF Operační program pro zaměstnanost
Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1
  Odeslat komentář

DRG báze 11-I17 Jiný chirurgický výkon pro nemoc vylučovací soustavy

Postavení DRG báze ve struktuře klasifikačního systému CZ-DRG
Definiční list DRG báze

DRG báze 11-I17 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s vybraným onemocněním vylučovací soustavy, u kterých byl proveden jiný vybraný chirurgický výkon. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny na základě skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací.

Typ DRG báze I — terapeutická s invazivním kritickým výkonem
Priorita báze v rámci MDC 25
Počet DRG skupin 3
Kódy DRG kategorií, pro které je tato DRG báze definovaná 11-Z01, 11-F03, 11-F04, 11-N02, 11-N04, 11-T01, 11-V01, 11-X01, 11-X02
Pro tuto DRG bázi jsou definovány 3 DRG skupiny:
Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze

Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších). Jejich kombinace definují přípustná klasifikační pravidla, která přiřazují hospitalizační případ do této DRG báze.

rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 1:

 • | Hlavní diagnózy - záněty močových cest mimo močovou trubici
  • A181 TBC močové a pohlavní soustavy
  • A561 Chlamydiová infekce pelviperitonea a jiných pohl. a moč. orgánů
  • B650 Schistozomóza, původce: Schistosoma haematobium
  • N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida
  • N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem
  • N111 Chronická obstrukční pyelonefritida
  • N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida
  • N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida NS
  • N12 Tubulo-intersticiální nefritida neurč.jako akutní n.chronická
  • N150 Balkánská nefropatie
  • N151 Ledvinný a perinefrický absces
  • N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
  • N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin NS
  • N290 Pozdní syfilis ledvin (A52.7+)
  • N291 Jiné por. ledv. a močovodu při inf. a par. n. zař. jinde
  • N300 Akutní cystitida
  • N301 Intersticiální cystitida (chronická)
  • N302 Jiná chronická cystitida
  • N303 Trigonitida
  • N308 Jiná cystitida
  • N309 Cystitida NS
  • N330 Tuberkulózní cystitida (A18.1+)
  • N390 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace
  • P393 Novorozenecká infekce močového systému
  • T835 Infekční a zánět.reakce způs. protet.pomůc., impl.a štěp.v moč.soust.
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon 1
  • 76215 KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU
  • 77113 TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 2:

 • | Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy horních cest močových
  • K662 Retroperitoneální fibróza
  • N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterálního spojení
  • N131 Hydronefróza se strikturou ureteru nezařazená jinde
  • N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu
  • N133 Jiná a neurčená hydronefróza
  • N134 Hydroureter
  • N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy
  • N136 Pyonefróza
  • N137 Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
  • N138 Jiná obstrukční a refluxní uropatie
  • N139 Obstrukční a refluxní uropatie NS
  • N281 Cysta ledviny
  • N288 Jiná určená onemocnění ledviny a močovodu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon 2
  • 76215 KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU
  • 76553 DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU, POUŽITÍ SKIA PŘIČTI)
  • 76555 KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 3:

 • | Hlavní diagnózy - obstruktivní, strukturální a funkční poruchy dolních cest močových
  • N304 Postiradiační cystitida
  • N310 Dráždivý neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N311 Reflexní neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N312 Ochablý neuropatický měchýř nezařazený jinde
  • N318 Jiná nervově svalová dysfunkce močového měchýře
  • N319 Nervově svalová dysfunkce močového měchýře NS
  • N320 Obstrukce hrdla močového měchýře
  • N321 Píštěl mezi močovým měchýřem a střevem
  • N322 Píštěl močového měchýře nezařazená jinde
  • N323 Divertikl močového měchýře
  • N328 Jiná určená onemocnění močového měchýře
  • N350 Poúrazová striktura uretry
  • N351 Poinfekční striktura uretry nezařazená jinde
  • N358 Jiná striktura uretry
  • N359 Striktura uretry NS
  • N360 Píštěl močové trubice
  • N361 Divertikl močové trubice
  • N362 Karunkula močové trubice
  • N363 Výhřez sliznice močové trubice
  • N368 Jiná určená onemocnění močové trubice
  • N393 Stresová inkontinence
  • N394 Jiná určená inkontinence moči
  • N991 Striktura uretry po výkonu
  • N995 Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon 3
  • 61359 UZÁVĚR URETROKUTÁNNÍ PÍŠTĚLE
  • 76219 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY (WALLSTENTU, UROSPIRÁLY) DO URETRY (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
  • 76221 DILATACE STRIKTURY URETRY ŽENY
  • 76223 DILATACE STRIKTURY URETRY MUŽE
  • 76363 CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)
  • 76383 UZAVŘENÍ SUPRAPUBICKÉ PÍŠTĚLE
  • 76391 URETROTOMIE OPERAČNÍ (KÁMEN, CIZÍ TĚLESO)
  • 76393 URETROSTOMIE
  • 76395 MEATOTOMIE A REKONSTRUKCE
  • 76399 OPERACE KARUNKULY NEBO PROLAPSU URETRY (VČETNĚ ZAVEDENÍ PERM. CÉVKY)
  • 76411 EXTIRPACE DIVERTIKLU URETRY
  • 76417 URETROPLASTIKA - I. DOBA MARSUPIALIZACE URETRY
  • 76555 KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
  • 76565 BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
  • 76571 OPTICKÁ URETROTOMIE
  • 76573 VNITŘNÍ URETROTOMIE (OTIS)
  • 76575 FOTODISCIZE STRIKTURY URETRY LASEREM - (PŘIČTI K ZÁKL. VÝKONU)
  • 77113 TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE
  • 77117 MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 4:

 • | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar močového měchýře a dolních cest močových
  • C670 ZN - trigonum močového měchýře
  • C671 ZN - klenba močového měchýře
  • C672 ZN - boční stěna moč.měchýře
  • C673 ZN - přední stěna moč.měchýře
  • C674 ZN - zadní stěna moč.měchýře
  • C675 ZN - hrdlo močového měchýře
  • C676 ZN - ústí močovodu
  • C677 ZN - urachus
  • C678 ZN - léze přesahující močový měchýř
  • C679 ZN - močový měchýř NS
  • C680 ZN - močová trubice [urethra]
  • C681 ZN - parauretrální žláza
  • C791 Sekundární ZN močového měchýře a jiných neurč.močových orgánů
  • D090 Karcinom in situ - močový měchýř
 • | Hlavní diagnózy - novotvary močového měchýře a dolních cest močových mimo zhoubné
  • D303 Nezhoubný novotvar - močový měchýř [vesica urinaria]
  • D304 Nezhoubný novotvar - močová trubice [urethra]
  • D307 Nezhoubný novotvar - jiné močové orgány
  • D413 Novotvar NNCH - močová trubice [urethra]
  • D414 Novotvar NNCH - močový měchýř [vesica urinaria]
  • D417 Novotvar NNCH - jiné močové orgány
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon 4
  • 76363 CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)
  • 76555 KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
  • 77113 TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 5:

 • | Hlavní diagnózy - vady urachu
  • Q644 Vady urachu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon 5
  • 76381 EXCIZE PERZISTUJÍCÍHO URACHU
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 6:

 • | Hlavní diagnózy - vrozené vady vylučovací soustavy
  • Q620 Vrozená hydronefróza
  • Q621 Atrézie a stenóza močovodu
  • Q622 Vrozený megaloureter
  • Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinné pánvičky a močovodu
  • Q624 Ageneze močovodu
  • Q625 Zdvojení močovodu
  • Q626 Špatné umístění močovodu
  • Q627 Vrozený veziko-uretero-renální reflux
  • Q628 Jiné vrozené vady močovodu
  • Q641 Ekstrofie močového měchýře
  • Q642 Vrozená zadní uretrální chlopeň
  • Q643 Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře
  • Q646 Vrozený divertikl močového měchýře
  • Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice
  • Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy
  • Q649 Vrozená vada močové soustavy NS
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon 6
  • 76215 KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU
  • 76395 MEATOTOMIE A REKONSTRUKCE
  • 76553 DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU, POUŽITÍ SKIA PŘIČTI)
  • 76555 KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
  • 76571 OPTICKÁ URETROTOMIE
  • 76573 VNITŘNÍ URETROTOMIE (OTIS)
  • 77113 TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 7:

 • | Hlavní diagnózy - traumata vylučovací soustavy
  • N324 Ruptura močového měchýře, neúrazová
  • S3700 Poranění ledviny; neotevřená rána
  • S3701 Poranění ledviny; otevřená rána
  • S3710 Poranění močovodu; neotevřená rána
  • S3711 Poranění močovodu; otevřená rána
  • S3720 Poranění močového měchýře; neotevřená rána
  • S3721 Poranění močového měchýře; otevřená rána
  • S3730 Poranění močové trubice; neotevřená rána
  • S3731 Poranění močové trubice; otevřená rána
  • T190 Cizí těleso v močové trubici
  • T191 Cizí těleso v močovém měchýři
  • T198 Cizí těleso v jiných a více čá.moč.a pohl.ústr.
  • T199 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí, lokalizace NS
  • T283 Popálenina vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T288 Poleptání vnitřních močových a pohlavních orgánů
  • T795 Úrazová anurie
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon 7
  • 76363 CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)
  • 76391 URETROTOMIE OPERAČNÍ (KÁMEN, CIZÍ TĚLESO)
  • 76553 DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU, POUŽITÍ SKIA PŘIČTI)
  • 76555 KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
  • 76565 BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 8:

 • | Hlavní diagnózy - ošetření umělých vyústění vylučovací soustavy
  • T830 Mechanická komplikace močového katétru (zavedeného dlouhodobě)
  • T831 Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů
  • Z435 Ošetření cystostomie
  • Z436 Ošetření jiných umělých vyústění močového ústrojí
  • Z466 Zkouška a přizpůsobení urologické pomůcky
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon 8
  • 76497 VÝMĚNA NEFROSTOMIE
  • 76553 DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU, POUŽITÍ SKIA PŘIČTI)
  • 76565 BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
  • 76571 OPTICKÁ URETROTOMIE
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 9:

 • | Hlavní diagnózy - jiné nemoci vylučovací soustavy
  • N029 Recidivující a přetrvávající hematurie; NS
  • N329 Onemocnění močového měchýře NS
  • N338 Poruchy močového měchýře při jiných nemocech zařazených jinde
  • N369 Onemocnění močové trubice NS
  • N378 Jiná onemocnění močové trubicd při nemocech ZJ
  • N398 Jiné určené poruchy močové soustavy
  • N399 Poruchy močové soustavy NS
  • R31 Neurčená hematurie
  • T832 Mechanická komplikace štěpu močového orgánu
  • T838 Jiné komplikace urogenit. protetických pomůcek‚ implantátů a štěpů
  • T839 Neurčená komplikace urogenit. protetické pomůcky‚ implantátu a štěpu
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - jiný výkon 9
  • 76555 KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
rozbalit / sbalit

Klasifikační pravidlo 10:

 • | Hlavní diagnózy - uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
  • N137 Uropatie spojená s vezikouretrálním refluxem
 • | Hlavní diagnózy - vrozený veziko-uretero-renální reflux
  • Q627 Vrozený veziko-uretero-renální reflux
 • a zároveň
 • | Kritické výkony - aplikace terapeutik do stěny močového měchýře a uretry
  • 76567 APLIKACE TERAPEUTIK DO STĚNY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE A URETRY
2021 Klasifikační systém CZ-DRG 3.0 revize 1 | Prohlášení o používání cookies | prosinec 2020
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace